Connect with us

Szerbia

A DEMOKRÁCIA ÜNNEPE(?): Az Európai Unió kérte, Szerbia a maga módján teljesíti

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

ugyeszseg
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

Január 16-án Szerbiában népszavazást tartanak, ami általában a „demokrácia ünnepének” tekinthető. A mostani referendumon az ország lakossága arról dönthet, hogy támogatja-e a Szerb Köztársaság alkotmányának módosítását, ami kizárólag az igazságszolgáltatásra vonatkozik, és a bíróság, valamint az ügyészség nagyobb függetlenségét, politikamentességét szolgálja, vagyis a nagyobb jogbiztonságot ígér. Aleksandar Vučić videóban szólította fel az ország át, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a népszavazáson, mivel megfogalmazása szerint ez „nem párt, és nem politikai referendum”, a szavazók ugyanis most arról döntenek, hogy akarják-e folytatni az európai utat. Ahogy azt a belgrádi vezetés elképzeli!

A demokrácia látszata

Szerbia európai uniós integrációja megköveteli a „minimális jogállamisági feltételeket”, ezek között a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalom száműzését az igazságszolgáltatásból annak érdekében, hogy független, önálló, erős igazságszolgáltatás jöjjön létre, ami garantálja a jog uralmát és a polgárok jogainak védelmét.

A gond csak az, hogy ez alatt az uniós elvárások a tényleges depolitizálást értik, nem csak a formálisat. No, de nézzük is, mi változik valójában!

A még hatályban lévő alkotmány szerint a bírókat és az ügyészeket a szerb parlament (országgyűlés) választja meg. A módosítások szerint ezentúl viszont ezt két szaktestület tenné, egy 11-11 tagból álló testület, a Bírói és az Ügyészi Főtanács.

Az ítéleteket a „nép nevében” hirdetik ki. A módosítások után a bírákat viszont már nem a nép közvetlen képviselői választják meg, hanem egy 11 tagból álló szakcsoport, amelynek döntései fellett nincs semmilyen kontroll, ellenőrző mechanizmus
A Bírói Főtanácsba a bírák saját soraik közül választanak 6 tagot, 4 tagot az országgyűlés választ a kiemelkedő jogászok közül, akármit is jelentsen ez a feltétel, ill. hivatalánál fogva tagja még a Legfelsőbb Bíróság elnöke.

Az ügyészeknél rosszabb a helyzet. Ott ugyanis a 11 tagból 5-öt választanak csak saját soraikból az ügyészek, 4 tagot szintén az országgyűlés választ a kiemelkedő jogászok közül, hivatalánál fogva pedig tagja még a legfőbb ügyész, akit egyébként az országgyűlés választ meg, továbbá az igazságügyi miniszter.

Itt első látásra is látszik, hogy a törvényhozó hatalom, az országgyűlés, és a végrehajtóhatalom közvetve ugyan, de megtartotta hatását és befolyását, a 11-ből ugyanis 6 tagot ők delegálnak.

A demokrácia hiánya

Mindennél fontosabb azonban, hogy a tervezett módosításokkal valójában semmi sem fog változni, a szerb igazságügy ugyanis eddig sem azért nem volt független és hatékony, mert a parlament választotta a bírókat és az ügyészeket, hanem azért, mert a későbbi munkájuk során politikai vagy más jellegű befolyással gyakoroltak rájuk nyomást, a korrupciót nem is említve.

Az alkotmány önmagában, ha nem áll mögötte erős intézményrendszer, valamint társadalmi és politikai akarat, illetve joguralom, csak egy darab papír

Röviden, eddig sem az alkotmányos rendelkezésekkel volt gond, hanem azok alkalmazásával és betartásával. Független bíróságot és ügyészséget nem paragrafusok hoznak létre, azok csak az alapvető feltételeket teremtik meg.

Az alkotmány önmagában, ha nem áll mögötte erős intézményrendszer, valamint társadalmi és politikai akarat, illetve joguralom, csak egy darab papír. Egy alkotmánymódosítással még nem teremtődik meg önmagában a jogállam vagy a független igazságszolgáltatás, főleg nem egy diktatórikus, autoriter, egypártrendszerű államban, mint amilyen most Szerbia, ahol az államelnök napi szinten lépi túl és szegi meg alkotmányos hatásköreit.

A fent említettek fényében elmondható, hogy a változások az alkotmánymódosítással még rosszabb helyzetet teremtenek, a bírák és ügyészek kiválasztása ugyanis nem transzparens módon fog történni a parlamentben, hanem a zárt ajtók mögött a Bírói és Ügyészi Főtanácson, így a nyilvánosságnak semmilyen betekintése nem lesz a folyamatokba.

Itt azonban felmerül egy másik, jogelméleti kérdés is: ha ugyanis a népképviselet legfelsőbb szervét, az országgyűlést teljesen kizárják a folyamatból, akkor milyen legitimitásuk lesz a bíróknak, mint a bírósági hatalmat, valamint a népi szuverenitást, vagyis a hatalom egyik ágát képviselő és megtestesítő személyeknek. Az ítéleteket a „nép nevében” hirdetik ki. A módosítások után a bírákat viszont már nem a nép közvetlen képviselői választják meg, hanem egy 11 tagból álló szakcsoport, amelynek döntései fellett nincs semmilyen kontroll, ellenőrző mechanizmus.

A demokrácia felturbózása

Az alkotmánymódosításnak számos más hiányossága is van, a fent már említettek mellett.

Ami különösen bosszantó, hogy nem volt elegendő közvita róla, az emberek nem kaptak megfelelő tájékoztatást, és nem voltak bevonva a folyamatba, ami pedig még nagyobb probléma, a szakma sem.

Egy ilyen fontos kérdés eldöntésének, mint az igazságügy reformja, a szakma széleskörű részvételével, az igazságügy minden szereplőjének bevonásával kellett volna zajlania, egy sor szakmai vitafórum, tárgyalás, egyeztetés után. Ehelyett egy ilyen fontos és nem hétköznapi dologról rendkívül rövid idő alatt, gyorsított eljárásban hoztak döntést, a szakma szinte teljes mellőzésével.

A polgárok 90%-a még most, fél nappal a népszavazás előtt, sem tudja, hogy valójában miről is kellene szavazni.

A szerb közmédiában szinte egyetlen hír sem volt róla, nem tették közbeszéd tárgyává, és a Köztársasági Választási Bizottság, pár nappal ezelőtti minden polgár számára, lakcímre kiküldött, rövid tájékoztatásából, ha valaki nem rendelkezik jogi végzettséggel, nem igazán lehet megérteni a változások lényegét.

szerbia meghivo
Ha már a jogállamiságnál tartunk, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az alkotmányos és a nemzeti kisebbségi jogokat, továbbá a népszavazást szabályozó törvényi rendelkezéseket sértve, a magyar közösség tagjai Vajdaságban nem kapták meg magyar nyelven a fent említett tájékoztatást, hanem csak szerb nyelven, cirill betűkkel írva, pedig ez a Köztársasági Választási Bizottság törvényes kötelezettsége lett volna.

Végül már csak annyit, hogy a hatalmi pártok vezető politikusai által tett állítások, miszerint ez az alkotmánymódosítás Szerbia EU-integrációjának egyik alapfeltétele, és ezen múlik a szerb csatlakozás sikere, egyszerűen nem igaz.

Szerbia bármely lakosa boldog lenne, ha ez igaz lenne, és minden további nélkül megszavazná a szóban forgó változásokat, hacsak ez választaná el az országot az EU-tól.

Szerbia

Ahogy a szerb udvari sajtó látta: a KFOR elgázolta a védtelen szerb népet

Közzététel:

a megjelenés dátuma

udvari sajtó, novosti
A szerbiai udvari sajtó ismételten "kitett magáért", vagy pontosabban, megint megéri a pénzét
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 2 perc

A szerbiai udvari lapok most sem okoztak csalódást Szerbia főszerkesztőjének, Aleksandar Vučićnak. A Srpski Telegraf szerint a „Kfor elgázolta a védtelen embereket”, a Novosti pedig azt írja, hogy a koszovói különleges rendőrség, a ROSU (Regional Operations Support Unit) tagjai a szerbeket lőtték, amihez a „KFOR-osok” asszisztáltak.

A „meztelen kezű nép”

A szerb udvari sajtó a kilencvenes évek „uszító stílusában” számolt be a koszovói eseményekről.

A szerbiai lapok mind címoldalon tudósítottak arról, ami hétfőn Koszovó északi részént történt, ezért ezt többször külön nem is említjük.

A belgrádi Novosti azt írja, hogy „vér hullott Koszovóban”, majd hatalmas betűkkel közli, hogy a ROSU a szerbeket lőtte, amihez a KFOR-osok” asszisztáltak.

Az alcímben az olvasható, hogy a katonai misszió, tehát a KFOR, előszőr a védtelen népre csapott le, amit a szerb politikai propagandában a „goloruki narod” szókapcsolat jelez, ez szó szerinti fordításban a „meztelen kezű nép” megfelelője.

A Srpski Telegraf nevet viselő szennylap a címoldalán arról számolt be, hogy dráma játszódott le Koszovóban, ahol a KFOR és az albánok a szerbeket lőtték.

Érdemes figyelni a szavak sorrendjét, és a betűk nagyságát, bár a „szerb igazság” a kisebb betűs három sorból derül, amely szerint a ROSU kalasnyikovokból tüzelt, a KFOR pedig „eltaposta a meztelen kezű embereket” és villanógránátokat (sokkbombákat) dobált.

A még kisebb betűs négy sor pedig arról tudósít, hogy két szerb megsebesült, az egyiknek az életéért küzdenek az orvosok.

Az is kitett magáért

A nagyon udvari Informer is kitett magáért de önmagához képest ezúttal egészen visszafogott volt.

udvari sajtó, novosti

A címlapon Vučić kedvenc lapjánál az szerepel, hogy a „KFOR és a szkipetárok (šiptari)” megtámadták a szerbeket, aminek következtében Dragiša Galjakot egy golyó hátba találta, az orvosok alig tudták megmenteni az életét.

Az Informer tudósítása szerint több, mint 50 szerb sérült meg Zvecsánban (Zvečan), amikor a KFOR könnygázzal és villanógránátokkal támadta meg a szerbeket az önkormányzat (községháza) előtt.

Az Informer is azt írja, hogy a szkipetár rendőrség automata fegyverekből nyitott tüzet, nyilván ugyanabból a forrásból szerzi be az információkat, mint a Srpski Telegraf.

Az Informer azonban méltó a küldetéséhez, miszerint a „legudvaribb lap”, ezért arról is beszámol, hogy Aleksandar Vučić az éjszakát a katonákkal töltötte az „adminisztratív vonal” mentén, amin a koszovói-szerb határt kell érteni.

udvari sajtó, novosti

Ez körülbelül olyan „költői kifejezés”, mint a különleges hadművelet az orosz propagandában.

A szebb napokat is megért belgrádi Politika nagy betűkkel számol be arról, hogy „a KFOR és a koszovói különleges rendőrök a szerbekre támadtak”, valószínűleg a hír forrása ezúttal is ugyanaz, mint a másik három lap esetében.

A kisebb, piros cím szerint Pristina kiprovokálta az erőszakot Koszovó északi részén, ami talán a legközelebb áll a valósághoz ebből a sok hablatyból, amit a szerbiai udvari sajtó tálal fel.

A helyzet és annak médiamegjelenítése kísértetiesen hasonlít a korai kilencvenes évekre, amikor a szerb sajtó mindenki ellen uszított, aki nem lélegzett egyszerre a nagy vezérrel.

És hogy most miért van megint így, azon nem kell csodálkozni, hiszen Szerbiában ismét a kilencvenes évek politikusai és főszerkesztői vannak hatalmon, ráadásul a két fogalom gyakran egybemosódik.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava