Connect with us

B A Balkanac

Dzsingisz kán meg az Orosz kán meg a Bal kán meg az ázsiai Eurokrém (a háború édes íze, Gumiljovval)

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

orosz-oroszország
EUROÁZSIA, ÉS AZ OROSZ SZUPERETNOSZ: Lev Nyikolajevics Gumiljov még a Gulagot is megjárta

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

Képzeletbeli emlékírásában olvasható, hogy gyakran, amikor félelmetes hadserege felsorakozott valahol – valamely döntő csata előtt –, ő pedig jobbra is, balra is végignézett az emberi arcok és lópofák végeláthatatlan során, furcsa érzés fogta el. Mindannyian pattanásig feszülten várták, hogy a kezét emelje, miközben jómaga pillanat erejéig arra gondolt: mi is ez a nagy felfordulás, és kicsoda is ő ebben az egészben? Persze, aztán – küldetéstudatának túlsúlyában – felemelte, hogy újra és újra nagyot lendítsen/fordítson a történelem kerekén.

Dzsingisz kán emléke ma is él, ahogy tulajdonképpen élénken élt évszázadokon át. Fentebb érzékeltetett röpke, amolyan árnyként átsuhanó dilemmája mottóként szerepel Viktor Pelevin kortárs orosz író Az agyag géppuska című regényének legelején. – Így van, ha nem kevertünk össze katasztrofálisan valamiket, ám ezt a történetet úgyis a tatár származású Anna Ahmatovával folytatnánk, igazából kezdenénk. Ahmatova Annával (született a messzi tizenkilencedik század vége felé, elhalálozott a huszadik század hatvanas éveiben), akit az orosz irodalom legnagyobb költői között tarthatunk számon. Remek kései verseit érthető egyszerűség, letisztultság és pontosság jellemzi. Poézisének sajátos fülbemászó melódiája van; mondandójának elgondolkodtató mélysége, ritmusának kellemes ketyegése, azonban mint látni fogjuk, vele kapcsolatban jellemzően nem ez ragadhatta magával Vlagyimir Putyin elnököt.

orosz, Oroszország

Nyikolaj Gumiljov és Anna Ahmatova a kis Lev Gumiljovval (Forrás: Wikimedia Commons)

Hanem – mondhatni így – a költőnő egy másik alkotása: nevezetesen a fia. Annak a felettébb hangsúlyos, újabban aktualizálódó gondolatvilága. Név szerint Lev Nyikolajevics Gumiljové, ám ki is volt ez az ember? ( Nem költői: szónoki kérdés.)

Erről annyit röviden, hogy Ahmatova első férje, Nyikolajevics Gumiljov ugyancsak menő poétának számított a régi időkben, aki utóbb a vörös terror áldozatává vált, mert nem minden régi idő szép idő, nemde? Koholt vádak alapján egyszerűen – mint a veszett kutyát – agyonlőtte egy Szentpétervár melletti erdőben a KGB elődje, a CSEKA (amely a rossz vicc szerint: nye cseka). Tény, hogy fiának is elég sok jutott a sanyarúból, még a Gulagot is megjárta. Hosszú időt töltött ott, csak Sztálin halála után szabadult. Sokat sínylődött, szenvedett, később azonban beindultak a dolgok. Levből elismert földrajztudor, híres-neves történész lett, aki egész sor figyelemkeltő elméletet alkotott, bővített. Azok közül is a mongol birodalmi időket revideáló, az EURÁZSIANIZMUS – sokak számára szívmelengető, szájakban mintegy édesen szétomló, nagymértékben háborút is tartalmazó, magvaiban már létező stb. – harcias fogalmát kardként forgató gondolatszerkezet durrant a legnagyobbat. Mert mi is annak a lényege?

orosz, oroszország

Lev Nyikolajevics Gumiljov öreg napjaiban

A röpke megértéséhez minimum tudni kell azt, amit oly szépen és hosszan ír le a Portfolio webhelyén Kiss Csaba szerző (Főcíme: MIT AKAR VALÓJÁBAN PUTYIN A HÁBORÚVAL?), de mi itt csak egy kis zanzába próbálhatjuk sűríteni. Tehát: szellemi irányzatként az eurázsianizmus az 1920-as években a bolsevik uralom elől Nyugatra emigrált orosz értelmiségiek körében született meg. Alapítói Nyikolaj Trubeckoj és Pjotr Szavickij. Az egyébként nem teljesen egységes eurázsianizmus gondolkodói arra az orosz elmélkedésekben régóta létező kérdésre igyekeztek választ adni, vajon európai ország-e, amely némi késéssel követi a Nyugatot, de követnie kell, illetve nem, mert külön történelme van + mert alapvetően szemben áll a Nyugattal. – Utóbbi módon vélekedtek az ún. szlavofilok, velük együtt Fjodor Mihájlovics Dosztojevszkij is. (Tolsztojra itt még nem esik célzás.)

Lényegre törő megfogalmazásukban Oroszország sem Európa, sem Ázsia, hanem valami harmadik: EURÁZSIA. A kérdéssel foglalkozók szerint az eurázsianisták vitték be az orosz politikai gondolkodásba a geopolitikai szemléletet, amely mind a mai napig meghatározó tényezője Putyin gondolkodásának is. Történelmi elképzeléseik külön érdekessége, hogy a nagy mongol hódítást nem tatár igaként látják, hiszen a mongol nagykán volt az, aki első ízben egyesítette az összetartozandó eurázsiai területeket. További pozitív hozadéka volt még a dolognak, hogy a tatároknak köszönhetően az orosz államszerveződés nem a hatalom megosztásán alapuló, a nyugati modell felé hajló szerkezet lett, hanem a despotizmus modelljét követő egészségesebb, egységesebb hatalomgyakorló forma. Ezzel együtt szerintük a romlás Nagy Péter idején következett be, amikor az uralkodó révén beáramlottak a felvilágosodás eszméi, az orosz arisztokrácia pedig nekilátott majmolni a (majom?) Nyugatot.

orosz, Oroszország

(Mellesleg megjegyzendő, Eurázsia alaptérképe nagyjából megegyezik Péter birodalmának széles határaival.)

Gumiljov és társai, azaz a Tanár követőinek sűrű krémje a Nagy Mentorral együtt úgy tartotta, hogy Eurázsia, vagyis maga az Orosz Birodalom minden népét ugyan megilleti az autonómia, ám annak orosz vezetéssel kell megvalósulnia. Gumiljov – akit Putyin részletesen áttanulmányozhatott, majd a jövőbe tekintő 2012-es beszédébe bele is foglalt –, Ahmatova gyermeke úgy gondolta, hogy maga az orosz nem egy tiszta szláv etnosz, hanem pontosan a szláv, mongol és finnugor elemek keveredése. Ily módon sajátos SZUPERETNOSZ-t képez, amely maga alatt egyesíti a kisebb etnoszokat. A PASSZIONARITÁS az ő saját agyúlag gyúrt és gyártott fogalma a terjeszkedésre, ami a hódításra való aktivitás szintjét mutatja az etnosz vezetőiben. A passzionaritás az úgynevezett AKMATIKUS időszakában éri el a maximumát, amikor is megtörténnek a nagy hódítások. – Világos, nem?

K. Cs. valahogy úgy zárja figyelemre méltó, intellektuálisan izgalmas írását, miszerint Putyin – aki fölött sebesen röpül elfele az idő nikkel szamovárja – valószínűleg azt gondolta, ütött az óra! Az orosz nép most lépett abba az akmatikus szakaszba, amelyben megérett a hódításra, tehát eljött annak az ideje, hogy szuperetnosszá váljon (ismét). Ez a hit uralkodhatott rajta és benne, amikor 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, hogy elképzelése szerint pár nap alatt térdre kényszerítse, azzal visszaterelje az elcsatangolt ukránokat Eurázsia anyai ölébe. – Az idő futásában mintegy, ahogy azt viszont Anna Ahmatova írta volt.

orosz, oroszország

P. S. Csak úgy, lazán idevetve még: címünkben említést nyert ugyebár az Eurokrém. Vagyis hát Eurocrem, az a bizonyos „balkáni nutella”, amely Oroszhonban, Ukrajnában is kapható. Legalábbis kapható volt. Története szerint egykori Jugóba egy akkori és ottani, pontosan takovói vállalkozó szellemű ember vitte be, majd forgalmazta sikerrel. Saját vallomása szerint a termék sötét része a sokkal ízesebb, magával ragadóbb, felejthetetlenebb. A sokkalta serkentőbb (ha nem is egyenest kergentőbb). Mindenképp olyan ez a 2 színű édesség, ami katonazsákban a balkáni frontvonalakra is kijutott. Mármost, nincs különösebb jelentősége, csak egy kis fejtörő, hogy amennyiben ezt a HÁBORÚ és BÉKE csupa nagybetűs fogalmával hozzuk jelképes összefüggésbe, akkor vajon melyikük melyik nutella-résszel párosítható? Segítségül: a békegalamb fehér, az ördög meg fekete. Amelyik most is, úgy tűnik, nyerni látszik – ugyebár, ugyebár. – Tetszik, nem tetszik. (?)

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman Rushdie. Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a őr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a japán fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „fekete” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a magyar „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava