Connect with us

Szerbia

TEÁZNAK, DE NEM ANGOLOK: Dodik kedden Putyinnál, előtte Vučićtyal egyeztetett

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

tea, orosz
Teázni nem kizárólag angolok szoktak, hanem a legfőbb szerbek is, balról Aleksandar Vučić Szerbia elnöke, jobbról Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság vezetője (Forrás: szerb elnöki Instagram)
Értékeld ezt a cikket a szívecskék segítségével!
[Összesen: 0 Átlag: 0]

Hallgasd meg ezt a cikket!

Aleksandar Vučić és Milorad Dodik a délutáni tea melletti egyeztetésük kapcsán jelezte: biztosak abban, hogy nem angolok. A szerb államfő számára nem volt teljesen világos, hogy a boszniai szerb elnökkel miért döntöttek a tea mellett. Vučić aztán ránézett az órájára, amely pontosan délután 5 órát mutatott, vagyis éppen ideje volt teázni. A képnek különösen a csápolók örültek, bár az egyik megjegyezte, hogy ő csak akkor iszik teát, amikor beteg.

A teázás és az előzmények

Aleksandar Vučić szerb államfő az Instagram profilján tette közzé a Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) elnökével közös képet. A felvételhez társított szövegből lényegében csak annyi derült ki, hogy mindketten szeretik a teát, és egyetértenek abban, hogy ennek ellenére egyikük sem angol.

Az elsőre nem túl sokat jelentő kép azonban munkára sarkallta a sokat látott boszniai politikai elemzőket, akik alig 12 óra leforgása alatt komplett műelemzést társítottak a művészi értékkel nem feltétlenül rendelkező felvételhez.

Ezek szerint a 2022 októberi boszniai választásokhoz kötődően a boszniai hírek fogyasztóknak lehetősége volt érzékelni, hogy már a nyilvánosság előtt is megjelenő mélységű feszültség van jelen a Drina jobb és bal pártjához köthető szerb vezetés között.

Már a 2020. évi boszniai önkormányzati választás kapcsán is megjelentek olyan hírek, hogy a két legfőbb szerb, az akkor még a bosznia-hercegovinai államelnöki testület szerb tagjának járó helyet betöltő Milorad Dodik és Aleksandar Vučić szerbiai államfő között a korábbi években barátinak mutatkozó viszony egyre hűvösebbé vált, ahogy a „jobbparti kistestvér” szerepére kárhoztatott boszniai Szerb Köztársaság vezetése egyre komolyabb lépéseket tett az önálló külkapcsolatok és gazdasági függetlenedés elérése terén.

A szerbiai és boszniai szerb politikai kurzus közti feszültség látható pontja volt, amikor tavaly októberben a boszniai szerb elnöki posztért küzdő Milorad Dodik és az ellenzéki balközép Demokratikus Fejlődés Platformja (Platforma Demokratskog Progresa, PDP) jelöltjeként induló Jelena Trivić között a szavazatok újraszámlálását követően a verseny Dodik javára dőlt el ugyan, azonban a PDP több utcai megmozdulást szervezett, amelyeken a Vučić vezette Szerb Haladó Párt (Srpska Napredna Stranka, SNS) keménymagja is felvonult az SNS logójával ellátott zászlókkal.

Meg kell azonban jegyezzük, hogy a választási kampány ideje alatt sem Vučić, sem az SNS vezető funkcionáriusai nem álltak ki direkt módon Trivić mellett. Burkolt üzenet volt a belgrádi vezetés részéről, amikor a szerbiai elnök még 2022. szeptember 15-én, a voksolás előtt három héttel a szerb egység napja (Dan srpskog jedinstva) alkalmából a Dodik ellenzéke által vezetett Bijeljinába látogatott.

Vučić a Dodikkal végrehajtott protokolláris találkozót követően a Jelena Trivićet támogató BN televíziócsatorna vezetőjével folytatott négyszemközti találkozót, majd adott egy másfél órás interjút.

A választások után a boszniai médiában megjelent híradások rendre azt valószínűsítették, hogy Vučić megelégelte Dodik önállósági törekvéseit, és Belgrád olyan személyt látott Trivićben, aki kellő támogatottsággal bír ahhoz, hogy választások útján megszerezze a hatalmat Dodiktól. Az SNS vezetése nem tévedett nagyot, mert Dodik mindössze 4%-al, vagyis 27.000 szavazattal verte meg baloldali ellenfelét.

A kistestvér távolodna

A már említett 2022 októberi banjalukai tüntetéseken megjelenő SNS-es zászlók miatt a boszniai szerbek oldalán többen aránytalan beavatkozással vádolták meg a belgrádi vezetést. A kérdés ezek után az volt, hogy a két legfőbb szerb közötti viszony valójában milyen irányt vett.

Ez különösen amiatt keltette fel a nyugat-balkáni térséggel foglalkozó elemzők figyelmét, mert a boszniai Szerb Köztársaság kapcsán évtizedekre visszanyúlóan fennállt az a megközelítés, hogy egy olyan entitásként létezik Bosznia-Hercegovinában, amit lényegében Belgrádból irányítanak informális csatornákon keresztül.

A helyzet azonban ennél lényegesen bonyolultabb volt már a korábbiakban is. Jó ideje a boszniai Szerb Köztársaság vezetése önálló külkapcsolati rendszerrel bír olyan jelentős nemzetközi aktorok vonatkozásában, mint Oroszország, Kína és Törökország.

tea

Milorad Dodik a múlt héten már egyeztetett Igor Kalabuhovval, Oroszország bosznia-hercegovinai nagykövetével (Forrás: Twitter, Milorad Dodik)

A saját gazdasági és külkapcsolati irányvonalának fejlesztése vélhetően komoly aggodalmakat idézhetett elő Belgrádban, mivel 2018. óta egyre kisebb ráhatással bírtak a Dodik vezette boszniai szerb entitás mindennapjaira.

A Drina jobbparti kistestvér nagy-szerb családi körből való részleges kigravitálásának egyik ütköző pontja lehetett az ukrajnai háború alatti orosz irányú elfogultság fenntartása Dodik részéről, aki a legkomolyabb nemzetközi nyomás ellenére sem volt hajlandó semmilyen orosz ellenes intézkedés életbeléptetéséhez a beleegyezését adni.

Az ukrajnai harcok kirobbanása óta érzékelhető, hogy az uniós csatlakozási tervek és a koszovói kérdés miatt egyre bonyolultabb diplomáciai játéktérben manőverező belgrádi vezetés lényegesen távolságtartóbbnak mutatkozott az orosz féllel szemben, mint a boszniai szerbség vezetői.

Maga Dodik az ukrajnai harcok kirobbanása óta két alkalommal járt Oroszországban Vlagyimir Putyin meghívására, és a nemrég közzétettek alapján május 23-án újra Moszkvába utazik, hogy az orosz elnökkel tárgyaljon.

Az oroszirányú kapcsolatokhoz hasonló feszültségi pontot jelenthetett a török és kínai tőkebefektetés kérdése, aminek a tekintetében Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság lényegében konkurenskét jelenik meg a nyugat-balkáni régióban.

A szerb entitás gazdasági helyzete kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy a korábbi évtizedekből megöröklött „anyaországi” kapcsolat terhessé vált amiatt is, mert a döntően szerbiai állampolgársággal is rendelkező boszniai szerb pályakezdő fiatalok jelentős része Szerbiában képzelte el a jövőjét, ami jelentős „agyelszívást” idézett elő a boszniai szerb entitás munkaerő piacán.

Dodik visszavágott

A 2022 októberi boszniai választások kapcsán említett burkolt beavatkozástól függetlenül a legtöbben meg voltak győződve arról, hogy a korábbiakban megszokott szereposztás marad irányadó Banja Luka és Belgrád kapcsolatában, vagyis a Drina bal partjáról diktálnak a jobbparti szerbeknek.

Azonban a kocka nagyot fordult azzal, amikor a szerbiai iskolai lövöldözéssorozat miatt kibontakozó tüntetéshullámról élő adásban közvetített a Milorad Dodik gazdasági holdudvarához köthető Una televízió.

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy az említett közvetítés kapcsán a Vučić udvari tollnokaként számontartott Dragan J. Vučićević, a szerbiai kormányhoz közeli Informer tulajdonosa esett neki a Twitteren az Una Tv-nek és Dodiknak, amire Dodik Gorica nevű lánya írt kemény választ.

A nyugat-balkáni média felületein élőben zajló üzengetés arra mindenképpen elég volt Dodiknak, hogy jelezze a belgrádi vezetés részére, neki is megvannak az eszközei a szerbiai közbeszéd valamilyen szintű tematizálására, ergo Dodik fenyegetőleg lépett fel a pozícióit veszélyeztető szerbiai kormányzattal szemben.

A kérdés már csak az, hogy a szerb entitás, mint kistestvér korábbi években kivívott önállóságához való ragaszkodásának gondolata magától Dodiktól származik-e, vagy azt esetlegesen Moszkvából egy még Belgrádnál is nagyobb családtag sugalmazta-e a Vučićba vetett bizalom megingásának legkézzelfoghatóbb jeleként.

Két főszerb egy asztalnál

A „gesztuspolitizálás” szintjét meghaladó konfliktusokkal terhelt szerbiai és boszniai szerb viszony nyugvópontra juttatása lehetett a célja a Vučić által tegnapkora este közzétett fényképnek.

Az ominózus felvételhez Vučić azt a szöveget társította, hogy „pontosan délután 5 óra van. A teázás ideje. Nem egészen világos, Dodik elnök úr és én miért rajongunk ennyire a teáért, de az egészen biztos, hogy nem vagyunk angolok.”

A szöveg nyelvtani és logikai elemzésében nehézbúvár képesítéssel bíró boszniai politológusok azt a jelentéstartalmat tulajdonítják eme soroknak, hogy az egységes szerb nemzet Ácója és Miléje elásta a csatabárdot, mivel hangsúlyozzák közös érdekeiket és együttesen tisztelt értékeiket.

Utóbbi vélhetően a szövegben szereplő „tea”. Míg az angol gyökerek kölcsönös tagadása egy közös ellenségkép burkolt definiálását jelenti, és mint a rómaiak óta tudjuk, „ellenségem ellensége a barátom”, ergo Vučić és Dodik barátok. Ha ezt a gondolatot tovább fűzzük, akkor az oroszokkal is barátok, akik végképp utálják az angolokat.

Ismerve a szerbiai államfő és a boszniai szerb elnök bárdolatlan politikai direktségét, nem feltétlenül értünk egyet a fenti sorok indokolatlanul mélyre mutató analizálásával, azonban annyi biztos, hogy nem véletlenül ültek egy asztalhoz akkor, amikor két nap múlva Dodiknak jelenése van Moszkvában Putyinnál.

Vučić széke pedig inog, vagy legalább is azt a látszatot keltik a szerbiai kormány részéről, hogy vannak, akik ingatják. Míg a boszniai média nyugati orientációjú – értsd amerikai és brit – felületein egyre többször jutnak arra a hangzatos következtetésre, hogy megromlott a Banja Luka és Belgrád közti viszony.

Így indokolt volt mindkét fél részéről helyre állítani a nacionalista szavazótáborok tagjainak egységes szerbségbe vetett hitét, függetlenül attól, hogy a két vezető közti feszültség mennyiben valós.

Értékeld ezt a cikket a szívecskék segítségével!
[Összesen: 0 Átlag: 0]
QR Code

Küld el ezt a cikket e-mailben

Ehhez kattints ide

MeteorológiaKövetés a Facebookon

B.A. Balkanac

Balkanac

Magyarország

Románia

Szlovákia

Három nap legjava