Connect with us

Szerbia

TEÁZNAK, DE NEM ANGOLOK: Dodik kedden Putyinnál, előtte Vučićtyal egyeztetett

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

tea, orosz
Teázni nem kizárólag angolok szoktak, hanem a legfőbb szerbek is, balról Aleksandar Vučić Szerbia elnöke, jobbról Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság vezetője (Forrás: szerb elnöki Instagram)

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Aleksandar Vučić és Milorad Dodik a délutáni tea melletti egyeztetésük kapcsán jelezte: biztosak abban, hogy nem angolok. A szerb államfő számára nem volt teljesen világos, hogy a boszniai szerb elnökkel miért döntöttek a tea mellett. Vučić aztán ránézett az órájára, amely pontosan délután 5 órát mutatott, vagyis éppen ideje volt teázni. A képnek különösen a csápolók örültek, bár az egyik megjegyezte, hogy ő csak akkor iszik teát, amikor beteg.

A teázás és az előzmények

Aleksandar Vučić szerb államfő az Instagram profilján tette közzé a Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) elnökével közös képet. A felvételhez társított szövegből lényegében csak annyi derült ki, hogy mindketten szeretik a teát, és egyetértenek abban, hogy ennek ellenére egyikük sem angol.

Az elsőre nem túl sokat jelentő kép azonban munkára sarkallta a sokat látott boszniai politikai elemzőket, akik alig 12 óra leforgása alatt komplett műelemzést társítottak a művészi értékkel nem feltétlenül rendelkező felvételhez.

Ezek szerint a 2022 októberi boszniai választásokhoz kötődően a boszniai hírek fogyasztóknak lehetősége volt érzékelni, hogy már a nyilvánosság előtt is megjelenő mélységű feszültség van jelen a Drina jobb és bal pártjához köthető szerb vezetés között.

Már a 2020. évi boszniai önkormányzati választás kapcsán is megjelentek olyan hírek, hogy a két legfőbb szerb, az akkor még a bosznia-hercegovinai államelnöki testület szerb tagjának járó helyet betöltő Milorad Dodik és Aleksandar Vučić szerbiai államfő között a korábbi években barátinak mutatkozó viszony egyre hűvösebbé vált, ahogy a „jobbparti kistestvér” szerepére kárhoztatott boszniai Szerb Köztársaság vezetése egyre komolyabb lépéseket tett az önálló külkapcsolatok és gazdasági függetlenedés elérése terén.

A szerbiai és boszniai szerb politikai kurzus közti feszültség látható pontja volt, amikor tavaly októberben a boszniai szerb elnöki posztért küzdő Milorad Dodik és az ellenzéki balközép Demokratikus Fejlődés Platformja (Platforma Demokratskog Progresa, PDP) jelöltjeként induló Jelena Trivić között a szavazatok újraszámlálását követően a verseny Dodik javára dőlt el ugyan, azonban a PDP több utcai megmozdulást szervezett, amelyeken a Vučić vezette Szerb Haladó Párt (Srpska Napredna Stranka, SNS) keménymagja is felvonult az SNS logójával ellátott zászlókkal.

Meg kell azonban jegyezzük, hogy a választási kampány ideje alatt sem Vučić, sem az SNS vezető funkcionáriusai nem álltak ki direkt módon Trivić mellett. Burkolt üzenet volt a belgrádi vezetés részéről, amikor a szerbiai elnök még 2022. szeptember 15-én, a voksolás előtt három héttel a szerb egység napja (Dan srpskog jedinstva) alkalmából a Dodik ellenzéke által vezetett Bijeljinába látogatott.

Vučić a Dodikkal végrehajtott protokolláris találkozót követően a Jelena Trivićet támogató BN televíziócsatorna vezetőjével folytatott négyszemközti találkozót, majd adott egy másfél órás interjút.

A választások után a boszniai médiában megjelent híradások rendre azt valószínűsítették, hogy Vučić megelégelte Dodik önállósági törekvéseit, és Belgrád olyan személyt látott Trivićben, aki kellő támogatottsággal bír ahhoz, hogy választások útján megszerezze a hatalmat Dodiktól. Az SNS vezetése nem tévedett nagyot, mert Dodik mindössze 4%-al, vagyis 27.000 szavazattal verte meg baloldali ellenfelét.

A kistestvér távolodna

A már említett 2022 októberi banjalukai tüntetéseken megjelenő SNS-es zászlók miatt a boszniai szerbek oldalán többen aránytalan beavatkozással vádolták meg a belgrádi vezetést. A kérdés ezek után az volt, hogy a két legfőbb szerb közötti viszony valójában milyen irányt vett.

Ez különösen amiatt keltette fel a nyugat-balkáni térséggel foglalkozó elemzők figyelmét, mert a boszniai Szerb Köztársaság kapcsán évtizedekre visszanyúlóan fennállt az a megközelítés, hogy egy olyan entitásként létezik Bosznia-Hercegovinában, amit lényegében Belgrádból irányítanak informális csatornákon keresztül.

A helyzet azonban ennél lényegesen bonyolultabb volt már a korábbiakban is. Jó ideje a boszniai Szerb Köztársaság vezetése önálló külkapcsolati rendszerrel bír olyan jelentős nemzetközi aktorok vonatkozásában, mint Oroszország, és Törökország.

tea

Milorad Dodik a múlt héten már egyeztetett Igor Kalabuhovval, Oroszország bosznia-hercegovinai nagykövetével (Forrás: Twitter, Milorad Dodik)

A saját gazdasági és külkapcsolati irányvonalának fejlesztése vélhetően komoly aggodalmakat idézhetett elő Belgrádban, mivel 2018. óta egyre kisebb ráhatással bírtak a Dodik vezette boszniai szerb entitás mindennapjaira.

A Drina jobbparti kistestvér nagy-szerb családi körből való részleges kigravitálásának egyik ütköző pontja lehetett az ukrajnai háború alatti orosz irányú elfogultság fenntartása Dodik részéről, aki a legkomolyabb nemzetközi nyomás ellenére sem volt hajlandó semmilyen orosz ellenes intézkedés életbeléptetéséhez a beleegyezését adni.

Az ukrajnai harcok kirobbanása óta érzékelhető, hogy az uniós csatlakozási tervek és a koszovói kérdés miatt egyre bonyolultabb diplomáciai játéktérben manőverező belgrádi vezetés lényegesen távolságtartóbbnak mutatkozott az orosz féllel szemben, mint a boszniai szerbség vezetői.

Maga Dodik az ukrajnai harcok kirobbanása óta két alkalommal járt Oroszországban Vlagyimir Putyin meghívására, és a nemrég közzétettek alapján május 23-án újra Moszkvába utazik, hogy az orosz elnökkel tárgyaljon.

Az oroszirányú kapcsolatokhoz hasonló feszültségi pontot jelenthetett a török és kínai tőkebefektetés kérdése, aminek a tekintetében Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság lényegében konkurenskét jelenik meg a nyugat-balkáni régióban.

A szerb entitás gazdasági helyzete kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy a korábbi évtizedekből megöröklött „anyaországi” kapcsolat terhessé vált amiatt is, mert a döntően szerbiai állampolgársággal is rendelkező boszniai szerb pályakezdő fiatalok jelentős része Szerbiában képzelte el a jövőjét, ami jelentős „agyelszívást” idézett elő a boszniai szerb entitás munkaerő piacán.

Dodik visszavágott

A 2022 októberi boszniai választások kapcsán említett burkolt beavatkozástól függetlenül a legtöbben meg voltak győződve arról, hogy a korábbiakban megszokott szereposztás marad irányadó Banja Luka és Belgrád kapcsolatában, vagyis a Drina bal partjáról diktálnak a jobbparti szerbeknek.

Azonban a kocka nagyot fordult azzal, amikor a szerbiai iskolai lövöldözéssorozat miatt kibontakozó tüntetéshullámról élő adásban közvetített a Milorad Dodik gazdasági holdudvarához köthető Una televízió.

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy az említett közvetítés kapcsán a Vučić udvari tollnokaként számontartott Dragan J. Vučićević, a szerbiai kormányhoz közeli Informer tulajdonosa esett neki a Twitteren az Una Tv-nek és Dodiknak, amire Dodik Gorica nevű lánya írt kemény választ.

A nyugat-balkáni média felületein élőben zajló üzengetés arra mindenképpen elég volt Dodiknak, hogy jelezze a belgrádi vezetés részére, neki is megvannak az eszközei a szerbiai közbeszéd valamilyen szintű tematizálására, ergo Dodik fenyegetőleg lépett fel a pozícióit veszélyeztető szerbiai kormányzattal szemben.

A kérdés már csak az, hogy a szerb entitás, mint kistestvér korábbi években kivívott önállóságához való ragaszkodásának gondolata magától Dodiktól származik-e, vagy azt esetlegesen Moszkvából egy még Belgrádnál is nagyobb családtag sugalmazta-e a Vučićba vetett bizalom megingásának legkézzelfoghatóbb jeleként.

Két főszerb egy asztalnál

A „gesztuspolitizálás” szintjét meghaladó konfliktusokkal terhelt szerbiai és boszniai szerb viszony nyugvópontra juttatása lehetett a célja a Vučić által tegnapkora este közzétett fényképnek.

Az ominózus felvételhez Vučić azt a szöveget társította, hogy „pontosan délután 5 óra van. A teázás ideje. Nem egészen világos, Dodik elnök úr és én miért rajongunk ennyire a teáért, de az egészen biztos, hogy nem vagyunk angolok.”

A szöveg nyelvtani és logikai elemzésében nehézbúvár képesítéssel bíró boszniai politológusok azt a jelentéstartalmat tulajdonítják eme soroknak, hogy az egységes szerb nemzet Ácója és Miléje elásta a csatabárdot, mivel hangsúlyozzák közös érdekeiket és együttesen tisztelt értékeiket.

Utóbbi vélhetően a szövegben szereplő „tea”. Míg az angol gyökerek kölcsönös tagadása egy közös ellenségkép burkolt definiálását jelenti, és mint a rómaiak óta tudjuk, „ellenségem ellensége a barátom”, ergo Vučić és Dodik barátok. Ha ezt a gondolatot tovább fűzzük, akkor az oroszokkal is barátok, akik végképp utálják az angolokat.

Ismerve a szerbiai államfő és a boszniai szerb elnök bárdolatlan politikai direktségét, nem feltétlenül értünk egyet a fenti sorok indokolatlanul mélyre mutató analizálásával, azonban annyi biztos, hogy nem véletlenül ültek egy asztalhoz akkor, amikor két nap múlva Dodiknak jelenése van Moszkvában Putyinnál.

Vučić széke pedig inog, vagy legalább is azt a látszatot keltik a szerbiai kormány részéről, hogy vannak, akik ingatják. Míg a boszniai média nyugati orientációjú – értsd amerikai és brit – felületein egyre többször jutnak arra a hangzatos következtetésre, hogy megromlott a Banja Luka és Belgrád közti viszony.

Így indokolt volt mindkét fél részéről helyre állítani a nacionalista szavazótáborok tagjainak egységes szerbségbe vetett hitét, függetlenül attól, hogy a két vezető közti feszültség mennyiben valós.

Szerbia

Szerbiában már megint választások lesznek, a miniszterelnök lemondása az asztalon

Közzététel:

a megjelenés dátuma

választás
A szerb miniszterelnök bármelyik pillanatban benyújthatja a lemondását (Forrás: Szerb Haladó Párt, Twitter)

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

A szerb elnök szerint most már világos, hogy előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szerbiában, Aleksandar Vučić pontos időpontot azonban nem mondott, csak annyit árult el, hogy ez mindössze hónapok kérdése. Ana Brnabić miniszterelnök, akivel Vučić közösen tartott „nemzeti sajtótájékoztatót”, bejelentette, hogy bármely pillanatban hajlandó benyújtani a lemondását, és hozzátette, hogy a választásokat az év végéig mindenképpen megtartják.

Megint egy „nemzeti sajtótájékoztató”

Szerbiában egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szerb elnök meghívja az elnöki palotába az újságírókat, ahol sajtótájékoztatót tart valami nagy bejelentést ígérve, amire kicsődül az összes tévécsatorna, hogy élőben közvetítse az elnöki mondókát.

Ez történt szerdán este is, amikor legalább hat csatorna közvetítette a sajtótájékoztatónak nevezett szeánszot, ezek közül több is országos frekvenciával rendelkezik, vagyis egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy Vučić „nemzeti sajtótájékoztatót” tartott.

A napokban előfordult, hogy a szerb államfő 24 óra leforgása alatt két-három televízióban vendégeskedett, a „nemzeti sajtótájékoztató” azonban sokkal jobb módszer arra, hogy Vučić megsokszorozza magát, és megsokszorozza Ana Brnabićot, merthogy szerdán este őt is kiültette maga mellé.

A „nemzeti sajtótájékoztatót” legalább hat csatorna közvetítette, a Pink, a Prva, a Happy, a Studio B, a közszolgálati RTS, valamint az ellenzéki N1, de itt valószínűleg nem fejeződik be a sor.

Elnöki szempontból ez nagyon jó, mert Vučićnak nem egy nap alatt kell hat, vagy annál is több stúdióba befáradnia ahhoz, hogy üzenjen a mindenféle nézőknek, ráadásul a tévécsatornák házhoz jönnek, hogy lessék a szavait.

A „nemzeti sajtótájékoztatók” további haszna, hogy a néző nem tud elugrani elölük, mert bármelyik csatornára kapcsol, mindegyiken Vučićot látja, a szerb elnök egyszere folyik a csapból, lép ki a hűtőszekrényből, ugrik elő a mosógépből és bújik elő a lerniből, ennél tökéletesebb médiadiktatúrát kitalálni sem nagyon lehet.

Jönnek a választások

A szerb elnök az utóbbi napokban többször is tárgyalásokra hívta az ellenzéket, de eddig senki sem akadt, aki hajlandó lett volna szóba állni vele, ami miatt Aleksandar Vučić nagyon egyedül érezhette magát.

Ezért a szerda esti „nemzeti sajtótájékoztatón” a szerb államfő nagy szomorúságában arra fanyalodott, hogy meglebegtette az új választások kiírását, mert szerinte kormányt csakis választásokkal lehet váltani, ezt az utca nem teheti meg.

Lehet, hogy felderengett előtte a nagy előd, Slobodan Milošević esete, de azért ott még nem tartunk, ha abba az irányba is haladunk, merthogy egyre többen és többen elégelik meg a káoszt.

– Várunk még egy kicsit, hogy valaki jöjjön tárgyalni, de mivel tisztában vagyunk azzal, hogy ők olyasmiben bíznak, ami nem fog bekövetkezni, merthogy soha nem fog megtörténni, hogy az utca vegye át a hatalmat… bár remélem hogy lesznek olyanok, akik érzik a maguk felelősségét, és bejönnek tárgyalni, de ha nem, akkor megyünk a választásokra

– mondta a szerb államfő, aki általában a választásokat arra használja , hogy elmeneküljön a tornyosuló problémák elől, a választási időszakban az ország a „béna kacsa” állapotban leledzik, nincs parlament, a ügyvivő üzemmódban működik, így államfőként ő az egyetlen választott közjogi méltóság, aki az ország nevében dönthet, mondjuk Koszovó esetében, vagy éppen nem dönt, mert netalán nem akar dönteni a kormány és a parlament hiányában.

A választások arra is jók, hogy lerázza magáról az egyre inkább hangoskodó ellenzéket, Szerbiában ugyanis régi gyakorlat, hogy az ellenzéki pártok egymás torkát is szorongatják, és amíg egymás fojtogatásával vannak elfoglalva, addig sem az ő lemondását követelik.

– Ez azt jelenti, hogy hamarosan feloszlatjuk a parlamentet, mert vannak törvényes határidők. Ha Ana Brnabić benyújtja a lemondását, akkor nekem harminc napom van arra, hogy valakit kormányalakítással bízzak meg, aki biztosítani tudja a többséget a parlamentben

– mondta a szerb elnök, aki ugyanakkor biztos abban, hogy a Szerb Haladó Párt nem akar új kormányfőt jelölni, mert elégedett Ana Brnabić tevékenységével.

Ne feledjük, hogy Vučić a múlt hónap végén lemondott az említett párt éléről, ami persze nem jelent semmit, merthogy továbbra is a párt nevében beszél, arra viszont ne is számítsunk, hogy a Szerb Haladó Párt névleges elnöke, Miloš Vučević, akit mi csak Kisfarkasnak nevezünk, megrója emiatt a Nagyfarkast, vagyis Aleksandar Vučićot.

választás

A Kisfarkas (Forrás: Szerb Haladó Párt)

Átmeneti kormány nem lesz

A szerb elnök elmagyarázta, hogy miután Ana Brnabić helyett nincs, aki kormányt alakítson, ezért nem marad más hátra, minthogy legfeljebb hatvan napon belül új választásokat tartsanak, így jön ki a három hónap, vagyis Szerbiában legkorábban szeptemberben, esetleg októberben választások lehetnek, ami attól függ, hogy a szerb elnök mikor fogadja el a miniszterelnök lemondását.

– Most már világos, hogy előrehozott választások lesznek Szerbiában, már csak az a kérdés, hogy melyik hónapban, mert – ahogy Ana is mondta – a társadalomban uralkodó feszültségeket mindig választásokkal kell megoldani

– állapította meg a szerb államfő, aki úgy fogalmazott, hogy az iskolai erőszak okán tüntető ellenzéknek egyetlen olyan követelése sincs, ami a gyerekekkel vagy a tanárokkal lenne kapcsolatos, mert minden ellenzéki követelés hátterében egy szerb oligarcha, illetve médiamágnás, Dragan Šolak áll, akit nyugodtan nevezhetünk a szerb Soros Györgynek, vele riogatják a jóravaló és kevésbé jóravaló embereket.

Vučić egyúttal elutasította az átmeneti kormány megalakítására vonatkozó ellenzéki követeléseket, szó szerint azt mondta ugyanis, hogy átmeneti kormány nem lesz, mert ahhoz az ő beleegyezésére volna szükség, ő pedig ilyen döntést nem hoz, mert az Szerbia lerombolásához és megsemmisítéséhez vezetne.

A szerb elnök ezt részletezve annak a véleményének adott hangot, hogy az átmeneti kormány engedélyezése azt jelentené, hogy Szerbia felett egy oligarcha és több külföldi hatalmi központ venné át az irányítást a nép választott képviselőitől.

Az előre hozott választások kiírása, illetve mindaz, amit fent leírtunk, arra enged következtetni, hogy az új szerb kormány jó esetben valamikor jövő tavaszra alakul meg, természetesen csak akkor, ha addig minden simán megy.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava