Connect with us

Szerbia

A szerb elnök a jól bevált „putyini módszerrel” szervezi újra Szerbiát?

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

Putyini módszer Szerbiában?
Vajon milyen útra tereli Szerbiát, és mire jó a "putyini módszer"? (Forrás: szerb elnöki Instagram)
Olvasási idő: 4 perc

Már többször szóba került, hogy a szerb elnök új politikai tömörülést, netalán pártot hoz létre, és esetleg lemond a Szerb Haladó Párt elnöki posztjáról. A pártelnöki tisztségről történő távozását már annyiszor emlegette, hogy ebben a forgatókönyvben nemigen lehet hinni, bár a Balkánon, így Szerbiában sem lehet mérget venni semmire sem. Az új párt létrehozása pedig még valószínűtlenebbnek tűnik, egyszerűen azért, mert nincs hozzá „emberanyag”, a szerbiai politikai elit ugyanakkor már annyira elhasználódott, hogy mindenképpen lépni kell valamit, amihez Aleksandar Vučić a jól bevált „putyini módszert” vette elő.

Az elnöki pozíció erősítése

Aleksandar Vučić tavaly ősszel helyezte kilátásba, hogy „népi mozgalom” létrehozására készül, amit sokan úgy értelmeztek, hogy a szerb elnök új pártot alakít.

A pártalakítás kiváltképp kockázatos lenne a mostani turbulens időkben, főleg hogy ehhez nincs meg a megfelelő ideológiai alap, és hogy egy ilyen váltásnak nincsenek meg az elégséges társadalmi feltételei sem.

Vučić politikai habitusa az utóbbi időben nem esett át akkora változáson, hogy új szövetségeseket kelljen keresnie az általa kitermelt sleppen kívül, ráadásul a Szerb Haladó Párt annyira „rátenyerelt” a társadalomra, hogy jó értelemben vett korrekció aligha várható, így Szerbiából két hónap alatt sem Németország, sem Franciaország nem lesz, egyszerűen azért, mert egy európai átmenethez nincs megfelelő politikai akarat, és nincs elég széles támogatói kör.

putyini nódszer

A szerb elnök éppen ma találkozott az orosz nagykövettel, de elég gyakran beszélget az amerikai nagykövettel is (Forrás: szerb elnöki Instagram)

Ezért nem marad más, mint a vezetői pozíció további erősítése a vučići politikát ellenzőkkel szemben, amelyek száma a Koszovó körüli bonyodalmak miatt megnövekedett, miután a szerb elnök természetes szavazóbázisának számító szélsőjobbos ikszelők egy részét beszippantották a parlamenten kívüli és belüli nacionalista pártok.

Ez jelentős szavazatvesztést eredményezhet a következő rendkívüli választásokon, amelyek megtartását már az utóbbi választások eredményeinek kihirdetésekor borítékoltak, így olyan akcióra van szükség, amely a Szerb Haladó Párt presztizsvesztését követően megerősíti az elnöki pozíciót, és nem engedi teljesen elsüllyedni a Szerb Haladó Pártot sem.

A helyzet kísértetiesen hasonlít arra, ami alig több, mint tíz évvel ezelőtt Oroszországban kialakult, ebből pedig logikusan következik, hogy a helyzet orvoslására is „putyini módszereket” kell alkalmazni, hogy a mostani nomenklatúra ne menjen a politikai süllyesztőbe.

A putyini módszer

A szerb elnök tavaly szeptemberben tett ígéretét arra, hogy megkezdi egy nagy „állam- és nemzetépítő” mozgalom létrehozását „Szerbia fennmaradásáért és előrehaladásáért”.

Bár a bejelentés óta fél év telt el, a mai napig nem világos, hogy pontosan mire szolgál az új mozgalom, és hogy Vučić miből kívánja finanszírozni ennek a „politikai micsodának” a működését, amely reményei szerint széles körű támogatást biztosít számára ahhoz, hogy folytassa mindazt, amit eddig tett – mert – mint fentebb már említettük – az elnöki habitus az utóbbi időben jelentősen nem változott, legfeljebb „Európára hangszerelt” módon fújják a régi nótát.

Putyini módszer

Felmerül a kérdés, hogy Vučić a putyini módszert alkalmazza-e Szerbiában? (Forrás: Vreme)

Egyelőre csak annyi világos, hogy a vaskos populista manírokat gyakran megcsillogtató szerb elnök a nép támogatását kéri majd Szerbia védelmében, ezért személyesen kíván nemzetileg konzultálni az állampolgárokkal, aminek a levét nyilván a szerb adófizetők isszák meg, de tekintsük el a kérdés anyagi vonatkozásaitól, és inkább nézzük, hogy a Vučić milyen módszer alkalmazását tervezi a célkitűzések elérésére.

A belgrádi Vreme című hetilap arra figyelmeztet, hogy ez a politikai projekt leginkább azokra a módszerekre emlékeztet, amelyeket 12 évvel ezelőtt az alkalmazott az Összoroszországi Népfront létrehozásakor.

Vlagyimir Putyin 2011 májusában egy olyan politikai mozgalom „megalkotását” javasolta saját népszerűségének és szavazóbázisának megszilárdítására, amelynek látszólag „nem volt köze” a pártjához, az Egységes Oroszországhoz.

Erre azért volt szükség, mert a párt régóta tartó országlása, és a korrupciós vádak miatt erősen veszített népszerűségéből, az utóbbira azok az ellenzéki politikusok világítottak rá, akiket akkor még nem tettek hűvösre, vagy éppen nem tettek el láb alól.

Putyin akkor úgy vélte, hogy egy széles körű „népfrontos” mozgalom létrehozására van szükség, amely különböző társadalmi csoportokat fog össze, a szakszervezetektől az ifjúsági szervezetekig.

Az orosz elnök akkoriban „egységfrontként” jellemezte a mozgalmat, amely a „közönséges emberek” problémáinak megoldására és érdekeik érvényesítésére törekszik.

Putyin külön hangsúlyozta, hogy a mozgalom nem párthoz vagy ideológiához kötött, hanem formálisan az orosz nép érdekeit szolgálja, annak viszont a kimondása nem történt meg, hogy ez a stratégia Putyin hatalmának megszilárdítását, és az orosz politikai rendszer teljes ellenőrzés alá vonását szolgálja.

A nép pulzusának kitapintása

Most Szerbiában is valami hasonló történik, Vučić ugyanis a „putyini módszert” utánozva hasonló lépésre szánta rá magát a „Normális Szerbia” megteremtése érdekében, és miután az orosz elnök első lépésként országjáró színjátékba kezdett, ő is ugyanezt teszi.

Putyini módszer

Közfelkiáltással Putyint választották meg az orosz népfront elnökének (Forrás: Maszol)

A szerb elnök most azt játssza el, hogy szeretné kitapintani a „nép pulzusát”, és azért kezdi meg körútját már most szombaton, hogy találkozzon az emberekkel, akikre úgymond a politikáját építi.

További hasonlóság, hogy Putyin a orosz média feletti szinte teljes ellenőrzést arra használta fel, hogy politikai szervezetté alakítsa az Összoroszországi Népfrontot, mint az Egységes Oroszország egyik szárnyát, ez a lehetőség Vučić esetében is fennáll a Szerb Haladó Párton keresztül. Az Összoroszországi Népfront később a Népfront Oroszországért nevet vette fel, amelynek elnökévé ki mást választhattak volna, mint Vlagyimir Vlagyimirovicsot.

Az „orosz népfront” az idők folyamán ugyan veszített jelentőségéből, de az adott pillanatban betöltötte a neki szánt szerepet, és bebetonozta Putyin hatalmát, ezért ne legyenek illúziónk, Aleksandar Vučić semmiféle forradalmi újítást nem hajt végre a maga „népi mozgalmának” megalakításával – mint ezt a médiában egyesek látni vélik – és nem is készül a hatalomból való távozásra.

Azt viszont csak remélni lehet, hogy Szerbia tíz év múlva nem oda jut, ahova Oroszország az elmúlt évtizedben jutott, miután Vučić még csak 53 éves, az elkövetkező időszakban is kezdenie kell magával valamit, és mivel semmihez sem ért, nem marad más számára, minthogy a „politika tengerén lapátoljon”.

De azért ne feledjük: Szerbia nem egy orosz csatahajó, hanem csak egy kis bárka, amelyet könnyen felboríthatnak a hullámok, vagy az elnöki szándéktól eltérő, nem éppen kívánt vagy kijelölt irányba terelhetik.

trauma betegseg ?c=4784&m=0&a=438898&r=&t=pi
Egyesült Államok

BLINKEN: Az 5 vonakodó EU-tagállam is elismeri Koszovót, ha lesz alku Szerbiával

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Írta

Blinken a szenátusban
Az amerikai külügyminiszter egyebek között a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatokról is beszélt az amerikai szenátusban (Forrás: Twitter, Anthony Blinken)
Olvasási idő: 2 perc

Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere az szenátus külügyi bizottságának ülésén kijelentette, hogy ha megvalósul a Koszovó és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás, akkor meggondolná magát az az öt uniós tagország is, amely eddig vonakodott Koszovó függetlenségének elfogadásától, és maga is elismerné Koszovót. Blinken mindezt Jeanne Shaheen demokrata szenátor kérdésére válaszolva mondta, aki arról érdeklődött, milyen erőfeszítéseket tesz a külügyminiszter annak az öt uniós tagállamnak a meggyőzésére, amelyek még nem ismerik el Koszovó függetlenségét.

Öt ország helyett gondolkodik

Az Európai Unió tagállamai közül Spanyolország, Szlovákia, Románia, Ciprus és Görögország nem ismeri el Koszovót függetlenségét, bár az utóbbi időben Görögország és Koszovó között történt némi közeledés.

Blinken szerint az öt európai országot érintő kérdés valóban felvetődik, de ha Szerbia és Koszovó között létrejön a megállapodás, akkor az megnyitja az utat abba az irányba, hogy az említett öt uniós ország is elismerje Koszovót.

Ha normalizálódnak a kapcsolatok, akkor az pozitív hatással lesz, és azt hiszem, hogy idővel eljutunk oda, hogy ezek az országok elismerjék Koszovót. Ha Koszovó és Szerbia megállapodásra jut, és feltételezve, hogy a megállapodás életbe is lép, ez az öt uniós országot az elismerés felé löki

– mondta az amerikai külügyminiszter, aki ugyanakkor nem kételkedett abban, hogy Koszovó függetlenségének elismerése Szerbia részéről más kérdés, és egy ilyen lépés megtétele szerb részről még biztosan időbe fog telni.

Blinken és az ohridi megállapodás

Az amerikai külügyminiszter az ülésen reménykeltőnek nevezte a Szerbia és Koszovó között elért előrelépést, különösen az ohridi megállapodást, amely szerint a szerb elnök (szóban) beleegyezett a két ország közötti kapcsolatok rendezésére vonatkozó európai (korábban francia-német) útiterv végrehajtásába.

Azt hiszem, hogy ami fontos, az nem más, minthogy mindkét ország elvben egyetértett ezzel, és így ez az elköteleződés bekerült a két ország uniós csatlakozását érintő tervekbe, és remélem, hogy ez ösztönző lesz számukra a végrehajtásban

– mondta a demokrata külügyminiszter a demokrata szenátornak, az utóbbi pedig úgy vélte, hogy mind a koszovói, mind a szerbiai emberek számára az lehet fontos, hogy lássák, milyen előnyökkel jár egy ilyen megállapodás a saját életükre való tekintettel, és remélte, hogy ez mindkét országot közelebb viszi az -hoz.

Blinken, szenátusi meghallgatás

Blinken, szenátusi meghallgatás (Forrás: Twitter, Anthony Blinken)

Erre Blinken megjegyezte, hogy „az Egyesült Államok nagyon részt vett ebben a folyamatban”.

Ebben a tekintetben tárgyaltam (Albin) Kurti miniszterelnökkel és (Aleksandar) Vučić elnökkel is, ezért úgy gondolom, hogy ez egy pozitív pillanat

– jelentette ki az amerikai külügyminiszter, aki szerint „óriási segítség lenne, ha a két ország törvényhozóival folytatott kapcsolataiban az amerikai kongresszus
& szenátus például egyértelműen támogatná az előrelépést a Szerbia és Koszovó közötti megállapodások végrehajtásában.

Ez kulcsfontosságú lenne

– jegyezte meg Blinken, aki nyomatékként még hozzátette, hogy határozottan támogatja a szenátorok és a kongresszusi képviselők kapcsolatát a két ország parlamentjeivel, valamint a két ország vezetőivel.

Ezekután aligha kell meglepődni majd azon, hogy a közeljövőben különböző amerikai politikusok – főleg a demokrata sorokból – netalán szétspriccelnek a Balkánon és környékén, hogy előmozdítsák a szerb államfő és a koszovói miniszterelnök közötti szóbeli megállapodások végrehajtását.

Az pedig még inkább biztosra vehető, hogy az amerikai szenátorok & képviselők szívesen fogadják a térségből érkező delegációkat, akik lobbizni kívánnak a maguk ügye mellett, mint ahogy erre már mindkét részről volt példa, bár a koszovói albán küldöttségek gyakrabban fordulnak meg Amerikában.

?c=5941&m=425294&a=438898&r=&t=html
Az olvasás folytatása

Meteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

Letöltések

Könyvek a Lírától

Utazás

Hirdetés

A BALK a világban

Tíz nap legjava

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: