Connect with us

Szerbia

A szerb miniszterelnök a Politicóban erősítette meg, hogy hazája folytatja a reformpályát

A szerb miniszterelnök a Politico véleményrovatában azt írta, hogy tekintettel a következő szerb kormányra váró kiterjedt napirendre, az ellenzék jelentős szerepet játszhat a célok megvalósításában, ha konstruktívabb megközelítést alkalmaz, Brnabić szerint ugyanis ez a demokrácia lényege

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

A szerb miniszterelnök a Politicoóban azt írta, hogy a demokrácia jóval túlmutat a választás napján és azon az egyszerű cselekményen, hogy egy szavazólap kerül egy dobozba
A szerb miniszterelnök szerint a demokrácia jóval túlmutat a választás napján és azon az egyszerű cselekményen, hogy egy szavazólap kerül egy dobozba (Forrás: Informer/X platform)
A cikk meghallgatása

Ana Brnabić a Politico című brüsszeli portálnak írt véleménycikke szerint a december 17-i választásokon a szavazók megerősítették, hogy a konkrét terveket és a bizonyított eredményeket részesítik előnyben, ezért az új kormányra kiterjedt napirend vár. A szerb miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az előrehozott parlamenti és helyhatósági választásokat a szerb ellenzék felszólítására történt közvetlen válaszként tartották meg. Brnabić cikke válasz Dragan Đilas ellenzéki vezető értékelésére, aki tíz nappal ezelőtt ugyanezen a portálon arról elmélkedett, hogy a Nyugat elveszítette az “összeesküvést Szerbiában”. A Szabadság és Igazság Pártjának vezetője akkor megjegyezte, hogy jobb lenne, ha a nyugati demokratikus kormányok nem mondanának semmit, ha túl nehéznek találják, hogy megfeleljenek az általuk vallott értékeknek, és megismételt választásokra szólítanának fel Szerbiában. A szerb miniszterelnök válaszcikkét az alábbiakban kommentár nélkül közöljük.

A haladók és az ellenzék stratégiája

A szerb miniszterelnök a cikk elején arra hívta fel a figyelmet, hogy Aleksandar Vučić államfő és a Szerb Haladó Párt (SNS) által vezetett kormány irányítása alatt Szerbia drámaian megváltozott az utóbbi 11 évben.

A választásokhoz való hozzáállásról szólva Brnabić azt hangsúlyozta, hogy a Szerb Haladó Párt megfelelő kettős stratégiával közelítette meg ezeket a választásokat: kiemelte a kormányzati eredményeket és felvázolta a konkrét terveket.

Szerinte az ellenzéki kampány azonban markánsan eltért ettől: inkább Vučić sértegetésére összpontosított, semmint víziót, célt vagy ideológiát kínált fel – az ilyen kampány azonban nem hozhatott győzelmet, amit az ellenzék maga is megértett.

Brnabić a Politico véleményrovatában megjegyezte, hogy ebből ered az ellenzék „fantomszavazókra” vonatkozó állítása, amely azt sugallja, hogy a haladók „hamis szavazókat” (fake voters) regisztráltak, és Belgrádba kívülről telepített választókat vittek be, amivel az ellenzék a fenyegető vereség megmagyarázására törekedett.

Az ellenzéki politikusok követelték az előrehozott választásokat, de ők voltak azok, akik már a szavazás napja előtt határozottan közölték a nemzetközi megfigyelőkkel, hogy nem ismerik el az eredményt.

Az a tény, hogy összesen 5587 megfigyelő volt jelen, ezt a választási folyamatot intenzív és példátlan vizsgálatnak tette ki.

A szerb miniszterelnök megjegyezte, hogy a belgrádi kormány 2019 óta intézményi együttműködést folytat a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalával (ODIHR), ami jelentős előrelépéshez vezetett a választási reformok terén.

Ennek keretében eddig tizennégy ODIHR ajánlást hajtottak végre maradéktalanul; további tizennégyet többnyire; huszonkilencet pedig részben, Brnabić szerint mindez a demokratikus kormányzás iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.

Ezen túlmenően a választási átláthatóságot olyan kulcsfontosságú e-kormányzati kezdeményezések is növelték, mint az egységes szavazói névsor 2012-es létrehozása, amelyet 2019-ben az anyakönyvi nyilvántartással integráltak, 2020-ban pedig egy választási ellenőrző weboldalt indítottak, amelyet a szavazásra jogosult választópolgárok kezdeményezése alapján 2021-től frissítenek.

A szerb miniszterelnök szerint fontos megjegyezni azt is, hogy az ODIHR Nemzetközi Választási Megfigyelő Missziója (IEOM) előzetes választási nyilatkozatában (a végleges jelentés februárra várható!) pozitívan értékelte a szavazási folyamatot az általa megfigyelt 1220 szavazóhelyiség 93 százalékában.

Az IEOM ezeken a helyeken mindössze 13 súlyos szabálytalanságot észlelt – ami a megfigyelt szavazóhelyiségek mindössze 1,07 százaléka –, és dicsérte a Köztársasági Választási Bizottság (Republička izborna komisija, RIK) fokozott kommunikációját és átláthatóságát.

Ezzel kapcsolatban Brnabić közölte, hogy a választás napját követően benyújtott panaszok száma is ezt a tendenciát támasztja alá, miután a 2023-as parlamenti választásokon a korábbi választásokhoz hasonlóan számos, egészen pontosan 165 panasz érkezett a választási bizottsághoz a 2022-es parlamenti szavazást követően benyújtott 110-hez képest, ugyanakkor a belgrádi helyhatósági választások jelentős csökkenést mutattak ebben a tekintetben, mert mindössze 22 panasz benyújtására került sor, ami lényegesen kevesebb, mint a 2022-ben beérkezett 528 észrevétel.

A szerb miniszterelnök itt megjegyezte, hogy a választók végül egyszerűen szólva kimutatták, hogy egyértelműen a konkrét terveket és a bizonyított eredményeket részesítik előnyben.

A szerb miniszterelnök a demokrácia lényegéről a Politicóban

Brnabić a demokrácia természetéről a Politicóban

A szerb miniszterelnök arra is kitért, hogy a Szerb Haladó Párt kormányzása alatt az elmúlt 11 évben Szerbia a reformok széles skáláját hajtotta végre, nemzeti és európai uniós szinten egyaránt.

Ami az EU-val kapcsolatos reformokat illeti – különösen a jogállamiságot érintően – Szerbia olyan alkotmánymódosításokat fogadott el, amelyek drámai mértékben csökkentették az igazságszolgáltatás politikai befolyását, ezt az Európai Unió és az Európa Tanács Velencei Bizottsága is elismerte.

A szerb miniszterelnök szerint a belgrádi kormány a médiaszabadság felé is lépéseket tett, és ambiciózus médiatörvényeket fogadott el, miközben a korrupció elleni küzdelemben a kormány továbbra is elkötelezett az EU-val és az érintett szervekkel való együttműködés mellett, ez több európai ország teljesítményét is felülmúlja, mint ezt a Korrupció Elleni Államok Csoportjának (Group of States Against Corruption, az Európa Tanács korrupcióellenes ellenőrző szerve) legutóbbi jelentése is tanúsítja.

Eközben nemzeti szinten Szerbia teljes fiskális és makrogazdasági stabilitást ért el, amint azt a Nemzetközi Valutaalap is megerősítette. Az ország erre a sikerre épített azáltal, hogy javította az általános üzleti környezetet, ami a munkanélküliség drasztikus csökkenését és az átlagfizetés jelentős növekedését eredményezte. Az ország már csak egy lépésre van a befektetésre ajánlott besorolástól, és évek óta meghaladja a maga súlya által indokolt mértéket a közvetlen külföldi befektetések bevonzásában.

Az elmúlt években Szerbia is elmozdulást mutatott fel a technológia és az innováció által vezérelt gazdaság felé, tudományos és technológiai parkokat létesített, a programozást kötelező tantárgyként vezette be az általános iskolákban, jelentős ösztönzőket biztosított az IT-ipar számára, és Európa legjobban teljesítő szereplőjévé nőtte ki magát az információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások növekedése terén.

Ez csak néhány a Vučić elnök és a Szerb Haladó Párt koalíciója által a választási kampányban bemutatott eredmények közül, amihez az az ígéret társult, hogy Szerbia tovább gyorsítja a reformokat és a növekedést, ezért a jövőre tekintettel a következő szerb kormány ambiciózus napirendet (agenda) készít elő.

Az EU-integrációval kapcsolatos munka folytatása szempontjából – ami a leköszönő szerb miniszterelnök szerint a hivatalba lépő adminisztráció egyértelmű prioritása – kulcsfontosságú Szerbia új kormányának hatékony megalakítása.

Brnabić itt jegyezte meg, hogy a fő hangsúly a Prištinával folytatott Normalizációs Párbeszéd (Normalization Dialogue) folytatására irányul, különös tekintettel Belgrád közelmúltbeli döntésére, amellyel lehetővé tette a Priština által kibocsátott rendszámmal rendelkező járművek szabad mozgását (Szerbia területén).

A hivatalba lépő kormánynak emellett az energiadiverzifikációra kell összpontosítania, olyan eredményekre építve, mint a Bulgária felé vezető gázvezeték megnyitása, és ki kell tartania a létfontosságú jogállamisági reformok mellett, beleértve ebbe az ODIHR-rel és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) való további együttműködést.

A szerb kormányfő a cikk végén megjegyezte, hogy a demokrácia jóval túlmutat a választás napján és azon az egyszerű cselekményen, hogy egy szavazólap kerül egy dobozba.

Brnabić szerint minden résztvevőt be kell vonni a választások utáni folyamatokba, beleértve azokat is, akik csalódottak az eredményekben. Tekintettel a következő szerb kormányra váró kiterjedt napirendre, az ellenzék jelentős szerepet játszhat e célok megvalósításában, ha konstruktívabb megközelítést alkalmaz. Hiszen ez a demokrácia lényege.


Mini közvélemény-kutatás


Az alábbi közvélemény-kutatás csak a BALK olvasóinak véleményét tükrözi, és semmiképpen sem tekinthető átfogó, reprezentatív felmérésnek. A mini közvélemény-kutatás eredményére történő esetleges hivatkozás alkalmával ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ez a véleménynyilvánítás névtelen, eredménye semmilyen más célt nem szolgál, mint a tájékoztatást, elegendő szavazat esetén a BALK cikkeiben alkalomadtán hivatkozni fogunk rá. Egy látogató csak egyetlen szavazatot adhat le.

157
Szerbiában a külföldi megfigyelők szerint számos szabálytalanság történt a választások során, de a kérdést a szerbiai állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk

Vajon mi a teendő?

If 'Other' is filled, checked answers are ignored.

A BALK Hírlevele


MeteorológiaB.A. Balkanac

Balkanac

Magyarország

Szlovákia

Oroszország

Kína

Európai Unió

IN ENGLISH

Öt nap legjava