Connect with us

Bosznia

POLITIKAI PÁLINKAFŐZDE: A horvát államfő bosznia-hercegovinai látogatása alkalmával titokban tárgyalt a boszniai szerbek vezetőjével

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

zoki dodik gigapixel standard scale
?c=30395&m=1559903&a=438898&r=&t=html
Olvasási idő: 5 perc

Zoran Milanović horvát államfő – a BALK-on hagyományosan Zoki Bond – igyekezett titokban tartani, hogy szeptember 13-i boszniai utazása alkalmával a hivatalos látogatás végeztével felkereste Milorad Dodikot, a boszniai államelnökség szerb tagjának Laktaši melletti pálinkafőzőjét, illetve politikai boszorkánykonyháját. Sajtóértesülések szerint a két vezető három órán keresztül tárgyalt. A találkozón elhangzottakat egyik fél sem volt hajlandó megosztani a nagyközönséggel.

Zoki Bond a gyümölcsösben

A találkozó kapcsán több szakértő vélelmezi, hogy az olyan témákat ölelhetett fel a találkozó, amelyeket a két vezető nem tudott vagy nem mert megtárgyalni Brdo-Brijuni folyamat szeptember 12-én tartott szlovéniai fórumán. Annak ellenére, hogy együtt tartózkodtak a szlovén Alpok lábánál.

A horvát elnök szeptember 13-án érkezett a 40%-ban horvátok lakta Közép Bosznia kantonban (Srednjobosanki Kanton) lévő Jajcába, ahol a város délszláv háború alatti felszabadulásának 27. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt.

A rendezvény apropója az 1995. szeptemberében lefolytatott Maestral hadművelet volt, ami a legújabb kori horvát hadtörténelem kedvelőinek amiatt különös jelentőségű, mert az volt az első alkalom, amikor a horvát hadsereg és a boszniai horvát fegyveres csoportok közösen léptek fel a boszniai Szerb Köztársaság hadseregével szemben. Emiatt sokan szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak a horvát elnök boszniai választási kampány hajrájában tett látogatásának.

Önmagában a jajcai esemény nem is keltette fel a boszniai sajtó érdeklődését, viszont az komoly fejtörést okozott a boszniai politikai katakombarendszert mélységében ismerőknek, ami utána történt.

Zoki Bond a jajcai program lezárultával nem tett látogatást Szarajevóban, hanem a horvát határ felé indult, majd a Banja Luka közelében lévő Laktašiban találta magát.

A boszniai politikai földrajz mélyrehatóbb ismeretével nem rendelkezőknek egyértelművé téve a dolgot, ez úgy magyarázható a legegyszerűbben, hogy a boszniai szerbség politikai és ideológiai központjának számító Banja Luka mellett szerény, de takaros megjelenésű Laktaši Milorad Dodiknak, az államelnökség szerb tagjának, és egyben a legnagyobb boszniai szerb párt, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) elnökének szülőföldje.

Ez nem puszta szerzői túlzás, mert Dodik azon túl, hogy ott látta meg a napvilágot, majd kezdte meg még a jugó időkben a közigazgatási karrierjét, családja révén komoly érdekeltségekkel bír a kisvárosban.

Ezek egyike a boszniai sajtóban csak Mile gyümölcsöseként (Milev Vočnjak) emlegetett mezőgazdasági létesítmény, ahol kis mennyiségben lekvárt, nagyban pedig a Đedova rakiját, vagyis a nagypapa pálinkáját főzik.

Orbánt is meghívta

Dodik nem először használja reprezentációs célra a családi pálinkafőzőt. A korábbi években a leggyakrabban a szerb kormány tagjai jelenetek meg a helyszínen, de 2021. novemberi boszniai látogatása alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök is vendégeskedett 2 órát a gyümölcsösben.

Akkor a magyar miniszterelnök és Dodik közti tárgyaláson elhangzottak kapcsán született végleges döntés a magyar kormány által a boszniai Szerb Köztársaság mezőgazdasági vállalkozói részére adományozott 100 millió euró keretösszegű gazdaságfejlesztési alap létrehozásáról, ami vissza nem térítendő támogatást nyújt az RS-ben működő agrárvállalkozásoknak magyar eredetű eszközök megvásárlásához.

Leegyszerűsítve a dolgot, a magyar kormány a boszniai szerbeken átömlesztve a pénzt közvetve magyar cégeket támogat.

A boszniai Szerb Köztársaság kormánya a fejlesztési alap létrejöttét akkor komoly eredményként könyvelhette el, különös tekintettel arra, hogy 2021-ben, majd 2022-ben az USA, Nagy-Britannia és Németország szankciókat léptetett életbe a boszniai szerb állam vezetőivel szemben, majd számos beruházást leállítottak, köztük a mezőgazdasági célú támogatásokat és hitelezést is.

Dodik ellenzéke leplezte le

Zoki Bond Laktašiban tett látogatását Igor Crnadak, a Demokratikus Fejlődés Pártjának (Partija Demokratskog Progresa, PDP) elnöke hozta nyilvánosságra. A PDP hagyományosan a Dodik vezette SNSD egyik legnagyobb ellenlábasa, a két párt között a legélesebb küzdelem pont a Banja Luka és Laktaši körül meghúzott 3. számú választókörzetben várható az októberi választáson.

Crnadak rutinos politikai szereplőként igyekezett a Dodik-Zoki találkozót a saját javára fordítani, így azzal a felvezetéssel dobta be az általa ismeretlen forrásból származó információkat, hogy egy Dodik kabinetje által meg nem nevezett személy látogatása miatt le kellett zárni a Banja Luka belvárosi része és a mellette fekvő Laktaši közti főutat egy majd öt órás időszakra, így lényegében megbénult a Banja Lukától északra fekvő agglomeráció.

Magyar hasonlattal élve Dodik stábja úgy akarta végrehajtani a Zokival tervezett titkos találkát, mintha lezáratták volna egy meg nem nevezett személy miatt Budapesten a Szentendrei utat.

Crnadak ez után a felvezető után megosztotta a nagyérdeművel, hogy a horvát államfő az ominózus személy, akit a boszniai szerbek legfőbb vezetője megvendégel a gyümölcsösben & pálinkafőzőben.

Ezt követően a boszniai sajtó széles vertikumban bocsátkozott találgatásokba azzal kapcsolatban, hogy mi képezhette a négyszemközti háromórás egyeztetés tárgyát, amit nem lehetett két nappal korábban a közös szlovéniai tartózkodásukkor megtárgyalni. Ennek a megfejtésében sem Zoki sem Dodik hivatala nem nyújtott még részbeni segítséget sem.

A magyar kormánnyal folytatott alapvetően gazdasági jellegű tárgyaláshoz hasonlót a felek szinte biztos, hogy nem folytattak, mert Zoki államfőként ugyan eljárhatna ilyen jellegű ügyekben, de halovány esély se mutatkozik arra, hogy a Plenković-kabinet ilyen kaliberű tárgyalást testálna legnagyobb belpolitikai ellenfelére.

Kizárásos alapon a politikai szakértők abban jutottak közös nevezőre, hogy az október 2-i boszniai választás kapcsán egyeztethették stratégiájukat a felek, nyilvánvalón a maguk hasznára, és a harmadik fél, vagyis a bosnyákok kárára. A BALK-on írtunk már arról, hogy boldog és boldogtalan beavatkozik az október 2-án sorra kerülő bosznia-hercegovinai választásokba.

Dodik és Milanović kapcsolata az elmúlt két éveben amiatt vált szorosabbá, hogy a horvát elnök rendre nyomdafestéket nehezen tűrő kijelentésekkel illeti a Dodik által is erősen kritizált bosznia-hercegovinai politikai helyzetet.

Legutóbb a szeptember 12-i Brdo-Brijuni találkozón vágott élesen egybe a két vezető véleménye abban a kérdésben azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell megítélni a Srebrenicában 1995-ben történteket. Az egyik munkaebéd alkalmával Milanović azzal okozott diplomáciai botrányt, hogy állítólag kijelentette „többfajta népírtás létezik, de ami Srebrenicában történt, az nem volt népírtás.”

Utóbbi megjegyzés a tartalmán túl amiatt is rendkívül érzékeny téma Boszniában, mert a srebrenicai események népírtás jellegének tagadása miatt alig egy éve változtatták meg a boszniai büntető törvénykönyvet, amit a boszniai szerb politikai vezetők egységesen elítéltek, és emiatt kezdtek majd hat hónapig tartó országos politikai bojkottba.

Milorad Dodik a 2022. februári angol-amerikai szankciós csomag hatására sem állt el ettől a véleményétől, sőt a kampányban rendre felhozza a srebrenicai események megítélésének kérdését.

A sajtóban korábban megjelent hírek alapján Dodik és Milanović rendszeresen találkoznak egymással. Szakértők szerint Zoki az „összhorvát érdekek miatt” egyezhetett bele, hogy a Plenković-kabinet tagjai helyett ő tart szoros kapcsolatot a boszniai szerbek oroszbarát vezetőjével, miközben a horvát miniszterelnök az Európai Unió felé jópofizik.

A közvetítői szerep betöltésével Zoran Milanović, alias Zoki Bond leveszi a terhet a konszolidáltan konzervatív jobboldali szerepre törekvő horvát kormányról, hogy ne kelljen az EU és NATO szövetségesen által negatív politikai szereplőnek ítélt Dodikkal tárgyalóasztalhoz ülnie.

?c=4784&m=1603755&a=438898&r=&t=html
Bosznia

Módosítaná a Horvátországgal közös határt a bosznia-hercegovinai államelnökség

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Város a közös határ mentén
Neum, az egyetlen vitathatatlanul Bosznia-Hercegovinához tartozó tengerparti város (Forrás: Tripadvisor)
hajnalcsillag 728 ?c=4784&m=0&a=438898&r=KarlOveKnausg%C3%A5rd%3AHajnalcsillag&t=pi
Olvasási idő: 3 perc

A bosznia-hercegovinai Államelnökség rendkívüli ülésén elfogadta a Horvátországgal közös határ módosítására benyújtott javaslatot. A Szerbiával közös határszakasz kapcsán is indokolttá váltak módosítások, abban azonban nem mutatkozik akkora egyetértés az államelnökségi tagok és a határmódosításokat véleményező szakbizottság között, így Szerbiának még várnia kell.

24 ével ezelőtt elakadt

A Horvátország és Bosznia-Hercegovina közti határviták rendezésére szolgáló bilaterális egyezmény életbe lépése 24 éve várat magára. A bosnyák szociáldemokrata (SDP BiH) Denis Bečirović elnökségi tag a minap benyújtott javaslatában kezdeményezte az 1999-ben aláírt államközi egyezmény parlament általi jóváhagyását.

A boszniai államelnökség másik két tagja, a szerb Željka Cvijanović és a magát horvátnak álcázó Željko Komšić támogatta az elképzelést, így a következő lépésben a boszniai kormány szerepét betöltő Miniszterek Tanácsának (Vijeća Ministara) kell az erről szóló törvénytervezetet a boszniai parlament elé beterjesztenie.

Minderre a Miniszterek Tanácsának a tegnapi államelnökségi szavazástól számítottan 60 nap áll rendelkezésre. Az Államelnökség munkáját segítő határügyi szakbizottság (Državna komisija za granice) szintén 45 napot kapott, hogy a Miniszterek Tanácsa számára javaslatokat készítsen a kérdésben.

Igaz ugyan, hogy a boszniai Miniszterek Tanácsa két és fél évtizede nem terjesztette be a parlamentnek az egyezményt a ratifikáció érdekében, a fair play azonban megköveteli, hogy jelezzük, a bilaterális egyezményt a Száva horvát oldalán sem ratifikálták annak aláírást követően, az ugyanis minden alkalommal elakadt a Horvát Nemzeti Gyűlés (Hrvatski Narodni Sabor) útvesztőiben.

A horvátoknak területi igényük áll(hat) fenn

A boszniai kormány majd két és fél évtizedes teketóriázásának hátterét különösebben nem indokolt magyarázni. Elég csak arra gondolni, hogy az éves költségvetést majd 10 éve rendre a tárgyév nyarán szokta kiizzadni magából a végrehajtó hatalom csúcsszerve nem kis politikai alkuk árán.

A horvát kormány késlekedésének a hátterében összetetteb indokrendszer áll.

A tengeri határok megvonását szabályozó ENSZ egyezmény (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) 1992. évi módosítását követően ugyanis a horvát fél érvényesen követelhet bizonyos vizeket, amiket jelenleg Bosznia-Hercegovina a 24 km hosszú tengerpartját övező felségvizeihez tartozónak tekint.

A boszniai álláspont alapját pont a két állam akkori vezetői, a horvát Franjo Tuđman és a bosnyák Alija Izetbegović által ellenjegyzett 1999-es egyezmény képezi, ami utóbb ratifikáció hiányában ugyan nem lépett egyik államban sem érvénybe.

Ergo nemzetközi jogi szempontból legfeljebb valamely tengeri jogi bíróság előtt lehetne rá hivatkozni, mint a felek korábbi akaratára egyértelműen utaló dokumentumra, annak azonban jelenleg kötelező ereje nincs. A horvát fél vélhetően ennek a turpisságnak a tudatában ódzkodik az egyezmény ratifikációjától.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 1995-ben a „nagysikerű” Daytoni Egyezmény összekovácsolásakor a mai Bosznia-Hercegovina és Horvátország közti határt az ugyanezen elnevezésű, korábbi ex-jugoszláv tagköztársaságok közti adminisztratív határ alapján jelölték ki. Az ebben foglalt határvonal azonban a boszniai tengerparti övezet egyes pontjain eltér az 1999-es megállapodásban foglaltaktól.

közös határ

A vörös vonal mutatja az 1999-es megállapodásban szereplő határt, míg a kék az Jugoszláv Szocialista Szövetségi köztársaság fennállása alatti adminisztratív határ (Forrás: Večernji.hr)

A fenti térképvázlat alapján egyértelműen látható, hogy a horvát területi igény esetleges érvényesítése esetén a boszniai tengeri terület a Neum város körüli partszakasz és a Klek-félsziget által körül ölelt vizekre korlátozódna, míg az 1999-es egyezmény mindkét fél általi ratifikálása esetén a boszniai tengeri terület kiterjedne a Klek-félsziget ellentétes partszakasza mentén húzódó vizekre is.

Utóbbi esetben a UNCLOS szerint az egyenlő távolságok elve alapján kell megállapítani a tengeri határt, figyelembe véve a tengeri szárazulatokat, vagyis a horvát fél által szintén magának követelt Veliki és Mali Školj szigeteket.

A közös határ és az uniós csatlakozás

A horvát kormány még 2006 májusában kelt diplomáciai jegyzékben tájékoztatta a boszniai Miniszterek Tanácsát, hogy vitatják egyes tengeri területek hovatartozását, így azóta a kérdés eldöntése várat magára.

A boszniai államelnökség által most elfogadott szöveg az 1999-es egyezményt emelné törvényerőre a parlament jóváhagyását követően.

Ezzel a boszniai fél lényegében az első lépést tette meg ahhoz, hogy a későbbiekben nemzetközi bíróság elé vigye a horvátok által majd negyed évszázada ratifikálni elmulasztott egyezmény ügyét.

A helyzet rendezése Bosznia-Hercegovina számára a január óta erőltetett ütemű uniós csatlakozás miatt vált sürgőssé, tekintettel arra, hogy az EU-csatlakozás egyik feltétele, hogy az érintett államnak nem lehet területi vitája (a szomszédaival).

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a Bosznia-Hercegovina és Szerbia közötti határ több pontján a szerbiai kormány kezdeményezett jelentősebb területcseréket.

Ezekben az esetekben azonban a boszniai kormány mutat távolságtartó álláspontot, mert az igényelt területek cseréje nagyrészt olyan földrészleteket érint a Drina-medencében, amelyek korábbi használatáért a szerbiai állami villamosipari vállalat (Elektropvreda Srbije) több évtized alatt jelentős adósságot halmozott fel az érintett boszniai önkormányzatokkal szemben.

sziveri janos szelherceg 728 ?c=4784&m=0&a=438898&r=SziveriJ%C3%A1nos%3ASz%C3%A9lherceg&t=pi
Az olvasás folytatása

Bosznia

Izetbegović asszonyság ügyében vizsgálódik a közigazgatási felügyelet és a bíróság

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Felügyelet
Sebija Izetbegović (jobbról a nagyedik) igazi orvosok között, mint a Szarajevói Klinikai Központ igazgatója (Forrás: Facebook, Sebija Izetbegović)
trauma betegseg ?c=4784&m=0&a=438898&r=&t=pi
Olvasási idő: 6 perc

Szarajevó Kanton közigazgatási felügyelete és a kantonális bíróság is vizsgálja a Sebija Izetbegović diplomájának és magisztrátusi fokozatának megszerzése körüli vitatott állításokat. A legfőbb bosnyák vezető feleségének zágrábi lakhatását biztosító Muradif Pajt azt állítja, hogy Sebija nem szerzett semmilyen végzettséget a horvát fővárosban. Sebija „nemcsak feleség”, hanem a férje, Bakir Izetbegović által vezetett nagyon bosnyák Demokratikus Akciópárt főbizottságának a tagja, tehát politikus is.

Az ügyészség és a felügyelet is vizsgálódik

A szokásos belpolitikai műbalhétól mentesnek ígérkező szarajevói hétvégét a közigazgatási szervek törvényes működését ellenőrző, misztikus nevű Kantonális Ellenőrzési Hivatal (Kantonalna Uprava za Inspekcijske Poslove Kanton Sarajevo, KUIP KS) zavarta meg, amikor bejelentette, hogy a Sebija Izetbegović magisztártusi címének megvonásával kapcsolatos döntést vizsgálja a szarajevói egyetemen.

A KUIP vezetője, Vildana Brdarić az üggyel kapcsolatban mindössze annyit árult el a sajtónak, hogy egy feljelentés érkezett Sebija Izetbegović ellen, miután a rektori tanács visszavonta a magisztrátusi címét.

Az ellenőrzés eredményéről pedig kizárólag az állami egyetem (Univerzitet u Sarajevu, UNSA) vezetése kap majd tájékoztatást, ami annak fényében további lépést tesz az ügyben.

Annyi sejthető a korábbi cikkünkben megírtak alapján, hogy Izetbegović asszonynak az alap orvosi diplomája körül is lehetnek kérdőjelek, vagyis elképzelhető, hogy nem csak az egyetemi tanári címe forog veszélyben, hanem a szülész-nőgyógyászi végzettsége is.

A KUIP vizsgálatát megelőzően jelent meg a sajtóban, hogy Sebija Izetbegović – pestiesen szólva – visszadobta a labdát, amikor az egyetemet azzal vádolta meg, hogy az ott lefolytatott belső vizsgálat során egyes dokumentumainak lába kélt.

Így a vele szemben meghozott egyetemi döntés ellen feljelentést tett Szarajevó Kanton ügyészségénél, ami szerint jogellenesen vonták meg a magisztrátusi címét. Az ügyben mostanra a kantonális bíróság vizsgálódik, azonban annak kapcsán teljes a hírzárlat.

Az egyre szövevényesebbé váló esettel összefüggésben nyilatkozott Asim Kurjak professzor, aki a kilencvenes években a zágrábi egyetemen vezette a Sebija Izetbegović által látogatott, vagy éppenséggel nem látogatott képzést.

Kurjak ennek kapcsán kijelentette, hogy Sebija nem tanult az intézményben, így nem végezhette el az UNSA-n utóbb elfogadtatott képzést a magisztrátusi cím elnyeréséhez.

Megszólalt a „koronatanú”

Kurjak nyilatkozata után az ügyészségi eljárás és a közigazgatási felügyelet vizsgálata mellett a boszniai sajtó apraja-nagyja elkezdte felszántani Sebija Izetbegović meglehetősen ködös élettörténetét a kilencvenes évek első felére fókuszálva.

A boszniai viszonyokról mindig jól értesült Face televízió ikonikus jelzővel illethető Centralni Dnevnik nevű esti, „központi riportműsorában” sikerült megszólaltatni az ügy egyik lehetséges koronatanúját, Muradif Pajtot, aki azzal állt elő majd harminc év távlatából, hogy Sebija Izetbegović nála lakott a zágrábi tartózkodása alatt.

Pajt a műsorban elmondta, hogy ő maga külkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet végzett a boszniai háború alatt a boszniai „államalapító”, Alija Izetbegović kormányának megbízásából. Ez idő alatt többek között Zágrábban lakott az első feleségével, aki szintén szülész-nőgyógyász végzettséggel rendelkezett.

Pajt azt nem fejtette ki, miért pont nála szállásolták el a bosnyák állami vezető sógornőjét a háborús viszonyok közepette, azonban kijelentette, hogy Sebija Izetbegovićnak nem volt lehetősége elvégezni a Kurjak által vezetett posztgraduális képzést, mert csak 1992. júniusától ugyanazon év december elejéig lakott náluk.

felügyelet

Sebija, az „államalapító” após társaságában (Forrás: Facebook, Sebija Izetbegović )

Emlékei szerint Sebija már a nyári szabadságát is náluk töltötte, és az egyetemi oktatatás a háborús viszonyok között is októberben kezdődött. Vagyis Sebijanak nem volt lehetősége befejezni a vizsgaidőszakot, mert elhagyta Zágrábot a szorgalmi időszak végén.

Pajt azt is megszellőztette, hogy ő maga fizette be az adott félévre Sebija tandíját, azonban azt kizártnak minősítette, hogy a nő rendszeresen bejárt volna az egyetemre.

Pajt ezt azzal magyarázta, hogy tudomása szerint Sebija a horvát fegyveres szervek védelme alatt ált napi 24 órában, és mindenhová vele kellett menjen a bosnyák sofőrje, elvégre a boszniai „államalapító” volt az apósa.

A doktori fokozat megszerzése és a magisztrátusi értekezés eredete kapcsán Pajt azzal a magyarázattal állt elő, hogy az ő előző felesége is szülész orvos volt. Ő pedig tudott arról, hogy Sebija a házukban lévő orvosi szakkönyveket olvasta, azokból jegyzeteket készített.

Arra határozottan emlékezett, hogy ezek közé tartozott a felesége magisztrátusi értekezése, ami ugyanabban a témában íródott, amit Sebija később feldolgozott. Pajt azt ugyan nem látta, hogy Sebija másolatot készített volna a volt felesége dolgozatából, azonban azt elképzelhetőnek tartotta.

Utóbbinak amiatt nincs jelentősége, mert a Sebija Izetbegović által említett magisztrátusi értekezés sincs meg, így azt nem lehet összevetni Pajt volt feleségének a dolgozatával.

Pajt elmondta azt is, hogy 1992. decembere után „a nő nem volt ott náluk, hanem Isztambulban tartózkodott”, amikor el kellett volna végeznie a posztgraduális képzést.

A zágrábi szállásadó hangsúlyozta, hogy ő maga nem akar bosszút állni az Izetbegović családon, neki semmi köze a családhoz, és nem velük, hanem a boszniai állammal szemben van egy bírósági ügye.

felügyelet

A boldog férj és pártvezér, Bakir Izetbegović, „Büszke vagyok minden szavára!” – fűzte hozzá a képhez Sebija (Forrás: Facebook, Sebija Izetbegović)

A több évtizedes hallgatása kapcsán pedig elmondta, hogy 2013-ban már jelezte más boszniai csatornáknak, hogy tudomása van az Izetbegović asszony diplomáival kapcsolatos problémákról, de akkor a média ez iránt nem mutatott érdeklődést.

Ezt követően visszaköltözött az USA-ba, és csak pár éve tért ismét vissza Bosznia-Hercegovinába. Eddig amiatt nem jelezte sehol, hogy milyen visszaélés gyanús ügyekről van tudomása, mert nem volt tisztában azzal, mi zajlik az országban.

Továbbá azt sem tudta, hogy Izetbegović neje a szarajevói kórház igazgatója lett. Megemlítette azt is, hogy eddig a boszniai ügyészség nem kereste meg, hogy tanúként meghallgassa.

Ezzel szemben a Demokratikus Akciópárthoz (Stranka demokratske akcije, SDA) köthető média már a riport elkészítése előtt célkeresztbe vette Pajt pajtit.

A Stav nevű hetilap Pajt személye kapcsán bizonyítékok bemutatása nélkül leközölte, hogy orosz provokátor, aki a nyolcvanas években Moszkvában kapott KGB kiképzést. Sőt azt követően a jugoszláv rettegett polgári titkosszolgálatnak, az UDBÁ-nak, és ezzel egyidejűleg a KOS-nak is dolgozott, vagyis a katonai elhárításnál is tevékenykedett.

Pajt ennek kapcsán megjegyezte, hogy minden ellene felhozott vádból annyi igaz, hogy három évig valóban Moszkvában tartózkodott, mint egyetemi hallgató, de nincs arról tudomása, hogy valaha szovjet állami szervekkel került volna kapcsolatba.

Sőt, kellően maliciózusan megjegyezte, hogy Sebijaval ellentétben neki viszont van indexe az ottani tanulmányai igazolására.

?c=5941&m=425288&a=438898&r=&t=html

Pajt úr a riportban még egy érdekességet megosztott a sokat látott boszniai nézőkkel, miszerint jelenleg mintegy 824.000,- USD összegű követelése áll fent a boszniai bíróságon az állammal, mint alperessel szemben.

A követelést Pajt a kilencvenes években szerződés alapján teljesített kereskedelmi ügynöki tevékenységre vezeti vissza. Állítása szerint az akkori állami vezetés egy boszniai pfenniget sem fizetett neki az általa átadott áruk egy részéért.

Az áru kapcsán jelezte, hogy azok nagyértékű technikai eszközök, rádiók, antennák és telefonok voltak. A háború után kérte a boszniai vezetést, hogy fizessék ki neki a tartozást, azonban az máig nem történt meg.

Bakir Izetbegović körül szorul a hurok

A boszniai politikai élet zavaros viszonyaiban jártas elemzők korszakváltást jósolnak, a korábbiakban ugyanis az sohasem fordult elő, hogy a boszniai baloldali pártok és a nemzetközi közösség illetékes szervei egyszerre essenek neki a legnagyobb bosnyák nacionalista politikai szervezetnek számító SDA-nak.

felügyelet

A politikába is beszállt a férje pártjában

A párt a 2022-es választáson jobb eredményt ért el, mint négy évvel korábban, azonban a pártvezetéssel kapcsolatos visszaélések és a nacionalista bosnyák politikai irányvonal miatt a szervezet teljesen elszigetelődött a boszniai politikai palettán.

Bakir Izetbegović komoly vereséget szenvedett Denis Bečirovićtyal (SDP) szemben a bosnyák államelnökségi helyért vívott harcban, ráadásul az SDA kiesett a boszniai kormány funkcióját ellátó Miniszterek Tanácsa (Vijeća Ministara) mögötti koalícióból.

A Sebija Izetbegovićtyal szembeni vádak csak egy szeletét alkotják az SDA fontosabb funkcionáriusaival szemben a korábbi években indult büntetőeljárásoknak.

Fadil Novalić föderációs miniszterelnök egy időben több büntetőügy miatt rendszeresen járt a szarajevói bíróságra, míg az SDA elnökségéből több személyt is amerikai szankciós listára tettek visszaélésszerű politikai magatartásuk miatt.

Bakir Izetbegović a nacionalista „egy a tábor, egy a zászló” frazeológiát előrántva, mindezeket a bosnyák nemzet elleni támadásnak minősítette.

A korrupciós tevékenység és hivatali visszaélés miatt USA-szankciók alá vont korábbi titkosszolgálati vezető, Osman Mehmedagić kapcsán kijelentette, hogy egy megbízható tiszteletreméltó rendőr. Az USA vádjait pedig akkor hiszi el vele kapcsolatban, ha látja azokra a bizonyítékokat.

Izetbegović a Sebija elleni vádakat úgy foglalta össze, hogy a bosnyák veteránok és a reis ulema (szarajevói főmufti) után most a neje elleni támadás zajlik, ami valójában az egész nemzet ellen irányul.

Bakir Izetbegović szorult helyzetében nem tehetett mást, mint hogy a pártjának idén májusban esedékes tisztújító közgyűlést őszre tette át, vélhetően abban bízva, hogy addigra minden családja és bizalmasai körüli médiahadjárat kifullad. Ami aligha fordulhat elő, mert vannak befolyásos ellenségei a médiában.
Az olvasás folytatása

Meteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

Letöltések

Könyvek a Lírától

Utazás

Hirdetés

A BALK a világban

Tíz nap legjava

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: