Connect with us

Bosznia

A főbosnyák Erdoğan támogatására kérte a törökországi bosnyák diaszpóra tagjait

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

diaszpóra, SDA
A főbosnyák már kibukott a trónból, vajon ez vár a főtörökre is? (Forrás: Twitter, Florian Bieber)

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 6 perc

Bakir Izetbegović nyílt levélben szólította fel a törökországi bosnyák diaszpóra tagjait, hogy a vasárnapi választásokon Recep Tayyip Erdoğan jelenlegi államfőt támogassák. Izetbegović a legnagyobb bosnyák politikai szervezetnek számító Demokratikus Akciópárt (Stranka Demokratske Akcije, SDA) elnöke nyílt levelet tett közzé, amelyben a törökországi bosnyák diaszpóra tagjait szólította fel Erdoğan török államfő támogatására a vasárnap esedékes törökországi elnökválasztáson. Az Erdoğan és Kemal Kiliçdaroğlu közötti – statisztikai hibahatáron belüli – 5%-os mérési különbség alapján, egyes elemzői vélemények szerint a főbosnyák vezető politikai öngólt lőtt Erdoğan nyílt támogatásával az ellenzéki Kiliçdaroğlu győzelme esetén.

Hagyományos szövetségesek

A nyugat-balkáni államközi kapcsolatok egyik legstatikusabb pontja a török-boszniai bilaterális kapcsolatok szilárdsága. A két állam közti szoros viszony a „daytoni rendezés” óta eltelt évtizedek alatt lényegében töretlen volt, amiben a szereposztás akként foglalható össze sommásan, hogy a török fél a vele szoros kapcsolatban álló bosnyákok kulturális és gazdasági támogatásán keresztül kísérelt meg egyre nagyobb befolyásra szert tenni a nyugat-balkáni régióban.

Fontos szem előtt tartani, hogy a török külpolitika boszniai aktivitása ugyanúgy megosztotta a boszniai társadalmat, mint az ottomán múlthoz való viszony.

A boszniai szerb és horvát politikai szereplők a török befolyás növekedését gyanakvással figyelték, míg a szekularizált, liberális bosnyák politikai csoportok a ruméliai időkhöz való visszatérésnek tekintették az ankarai vezetéssel való kapcsolatok szorosabbá fűzését.

Ennek a belső megosztottságnak az eredménye, hogy a török diplomácia a korábbi években elsődlegesen a Bakir Izetbegović vezette SDA-t, mint az Erdoğan vezette AKP-val azonos irányvonalat képviselő pártot tekintette hagyományos boszniai szövetségesének.

A török fél számára mindez elegendőnek is tűnt egészen 2023. januárjáig, amikor az újonnan felálló boszniai koalíciós kormányból kiszorult az SDA.

Mindez annak ellenére következett be, hogy a török vezetés érdemi és nyílt támogatást biztosított Izetbegovićnak az előző év nyarán, aminek a legemlékezetesebb momentum Erdoğan egynapos szarajevói látogatása volt.

Ekkor a török államfő kizárólag Bakir Izetbegović SDA elnökkel találkozott pártelnöki minőségben, míg a többi helyi politikai szereplővel közjogi funkciójuk miatt ült tárgyalóasztalhoz.

Mindezek alapján nem volt meglepő, hogy Izetbegović valamilyen formában Erdoğan győzelme melletti állásfoglalásra kényszerül. Az SDA elnöke az anatóliai szövetségesének megsegítése érdekében a törökországi bosnyákokat szólította meg.

Erdoğan a bosnyákok barátja

Izetbegović nem volt rest Erdoğan támogatása érdekében igénybe venni az általa vezetett párt holdudvarához köthető egyik legnézettebb boszniai kereskedelmi csatornát. A Hayat televízió adásában számoltak be arról, hogy a bosnyák konzervatívok vezetője Erdoğant támogatja, majd a csatorna honlapján egy Izetbegović gondolatait tartalmazó nyílt levelet tettek közzé.

A dokumentumban az SDA elnöke lényegében Erdoğan támogatására szólítja fel a törökországi bosnyák diaszpóra tagjait.

A gyújtó hangvételt sem mellőző levél kezdetén az SDA elnöke „bosnyák gyökerekkel rendelkező török állampolgárokhoz” szól, akiknek felhívja a figyelmét arra, hogy történelmi jellegű pillanathoz érkezett az életük a mostani törökországi államfő választás kapcsán.

Izetbegović kifejezi abbéli reményét, hogy a törökországi bosnyákok tisztában vannak azzal, hogy Erdoğan „eposzban illő szerepet” vívott ki magának a török történelemben. A török elnök eredményei közé sorolja, hogy az uralma alatt az ország kivívta más államok tiszteletét, erősödött a demokrácia és megújult azon társadalmi értékek rendszere, amelyek biztosítják a török állam hosszú távú fejlődését.

Így egy fejletlen gazdasággal bíró államból pár évtized alatt Törökország egy erős gazdasági központtá vált. Ennek során mind szemtanúi lehettünk az infrastruktúra fejlődésének, az oktatási rendszer reformjának, a hadiipar és a haderő fejlesztésének.

Izetbegović szerint Erdoğan egyik legfontosabb eredménye, hogy uralma alatt Törökország a nemzetközikapcsolatok egyik meghatározó szereplője lett, aminek a hozzájárulása nélkül a többi nemzetközi aktor nem hozhat globális jelentőségű döntéseket.

A továbbiakban a muszlim vallás védelmében betöltött szerep mellett Izetbegović kifejtette, hogy „az erős és fejlett Törökország, az élén egy nagy hatalmú vezetővel kiemelten fontos tényező a Balkánon kialakuló államközi kapcsolatok szempontjából is.”

Ezen a téren pedig Erdoğan mindenképpen eredményesnek tekinthető amiatt, mert valamennyi balkáni állammal komoly kapcsolatrendszert alakított ki. Ennek köszönhetően kiemelt szerepe volt a Balkán-félsziget államai közti béke és stabilitás megőrzésében.

A bosnyák nép érintettsége kapcsán Izetbegović megjegyezte, hogy a boszniai és sandžaki bosnyákok egyaránt tanúsíthatják a török államfő irántuk kifejezett át. Az Erdoğan által és a török állam által Bosznia-Hercegovinának és a bosnyák népnek korábban biztosított támogatás pedig kiemelkedő jelentőséggel bírt.

Ehhez kötődően Izetbegović kijelentette, hogy megítélése szerint Erdoğan eleget tesz a boszniai államalapítói címmel felruházott apjának, Alija Izetnegovićnak adott ígéretének, mert ténylegesen, barátként támogatja Bosznia-Hercegovinát.

Az SDA elnöke által felemlegetett „erdoğani ígéret” kapcsán a meglehetősen viharos boszniai történelemben kevésbé jártas olvasó számára el kell mondanunk, hogy máig erősen él a bosnyák konzervatív politikai kurzus köreiben a legenda, miszerint Alija Izetbegović a halála előtt egy Erdoğannal folytatott négyszemközti beszélgetés keretében megígértette a török államfővel, hogy gyámkodik a bosnyák nép és Bosznia-Hercegovina sora felett.

Bár az említett történet hitelessége kapcsán jelentősen megoszlanak a vélemények, egyesek azonban máig ezt tekintik a daytoni egyezménnyel életre hívott Bosznia-Hercegovina és Törökország közti jelenbeli szoros együttműködés alapjának.

A zárszóban Izetbegović nem kerülgette a forró kását, hanem nyíltan arra szólította fel a törökországi bosnyák diaszpóra tagjait, hogy menjenek el szavazni, és támogassák Erdoğant, mert mint írta, „Törökországnak Erdoğanra van szüksége, míg Erdoğannak a bosnyák népre és Bosznia-Hercegovinára.”

Nagy diaszpóra csekély aktivitással

Mindezek ellenére óva intenénk attól az olvasót, hogy a vasárnap esedékes török elnökválasztás kimenetelét az ottani bosnyákok aktivitásától függőnek minősítse. Igaz ugyan, hogy a majd 85 milliós Törökországban jelentős számban élnek bosnyák, illetve boszniai gyökerekkel bíró személyek, azonban általánosságban kijelenthető, hogy ezek sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a lakhelyük szerinti politikai pártok kommunikációjának, mint a távoli óhazából érkező üzeneteknek.

A statisztika adatok mezejére lépve sem kapunk tiszta képet arról, hogy Izetbegović hangzatos levele miatt mekkora hatással is lehetnek a kis-ázsiai bosnyák diaszpóra tagjai a török államfő megválasztására.

A hivatalos adatok szerint közel kétmillió boszniai gyökerekkel bíró személy él ma Törökországban. Fontos azonban kiemelni, hogy ezek egy része olyan felmenők révén bír nyugat-balkáni kötődéssel, akik még az első és második balkáni háborúk vagy az I. Világháború lezárását követően hagyták el a Balkán-félsziget ottomán uralom alól kikerülő részeit.

A kilencvenes évek délszláv háborús konfliktusai miatt Törökországban új életet kezdő személyek mutatnak magasabb szintű politikai aktivitást a boszniai választásokon. Ők jellemzen az Izetbegović vezette SDA szimpatizánsai is, vagyis az ominózus levél az ő köreiket szólította meg.

A létszámuk meghatározásakor egyedül az országos boszniai választások kapcsán külföldről névjegyzékbe vételt kérő személyek számából lehet kiindulni. Ez a szám azonban a törökországi kötődésű külföldi szavazók esetében is csak 20.000 fő körül mozoghat, ami viszont lényegesen elmarad attól a 114.000 fős számtól, ami a törökországi statisztikákban szerepel a bosnyák kisebbség létszáma kapcsán.

Az említett számokon túllépve röviden annyit érdemes valószínűsíteni, hogy aktívan részt vehet Erdoğan oldalán pát tízezer bosnyák a vasárnapi voksoláson, azonban ezek a személyek vélhetően Izetbegović felhívása nélkül is támogatták volna a jelenlegi ultrakonzervatív török rezsimet, mert az áll a politikai preferenciájukhoz a legközelebb.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem ez az első eset, hogy Izetbegović a saját jelentőségének fokozása érdekében „előrántja a kalapból” a diaszpórában rejlő tartalékok kérdését. Ugyanezt tette az SDA vezére a 2022. októberi boszniai választásokat megelőzően a kampányban, amikor 180.000 szavazatot remélt a nyugat-európai és a törökországi diaszpórából.

Ennek biztosítása érdekében az SDA elnöke és Bisera Turković akkori boszniai külügyminiszter sorra felkereste a diaszpóra-szervezeteket, akik rendre a támogatásukról biztosították a konzervatív bosnyák pártvezért. A bosnyák diaszpóra azonban inaktív maradt, olyannyira, hogy mindössze 75.000 fő kérte a névjegyzékbe vételét külföldi szavazóként.

Izetbegović utolsó szövetségeséért állt ki

Ezek alapján nem túlzás kijelenteni, hogy Izetbegović inkább az Erdoğan-rezsim által támasztott elvárásnak tehetett eleget a levél közzétételével, ami egyidejűleg a saját politikai táborának is komoly üzenet volt, mivel újfent az erőskezű török vezető egyik külföldi szövetségesének színében tüntethette fel magát.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a tradicionálisan csak papíron egyenrangú felek között fejlődő boszniai–török bilaterális kapcsolatokra az Izetbegović által tanúsított kiállás rányomhatja a bélyegét, amennyiben nem Erdoğan lesz vasárnap a győztes.

Az SDA vezetője a levele nyilvánosságra hozatalával rendkívül nehéz helyzetbe manőverezte a pártját, ha a jelenlegi török elnök veszít, mert a boszniai kormányon kívüli pártként nem valószínű, hogy egy újonnan felálló török kormányzat a korábbi politikai ellenfél hagyományos nyugat-balkáni szövetségesével törekedne a kapcsolatok elmélyítésére.

Izetbegović nyílt kiállása lényegében azzal magyarázható, hogy Erdoğan győzelme immanens fontosságú az SDA és elnökének politikai túlélése szempontjából, mert lényegében kizárólag a török diplomáciát hívhatta a segítségül a korábbi években, amikor a nemzetközi közösség tagjai megkísérelték korlátozni az SDA vezér mozgásterét a boszniai politikai játéktéren.

Kérdéses, hogy az elsődleges és egyben utolsó szövetséges kiesése után marad-e levegő az Izetbegović-család körül.

English

Dodik travels to Moscow, yet receives money from the European Union

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Dodik pénzt kap az EU-tól / Dodik travels to Moscow and receives money from the EU

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

The European Commission has lifted the suspension it imposed last year on the disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic. Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb entity, expressed his gratitude to his coalition partners for their support in this matter, while the entity he leads is experiencing worsening economic conditions. The upcoming repayment of bonds issued on the Vienna Stock Exchange this year may force Dodik to take on additional significant loans. It is possible that he will seek assistance in Hungary as well.

In Brussels, they loosened their grip

Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, achieved a significant result on Friday, as the EU revoked the suspension of EU-funded development projects in the Serbian entity.

The disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic had been suspended since February last year, as the EU Commission sought to exert pressure on Dodik’s Independent Social Democrats Alliance (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) due to their secessionist tendencies.

Although the European Union did not impose sanctions on Bosnian Serb political leaders at that time, the Commission ordered the freezing of all projects receiving EU support.

It was already known at the time of the halt in investments, mostly related to infrastructure development, that the Serbian entity, burdened by significant debt due to bonds issued on international stock exchanges, would not be able to compensate for the resulting shortfall from its own budget.

In May of this year, several Bosnian newspapers reported that the leadership of the Bosnian Serb Republic could be in trouble if they do not find new external funding to finance their accumulated external debt.

While the risk of technical bankruptcy is not discussed in , it can be assumed that the EU, in plain terms, „didn’t let Dodik off the hook” and resumed the disbursement of previously frozen financial assets.

According to experts knowledgeable in the Bosnian financial sector, the EU’s restart of programs has provided a lifeline to the otherwise grim state of the Bosnian Serb economy.

However, experts agreed that the influx of EU funds alone will not be sufficient to ensure the necessary growth for financing external debt. This is because its impact does not generate enough additional GDP growth in the Bosnian Serb Republic to break free from the debt spiral.

One may ask, why did Brussels yield?

The answer, according to many, is that this step was a significant gesture towards the Bosnian Serb region on the brink of international isolation and economic collapse.

Dodik, in turn, has only earned this by fulfilling the coalition agreement he made with the Croatian Democratic Community of Bosnia and Herzegovina (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, HDZ BiH) and the left-wing Bosnian party alliance known as the „troika” until now.

Troubles within the coalition arise

The importance of restarting EU programs is also reflected in Dodik himself expressing gratitude, in front of the press, to Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, for consistently keeping the issue of restarting frozen projects in the Serbian entity on the agenda during his visits to Brussels this year.

elmedin konakovic milorad dodik 1

On the right, Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, plays the role of a helpful lobbyist, while on the left, Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, needs to be connected to a financial infusion

Simultaneously with the announcement of the financial good news, Denis Bečirović, the Bosnian member of the Bosnia and Herzegovina Presidency, also held negotiations with members of the Western Balkans Working Group of the European Parliament in Brussels.

Bečirović’s participation in the meeting caused significant disruption within the communication machinery of the Bosnian government coalition. This was because the member of the presidency asked the present EU representatives to impose further sanctions against Dodik, and he described the continuation of the disbursement of EU financial assets as a „terribly bad step.”

Regarding Bečirović’s stance against Dodik, it is worth noting that in previous years, he has repeatedly accused the top Bosnian Serb leader of separatist tendencies and violating the principles of the Dayton Agreement.

His recent actions were particularly uncomfortable for his own party, the Social Democratic Party (Socijaldemokratska Stranka, SDP), as this position completely contradicted the coalition government’s stance, including that of his own party, regarding EU funds.

Although there haven’t been similar levels of communication discord among some players within the five-party government coalition in the past, and the government seemingly continued its work uninterrupted, strong figures within the coalition parties often make comments that indicate underlying tension.

When it comes to separate communication, the SDP takes the lead, as several prominent members sharply criticize the work of the coalition partners organized on the basis of two ethnicities, the Bosnian Serb SNSD and the Croatian HDZ BiH.

The ‘unique word scattering’ observed in the communication of the SDP can be traced back to the fact that the Yugoslav state party’s successor organization in Bosnia, in addition to its traditional center-left orientation, has sought to broaden its support among progressive and neo-Marxist youth groups. These groups find it difficult to accept that the SDP, which represents a multiethnic and atheist approach they support, formed an alliance with the Bosnian Serb and Croatian conservative political forces that were continuously criticized in the previous cycle.

Dodik needs to pay (or should pay)

Regardless of the opening of EU funds, the economic situation of the Bosnian Serb Republic is difficult to assess positively.

The maturity dates of entity bonds issued on the London and Vienna stock exchanges are approaching, and their repayment will pose a significant burden on the budget of the Serb entity.

The numbers speak for themselves.

This year, the Serb entity has a bond-based debt obligation of approximately 1,099 million BAM (convertible mark), which amounts to 208 billion Hungarian forints. In addition, the government of the Bosnian Serb Republic has to pay an additional 900 million BAM (170 billion Hungarian forints) this year based on other commitments.

A significant portion of these obligations is related to certain infrastructure investments. From this year’s upcoming debt pile, a portion of the Bosnian Serb bonds issued on the Vienna Stock Exchange in previous years will mature in June. After this, the Serb entity will have to pay approximately 400 million BAM (75 billion Hungarian forints).

To ensure the financing of the mentioned debt, the Bosnian Serb Republic received a loan of 180 million BAM (34 billion Hungarian forints) from Hungary.

We have previously reported in detail about this transaction and the support program provided by the Hungarian government to Bosnian Serb agricultural entrepreneurs.

According to news reports in the Bosnian press, in order to continue rolling over the high external debt, Dodik may be preparing, or rather, be forced to take on another loan of approximately 2 billion BAM (380 billion Hungarian forints) in the near future.

Most analysts link this future transaction, which has so far been only speculation, to the Chinese development funds that are still leading in the Western Balkans region, due to the drying up of Russian resources. However, it is also possible that Dodik may once again knock on Budapest’s door for a little injection of funds.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava