Connect with us

Bosznia

ÉLTANULÓBÓL SEREGHAJTÓ: Rövid helyzetkép Bosznia-Hercegovina NATO-hoz való közeledéséről, avagy a bombázásoktól napjainkig

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

nagy nato
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Bosznia- Hercegovina és a NATO szervezete több évtizedes közös múltat tudhat magáénak. Optimális esetben egy szuverén állam és egy jelentős érdekérvényesítő képességgel bíró nemzetközi szervezet közti tartós kooperáció előmozdítja a két érintett aktor közti közeledést. A NATO és Bosznia- Hercegovina kapcsolatának dinamikája ettől jelentősen eltérő képet mutat. A Daytoni Békeszerződés által adott lendület az ezredfordulón egyértelműen a NATO felé orientálta az országot, majd a csatlakozási folyamat lelassult. Mára a tárgyalások Bosznián belüli és külső szereplők politikai játszmájának eszközévé váltak, a NATO-hoz való csatlakozás kérdése pedig az egyike lett a boszniai társadalmat megosztó témáknak.

A közös múltból fakadó terhek

A NATO szervezetének „széles skálán mozgó politikai megítélése” az 1991. és 1995. közötti boszniai háborúba való beavatkozásra vezethető vissza. A boszniai szerb politikai kurzus pártállásra tekintet nélkül igyekszik kerülni a NATO-hoz való csatlakozás témáját, mivel ezek a politikai körök többségükben a jugoszláv katonai konfliktust külső beavatkozóként eldöntő szereplőként tekintenek az Észak Atlanti Szerződés Szervezetére. A Daytoni Békeszerződés aláírását követően egy évig az IFOR (Implementation Force), majd 1996-tól 2004-ig az SFOR (Stabilisation Force) erői állomásoztak Boszniábana NATO vezette többnemzeti békefenntartó erőként. Jelenleg az kontingens biztosítja a nemzetközi katonai jelenlétet.

A ’90-es évek politikai és gazdasági konszolidációs folyamata során a NATO-hoz való csatlakozás érzékeny témának számított a boszniai politikában. Érdemi áttörést a 2006-os év hozott, amikor az ország csatlakozott a Partnerség a Békéért (Partnership for Peace) programhoz, majd 2008-ban megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások 2011-es céldátummal. A folyamat gyorsítása érdekében Bosznia 2008-ban csatlakozott az USA, Albánia és Horvátország között létrejött Adria Chartához (Adriatic Charter), aminek keretében az USA vállalta, hogy a szerződésben részes államok számára támogatást nyújt a NATO tagság elérésére.

Az ütemes kezdés után beköszöntött a meddő politikai viták időszaka. 2009 januárjában a bosnyák származású Selmo Cikotić akkori védelmi miniszter – aki jelenleg a biztonsági miniszteri posztot tölti be – szavazásra vitte a MAP (Membership Action Plan) nevű dokumentumot, azzal a meglehetősen optimista céllal, hogy 2012-ben lehetségessé válna az ország NATO tagsága. A tervezet kellő támogatás hiányában csak 2009 decemberében került elfogadásra hosszas politikai alkudozások eredményeként.

A három államalkotó nemzet vezetői közti tárgyalások előmozdításában az USA és Törökország játszott akkor kiemelt szerepet. Cikotić az eredeti tervezet kapcsán hivatkozott egy felmérésre, amely szerint a lakosság 70%-a támogatta volna egy esetleges népszavazáson a nyugati katonai tömbhöz való csatlakozást. A felmérés akkor a boszniai Szerb Köztársaság lakossága körében 44%-os, míg a bosnyák-horvát Föderáció lakosai esetében 89%-os támogatottságot jelzett.

230920NEL02Az impozáns támogatottsági adatok ellenére a Miniszterek Tanácsa 2009-ben nem kezdeményezte népszavazás kiírását a kérdésben. Ennek hátterében az állt, hogy a mély nemzetiségi megosztottság miatt Bosznia- Hercegovinában a népszavazás gyakorisága még a „közmondásos fehér hollóétól” is elmarad, mivel a Daytoni Egyezmény aláírása óta soha nem tartottak népszavazást semmilyen kérdésben. Ennek szofisztikált magyarázata, hogy a nemzetiségi alapon szerveződő pártok az össztársadalmi jelentőségű kérdések népszavazásra vitelét felhasználhatnák a nemzetiségi ellentétek szítására.

Az ANP, mint ütőkártya

A végül 2009 decemberében elfogadott MAP-terv alapján Miniszterek Tanácsának, a Boszniai Parlamentnek és az Államelnökségnek évente el kellene fogadnia az Éves Nemzeti Programot (Annual National Programme, ANP) a csatlakozási feltételek teljesítéséhez szükséges tárgyévi feladatokról. 2017-ben az ANP elfogadása már eredményezett Bosznia- Hercegovinában alkotmányos válságot. Akkor az ANP előirányozta a boszniai Szerb Köztársaság területén lévő katonai létesítmények szövetségi állami tulajdonba kerülését, amivel a szerb entitás vagyonkezelői joga megszűnt volna az érintett 23 ingatlan tekintetében. Milorad Dodik, a boszniai államelnökség szerb tagja akkor – a szerb nemzet vagyoni érdekeinek védelmére hivatkozva – egyet nem értését kifejezve megvétózta az ANP elfogadását az Államelnökségben.

Az így kialakult patthelyzet a csúcspontját akkor érte el, amikor a Dodik által vezetett Független Szociáldemokraták Pártja (Savez Nezavisnih Socialdemokrata, SNSD) a 2018. évi választásokat követően kormányalakítási bojkottot hirdetett az ANP tartalmára hivatkozva.

Az ezt követő eseményekre visszatekintve az ANP akkori vétója lényegében a miniszteri helyek elosztásánál biztosított az SNSD számára ütőkártyát. A 2019. évi kormányalakításkor – az ANP elfogadásáért cserébe – a Miniszterek Tanácsában az SNSD és a vele 2021. márciusági koalíciót alkotó Demokratikus Nemzeti Tanács (Demokratski Narodni Savez, DNS) a kilenctagú testületben olyan kulcspozíciókat szerzett, mint a Miniszterek Tanácsában elnöklő miniszteri poszt, a külkereskedelmi és külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszteri tisztség, a távközlési és közlekedési tárca, valamint az emberi jogi és belsőmenekültek helyzetével foglalkozó tárca.

Az akkor megkötött belpolitikai alku hosszú távon súlyos következményekkel járt, mivel világossá vált, hogy a NATO-csatlakozási folyamat bármilyen eszközzel történő megakasztása érdemi politikai alku megkötésére kényszerítheti a horvát és bosnyák politikai erőket.

Nem kell meglepődnünk azon, hogy a 2021 tavasza óta mélyülő politikai válságban Dodik újfent az ANP vétóját vette elő ütőkártyaként, csak jelen helyzetben a Miniszterek Tanácsa szintjén.

A meglehetősen fajsúlyos politikai lépés előzményeként a 2021 augusztusában Dodik által meghirdetett politikai bojkottot szolgált. A bojkott keretében a boszniai szerb politikusok az általuk betöltött közhivatalokban maradtak, azonban a pozíciójukból fakadó feladataikat nem látják el, gátolva ezzel az állam működését. A bojkott a NATO csatlakozási folyamatot két aspektusból érinti negatívan. Egyrészt Zoran Tegeltija a Miniszterek Tanácsának szerb származású elnöke, az SNSD tagjaként 2021. november 10-én kijelentette, hogy a testület csak a koronavírusjárvány kezelésével kapcsolatos döntéseket hoz meg, továbbá kizárólag a boszniai gazdaság működtetése által megkövetelt ügyekben jár el. Ebből következően a végrehajtóhatalom csúcsszerve továbbra sem fogadja el a tárgyévi ANP-t.

Okkal gondolhatnánk, hogy az egyéves program el nem fogadása a majd tizenhárom éve húzódó csatlakozási folyamatban nem eredményez ordas károkat. Azonban a szerb politikai nyomásgyakorlás ezzel párhuzamosan új szintre lépett, amikor Dodik felvetette annak a lehetőségét, hogy a boszniai Szerb Nemzeti Gyűlés (Narodna Skupstina Republike Srpske, NSRS) jogszabályt fog alkotni a boszniai Szerb Köztársaság saját hadseregének felállításáról, amennyiben Christian Schmidt, Bosznia- Hercegovina jogállami fejlődése felett őrködő ENSZ főképviselő nem vonja vissza az elődje által 2021 júliusában – a serbrenicai népírtás bűncselekménnyé nyilvánításáról – kiadott jogszabályt. Dodik a boszniai Szerb Köztársaság önálló hadseregének felállítására vonatkozó követelését azzal támasztotta alá, hogy jelenleg a boszniai védelmi erő állományában nem érvényesül maradéktalanul a nemzetiségi elv.

Létszámhiány és a politikai akarat

OS BiH 1Az utánpótlási helyzetkép kapcsán közzétett adatok nem támasztják alá a Dodik által elmondottakat, tekintettel arra, hogy a szerb nemzetiségűek jelentkeznek a legnagyobb arányban a boszniai hadsereg soraiba. A második helyen a bosnyákok állnak, míg a horvát jelentkezők száma évek óta elmarad a nekik nemzetiségi kvótán biztosított helyektől. Az Államelnökség 2006. évi döntése alapján a beosztások elosztásánál a legutolsó népszámlálás eredményéhez (jelenleg a 2013. évihez) kell, igazodni, így a beosztások 46%-át a bosnyákok, 33%-át a szerbek, 21%-át horvátok tölthetik be. A hivatalos tájékoztatás szerint az előírt nemzetiségi hovatartozással bírók hiánya miatt üresen maradt státuszok betöltetlenek maradnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Ezen beosztások további csökkentéséről 2021 szeptemberében jelentek meg újabb hírek.

Az utánpótlási helyzet mellett érdemes rövid kitekintést tenni a NATO népszerűségével kapcsolatos elemzésekre. 2008-ban a Cikotić által említett 70%-os támogatottság a legutóbbi reprezentatív közvélemény kutatások alapján csökkent. A Centar za lobiranje nevű Banja Luka-i civil szervezet által készített felmérés alapján a megkérdezettek 50%-a támogatja a NATO csatlakozást, 35,5% a katonai semlegességet támogatná, 14,5% a NATO-tól különböző katonai szövetséghez csatlakozást részesítene előnyben. A NATO megítélése továbbra is igazodik a nemzetiségi arányokhoz, mivel településre lebontva a NATO támogatottsága 74%-os a többségében bosnyák lakta Szarajevóban, 62%-os a horvát-bosnyák dominanciával bíró Mostarban. Ezzel szemben a szerbek lakta Banja Lukában csak a megkérdezettek 14,5%-a támogatná a NATO-ba való belépést, míg 69,5% a katonai semlegességet tartja kívánatosnak.

Mindezek alapján kérdéses, hogy a nyugati katonai tömbhöz való csatlakozás mellett már 2006-ban hitet tevő bosnyák és horvát politikai elit mennyiben tudja a NATO integráció irányába orientálni a boszniai szerb pártok vezetőit, akiknek a csatlakozás támogatása a politikai pozíciójuk veszélyeztetését jelentheti. Ez a belső megosztottság eredményezte, hogy Bosznia- Hercegovina a NATO csatlakozási folyamatban éltanulóból sereghajtóvá vált a térség országai között.

Bosznia

ERŐDEMONSTRÁCIÓ: Az USA stratégiai bombázókkal gyakorlatozik a boszniai légtérben

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

bombázó, államelnökség, Cvijanovic
B-1B LANCER: A miheztartás végett az Egyesült Államok erőt demonstrál a Balkánon (Forrás: Twitter)
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Felrázta a boszniai szerb politikai elitet az USA szarajevói nagykövetségének azon közleménye, amely szerint a holnapi napon két stratégiai bombázó gyakorlatozik a bosznia-hercegovinai légtérben. A kilencvenes években a Jugoszláv Néphadsereg ellen is bevetett típus megjelenését az USA külügyi vezetése vélhetően erődemonstrációnak szánja a nyugat-balkáni térségben egyre fokozódó feszültség csökkentésére. Kérdés azonban, hogy a B-1B bombázók megjelenése nem lesz-e olaj a (soha nem) szunnyadó parázsra.

Amerikai erődemonstráció

A szarajevói lakosok körében futótűzként terjedt a helyi média egyes felületein megjelent hír, hogy a holnapi napon, azaz május 30-án az amerikai légierő két B-1B Lancer típusú stratégiai nehézbombázója hajt végre alacsony átrepülést a boszniai főváros és más települések légterében.

Az USA szarajevói nagykövetségének közleménye alapján az átrepülés egy gyakorlat keretében valósul meg, amelyben az amerikai légierő és a boszniai hadsereg működik közre.

A gyakorlat célja egyes manőverek végrehajtásán túl, hogy demonstrálják a két ország hadereje közti tartós és stabil együttműködést.

A nyíltan vállalt politikai célzat pedig az, hogy az USA ez úton is kifejezze: „továbbra is kiáll Bosznia-Hercegovina szuverenitása, területi integritása és multietnikai karaktere mellett.”

James Hecker tábornok, az amerikailégierő európai és afrikai egységeinek parancsnoka elmondta, hogy a közös gyakorlattal az amerikai fél és a boszniai haderő együttesen kíván hozzájárulni a nyugat-balkáni térség békéjének és biztonságának megőrzéséhez.

A végrehajtandó manőverek kapcsán annyi vált ismertté, hogy az USA Bosznia-Hercegovinában állomásozó speciális alakulata működik majd együtt a boszniai szárazföldi erőkkel.

Ennek a légi támogatásában vesz részt a két stratégiai bombázóból álló kötelék. Az amerikai gépek a brit királyi légierő Fairfordban lévő bázisáról érkeznek. A gyakorlat pedig Tuzla környékén kerül végrehajtásra, azonban a két gép lényegében egész Bosznia-Hercegovina felett köröz majd, így indokolt volt felhívni a lakosság figyelmét az alacsonyan szálló monstrumokra.

bombázó, Cvijanovic, államelnökség

Nem is egy, hanem kettő jön belőle (Forrás: Twitter)

Az egyenként 23 tonnányi bombateher hordozására alkalmas gépek berepülése amiatt került a boszniai közbeszéd középpontjába, mert az Egyesült Államok szarajevói nagykövetsége a fentieken túl azt is jelezte: a gyakorlat azt szolgálja, hogy „az USA képes legyen kellően rövid idő alatt beavatkozni a régióban, amennyiben az a béke és biztonság fenntartása miatt indokolt lenne.”

A gépek kapcsán pedig jelezték, hogy „azok nagy mennyiségben képesek bármely ellenséggel szemben bevetni precíziós és más hagyományos robbanófejeket.”

Az amerikai külügy bekeményít

A géppár átrepülésével kapcsolatban irdatlan mennyiségű elmélet született a boszniai közírók tollából. A legtöbben egyetértenek abban, hogy a gyakorlat mindenképpen erődemonstráció az USA részéről, amivel azt akarja az amerikai külügyi vezetés artikulálni a régió vezetői felé, hogy

 • lehet irdatlan sok kínai hitelt felvenni, ahogy azt tette a korábbi években Montenegró,
 • lehet hintapolitikát színlelni, mint Aleksandar Vučić szerbiai elnök,
 • lehet Moszkvába utazni, mint a múlt héten Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság elnöke,
 • lehet rendőri akciókkal nemzetiségi összetűzést provokálni, mint pár napja Albin Kurti koszovói miniszterelnök,
 • az USA azonban az egyetlen nagyhatalom jelenleg, amely a hagyományos diplomáciai és gazdasági eszközökön túl, katonai erővel is meg tud jelenni a nyugat-balkáni régióban.

  Az amerikai vezetés pedig ezt meg is teszi, ha kell.

  A katonai gyakorlat vélhetően amiatt kerül Bosznia-Hercegovinában megtartásra, mert a NATO-hoz való csatlakozás kérdése komolyan megosztja ugyan a társadalmat, a hadsereg azonban már megkezdte a felkészülési folyamatot, így be lehetett vonni egy közös gyakorlatba.

  Bármilyen katonapolitikai indok is áll a most megrendezett gyakorlat mögött, annyi biztosan kijelenthető, hogy az USA szarajevói nagykövetsége nem véletlenül kürtölte világgá a legnépszerűbb boszniai internetes hírportálok által a közös gyakorlatot.

  Ennek pedig az állhat a hátterében, hogy az elhúzódó ukrajnai háború miatt a washingtoni külügy egyre inkább elvárná a nyugat-balkáni szövetségesektől, hogy egységesen álljanak ki az amerikai külpolitikai álláspont mellett, és haladjanak az USA és az EU által kijelölt úton.

  Ezzel szemben a valóság az, hogy Koszovóban a helyzet egyre feszültebb, a boszniai politikai viszonyokban is egyfajta látszat egyetértés uralkodik a felszínen a januárban megalakult koalíciós kormány munkája kapcsán, a felszín alatt azonban a napi politikai döntések folyamatos gyanakvás mellett születnek meg.

  De a parázsló balkáni konfliktusok mellett nem felejthetjük el, hogy folyamatosan napirenden van a görög-török szembenállás a török részről egyre nyilvánvalóbb területi igényekkel, és ezen a mostani törökországi választások nem változtattak.

  A balkáni sort bezárva Bulgária, Észak-Macedónia, valamint Montenegró politikai stabilitása és gazdasági helyzete sem egy „geopolitikai matyóhímzés”.

  Mindez vélhetően elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy az amerikai vezetés, látva a balkáni arcvonalban az elmúlt 25 évben leharcolódott diplomatáinak a tehetetlenségét, arra vetemedett, hogy stratégiai bombázók átrepülésével kommunikálja a politikai realitást a kereteket folyamatosan feszegetni próbáló helyi vezetőknek.

  Összecsaptak a szerbek a gyakorlat miatt

  A boszniai szerb politikai kurzus tagjai közül a szebb napokat megért, ellenzéki Demokratikus Fejlődés Platformjának (Platform Demokratskog Progresa, PDP) alelnöke, Igor Crnadak kísérelte meg politikai haszonszerzésre felhasználni a gépek érkezését.

  Crnadak a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) koalíciós partnerének számító Egyesült (Ujedinjena Srpska, US) elnökébe, Nenad Stevandićba szállt először bele, aki a boszniai szerb törvényhozás házelnöke.

  Crnadak a házelnökhöz intézett kérdései között szerepelt ugyanis, hogy miért nem tudott a boszniai szerb vezetés az amerikai légierő tervezett manővereiről?

  bombázó, Cvijanovic, államelnökség

  RÖGTÖN INDULNAK: A B-1B a fairfordi reptéren (Forrás: Twitter)

  Stevandić sajátosan válaszolt Crnadak kérdésére, amikor megjegyezte, hogy a két amerikai gép átrepülésének ténye már korábban is ismert volt számára, és amiatt jön két repülő, hogy „az egyik ráijesszen a szerbekre, a másik meg megörvedeztesse őket”.

  Az amerikai légierő megjelenése kapcsán kifejtett elmés választ Crnadak a magyarral leginkább a „felszínes fecsegés” fogalmára lefordítható boszniai szleng „tuc-muc” jelzővel illette, majd indulatosan kifejtette, hogy a boszniai államelnökségnek kellett engedélyezni egy ilyen gyakorlatot, ergo a szerb államelnökségi tag pozícióját betöltő Željka Cvijanović is megszavazta azt.

  A kérdéses gépek kapcsán pedig Crnadak kijelentette, hogy ezek ahhoz a típushoz tartoznak, amellyel a NATO a volt Jugoszláviát, illetve annak főleg szerb részét bombázta a kilencvenes években.

  Crnadak Cvijanović szerepének kidomborításával közvetetten arra akarta felhívni a boszniai szerb szavazók figyelmét, hogy a szerb elnökségi tag annak ellenére kellett, hogy megszavazza a NATO gyakorlatot, hogy az őt a tagjai között tudó SNSD élesen ellenzi Bosznia-Hercegovina NATO csatlakozását.

  Végül Crnadak azzal a felvetéssel akarta Stevandićot is belerángatni a boszniai szerbeket komolyan megmozgató témába, hogy talán ő maga is hozzájárult a legutóbbi moszkvai útja során az amerikai bombázók boszniai átrepüléséhez.

  Az eset kapcsán érdemes felidézni, hogy a nyíltan oroszpárti politikát folytató Stevandić idén február 22-én utazott a boszniai szerb törvényhozás vezetőjeként hivatalos látogatásra Oroszországba, ahol az állami Duma vezetőivel tárgyalt.

  Crnadakot és a boszniai szerb ellenzék vezetőit amiatt érdekli kiemelten a moszkvai út, mert az ott történtekről Stevandić csak röviden és homályosan nyilatkozott.

  A Crnadak által kora délután adott interjú „nagyot ment” a helyi médiában, így az SNSD válaszára sem kellett sokat várni.

  Željka Cvijanović a Crnadak által tett kijelentést, miszerint megszavazta a gépek berepülését, hazugságnak minősítette, majd közölte, hogy az ügyben nem a boszniai Államelnökség döntött, és ő maga nem is tudott arról, hogy ilyen gyakorlatra kerül sor.

  Crnadakot pedig felszólította a vádaskodása kapcsán, hogy legközelebb tájékozódjon alaposabban, mielőtt valótlan kijelentéseket tesz.

  Végül jelezte, hogy ő maga az államelnökség tagjaként, illetve más pozícióban sem adna engedélyt egy NATO-hadgyakorlat megtartására.

  Főleg azok után, hogy a főnök, Milorad Dodik boszniai szerb elnök a belgrádi nagygyűlésen Oroszország éltetésével zárta a beszédét.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava