Connect with us

Horvátország

BELSŐ ÜGYEK: Horvát-szerb kiegyezés

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

EerdRWOXYAAT0sV
Listen to this article


Kevés szó esik a még mindig folyamatban lévő horvátországi belső horvát-szerb kiegyezésről. Ennek oka egyrészt nyilván az, hogy Horvátországban a horvát-szerb viszony, amit csak kevesen merészelnek bolygatni, másrészt pedig ez, bármennyire érdekes is, egyszerűen elveszik a koronajárvány, a földrengések és az állandó botrányok által kiváltott kakofóniában. Akárhogy is, a Plenković-kormány második megbízatási idejét éppen ezzel kezdte. Jelképesen békejobbot nyújtott a horvátországi szerbeknek, mivelhogy egy šibeniki szerb származású politikust, Boris Miloševićet nevezte ki a kormány egyik alelnökévé.

Megegyezéses kiegyezés

Tavaly nyáron, közvetlenül a választások után kezdetét vette a jól megtervezett, szimbólumértékű nyilvános szereplések sorozata, amelynek folyamán a magas rangú horvát tisztségviselők megjelentek a szerb kisebbséget ért atrocitások színhelyén szervezett megemlékezéseken, a szerbek pedig a horvátok ellen elkövetett háborús bűnök helyszínén rótták le kegyeletüket az áldozatok emlékének.

A kulmináció a Vihar hadművelet évfordulójáról való megemlékezésen következett be, amikor Kninben megjelentek a horvátországi szerb kisebbség képviselői, először a háború után.

Horvat-szerb kiegyezés

Vihar hadművelet: meneküló szerb asszonyok (Fotó: Varga Szilveszter)

Az előbb említett Miloševićnek azonban nincs könnyű dolga: a horvát szélsőjobb ugyanis csetniket lát benne, sok szerb pedig árulót, hiszen egyazon sorban áll Ante Gotovina tábornokkal. (Lásd a fenti képet!)

A vesztesek

A horvátországi szerb kisebbség egyértelműen a háború vesztesei közé tartozik, a háború előtti több mint félmillióról (az összlakosság kb. 12 százaléka) számuk a 2001-es népszámlálás adatai szerint 186.633-ra csökkent.

Ennek oka látványos, megszervezett “elmenekítésük” az ún. Szerb Krajina összeomlás után, amikor traktorok, egyéb gépjárművek sokasága vonult az autópályán Szerbia felé.

A fogyás megközelítőleg 67%-os, ám a valós helyzetet csak a következő népszámlálás fogja megmutatni. A népszámlálást az idén tavasszal kellett volna megejteni, de a koronajárvány és a földrengések miatt elnapolták.

A szerb kisebbség helyzetét csak rontja, hogy közülük sokan Horvátország legszegényebb, egyre inkább elnéptelenedő vidékein laknak. Ezenfelül még elöregedő lakosságról is van szó, a horvátországi szerbek átlagéletkora 52 év, szemben a 41 éves országos átlaggal.

A minden szempontból hátrányos helyzetben lévő szerb kisebbség ezen felül időszakosan a jobboldalról érkező támadások, uszítás célpontját is képezi, és ez nem tesz jót az européer országimázsnak, amit a Plenković-kormány igyekszik felmutatni, illetve ápolni.

Ökumenizmusban az erő

A szépen induló, bátor kezdeményezésnek természetesen voltak, vannak és nyilván lesznek is ellenzői, főként az ország keleti részén, ám amint ezt a Közép- Horvátországot sújtó katasztrofális földrengés is megmutatta, Horvátország lakossága nem feltétlenül ellenséges a szerbekkel szemben.

A természeti katasztrófa nyomán érkező segély, segítség nem váltott etnikai feszültséget a károsultak között, sőt még a helyszínre siető szélsőséges nacionalista megnyilvánulásaikról ismert szurkolócsoportok sem firtatták, hogy most szerb-e vagy horvát a segítségre szoruló személy. Amikor pedig elkezdtek ellenségesen viselkedni, annak lett következménye .

A “viszony felmelegedését” még inkább erősítette az ökumenizmus: a horvát katolikus egyház bejelentette, hogy ugyanúgy helyreállítja a földrengésben károsult pravoszláv (szerb) templomokat is, ahogyan a katolikusokat.

Harminc éves száműzetés

Beszámolónk végén megemlítjük még, hogy a (közszolgálati) horvát televízió első műsorán a népszerű Kod nas doma (Nálunk otthon) magazinműsorban harminc éves száműzetés után megjelent Stevo Karapandža mesterszakács.

A szerb nemzetiségű Karapandža a nyolcvanas évek végén a volt Jugoszlávia kedvelt tv-szakácsa volt, Oliver Mlakar legendás hírű horvát tv-vezető társaságában, a Vegeta által szponzorált műsorban készített ínyencségeket az akkoriban még testvériségben-egységben élő soknemzetiségű nézőseregnek.

Mostanra azonban több okból is megcsappant a nézősereg!

A BALK Hírlevele


Meteorológia

B.A. Balkanac

Balkanac

IN ENGLISH

Egy hét legjava