NÉVVITA UTÁN NYELVVITA: A görögök után most a bolgárok blokkolnák Macedónia uniós csatlakozását, a macedónok egyezkednének

Olvasási idő: 3 perc

Rendkívül derűlátóan nyilatkozott a hazája és Bulgária közötti viszonyrendszer megjavításának esélyéről az észak-macedón miniszterelnök. Zoran Zaev a BGNES hírügynökség által ismertetett televíziós nyilatkozatában kiemelte: úgy véli, hogy Bulgáriával együtt olyan megoldásokat találnak, amelyek mindkét országnak megfelelnek, azaz mindkét országnak győztes pozícióban kell befejeznie a tárgyalásokat.

Akinek a neve a himnuszban is benne van

Zaev a történelmi múltban gyökerező nézeteltérésekre utalva kifejtette, hogy új szemlélet érvényesülésére van szükség, amelynek eredményeként ne csak Bulgária, vagy csak az
Észak-Macedón Köztársaság érezhesse magát nyertesnek, hanem mindkét ország.

Emlékeztetett arra, hogy van már erre példa, hiszen a két ország közötti 2017-es megállapodás alapján elkezdett tárgyalások fejezetei közül eddig már hármat le tudtak így zárni. Megállapodás született 5 történelmi személyiséggel kapcsolatban is, a hatodik személyiség pedig Goce Delcsev lesz.

A macedónok nemzeti hősüknek tartják Delcsevet, akinek a neve a macedón himnuszban is meg van örökítve.

Az ország köztársasági elnöke már tett olyan nyilatkozatot, hogy Delcsev ugyan bolgárnak vallotta magát, de 1903-ban a macedón szabadságért áldozta életét a törökök elleni harcban.

Szófia szerint ez nem lehet igaz, mert a macedón függetlenség eszméje csak jóval később született meg.

Zaev miniszterelnök elmondta, már üzenetet is küldtek Bulgáriának, hogy készek a tárgyalásokra Goce Delcsev személyéről.

Kiemelte, hogy ezt kétoldalú kérdésnek tekintik, amelynek nem kell az európai uniós csatlakozási tárgyalások részévé válnia.

Hisz a bolgár-észak-macedón tárgyalások sikerében, azaz abban, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást találnak.

Arra a kérdésre, hogy az EU-s csatlakozáshoz vajon a macedónoknak el kell-e fogadniuk, hogy Goce Delcsev bolgár volt, Zaev kijelentette: nem szabad megengedni, hogy a tárgyalásokat blokkolják.

Véleménye szerint ez a kérdés sokkal könnyeb, mint a névvita Görögországgal, és reményét fejezte ki, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldásra jutnak majd.

Névvita után nyelvvita

Bolgár részről viszont egészen más hangnemet ütöttek meg abban a memorandumban, amelyet Szófia küldött az EU tagországaihoz annak kapcsán, hogy hamarosan döntés születik az észak-macedón csatlakozási tárgyalások megkezdéséről vagy ismételt elhalasztásáról.

A hatoldalas dokumentumban történelmi hátteret vázoltak fel az észak-macedóniai „bolgárellenes állami ideológiával” kapcsolatban.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy az EU tagországainak nem szabad nyitott kérdéseket az államközösségbe vinniük, ám a nézeteltérések Szófia és Szkopje között megoldatlan konfliktust jelentenek, ami egy esetleges észak-macedón tagság esetén negatívan befolyásolhatná az EU döntéseinek elfogadását.

Bulgária felszólította Észak-Macedóniát, hogy őszinte politikai akarattal és bátorsággal találja meg a tartós megoldást, és szakadjon el a kommunista Jugoszlávia ideológiai örökségétől.

Szófia szerint ez az örökség az oka az észak-macedóniai „etnikai mesterkedéseknek”.

A dokumentumban azt rögzítették, hogy a felek között a nyelv, a közös történelem és a kisebbségek problémái jelentik az alapvető nyitott kérdéseket.

A dokumentumban idézőjelben említik meg a macedón nyelv kifejezést, és arra hivatkoznak, hogy 1944. augusztus 2-ig (Jugoszlávián belül ekkor jött létre a Macedón Köztársaság) nem létezett se macedón nyelv, se macedón etnikai identitás, és mindezt csak a Macedón Szocialista Köztársaság és Bulgária népeinek a megosztása céljából alakították ki.

A macedón nyelv csak lábjegyzet(?)

Szófia kétségbe vonja a macedón nyelv kodifikálását, mert Észak-Macedónia hivatalos nyelvét csak a bolgár nyelv egy regionális dialektusának tartja.

Véleménye szerint a Szkopje és Athén között megkötött preszpai egyezményben olvasható macedón nyelv kifejezés használata nem kötelező harmadik fél számára, ahogyan nem tartja kötelezőnek az 1997-es ENSZ-standartizációt sem, amikor elismerték a macedón nyelv létezését.

A dokumentum szerzői azt javasolják, hogy az EU dokumentumaiban az „Észak-Macedónia hivatalos nyelve” kifejezést kellene használni, és rendkívüli szükség esetén a „macedón nyelv kifejezést lábjegyzettel”.

Bulgária úgy véli, hogy a két ország szakértőiből álló történelmi biztosság tevékenysége leállt, miután a közös történelem kifejezés helyett Szkopje ragaszkodik a megosztott történelem terminológiájához.

Ennek alapján úgy vélik, hogy nincs meg a kellő bizalom a felek között.

A dokumentumban arról tájékoztatták az EU tagországait, hogy a bolgár álláspont szerint Szkopjénak semmiféle alapja sincs ahhoz, hogy igényt formáljon Bulgária bármiféle lakosságának a jogaira.

Azzal vádolták az észak-macedón hatóságokat, hogy semmit sem változtattak azokkal a személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos politikájukon, akik és amelyek ahhoz ragaszkodnak, hogy ismerjék el bulgáriai macedón kisebbség létezését.

Ez pedig a két ország közötti barátsági szerződés 11. pontjának a megsértését jelenti.NÉVVITA UTÁN NYELVVITA: A görögök után most a bolgárok blokkolnák Macedónia uniós csatlakozását, a macedónok egyezkednének NÉVVITA UTÁN NYELVVITA: A görögök után most a bolgárok blokkolnák Macedónia uniós csatlakozását, a macedónok egyezkednének balkanac nagy