Connect with us

Szerbia

Mi ez itt, Oroszország? A szerbek Presevo-völgyben kipróbált módszerei a Vajdaságban

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

Presevo Vajdaság
PÁRHUZAMOK: Zenta, Fogadjisten, Szkoplje, Presevo

Kattints ide a cikk meghallgatásához

A lopakodó nacionalizmus látható formát ölt a Vajdaságban is, miután ezt a módszert a szerbek már korábban kipróbálták a Presevo-völgyben (cirill betűkkel Прешево, albánul Presheva). A BALK ottani, albán forrásai szerint a mostani vajdasági események kísértetiesen hasonlítanak arra, ami a névtáblák ügyében az utóbbi években, évtizedekben a déli albán területeken zajlott le. A vajdasági eseményeknek lökést adhatott, hogy a közlekedési és szállítási minisztérium élére a táblaírás megszállottja került, aki a szerb elnök régi ismerőse, és politikájának odaadó híve.

Mi ez itt, Oroszország?

Forrásunk szerint a Presevo-völgyben a szerbek először csak cirill betűkkel írták ki a települések nevét, majd később latin betűkkel is aláírták ugyanazt a nevet, függetlenül attól, hogy albánul másképp hívják az adott falut vagy várost.

Álláspontunk szerint ennek túl sok értelme nincs, némi malíciával jegyezzük meg, hogy ez legfeljebb a gyengébb szerbek érdekében történhetett, akik valamilyen okból kifolyólag nem ismerkedtek meg a cirill betűvetéssel.

Albán forrásunk azt is elmondta, hogy a névtáblák miatt ezer alkalommal is tiltakoztak, de semmilyen eredményt nem értek el, ami nem túl reményteli a vajdasági magyarok szempontjából, viszont a cirill írásmód tekintetében ekvivalens azzal a videóval, amelyet a szabadkai képviselőtanács tagjaival végignézettek a elnöki díszpolgárság “ünnepén”.

Ha a példamutatás szempontjából tekintünk erre az eseményre, akkor tisztában lehetünk azzal, hogy honnan fúj a szél, mert ha az elnök egy végig cirill betűs videót levetít egy soknemzetiségű városban, amelynek éppen a díszpolgára lesz, akkor a “legfelsőbb szándékot” illetően kevés kétségünk lehet.

Jobbra Presevo (albánul Presheva) egyenesen Маминце (albánul Momincë). Presevót érdekes módon már a Google-térkép is csak egy nyelven tünteti fel, szerbül latin és cirilll betűkkel (Forrás: Presheva Jonë)

Visszatérve a Presevo-völgyhöz, a táblák cseréje ott körülbelül öt évvel ezelőtt már lejátszódott, erről tanúskodnak az ottani médiabeszámolók is.

A Presheva Jonë albán nyelvű helyi hírportál valamivel több mint öt évvel ezelőtt azt írta, hogy a Presevo-völgy túlnyomóan albán többségű lakossága olyan feliratokkal szembesül, mint Oroszországban.

A beszámoló szerint az ottani Albán Nemzeti Tanács (KKSH) határozottan reagált arra, hogy nem használják az albán nyelvet a térségben kitett közlekedési táblákon, ma már tudjuk, hogy eredménytelenül.

A jelek szerint a szerbiai kormányzat most ugyanezt a módszert használja a Vajdaságban is, amihez persze az is kellett, hogy Belgrádban a megfelelő ember kerüljön a közlekedési minisztérium élére.

tábla

A szerbiai kisebbségi politika “szimbóluma” lehet-e a magyar fényírás, miközben számos helyen cserélik a táblákat kizárólag cirill betűsre?

Ennek némileg ellentmond, hogy a közösségi médiában megjelent beszámolók szerint a szerb hatóságok éppen most kezdték meg a magyar zászlóval “díszített” SZABADKA felirat helyreállítását, miután nyilván értesültek a szerb feliratok terjedéséről szóló magyarországi médiabeszámolókról.

Az összképet ez ugyan némileg árnyalja, de a hozzáálláson aligha változtat, egy fényes felirattal nem lehet senkit sem elvakítani. Viszont arra jó lesz, hogy a szerbiai kisebbségi politika diadala legyen a kormányzati szózatokban!

A táblaírás megszállottja

Az utak karbantartása a Putevi Srbije (Szerbia útjai) nevű közvállalat feladata, amelynek vezetője az elnyűhetetlen Zoran Drobnjak, aki mindig a második sorból mosolyog, amikor a szerb elnök átad valamilyen utat vagy néhány kilóméteres útszakaszt, így a táblák kihelyezését is ez a cég végzi felsőbb utasításra.

Itt jegyzendő meg, hogy a Putevi Srbije szabályzata teljesen világos a kisebbségi nyelvek tekintetében, ahol a kisebbségi nyelvek használata engedélyezett, ott a kisebbségi nyelveken is kiírják a település nevét, egyébként csak szerbül, felül cirill, alul latin betűkkel, turisztikai látványosságok estében pedig angolul a cirill betűs felirat alatt.

Presevo Vajdaság

A két nyitóképen jól látszik, hogy ezt a szabályt sem Zenta, sem Presevo esetében nem tartották be a szerb hatóságok.

A közlekedési minisztériumot Goran Vesić vezeti, aki belgrádi alpolgármester volt sokáig, de miután a jelenlegi városvezető, Aleksandar Šapić nem tartott igényt a szolgálataira, a szerb elnök átmentette őt a közlekedési minisztérium élére.

Ebből (és másból) is látszik, hogy Vesić a szerb elnök bizalmasának számít, miután 2013-ban a Demokrata Pártból átigazolt a haladókhoz, ami a pedig a feliratokat illeti, teljesen egymásra találtak.

Goran Vesić, a táblaírás megszállottja

Az udvari hírportálnak számító belgrádi Informer két évvel ezelőtt arról számolt be, hogy nagy erőkkel folyik a cirill írásmódért kezdődött harc, amelynek keretében több, mint kétezerkétszáz külföldi cég állt át részben vagy teljesen a cirill betűk használatára Belgrádban.

Goran Vesić alpolgármesterként akkor úgy nyilatkozott, hogy Belgrád három évvel korábban, vagyis 2018-ban, ezt a dátumot jegyezzük meg, fogadta el azt a határozatot, hogy minden cég bérleti kedvezményben részesül, ha a nyilvános felirataiban a cirill ábécét használja, ami sokakat motiválhatott, tudjuk, mintegy kétezerkétszázat.

Vučić nagy harcos

Vesić – aki annak idején alpolgármesterként irányította a várost egy bábfigurának számító polgármester válla felett átnyúlva – az Informernek nyilatkozva a fent említett “pozitív belgrádi példát” hozta fel Aleksandar Vučić akkori elképzelésének támogatására, hogy a szerb parlament fogadjon el törvényt a szerb nyelv és kultúra védelmének érdekében.

Egyúttal méltatta a szerb elnök harcát, ami nyilván magában foglalta az idegen írásmód tűzzel-vassal és pénzzel történő kiirtását 2200 esetben.

– Vučić mindig is a szerb nyelv és a szerb kultúra védelméért, történelmünk népszerűsítéséért küzdött, és részéről ez csak az egyik lépés a szerb identitás megőrzéséért folytatott harcnak

– magasztalta a szerb elnököt Vesić, aki nem felejtette el megemlíteni, hogy amióta Vučić az ország elnöke, a szerbek szabadon ünnepelhetik történelmüket, uralkodóikat, és bízhatnak abban, hogy a kultúrájuk előmozdításával megőrzik az identitásukat.

Vesić végrehajtó alpolgármesterként akkor úgy fogalmazott, hogy Belgrád örömmel tesz eleget az új törvényből fakadó kötelezettségeinek, és egyúttal utalt arra, hogy a város három évvel korábbi döntése meghozta az eredményt, ami azonban csak a fővárosra korlátozódott, mivel országos törvény nem volt.

A volt alpolgármester akkor azzal is eldicsekedett, hogy a Starbucks – amikor meghívta Szerbiába – örömmel tett eleget annak a kérésének, hogy cirillöl írja ki a nevét, mert azonnal megértette, hogy mit jelent egy nép kulturális identitásának tiszteletben tartása.

A Starbucks örömmel írta át a nevét cirill betűsre

A 2018-as dátum: Presevo és Belgrád

A cikk elején arról írtunk, hogy a Presevo-völgyében 2018-ban cserélték le a feliratokat, és most azt is láthattuk, hogy Belgrád 2018-ban kezdte díjazni a cirill betűs írásmód használatát egy hűséges alattvalónak köszönhetően.

A két esemény egybeesése azzal hozható összefüggésbe, hogy Aleksandar Vučić nem sokkal korábban vette át az államfői tisztséget, és egyik prioritásának számított a cirill ábécé támogatása, amit véglegesen a szerb nyelv és a cirill írásmód használatáról szóló 89/2021-es törvény öntött formába.

A törvény kimondja, hogy “a szerb nyelvet és a cirill ábécét, mint anyanyelvi ábécét használni kell az állami szervek, az autonóm tartományok szerveinek, városainak és községeinek munkájában, a közigazgatásban, a közvállalkozásokban és közszolgáltatások esetében.

A szerb “nyelvtörvény” logikus folytatása a kilencvenes évek háborúinak, és azt jelzi, hogy az erősen jobbra tolódó szerb nemzeti kormányzat elégedetlen a jelenlegi helyzettel.

A törvény alapján a köztársasági, tartományi és helyi szabályozók a külön törvényeknek megfelelően adó- és egyéb adminisztratív kedvezményeket állapíthatnak meg azon gazdasági és egyéb szervezetek számára, amelyek üzleti tevékenységüket vagy tevékenységüket végzése közben a cirill ábécé használata mellett döntenek, ami magában foglalja a cirill ábécé használatát az elektronikus médiában és a nyomtatott közmédiában.

Ugyanakkor a törvény szerint adó- és egyéb adminisztratív kedvezmények állapíthatók meg azon gazdálkodó és egyéb szervezetek számára is, amelyek tevékenységük jellegéből adódóan a nemzeti kisebbség hatósági használatban lévő nyelvét és írását (is) használják, a hivatalos nyelv- és íráshasználatra irányadó törvény rendelkezései szerint, vagyis a törvény ezen a téren önmagában nem kizárólagos.

Ebből nyilván az a következtetés vonható le, hogy a szerbiai állampolgárok nemzeti hovatartozásuktól függetlenül fizetnek azért, hogy a betelepülő cégek – mondjuk mint a Starbucks – cirill betűkkel írják ki a nevüket, de azért is, hogy a saját nyelvükön láthassák viszont a helységneveket.

Nem világos azonban a rendelkezés abban a tekintetben, hogy ez miként vonatkozik a város és településnevekre, a törvény ugyanis kivételt csak a személynevek használatakor és írásakor tesz.

Az itt elmondottakból – különösen pedig az említett elégedetlenségből – következik, hogy a legfelsőbb, vagyis a szerb elnöki szándék továbbra a cirill ábécé használatának népszerűsítése, merthogy “minden más írásmód balesetveszélyes”, mint ahogy azt Goran Vesić minisztériuma állítja.

De nem csak ez, hanem a Presevo-völgy is intő jel lehet azzal kapcsolatban, hogy – törvénnyel vagy anélkül – a cirill írásmódot a szerbek ráerőltetik más népekre és nemzetekre, függetlenül attól, hogy a törvény betűje mit mond.

Ez a törekvés a Vajdaságban főleg azután erősödött fel, miután a közlekedési tárcát átvevő Goran Vesić már nem belgrádi alpolgármesterként, hanem miniszterként szolgálja a népet és az elnököt.

Meteorológia


B.A. Balkanac

Balkanac

Magyarország

Az ENSZ Közgyűlése határozatot fogadott el, amely július 11-ét az 1995-ös srebrenicai népirtásról való elmélkedés és megemlékezés nemzetközi napjává nyilvánította, Potocariban már ácsolják a szégyenfát Az ENSZ Közgyűlése határozatot fogadott el, amely július 11-ét az 1995-ös srebrenicai népirtásról való elmélkedés és megemlékezés nemzetközi napjává nyilvánította, Potocariban már ácsolják a szégyenfát
Bosznia8 óra telt el azóta

Potočariban ácsolják a szégyenfát, Magyarország neve is felkerül rá, tiltakozó jegyzék is érkezhet

A balkáni népek és a magyarok között sok közös vonás van. Ezek egyike, hogy nehezen felejtenek. Annak bebiztosítása érdekében, hogy...

Elmedin Konaković és Várhelyi Olivér közös nyilatkozatot tett miszerint Magyarország nem támogatja a srebrenicai határozatot az ENSZ Közgyűlésében. Elmedin Konaković és Várhelyi Olivér közös nyilatkozatot tett miszerint Magyarország nem támogatja a srebrenicai határozatot az ENSZ Közgyűlésében.
Bosznia6 nap telt el azóta

Várhelyi Olivér és Elmedin Konaković visszavonulót fújt, közös nyilatkozatot tettek közre Srebrenicáról

Közösen megállapították, hogy Várhelyi Olivér korábbi nyilatkozatai teljes tisztelettel adóznak az áldozatok iránt, és semmiképpen sem kérdőjelezték meg az 1995-ös...

Tíz perc múlva tizenegy: Barátok már nem lesznek, Elmedin Dino Konakovic és a Magyarországot képvislő Várhelyi Olivér Tíz perc múlva tizenegy: Barátok már nem lesznek, Elmedin Dino Konakovic és a Magyarországot képvislő Várhelyi Olivér
Bosznia1 hét telt el azóta

A boszniai külügyminiszter nekiment Várhelyinek, és felmondott egy Magyarországgal kötött szerződést

A boszniai külügyminiszter felmondta a március 6-i Szijjártó-látogatás során bejelentett EU-integráció támogatását célzó bilaterális megállapodást. Az egyezmény lényegében 50 boszniai...

A szerb elnök a kevés Fico a kevés szabad és szabadságszerető európai vezető közé tartozik, ezért Orbánnal együtt napokon belül meglátogatják A szerb elnök a kevés Fico a kevés szabad és szabadságszerető európai vezető közé tartozik, ezért Orbánnal együtt napokon belül meglátogatják
Magyarország1 hét telt el azóta

Vučić és Orbán a következő napokban meglátogatja a megsebesült szlovák miniszterelnököt

Az eléggé pongyolán fogalmazó belgrádi kormánypárti lap azt nem tisztázta, hogy Vučić és Orbán közösen keresi-e fel Robert Ficót, de...

Szijjártó szerint Magyarország mindent meg kíván tenni azért, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni és európai stabilitáshoz és békéhez, Dodik szerint Magyarország annyira pártatlan, hogy akár irányíthatná is a Balkánnal kapcsolatos uniós folyamatokat Szijjártó szerint Magyarország mindent meg kíván tenni azért, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni és európai stabilitáshoz és békéhez, Dodik szerint Magyarország annyira pártatlan, hogy akár irányíthatná is a Balkánnal kapcsolatos uniós folyamatokat
Magyarország1 hét telt el azóta

Dodik szerint Magyarország akár vezethetné is a Balkánnal kapcsolatos uniós folyamatokat

Szijjártó szerint a nemzetközi politikai szereplőknek be kellene fejezniük a feszültségkeltést Bosznia-Hercegovinában, valamint a szankciókkal való fenyegetődzést, akárcsak az erőszakos...

Szlovákia

Európai Unió

Oroszország

Kína

Öt nap legjava