Connect with us

B A Balkanac

A Lukrécia-effektus, avagy nőtestvérség a méregkeverésben (színarzén)

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

méreg, arzén, méregkeverés, akasztófa
Nagy-Britannia első sorozatgyilkosa, Mary Ann Cotton, 21 embert mérgezett meg, köztük a saját anyját, gyermekeit és a férjét (Forrás: Daily Mail)

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

Lucrezia a Borgia család leghíresebb tagja volt a régi Itáliában. Már az a tény is, hogy vér szerinti édesapja nem volt más, mint bizonyos Rodrigo Borgia bíboros – a későbbi VI. Sándor pápa –, arra ítélte, hogy örökké pletykáljanak róla. Ám nem ez a tény emelte őt a legendák szédítő magasságába, hanem egy sosem bizonyított sötét gyanúper, miszerint megunt férjeit-szerelmeit imádta a gyűrűjében tárolt méreggel elpakolni az útból. – Más szavakkal: sürgősen átsegíteni a másvilágra.

méreg, méregkeverő, arzén, akasztófa

Lucrecia Borgia lehetséges portréja, Bartolomeo Veneto műve

Életének későbbi kutatói szerint ebből valószínűleg semmi sem igaz. Mert legnagyobb bűne az volt Lukréciának, aki végül eléggé fiatalon halt meg szülőágyas vérmérgezésben, hogy megpróbált kilépni a nőknek előírt unalmas, keskeny sávú életvitelből. Például sokat olvasott (nem csak a Szent Bibliát), imádta a művészeteket, követte a divatot, nem utolsósorban e tüneményes szőkeség: szeretőket tartott. Tehát megpróbált az adott lehetőségekhez mérten emancipálódni, mégis méregkeverőként maradt meg az emberemlékezetben.

Mindezt azért írjuk ide, mert Lukrécia – vagy legalábbis a fantomja – ez év tavaszán felbukkant a szerbiai Kragujevácon. Több női alakban egyszerre, és lett ismét beszélgetések, összehasonlítások tárgyává annak apropóján, hogy a helybeli életet jelentő deszkákon – drámai formában – immár többször is előadtak egy régi viharos eseményt, amelynek egyébként létezik magyar megfelelője. Férfiak tömeges megmérgezéséről van szó, amely Szerbiában, Ćuprija körzetben még az ugyan távolinak tűnő tizenkilencedik században történt, ám – alkotói szerint legalábbis – a levonható tanulságok ma is érvényesek. Természetesen ezen az állásponton van elsősorban Anđelka Nikolić rendezőnő, aki a korabeli bírósági papírokra támaszkodva az egész ügyet színpadra vitte.

A hosszú, önmagáért beszélő teljes cím így szól: „Rasvetljivanje slučaja serije ubistava trovanjem u Ćuprijskom okrugu sedamdesetih godina 19. veka”. (Tkp. elmondtuk már fentebb, hogy ez mit jelent! Rövidebb változatban csak annyi, hogy A ćuprijai mérgező asszonyok.) De hogy mi is történt abban az ominózus időben Svilajnac, Markovac és Sedlare faluban?

méreg, méregkeverés, arzén, akasztófa

A 19. században a szerbiai politikai „színtéren” is dívott ez a műfaj: nagyon „népszerű” módja volt a politikai ellenfelek kiiktatásának

Hát nagyjából ugyanaz, ami a magyarországi Tiszántúlon: Nagyréven, Tiszakürtön és Tiszazugban történt egykor. Ott az „angyalcsinálók”-nak elnevezett asszonyok mintegy háromszáz embert mérgeztek meg. Zömmel férjeket, azonban akadt közöttük após, testvér, nagybácsi, sógor-koma és egyéb rokon, sőt gyermek is. Mindenki, aki épp valamiért belekerült a szórásba. Mellesleg emitt, szerb oldalon sem szerepel a halottak számát illetően valami rém pontos statisztika, ellenben kiderül, hogy több tíz halálesetet tárgyaltak. Tucatnyi nő ült a vádlottak padján, közülük egyet mentettek fel mindössze, mégpedig bizonyítékok híján, míg a többieket szabadságvesztésre ítélték. Illetve hát: a legevidensebb esetekben akasztófára küldték a delikvenst. (Megjegyzendő, hogy a bezárt asszonyok közül – tekintettel az uralkodó körülményekre – kevesen élték túl a rabságot.)

méreg, méregkeverés, arzén, akasztófa

Korábban a férfiak voltak a nők áldoztai Szerbiában, ma ez fordítva van, és az eszköz is változott

Egyebek mellett a legfontosabb kérdés persze az, hogy a feleségek, akik megunták, nem szerették vagy éppen egyenesen utálták a férjeiket, miért szánták el magukat ilyen drasztikus, akár rémfilmbe illő lépésre? Talán azért is, mert akkoriban a lánykák férjeit a család választotta ki. Mit nekik szerelem! Az a fontos, hogy jó és előnyös házasság köttessen. (Szóval: tiszta kereskedelem.) Valamit valamiért, az üzlet az üzlet. A válás lehetősége eleve kizárt. Hisz akkoriban nemigen volt rá mód, nem volt társadalmilag elfogadott, kivéve némely ritka esetet, persze: ha a férj idült alkoholista (túl részeges, kötözködő-pofozkodó, berondító, vitrinbe okádó disznó), vagy egyszerűen csak elviselhetetlenül erőszakos, szadista, csalárd figura. Olyan igazi vadromantikus megszöktetésekre nem nagyon akadt példa – hercegek nem jártak arrafele fehér paripáikon –, le kellett hát nyelni a békát.

Illetve hát: éjt nappallá téve nyelni. Esetleg forgatni a karikagyűrűt, sajnálni a régi szeretőt – ahogy a dal mondja.

A likvidálásra – mind magyar, mind szerb esetben – a legjobb eszköznek az akkoriban még a holttestben nehezen kimutatható tűnt. Kadivkának hívták a svilajnaci méregkeverő asszonyt, aki pénzért adta az anyagot, vagy megfelelő ellenszolgáltatás fejében. Érdekes, hogy például az is arzént kapott, aki csak a hadak hepehupás útján potenciáját valahol elhagyott férj egykori fényes képességét szerette volna visszahozni. Amúgy másutt arzénos tapétákat gyártó valóságos kisüzemek léteztek a hátsó udvarban, de itt nem volt akkora divatja a tapétának. Itt inkább meszeltek. (Valakinek, persze.)

Ami az előadás mondanivalóját illeti, az amúgy többszörös Sterija-díjas, a feketehumorra is erőst fogékony rendezőnő a sajtónak azt nyilatkozta teljes komolysággal, hogy örökös kérdés, vajon egyáltalán létezik-e bármiféle elfogadható indok az emberölésre, mind a törvényen belül, mind azon kívül. (Megjegyezzük, hogy ez különösen kihegyezetten jelenik meg épp Kragujevácon, ahol a nácik oly sok tanárt és diákot végeztek ki a második világháborúban, de nem szabad megfeledkezni a legújabb fejleményekről sem, amikor már diák lövi a diákokat.) Anđelka Nikolić természetesen nem mulasztotta el a családon belüli erőszak kérdését boncolgatni, szoros összefüggésben a méregkeveréssel. Beszélt a nők jogairól, ahogy kitért ennek homlokterében a kisebbségek jogaira is, hosszú, okos gondolatmenetét azonban itt nem tudjuk csonkítatlanul reprodukálni. (Sajna.)

méreg, méregkeverés, arzén, levendula
A film itt nézhető meg:

Arzén és levendula

Még csak pár szó. Ugye, létezik egy régi amerikai film, egy feketés komédia, amelyben Cary Grant nyújtott emlékezetes alakítást, s amelynek címe: ARZÉN ÉS LEVENDULA. Színi változatát sokhelyütt játszották, így Magyarországon többek közt a József Attila Színházban. A jóságos öreg nővérpár története, amely jóságos páros úgyszintén öreg, jóságos férfiak másvilágra segítésében jeleskedik, egy ideig olyan népszerű volt, hogy minden csapból az látszott folyni. Na, ezt is csak az említés szintjén, levendulát félre, pár vakkantást még arzénról és csapról. Ugye-ugye, kevesebben tudják, mint ahányan nem, hogy nagyon kis mennyiségben az emberi szervezet hasznosítani képes ezt az egérkőnek is nevezett félfémet. Szabványa létezik annak, mennyi lehet benne az ivóvízben, akárcsak az ólomból. Abból az ólomból, amelyből meg amúgy gyilkos töltényeket gyártunk serényen, nagyobb mennyiségű káros hatását nyomatékkal bizonyítandó. Jó, tovább túl fekete, vagy akár olcsó ez a menet… Hozzuk inkább vissza mégiscsak azt a jó kis levendulát, szagoljunk bele, miközben hátradőlünk a támlás székben. Nyugodtan lazítsunk, elgondolkodva mindezen. Akár Borgia Lukrécia csodálatos gyűrűjén, vagy VI. Sándor pápa-papa érdekességein. (Váljék egészségünkre ez is.)

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman Rushdie. Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a börtönőr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a japán fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „fekete” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a magyar „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava