Connect with us

Bosznia

Jelentősen megnőtt a menedéket kérő oroszok száma a boszniai-horvát határon

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

Az oroszok igyekeznek az EU-ba jutni
Az oroszok igyekeznek az EU-ba jutni a Bosznia és Horvátország között lévő Velika Kladuša-Maljevac határátkelőnél (Forrás: Radio Slobodbna Evropa)
A cikk meghallgatása

A horvát és a boszniai határőség adatai szerint jelentősen megnőtt a két állam határán menekült státuszért folyamodó oroszok száma. Miközben az ukrajnai háború hatásai elől menekülő orosz állampolgárok száma egyre nő a nyugat-balkáni régióban, az újonnan beiktatott boszniai kormánynak komoly fejtörést okozhat a jövőben az ország vízumpolitikájának uniós standardoknak való megfeleltetése.

A horvát határon védelmet kérnek

A boszniai Nezavisne Novine kérdésére megerősítette a horvát belügyminisztérium, hogy egyre nagyobb számban kísérelnek meg orosz állampolgárságú személyek bejutni Horvátországba, ahol menekültstátuszhoz szeretnének jutni.

A horvát hatóságok azt is elismerték, hogy az orosz állampolgársággal érkező menekültek száma nem csak a boszniai-horvát határon nőtt meg, hanem Szerbia és Montenegró irányából is. Azonban az oroszok napi szinten továbbra is Bosznia- Hercegovina felől érkeznek a legnagyobb számban a horvát határátkelőhelyekre.

A horvát hatóságok az orosz beutazók kapcsán azt a rövid és tömör választ adták, hogy a schengeni övezet külső határán alkalmazandó jogi normák szerint járnak el.

Így amennyiben a kérelmező a határállomáson kifejezi az iránti igényét, hogy nemzetközi védelmet akar kapni, a horvát határőrök kötelesek a nemzetközi és ideiglenes védelemről szóló törvény szabályait alkalmazni.

A legtöbb orosz azonban nem kíván tartósan Horvátországban maradni, hanem igyekszik onnan tovább utazni nyugat-európai uniós tagállamok valamelyikébe.

Boszniába vízum nélkül érkeznek

A boszniai határőrség adatai szerint 2022. november 1-je és december 25-e között 2598 orosz állampolgár mozgását regisztrálták Bosznia- Hercegovina határtákelőin.

Ugyanezen időszakban 1654 személy lépett be Bosznia terültére, míg 944 orosz állampolgár hagyta el azt. A legtöbben a tuzlai, banjalukai és a szarajevói nemzetközi repterekre érkeztek harmadik országokból.

A boszniai határőrség összese 24 esetben tagadta meg az orosz állampolgárok belépését, mert azok az ahhoz szükséges feltételek valamelyikét nem teljesítették.

Az oroszokat szigorúan ellenőrzik a határon

Az oroszokat szigorúan ellenőrzik a határon (Forrás: klix.ba)

A boszniai hatóságok a magukat rendre turistának valló oroszok kapcsán jelezték, hogy a két ország között érvényben lévő nemzetközi egyezmény alapján az oroszok vízum nélkül beutazhatnak és tartózkodhatnak a nyugat-balkáni Csodaországban.

Az orosz menekültek kivétel nélkül rendelkeznek a személyazonosításukat lehetővé tevő okmányokkal, és bizonyíthatóan legális úton jutottak el a horvát-boszniai határra. A horvát határőrizeti szerveknél kérelmezik az országba való belépés során a menekültügyi eljárás megindítását és az azzal járó nemzetközi védelmet.

Az oroszokkal kapcsolatban eddig sem Boszniában, sem Horvátországban nem volt érzékelhető, hogy ugrásszerűen megnőtt volna az illegális határátlépés során letartóztatottak száma.

A korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy tavaly év végén a csecsen nemzetiségű orosz állampolgárok nagyobb csoportjai érkeztek Bosznia- Hercegovinába, ahonnan rövid idejű tartózkodás után az érintettek Horvátország felé vették az irányt.

Azokban az esetekben is a nemzetközi jog és az érintett államok jogszabályai szerint jártak el a nyugat-európai rokonaikhoz eljutni kívánó csecsenek.

A tagjelöltség miatt szigoríthatnak

A tavaly decemberben elnyert uniós tagjelölti státusz azonban szigorítást eredményezhet a boszniai vízumpolitikában, ami kihatással lehet az Oroszországból érkezőkre is.

Az EU ugyanis elvárja a tagjelölt államoktól, hogy a vízumpolitikájukat összehangolják az unióban érvényben lévő szabályozással.

Az oroszok vízum nélkül juthatnak el Bosznia- Hercegovinába

Az oroszok vízum nélkül juthatnak el Bosznia- Hercegovinába (Forrás: Internet)

Az Európai Unió bosznia-hercegovinai küldöttsége már közölte Bosznia- Hercegovinával, hogy az EU vízumpolitikájának maradéktalan betartását várják, amely nem irányoz elő vízummentességet Oroszországgal.

Ez kényes politikai vitákat szülhet a boszniai törvényhozásban, tekintettel arra, hogy az EU Oroszországon kívül szigorú vízumszabályokkal él Törökország, Kína és több öböl menti monarchia esetében.

Ezzel szemben Bosznia- Hercegovina a korábbi években a külföldi működőtőke beáramlás és a turizmus támogatása érdekében pontosan ezekben a relációkban enyhítette a legnagyobb mértékben a korábbi vízumkényszert, olyannyira, hogy pl. a török, orosz és szaúdi állampolgárokkal szemben azt nem is követelik meg.

Az új boszniai kormány feladata lesz az uniós szabályoknak megfelelő módosítások végrehajtása, már amennyiben Bosznia- Hercegovina ténylegesen tovább akar haladni az integrációs úton, azt azon az áron teheti meg, hogy felmond egy sor bilaterális egyezményt olyan partnerekkel, amelyek sokkal inkább politikai, mintsem gazdasági szempontból bírnak jelentőséggel valamely államalkotó nemzet számára.

A boszniai szerbség esetében elég csak a Vlagymimir Putyin és Milorad Dodik között meglévő baráti viszonyra gondolni, a bosnyákok esetében pedig teljesen valószínűtlen a mély kulturális és diaszpórabéli kapcsolatok miatt, hogy a török és öböl menti államokkal szemben hozzájárulnának a jelenlegi vízumrendszer szigorításához.

Egyre több az orosz a régióban

A szerbiai médiában megjelenő adatok alapján mostanra akár a százezer főt is meghaladhatja a Szerbia területén tartózkodó orosz állampolgárok száma.

Montenegró a turizmusra épülő gazdasága, a pravoszláv vallása és az oroszok fejében az ottani lakosságot a szerbekkel összemosó képe miatt olyannyira népszerű a sorozás és a háború egyéb hatásai elől menekülő oroszok körében, hogy mostanra mintegy 32.000 orosz van jelen a belpolitikai zűrzavarban egyre mélyebbre süllyedő államban. Ez az ottani összlakosság mintegy 5%-a.

Maljevac a migránsok és az oroszok számára Európa kapuja

Maljevac a migránsok és az oroszok számára Európa kapuja (Forrás: Facebook)

Bosznia- Hercegovina esetében ilyen hivatalos statisztikák nem állnak ugyan rendelkezésre, azonban az tény, hogy a Putyin által elrendelt legutóbbi behívási hullám óta érzékelhetően megnőtt az oroszul beszélők száma Szarajevó Kantonban.

A legtöbb esetben fiatal pártokat, illetve tizennyolc és harminc év közötti férfiakat látni, akik a helyi kávézókban mulatják az időt.

A hotelek helyett tipikusan családi házakat bérelnek ki nem ritkán négy-öt hónapra, abban bízva, hogy addigra véget érnek a harcok. A szarajevói lakosok többsége megértéssel és toleranciával viseltet irántuk, nem feledve, hogy sokan közülük is külföldön voltak kénytelenek átvészelni az ostrom időszakát.

Valószínűleg erre, és az oroszok viselkedéséén érzékelhető félelemre vezethető vissza, hogy eddig semmilyen atrocitás nem történt az újonnan érkezők és a helyiek között, pedig az ukrajnai háború eszkalációjának lehetősége egyre több embert foglalkoztat a boszniai fővárosban a hentestől a banktisztviselőig.

A szolidaritás sajátos megnyilvánulási formája, hogy a boszniai szállásadók, szemben az oroszok elvi testvéreinek tekintett belgrádi kollégáikkal, nem kezdtek a pofátlanság határát súroló áremelésbe.

A BALK Hírlevele


MeteorológiaB.A. Balkanac

Balkanac

Magyarország

Szlovákia

Oroszország

Kína

Európai Unió

IN ENGLISH

Egy hét legjava