Connect with us

Bosznia

KÜLÖN-KÜLÖN: A három legnagyobb boszniai párt vezetője Brüsszelben tárgyalt az ország uniós orientációjának lehetőségeiről

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

Várhelyi külön-külön fogadta a boszniai vezetőket a képen látható sorrendben
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Az Európai Unió június 24-én mélyütést vitt be a bosznia-hercegovinai politikai vezetésnek azzal, hogy nem adta meg az évek óta áhított tagjelölti státuszt. Az Európai Tanács elutasító határozata megerősítette az Ursula von der Leyen által 2022. februárjában tett kijelentést, miszerint az EU nem könnyíti meg a csatlakozási feltételeket a nyugat-balkáni államok számára. A döntést követően a legfontosabb boszniai politikai szervezetek vezetőit Várhelyi Olivér bővítési politikáért felelős biztos Brüsszelbe invitálta, hogy egyeztessen a három boszniai államalkotó nemzet vezetőivel a lehetséges folytatásról. A bosnyákok ugyan fanyalogtak, de végül csak elmentek a találkozóra, és külön-külön tárgyaltak a bővítési biztossal.

Megvalósult az egység

Az Európai Tanács június végi elutasító határozata komoly felháborodást váltott ki az egyébként is konfliktusokkal terhelt boszniai közéletben. Kellő szarkazmussal kijelenthetjük, hogy az EU az elutasító döntéssel megvalósította a boszniai „nemzeti egységet”, amit a daytoni békeszerződés ratifikálása óta eltelt 26 év alatt nem sikerült tető alá hozni.

A boszniai politikai szervezetek többsége nemzetiségi hovatartozásra tekintet nélkül egységes álláspontot képvisel, amely szerint az uniós tagjelöti státusz Ukrajna és Moldova részére történő megadása visszás felhangokkal bír a csatlakozási folyamatban lényegesen előrébb tartó nyugat-balkáni államokkal szemben.

A tagjelölti státusz elutasítása kapcsán a két legfontosabb álláspontot Milorad Dodik a boszniai államelnökség szerb tagja és Bisera Turković boszniai külügyminiszter fogalmazta meg. Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy Dodik a Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel június 1-jén Banja Lukában folytatott találkozón kifejezetten kritikus hangot ütött meg az uniós integráció jövője kapcsán.

A legfontosabb boszniai szerb vezető elmondta, hogy az EU 14 olyan kritériumot határozott meg Bosznia számára, amelyeknek a jelentős részét az ország sajátos társadalmi berendezkedése és a poszt-háborús feszültség miatt nem tudnak teljesíteni. Dodik közvetetten utalt arra, hogy nem járják el a „macedón kólót”, vagyis nem fogja hagyni, hogy a boszniai Szerb Köztársaság és a szerb nemzetiség autonómiáját feláldozzák az évek óta szemük előtt lebegtetett, vagy inkább belógatott uniós csatlakozás reményében.

Egyik korábbi írásunkban beszámoltunk arról is, hogy a boszniai lakosságot elmés megjegyzéseivel rendre maga ellen hangoló Bisera Turković külügyminiszter a brüsszeli alternatív Canossa-járás helyett Katarban tett több napos látogatást. Így a bizonytalan politikai jövővel bíró Šefik Džferović államelnökségi tag kísérelte meg meggyőzni a boszniai tagjelöltséget ellenző tagállamok vezetőit.

Turković a brüsszeli döntés meghozatalát követő napon előkerült, és a boszniai sajtószerveknek adott nyilatkozatában közölte mindenki megnyugtatása végett, hogy „komolyabban kell ezekért a célokért dolgozni a jövőben, mert semmi sincs ajándékba. Nem most kell siránkozni!”

A három „napkeleti bölcs”

Miután az unió boszniai megítélésében érzékelhetően komoly károkat okozott a tagjelölti státuszról hozott döntés, Várhelyi biztos igyekezett a boszniai közvélemény jelentős részét lefedő, három legnagyobb politikai szervezet vezetőjével tárgyalóasztalhoz ülni, a bosnyákokban ez ugyan némi ellenérzést váltott ki, de minden fanyalgás ellenére csak elmentek a találkozóra, főleg miután kiderült, hogy nem kell egy asztalhoz leülniük.

Milorad Dodik a boszniai szerbek jelentős része által támogatott Független Szociáldemokraták Szövetségének (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) elnöke kifejtette, hogy a választási törvény reformja kapcsán kialakult horvát-bosnyák vitában nem akar megnyilvánulni, és kész elfogadni minden megoldást, ami a két másik államalkotó nemzet egyetértésén alapszik.

Az unió által megkövetelt törvényhozási cunami kapcsán Izetbegović álláspontját „alkotmányellenesnek” minősítette. Egyedül a közbeszerzési törvény reformjával összefüggésben nyilatkozott úgy, hogy azt széles körben tudja támogatni a korrupció visszaszorítása érdekében.

A legfőbb bírói és ügyészi tanács (Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće, VSTV) reformja kapcsán is elzárkózó álláspontot képviselt. Szerinte a legfőbb országos illetékességű boszniai bírói testület csak azokat az ügyeket tárgyalhatja, amelyek nemzetközi jellegűek, vagy más tényező miatt országos érintettség merül fel.

A jogászi okfejtés végén a szerbek által egyszerűen csak „Mile” néven emlegetett politikus újfent kihasználta az alkalmat, hogy megkérdőjelezze Christian Schmidtnek, a nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai főképviselőjének legitimitását.

Dodik álláspontja ebben a tekintetben sem változott, vagyis továbbra sem ismeri el Schmidt kinevezését jogszerűnek, és kifejezetten ellentmondásosnak minősítette, hogy „egy olyan személy döntsön a boszniai jogszabályok alkotmánnyal összeférhetősége kapcsán, aki maga sem a jogállami elveknek megfelelően tölti be a posztját.”

Bakir Izetbegović befejezte

Az egyeztetést követően Bakir Izetbegović, a legnagyobb boszniai bosnyák párt, a Demokratikus Akció Pártjának (Stranka Demokratske Akcije, SDA) elnöke közölte, hogy elégedett a Várhelyi Olivérrel folytatott beszélgetésen elhangzottakkal. Állítása szerint optimizmusra ad okot, hogy az elmondottak alapján Bosznia- Hercegovina a közeljövőben megkaphatja a tagjelölti státuszt.

Ehhez „mindössze” a választási törvény, a közbeszerzésekről szóló jogszabályok mellett a bíróságok, valamint a legfőbb bírói és ügyészt tanács reformjáról szóló törvény elfogadására lenne szükség, amitől – mint kicsit feljebb láthattuk – a szerbek elzárkóznak.

Izetbegović a saját eredményeként igyekezett beállítani, hogy a választási törvény reformját a felek elvetették a Dragan Čović által kidolgozott formában. Majd kijelentette, hogy a választási törvény módosításáról csak a 2022. október 2-re kiírt boszniai választás megtartását követően hajandó tárgyalni, és csak abban az esetben, ha a választási eredmény alapján valamennyi szinten megalakul a végrehajtó hatalom Bosznia- Hercegovinában.

A tisztán látás végett közöljük, hogy bár Izetbegović követelése nem tűnik első olvasatra abszurdnak, a helyzet azonban ennél lényegesen bonyolultabb a nyugat-balkáni „csodaországban”, mert a horvát-bosnyák entitás élén a négy évvel ezelőtti választás óta ügyvezető kormány van, mivel a pártok nem fogadták el a választási eredményt. Korábban hasonló helyzet volt nyolc évig Szarajevó Kantonban.

A „legfőbb bosnyák” szerint a jövőben sem fog sor kerülni a horvát nemzetiség részről politikai blokádra, mert Čović „az európai értékek képviselőjeként definiálta magát.” Azzal zárta a gondolatot, hogy a Várhelyivel és a Čovićtyal ebben a témában folytatott beszélgetések ideje lejárt, ezt befejezettnek tekinti a maga részéről.

Čović összeomlást vizionál

Dragan Čović a legnagyobb támogatottsággal bíró boszniai horvát párt, a Horvát Demokratikus Közösség Bosznia- Hercegovinai Pártjának (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, HDZ BiH) elnöke találkozó után úgy nyilatkozott, hogy „jó hangulatú beszélgetést folytatott a barátaival”, és hogy továbbra is az EU által megfogalmazott 14 kritérium képezte a találkozó központi témáját.

A választási törvény reformját minősítette a boszniai horvátok szempontjából a legjelentősebb kérdésnek. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a „horvátoknak továbbra sincs saját tagjuk az államelnökségben, ehelyett a bosnyák nemzet bír két képviselővel, utalva arra, hogy a bosnyák tag szerepét betöltő Šefik Džferović és a szerb Milorad Dodik mellett harmadik tagként a horvát tag pozícióját a „nemzeti identitástudat” nélküli Željko Komšić tölti be a jelentős bosnyák átszavazásnak (majorizáció) köszönhetően, aki újabban az „egységes boszniai nemzeti identitás” gondolatával házalva akarja maga mellé állítani a nemzetiségi és vallási konfrontációkban megfáradt szavazókat.

A kritikai észrevételek ellenére Čović a bosnyák és a horvát nemzetek tagjai közti megbékélést minősítette a legfontosabb feladatnak a közeljövőben, amiből második olvasatban az is kiérthető, hogy híján vagyunk ennek a megbékélésnek.

Az egyeztetés kapcsán Čović kifejtette, hogy maga a magyar uniós biztos kezdeményezte a három államalkotó nemzet legfőbb politikai szervezeteinek vezetőivel a találkozót. A megbeszélés célja pedig az lett volna, hogy Várhelyi közreműködésével az állaspontok közeledjenek.

Ehelyett Čović kemény kijelentést tett, amikor előadta, hogy „a horvát fél nyitott a választási törvény reformjára, és a parlamentben az általuk támogatott módosítások egy részét el is fogadták, a bosnyákok azonban a status quo fenntartásában érdekeltek, így nem látszik a továbblépés lehetősége, ez az út pedig „az összeomlás felé viszi Bosznia- Hercegovinát”.

English

Dodik travels to Moscow, yet receives money from the European Union

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Dodik pénzt kap az EU-tól / Dodik travels to Moscow and receives money from the EU
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

The European Commission has lifted the suspension it imposed last year on the disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic. Milorad , the president of the Bosnian Serb entity, expressed his gratitude to his coalition partners for their support in this matter, while the entity he leads is experiencing worsening economic conditions. The upcoming repayment of bonds issued on the Vienna Stock Exchange this year may force Dodik to take on additional significant loans. It is possible that he will seek assistance in Hungary as well.

In Brussels, they loosened their grip

Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, achieved a significant result on Friday, as the EU revoked the suspension of EU-funded development projects in the Serbian entity.

The disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic had been suspended since February last year, as the EU Commission sought to exert pressure on Dodik’s Independent Social Democrats Alliance (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) due to their secessionist tendencies.

Although the European Union did not impose sanctions on Bosnian Serb political leaders at that time, the Commission ordered the freezing of all projects receiving EU support.

It was already known at the time of the halt in investments, mostly related to infrastructure development, that the Serbian entity, burdened by significant debt due to bonds issued on international stock exchanges, would not be able to compensate for the resulting shortfall from its own budget.

In May of this year, several Bosnian newspapers reported that the leadership of the Bosnian Serb Republic could be in trouble if they do not find new external funding to finance their accumulated external debt.

While the risk of technical bankruptcy is not discussed in Banja Luka, it can be assumed that the EU, in plain terms, „didn’t let Dodik off the hook” and resumed the disbursement of previously frozen financial assets.

According to experts knowledgeable in the Bosnian financial sector, the EU’s restart of programs has provided a lifeline to the otherwise grim state of the Bosnian Serb economy.

However, experts agreed that the influx of EU funds alone will not be sufficient to ensure the necessary growth for financing external debt. This is because its impact does not generate enough additional GDP growth in the Bosnian Serb Republic to break free from the debt spiral.

One may ask, why did Brussels yield?

The answer, according to many, is that this step was a significant gesture towards the Bosnian Serb region on the brink of international isolation and economic collapse.

Dodik, in turn, has only earned this by fulfilling the coalition agreement he made with the Croatian Democratic Community of Bosnia and Herzegovina (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, HDZ BiH) and the left-wing Bosnian party alliance known as the „troika” until now.

Troubles within the coalition arise

The importance of restarting EU programs is also reflected in Dodik himself expressing gratitude, in front of the press, to Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, for consistently keeping the issue of restarting frozen projects in the Serbian entity on the agenda during his visits to Brussels this year.

elmedin konakovic milorad dodik 1

On the right, Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, plays the role of a helpful lobbyist, while on the left, Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, needs to be connected to a financial infusion

Simultaneously with the announcement of the financial good news, Denis Bečirović, the Bosnian member of the Bosnia and Herzegovina Presidency, also held negotiations with members of the Western Balkans Working Group of the European Parliament in Brussels.

Bečirović’s participation in the meeting caused significant disruption within the communication machinery of the Bosnian government coalition. This was because the member of the presidency asked the present EU representatives to impose further sanctions against Dodik, and he described the continuation of the disbursement of EU financial assets as a „terribly bad step.”

Regarding Bečirović’s stance against Dodik, it is worth noting that in previous years, he has repeatedly accused the top Bosnian Serb leader of separatist tendencies and violating the principles of the Dayton Agreement.

His recent actions were particularly uncomfortable for his own party, the Social Democratic Party (Socijaldemokratska Stranka, SDP), as this position completely contradicted the coalition government’s stance, including that of his own party, regarding EU funds.

Although there haven’t been similar levels of communication discord among some players within the five-party government coalition in the past, and the government seemingly continued its work uninterrupted, strong figures within the coalition parties often make comments that indicate underlying tension.

When it comes to separate communication, the SDP takes the lead, as several prominent members sharply criticize the work of the coalition partners organized on the basis of two ethnicities, the Bosnian Serb SNSD and the Croatian HDZ BiH.

The ‘unique word scattering’ observed in the communication of the SDP can be traced back to the fact that the Yugoslav state party’s successor organization in Bosnia, in addition to its traditional center-left orientation, has sought to broaden its support among progressive and neo-Marxist youth groups. These groups find it difficult to accept that the SDP, which represents a multiethnic and atheist approach they support, formed an alliance with the Bosnian Serb and Croatian conservative political forces that were continuously criticized in the previous cycle.

Dodik needs to pay (or should pay)

Regardless of the opening of EU funds, the economic situation of the Bosnian Serb Republic is difficult to assess positively.

The maturity dates of entity bonds issued on the London and Vienna stock exchanges are approaching, and their repayment will pose a significant burden on the budget of the Serb entity.

The numbers speak for themselves.

This year, the Serb entity has a bond-based debt obligation of approximately 1,099 million BAM (convertible mark), which amounts to 208 billion Hungarian forints. In addition, the government of the Bosnian Serb Republic has to pay an additional 900 million BAM (170 billion Hungarian forints) this year based on other commitments.

A significant portion of these obligations is related to certain infrastructure investments. From this year’s upcoming debt pile, a portion of the Bosnian Serb bonds issued on the Vienna Stock Exchange in previous years will mature in June. After this, the Serb entity will have to pay approximately 400 million BAM (75 billion Hungarian forints).

To ensure the financing of the mentioned debt, the Bosnian Serb Republic received a loan of 180 million BAM (34 billion Hungarian forints) from Hungary.

We have previously reported in detail about this transaction and the support program provided by the Hungarian government to Bosnian Serb agricultural entrepreneurs.

According to news reports in the Bosnian press, in order to continue rolling over the high external debt, Dodik may be preparing, or rather, be forced to take on another loan of approximately 2 billion BAM (380 billion Hungarian forints) in the near future.

Most analysts link this future transaction, which has so far been only speculation, to the Chinese development funds that are still leading in the Western Balkans region, due to the drying up of Russian resources. However, it is also possible that Dodik may once again knock on Budapest’s door for a little injection of funds.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava