Connect with us

B A Balkanac

Agyag géppuska és éleslövészet

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

orosz iro
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

A jugoszláv háború már javában zajlott, ráadásul rég, amikor valamelyik alkalommal meghívást kaptam egy zártkörű kis baráti vacsorára az Egyesült Királyság magyarországi nagykövetségére. Hogy azt mivel érdemeltem ki, részleteiben nem annyira érdekes. Talán azért, mert valamikor háborús cikkeim jelentek meg a The Guardianben. Ugyanis rövid ideig a tévé Panoráma c. külpolitikai műsorának tudósítottam, nagyjából azt írtam le nekik, amit ott, a fronton láttam-tapasztaltam. Szerencsémbe az is belejátszott, hogy később írtam a budapesti angol nyelvű előadásokról, itt egyszer bemutattak a nagykövetnek, akinek valamiért elnyertem a tetszését. Lényeg, hogy ez a tetszés addig a vacsoráig tartott.

Történt ugyanis, hogy volt ott, a meghívottak között egy magas rangú NATO-tiszt, akivel az aperitif fogyasztása közben beszélgetésbe elegyedtem. Kitűnő alkalomnak tartottam, hogy megkérdezzem, miért is nem nevezik néven a gyereket, illetve nevezik mindazt, ami a jugoszláv hadszíntéren történik: háborúnak. Nekem semmi másra nem hasonlított, s most örvendek, hogy egyáltalán itt lehetek. A legutóbbi operatőr nem is akar többé „bevetésre” jönni, annyira megrendült az átéltektől. Erre a tiszt egy kicsit zavarba jött, majd valami hosszú magyarázatba kezdett, amelynek szerintem igazából se füle, se farka nem volt. Lényeg az, hogy a közelben ólálkodó nagykövet rögtön közénk ugrott, mintegy a testével védelmezve másik, jóval drágább vendégét úgy, mintha én rögtön fegyvert szeretnék rántani, amiből egyébként nem is lehetett volna nálam egy darab se. Legfeljebb fából, szappanból vagy agyagból valamiféle utánzat.

A helyzet egy szempillantás alatt kínossá vált, azonban végig akarta mondani a magáét ez a tiszt, azért leintette a nagykövetet. Nem tudom már, pontosan, milyen kifejezésekkel helyettesítette a „háború”-t, de csupa eufemizmussal, annyi biztos. Azt hiszem, a csaknem jószívűnek tűnő „beavatkozás” hangzott el legtöbbször. És valahogy mintha úgy beszélt volna a NATO pl. Újvidék ellen bevetendő rakétáiról, mintha azokban nem is igazi töltet lenne. Akartam volna mondani, hogy tudomásom szerint a szegényített urán is súlyosan szennyező, azonban meg kellett szakítani a disputát, mert jött a vacsora. Ügyesen szétültettek bennünket, minek köszönhetően Bálint András színművész került velem szembe, akivel egészen másról társalogtunk. És soha többé nem hívták meg becses személyemet a brit nagykövetségre. Ám érdekes mód, amikor valamikor később kezembe került Viktor Pelevin orosz író Agyag géppuska c. könyve, nekem ez az est jutott róla eszembe. Mert ha nincs is benne szó virágdobálásról (direkte pl. cserepes virág dobálásáról), de mintha az agyag géppuska a röpködő agyaggalambokra való teljesen ártalmatlan lődözést helyezné ügyes cserével-csúsztatással előtérbe. Persze, nem erről van igazából szó a műben, de részemről az asszociáció megvan.

Egy krajinai származású szerb tartalékos tiszt ismerősöm a minap ugyanígy próbálta kerülni a háború kifejezést azzal kapcsolatban, ami ma Ukrajnában történik, de lévén hogy gyerekkeresztelőn voltunk, okosan félretettük az erről szóló vitát. Egyet azonban megjegyeztem azok a dolgok közül, amiket mondott. Ő úgy tudja, hogy egy nukleáris lövedéknek a levegőben való megsemmisítéséhez a védekező fél részéről kb. félórára van szükség. Akkor hát képzeljem el, mi van, ha azt netán Ukrajnából lövik ki Moszkvára. – Megpróbáltam nem elképzelni. Azt sem, hogy amennyiben az nem az óceán fölött történik, ez a kilövés, bárhol is, mi lehet azokkal, akiknek az az egész szakramentum a fejére hullik.

Mármost Viktor Pelevin. Vagy a másik orosz fenegyerek, Viktor Jerofejev, akinek még önálló tévéműsora is van az orosz fővárosban (ha ugyan még megvan). Elmarad a tiltakozás a jelenlegi események ellen? Vagy csak nem hallatszik idáig a legnagyobb valószínűség szerint jelenleg (még?) sztyeppébe kiáltott szó. Nem tudom. Egyébiránt Slobodan Miloševićről is lepergett a kritika, de nem is nagyon érhette. Főképp nem az állami hálózaton keresztül, ahogy Putyint sem. – Jó, fűzzük hozzá, Pelevin már rég elmondta egyik nyilatkozatában, hogy ő tulajdonképpen nem egy hős figura. Nem egy Szolzsenyicin például, aki lelkesen kiállt a hite mellett, akár a hatalom ellen. Hírnévre puszta véletlenségből tett szert, s őt, Pelevint, a hírnév semmire nem is kötelezi. Persze, kikacsintott közben, de nem túl feltűnően, mondván még, hogy belőle valószínűleg nem is lett volna író, ha a Szovjetunió össze nem omlik rajta kívül álló okoknál fogva.

Ő egyébként az ún. pizdecek (elbaszottak) nemzetékéhez tartozik, akiknek sajna szembesülniük kell a katasztrófával. Van, aki Putyin-nemzedékeként látja szélesebb merítésben őket, azonban ez csupán szempont kérdése. Fontos tudni, hogy Oroszországban számtalan régi feslett arc ül a hatalmi kártyaasztalnál. Mindenféle oldalról, és mindenki csal. Na, itt jelent meg egészen friss figuraként Putyin, akivel kapcsolatban még lehetett hinni valamiben. Bár a KGB felől érkezett, el tudta felejtetni azt remek kommunikációs készségével, amely régebben még prímán működött. Kiköpött orosz stílusban. Meg tudta ragadni szinte mindenki figyelmét. Aztán meg sokan úgy vélték, hogy kitűnően oldotta meg a csecsen helyzetet – Hát így… Viktor Pelevin.

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman . Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a börtönőr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a japán fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „fekete” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a magyar „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava