Connect with us

B A Balkanac

Utazás Vlagyimir Vlagyimirovics koponyája körül

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

dr. Marias
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

Az utóbbi években az egész világon lépések történtek a mentális egészségügyi problémákban szenvedő emberek számára nyújtott szolgáltatások minőségének sürgős javítására. A felépülés fogalma központi szerepet játszik ezekben a változásokban. A Rethink Nagy- Britannia vezető, ilyen profilú egészségügyi egyesülete. Az ott dolgozók odaadó, jól egybehangolt csoportos munkára valló állítása szerint: szakszerű segítséget szeretnének nyújtani minden súlyos mentális betegségben szenvedő embernek, határokon túl is, hogy felépülhessen a bajából, életminősége javuljon.

– Hatékony szolgáltatással és támogatással adunk reményt – mondják a Rethink elismert szakemberei –, segítünk az empowerment kialakításában mindazoknak, akiknek szükségük van ránk. A nyilvánosság tájékoztatásával harcolunk a változásért. Nem utolsósorban hiszünk abban, amit csinálunk, és esküszünk a diszkrécióra.

Nyomatékul egy kisebbfajta könyvet is kiadtak, amelyben arra kérnek mindenkit, akinek tetszését elnyerte a dolog, hogy terjessze azt lehetősége szerint. Nyugodtan küldje el a rászoruló személynek. – Nos, e sorok írója szívesen küldene egyet az egyelőre még képzeletbeli Új- Szovjetunió (lásd Pócs Péter magyar plakátművész munkáját! /CCCPutin/), ugyanakkor valós múlt- és jelenbeli elnökének, ha ismerné az elérhetőségét. Ez a kis jótékonykodás egyenest eltörpülne az adott derék államférfiú által okozott mizéria apokaliptikus jelleget ölteni látszó – szürrealisztikus – méreteihez képest.

Megjegyzendő, úgy tűnik okkal és joggal, hogy a hackeri küzdelmek keresztharcában az internet erre végképp alkalmatlanná vált. Célszemély pontos tartózkodási helye amúgy ismeretlen, bár egyesek szerint az a hír járja, amerikai titkosszolgálatok is azt jelentik, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin valamiféle bunkerben él, ahol egyre gyakoribbak az őrjöngő dühkitörései. Egyik kommentáló barátom felteszi a kérdést, hogy ismerős dolog-e ez valahonnan? Azt a másikat, aki erről eszünkbe juthat, emlékeztet ő, hat évig tartó, borzalmas háború árán lehetett megállítani. Talán ezt most nem kéne hagyni odáig fajulni.

putyin film speed up

A háborúellenes tüntetők egyikének transzparense különben pontosan idevág, és egyben továbbvivő fonal ebben a kis k/harcolatban: KEDVES PUTYIN, MI LENNE, HA BELETEKERNÉNK PICIT A FILMBE, MAJD GYORSAN ELJUTNÁNK ADDIG A RÉSZIG, AHOL MEGÖLÖD MAGAD EGY BUNKERBEN?

Item, apakomplexus. Ifjabb hölgyek idősebb úriemberekhez való vonzódását ismerjük, miként a liliomtipró Lolita-szindrómát is fordítva. De az apakomplexus ezen kívül még? Hát, mondja a szakirodalom, hogy azok a kisfiúk, akiket szerető, gondoskodó, odafigyelő apa nevel, pozitív apakomplexussal rendelkeznek. Ők voltak a papa kedvencei, megélik az egymáshoz tartozás élményét, és azt, hogy hát: vagyok valaki, meg fogom mutatni, olyan leszek, mint az apám. Ezek a fiúk kiválóan beilleszkednek majd a férfivilágba, gyakorlatiasak, tettre készek lesznek.

Kedvenc mondásuk, hogy „megy ez, csak akarni kell”, és „mindent uralunk, mindent kézben tartunk”. Ha azonban nem válnak le időben az apakomplexusukról, vagy valami egyéb defekt állt elő, előbb-utóbb bajba kerülnek. Ha sok-sok stressz éri őket, megbetegszenek, öregszenek, vagy a kapcsolataikban súlyos gondok adódnak, ekkor már nem fog működni ez így. Kénytelenek lesznek az érzések, a nőiesség lebecsült világa felé fordulni. Vagy éppen ez ellen küzdve: a túlzott férfiasság felé kényszerülnek, akár egy szubsztitúciós macho apaképpel. Márpedig a háború ehhez príma lehetőség, főleg ha találunk erre a célra megfelelő modellt a világtörténelem „nagyjai” közül, s még ennél is fontosabb, hogy időközben sikerül olyan pozícióba hozni magunkat, hogy háború és béke urai legyünk. Utóbbi már egyenest a virányos mennyország, bár végkifejletben általában hervasztó, mi több: katasztrofális eredménnyel jár.

Példakép gyanánt Adolf Hitler kínálkozik is első labdára, nem kevésbé a máig kísértő Joszif Visszarionovics, akinek a szívéből kieshetett a belekalapált galagonyakaró. Dr Máriásunk meg is festette már, vagy még festi – az Index tanúsága szerint – a maga Sztálin- Putyin képét. Esetleg még alakítgat rajta, mindenesetre azt állítja a mellékelt interjúban, hogy ő személyesen sok eseménnyel próbál lépést tartani, persze, a maga szerény eszközeivel. Naponta fest, egyfajta képi naplót vezet. Mostanság egy Sztálin- Putyin képen dolgozik. Ezen a főalak eltorzult arccal látható a kép előterében. A háttérben transzcendens utalásként jelenik meg Jézus figurája, továbbá könyvek, virágok, egy vörös kereszt stb. Máriás Béla kiemeli, hogy Sztálin esetében a keresztény utalás azért is érdekes, mert édesanyja annak idején a tbiliszi papneveldébe adta az akkor még gyermekkorú „grúz géniuszt”. Ott nem vették jó néven, amikor megalakította az első illegális kommunista pártsejtet, így kivágták a neveldéből. Államférfiúi pályafutását azonban végigkísérte ez a dilemma, vajon irtsa-e ki a keresztényeket, vagy sem? Amikor Hitler csapatai átlépték a szovjet határt, be is fejezte a templomrombolást, majd megindította a „nagy pravoszláv háborút”. Máskor persze, más előjellel dolgozott – így Máriás doki.

Mindenesetre Sztálin el-eljárt színházba, operába, ha nem is volt sok köszönet benne. Kollégáját, utódját, Putyint viszont aligha érinthet meg bármi, ami a kultúra felől érkezik. Így nyilván nem rendítheti meg a Bolsoj Színház művészeinek minapi kérelme például, hogy hagyja abba a háborúzást. És ha valami kényszer van a dologban, az legyen a tárgyalóasztal kényszere, ahol világos érvekkel és elképzelésekkel kellene előrukkolni. Olyan összefüggésekkel, amelyeket egyelőre ők sem ismernek.

P. S. Putyin mindenesetre megrázó módon, vérbeli író gyanánt keveri a valóságot a fikcióval, csak éppen nem alkotás céljából. Egy szétesett gondolatrendszer szomorú romjait látva: tényleg joggal vetődik fel sokakban, hogy történhetik az, hogy ez az ember továbbra is egy atomhatalom Feje.

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman Rushdie. Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a börtönőr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a japán fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „fekete” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatása



Meteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava