Connect with us

Bosznia

Boszniának nem lehet magyar elnöke, diszkriminatívak a boszniai választási rendszer egyes elemei

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

választási rendszer magyar elnök
Már előre megállapítható, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának holnap megjelenő ítélete óriási politikai jelentőségű lesz, a gyakorlati hatása viszont a nulla felé konvergál. A hasznos, de értéktelen ítélet a képen jobbról látható Slaven Kovačević kezdeményezésére született, akivel a bosnyák nacionalista Hayat Televízió műsorvezetője éppen "szelfiskedik"
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 5 perc

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) újra diszkriminatívnak minősítette a bosznia-hercegovinai választási rendszer egyes elemeit, és ezzel ismételten megnyílhat Pandóra szelencéje. A döntés az ország keletkezésének és etnikai összetételének sajátosságait figyelmen kívül hagyva született, és a jövőben komoly hivatkozási alapul szolgálhat a bosnyák jobboldal számára az etnikai alapú államszervezet helyett bevezetni kívánt, többségi elven alapuló választási rendszerhez. Mindez azonban akár a nyugat-balkáni Csodaország körül kialakuló nemzetközi konfliktusig is elvezethet.

Boszniának nem lehet magyar elnöke

A strasbourgi emberi jogi bíróság most meghozott ítéletében több ponton diszkriminatívnak minősítette a boszniai választási rendszert.

A döntés a boszniai szerb Slaven Kovačević beadványa alapján született, akinek a személye kapcsán érdemes kiemelni, hogy az egységes boszniai identitás gondolatát hangoztató, multietnikus Demokratikus Front (Demokratski Front, DF) egyik vezetőségi tagja, és nem mellesleg a horvát államelnökségi tag pozícióját betöltő pártelnök, Željko Komšić külpolitikai tanácsadója.

Kovačević amiatt fordult a bírósághoz, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének szabad és demokratikus választások kapcsán rögzített alapelveit sérti az 1995-ben a Daytoni Egyezmény részeként összeeszkábált boszniai alkotmány választójogi fejezete.

A konkrét beadványban Kovačević azt sérelmezte, hogy ő maga, mint szerb nemzetiségű személy nem szavazhat a boszniai államelnöki székért indulni kívánó olyan boszniai állampolgárra, aki nem tartozik a három államalkotó nemzet, vagyis a szerb, a horvát vagy a bosnyák nép soraiba, mert a jelenlegi boszniai alkotmány szerint a háromfős államfői testület tagjait a három államalkotó nemzet jelöltjei közül kell megválasztani.

választási rendszer magyar elnök

Ergo, a nemzeti kisebbségek, mint a romák, zsidók, albánok vagy akár a Bosznia-Hercegovinában élő megközelítőleg 250 magyar nemzetiségű személy ki van zárva a választható személyek köréből.

Kovačević továbbá azt is kifogásolta a boszniai parlament felső házaként működő Népek Háza (Dom Naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine) esetében, hogy ő, mint a három államalkotó nemzet egyikének tagja, nem szavazhat másik nemzetiség jelöltjére a parlamenti választásokon.

Konkrétan arra hivatkozott a beadványban, hogy sérti a választójog szabad gyakorlásához fűződő jogát, hogy szarajevói szerbként nem szavazhat a boszniai Szerb Köztársaság elnöki posztjáért jelölt személyek valamelyikére, ehelyett a horvát-bosnyák Föderáció vezetéséért ringbe szálló személyekre adhatja le csak a voksát.

Ugyanígy sérelmezte azt is, hogy szarajevói lakhelye miatt nem szavazhat a parlament felsőházába nominált, saját nemzetisége szerinti szerb jelöltre sem, mert ahhoz a boszniai szerb entitás területén kellene laknia.

A strasbourgi ítészek helyt is adtak mindkét jogi kérdés kapcsán a beadványban foglaltaknak, és kimondták, hogy a Kovačević által felhozott esetekben a jelenleg érvényben lévő boszniai választójogi szabályozás diszkriminatív.

A bírók a választójog korlátozottsága mellett felhívták a figyelmet arra is, hogy a Népek Háza által a törvényhozásban betöltött szerep nincs kellően konkrétan meghatározva, a parlament felső házában ugyanis bármely nemzetiség képviselőcsoportja, a nemzetiséghez tartozó valamennyi képviselő szavazatával megvétózhatja a tervezeteket arra való hivatkozással, hogy az „vitális népi érdeket” (vitalni narodni interes) sért. Utóbbi kategória részletekbe menő meghatározása indokolt a strasbourgi bíróság szerint.

Nincs új a nap alatt

A Demokratikus Front már a nyár eleji időszakban jelezte, hogy komoly figyelmet szentel az akkor még meg sem szövegezett ítéletnek, mert az abban foglaltak kapcsán valószínűsítették, hogy teljesen egybevág az általuk képviselt „egységes boszniai nemzeti identitás” gondolatával.

A Kovačević nevével fémjelzett beadvány kapcsán hozott ítélet tartalma nem jelent újat, mivel megelőlegezhető volt a strasbourgi testület korábbi gyakorlatának ismeretében.

A mostani döntés lényegében megismétli a Dervo Sejdić és Jakub Finci beadványai kapcsán 2009-ben született döntést, azzal a különbséggel, hogy akkor a roma nemzetiséghez tartozó Sejdić és a zsidó közösséget vezető Finci a saját választhatóságuk hiányát sérelmezték a Népek Háza és a boszniai Államelnökség tagjainak megválasztásához kötődően.

Ennek ellenére a legolvasottabb boszniai hírportálnak számító N1 Bosna egyenesen azzal a címmel látta el a döntés kapcsán született cikket, hogy „történelmi döntést hozott a strasbourgi testület, aminek értelmében a boszniai választások eredményei illegitimek.”

Kinyithatják Pandóra szelencéjét

A strasbourgi testület Kovačević beadványának befogadásával veszélyes terepre tévedt. A boszniai közéletben a Daytoni Egyezmény 1995. évi aláírása óta kialakult egy ingatag alkotmányos egyensúly, ami az állam szuverenitását a népek önrendelkezési joga elé helyezte.

Mindez azon a sokak által vitatott alkotmányos konstrukción alapult, hogy a lakosság 60%-át kitevő bosnyák nemzetnek tiszteletben kell tartania a szerb és a horvát nemzetiségi csoportok jogát arra, hogy lélekszámra való tekintet nélkül, egyenlő arányban vehessenek részt az állami élet irányításában.

választási rendszer magyar elnök

Itt mondják ki az emberi jogi igazságot, túl sok foganatja azonban nem lesz (Forrás: European Western Balkans)

A boszniai jogban csak „etnikai meghatározottságnak” (etnički prefiks) nevezett alapelv az élet minden területén jelen van, nemcsak az államelnökség és a parlament két házának összetételében.

Emlékezetes és plasztikus példa, hogy az idei év első felében a bosnyák-horvát Föderáció rendőrsége hónapokig vezető nélkül maradt, mert a megválasztott belügyminiszter bosnyák nemzetiségi hovatartozása miatt a jogszabály szerint kizárólag horvát nemzetiségű személyt választhatott a kormány rendőrfőnöknek.

A pozíció által megkövetelt képesítéssel és szakmai tapasztalattal bíró, horvát rendőr pedig heteken át nem jelöltette magát.

A választási rendszer egyensúlya

A bosnyák nacionalista Demokratikus Akció Pártja (Stranka Demokratske Akcije, SDA) és az azzal szoros szövetségben együttműködő Demokratikus Front által hirdetett általános és egységes választójog akár veszélybe is sodorhatja az 1995-ös békeszerződés után létrejött alkotmányos status quót.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni ugyanis, hogy a látszólag alkotmányos jellegű probléma valójában komoly biztonsági kihívásokat rejt magában.

Az általános választójog bevezetése komoly változásokat idézhet elő a politikai pártok közti érzékeny erőegyensúlyban egy olyan országban, ahol a szavazók többsége nem elsődlegesen ideológiai, hanem nemzetiségi hovatartozás alapján gyakorolja a választójogát.

A boszniai szerb és horvát nemzetiségi vezetők pedig vélhetően nem asszisztálnának a bosnyákok politikai erőfölényét érvényre juttató törvénymódosításhoz, így az is kérdéses, hogy milyen módon lehet a jelenlegi szabályozást megfeleltetni a strasbourgi elvárásoknak.

A helyzet sajátossága, hogy pont a demokratikus alapelveknek való megfelelés eredményeként nyílhat ki Pandóra szelencéje a befagyott nemzetiségi konfliktusokkal terhelt nyugat-balkáni régióban.

A “végítélet beharangozását” megelőzendő, meg kell jegyeznünk, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntésében foglaltak kapcsán az érintett államnak jogalkotási kötelezettsége keletkezik ugyan, a bíróság statútuma azonban nem társít hozzá szankciót, így a Sejdić és Finci ügyekben hozott döntésekhez hasonlóan, vélhetően ez az ítélet sem eredményez érdemi változást a kaotikus jelzővel illethető boszniai választási rendszerben.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása
BALK könyvek Balkán

Bosznia

Hamis titkosszolgálati igazolványt találtak egy Szerbiában elfogott boszniai képviselőnél

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

igazolvány
Tiszteletbeli ügynökként működött a bosnyák Föderáció egyik képviselője (Forrás: Klix)
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 6 perc

Salko Zildžić, a Demokratikus Akció Pártjának (Stranka Demokratske Akcije, SDA) tuzlai vezetőjét lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt vették őrizetbe a Szerbiába történő belépésekor a határőrök, a személygépjárműve átvizsgálásakor pedig felleltek egy a bosznia-hercegovinai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (Obavjestajna i Sigurnosna Agencija, OSA) által kibocsátott „tiszteletbeli szolgálati igazolványt”. Bár a honatya kiadatása azóta megtörtént, az eset kapcsán parlamenti vizsgálat indul a nyugat-balkáni Csodaországban.

Fegyver helyett igazolványt találtak

Annak ellenére, hogy a nyári politikai uborkaszezon után a boszniai közvélemény érdeklődésének centrumában változatlanul a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Szövetségének (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) “alkotmányos szabadságharca” áll, a korábbi napokban újfent a bosnyák konzervatívok zászlóshajójának minősülő SDA-ra terelődött a figyelem.

A párttal kapcsolatos legfrissebb botrány érintettje Salko Zildžić, a horvát-bosnyák Föderáció parlamentjének képviselője, és az SDA tuzlai alapszervezetének vezetője, akit még szeptember 19-én vettek őrizetbe a szerb határőrök a Drina szerbiai oldalán fekvő Bajina Bašta határátkelőhelyen.

Zildžić elfogása kapcsán a szerbiai hatóságok kezdetben mindössze annyit közöltek, hogy a boszniai föderációs honatya által használt személyautó átvizsgálása során egy maroklőfegyvert találtak 15 darab lőszerrel. Zildžićnek a fegyverre ugyan volt engedélye, azonban azt Szerbiába nem vihette volna magával.

igazolvány

Nem mindennapi igazolvánnyal rendelkezett Salko Zildžić, a bosnyák-horvát entitás parlamenti képviselője (Forrás: Klix)

Az užicei bíróság nem volt rest mindezek alapján elrendelni a boszniai föderációs honatya előzetes letartóztatását.

Az eset további körülményei ettől a mozzanattól kezdődően eltérő értelmezés alá esnek az érintettek részéről, annyi azonban bizonyos, hogy Zildžić előzetes letartóztatásba vételét követően a szerbiai illetékesek tüzetesebben átvizsgálták a járművét, vélhetően további fegyverek után kutatva.

Így találták meg a bosznia-hercegovinai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (Obavještajna i Sigurnosna Agencija, OSA) igazolványát Zildžić nevére kiállítva.

A nyugat-balkáni sajtóviszonyokat és a hivatalos szervek adatkezelési gyakorlatát jól leképezi, hogy vélhetően előbb jelent meg a nem mindennapi hír a mindig jól értesült szarajevói Klix hírportálon, mint ahogy a BIA-t vezető Aleksandar Vulint tájékoztatták volna az okmány lefoglalásáról.

Az igazolvány kapcsán a szerbiai illetékesek nem is igen tudtak mit kezdeni a helyzettel. Egyfelől azért nem, mert annak birtoklása önmagában még nem valósít meg semmilyen bűncselekményt, így legfeljebb kellemetlen kérdések hada várhatta Zildžićet emiatt a fogdában.

Másfelől pedig a dokumentumon öles betűkkel a „tiszteletbeli szolgálati igazolvány” (Počasna službena iskaznica) felirat szerepelt, ami miatt annak eredetiségével kapcsolatban komoly aggályok merülhettek fel.

Hogyan kaphatott igazolványt?

Zildžić személye kapcsán nem ismert, hogy a korábbi években bármilyen kapcsolatban állt volna az OSA-val. Sőt, az önéletrajza meglehetősen letisztult, mondhatni transzparens, mivel a 2006-ban megkezdett politikai karrierje előtt is széles körben ismert volt a boszniai nyilvánosság előtt, mint élsportoló, aki bokszolóként és cselgáncsozóként jeleskedett nemzetközi szinten.

Az OSA működését szabályozó törvény ugyan lehetőséget ad a szervezet vezetőjének, hogy diszkrecionális jogkörében eljárva, egyedi esetekben adományozzon olyan igazolványt, amin a „tiszteletbeli” jelző szerepel, azonban az N1 Bosna csatorna értesülése szerint ezt a gyakorlatot a korábbi években kizárólag a komoly szakmai teljesítményt nyújtó, nyugállományba vonulók esetében követték a szervezetnél.

Zildžić tekintetében nyugállományról és komoly szakmai teljesítményről nem lehet szó, a sportszakmai karrierje mellett azért sem, mert mindössze 42 éves.

Parlamenti vizsgálat lesz

Önmagában Zildžić elfogása és előzetes letartóztatásba vétele nem érte el a boszniai politikai ingerküszöböt, a nem mindennapi okmány fellelése azonban nagy lendületet adott az eseményeknek.

Elsőként a bosnyák konzervatívok által szerbpárti nézetei miatt évek óta támadott Aleksandar Vranješ, Belgrádba akkreditált boszniai nagykövet jelezte a sajtóban, hogy tud a fogva tartás tényéről, teendője azonban nincs, tekintettel arra, hogy Zildžić nem kért konzuli közbenjárást az ügyében.

Sabina Čudić, a liberális Naša Stranka parlamenti képviselője nyilatkozatában jelezte, hogy kezdeményezte az OSA működését felügyelő parlamenti bizottság rendkívüli ülésének összehívását az eset kapcsán. Szerinte egy vizsgálat keretében kell tisztázni, hogy a korábbi években kik és milyen okból kaptak hasonló igazolványt.

Čudić nyilatkozatára reagálva Ilija Cvitanović, a HDZ 1990 parlamenti képviselője jelezte, hogy mint az illetékes bizottság elnöke megtette a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a bizottság rendkívüli ülésére 10 napon belül sort kerítsenek. Az ülésen meghallgatják Almir Džuvót, az OSA idén tavasszal kinevezett vezetőjét, akinek válaszolni kell az igazolvány keletkezésével kapcsolatos kérdésekre.

Cvitanović bejelentése csak részben nyugtatta meg a közvéleményt, mert az eset kapcsán lényegében mindenki Osman Mehmedagić, az SDA-t vezető Bakir Izetbegovićtyal szoros kapcsolatban álló korábbi OSA-vezető érintettségét feltételezi. Mehmedagić a vele kapcsolatban megjelent híresztelésekre reagálva közleményt adott ki, amelyben tagadta, hogy ő adott volna utasítást a kérdéses dokumentum kiállítására.

Össze-vissza védekezik

Zildžić az ominózus igazolvány léte és eredete kapcsán az ügy kirobbanása óta több variációt ismertetett a nagyérdeművel. Még a szerbiai fogva tartása alatt ügyvédje útján azt közölte, hogy az igazolvány létezik, az azonban nem eredeti, hanem egy másolat, amit „hülyeségből készítettek neki a barátai, akikkel a Državna Bjezbednost (magyarul Állambiztonság) nevű Viber-csoportot alkotják.”

Zildžić azt is elárulta, hogy mintegy 10 fő tagja ennek a csoportnak, azonban konkrét személyeket nem nevezett meg. Ezen túlmenően arra sem akart magyarázatot adni, miért volt szüksége egy ilyen jellegű dokumentumra, és azt miért vitte magával Szerbiába.

A szeptember 27-i Szarajevóban adott sajtótájékoztatóján Zildžić egy eddig ismeretlen külső tényező vagy a józan logika hatására módosította a védekezését. A szerbiai fogságban ugyanis sem ő, sem az ügyvédje nem számolt azzal, hogy a dokumentum létének és birtoklásának elismerése miatt a boszniai ügyészség okirathamisítás és azzal visszaélés gyanúja miatt nyomozást rendel el.

Így az ügyészek munkáját nehezítendő Zildžić utóbb azzal állt elő, hogy nem is volt nála a kérdéses igazolvány, az nem az övé. Ebből adódóan azt nem találhatták meg nála. A különös nevű Viber csoport létezik ugyan, azonban tagadta, hogy annak a tagjai készítették volna „hülyéskedve” a dokumentum másolatot.

Az általa csak felhajtásnak minősített ügy céljaként pedig a személye lejáratását jelölte meg, továbbá azt, hogy ismeretlen okból minél tovább Szerbiában tartsák.

Tagadta továbbá, hogy valaha használta volna az igazolványt, és perdöntő bizonyítékként arra hivatkozott, hogy az okmányon a róla készült kép régi, így az a közreműködése nélkül kellett, hogy készüljön.

A lőfegyver és a lőszerek kapcsán konzekvensen azzal a magyarázattal állt elő, hogy azok a sajátjai, amiket engedéllyel tartott magánál, csak éppen elfelejtette kivenni az autójából, amikor Szerbiába indult. Azt pedig nem tartotta kommentárra érdemesnek, hogy milyen indokok miatt tartott a személygépjárművében egy lőfegyvert honatyai minőségben.

Megegyezett a szerbekkel

Zildžić kiadatására szeptember 25-én került sor. Ezt megelőzően a lőfegyver és a lőszerek jogosulatlan határon való átvitele miatt az užicei ügyészség gyorsított eljárásban megegyezést kötött vele.

Ennek keretében Zildžić elismerte bűnösségét, és elfogadta az egy éves szabadságvesztést azzal, hogy kiadják Bosznia-Hercegovinának a büntetés végrehajtása végett.

Utóbbi amiatt volt fontos számára, mert a szabadságvesztést meglehetősen szerényen osztó boszniai büntetőjog keretében lehetősége nyílik a jövőben a szerbiai büntetést, mint rövid időtartalmú szabadságvesztést pénzbírsággal megváltani, így a 365 nap szabadságvesztés helyett 365.000 konvertibilis márka, vagyis megközelítőleg 72 millió forint kifizetése ellenében mentesül a szabadságvesztés végrehajtása alól.

Már csak azt kell tisztáznia a parlamenti bizottság és az ügyészség felé az eddigieknél hihetőbb módon, hogy miként került az arcképe egy olyan okmányra, ami a Klix portál által megkérdezett szakértők szerint teljesen egyezik az OSA által kiadott igazolvánnyal.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása

KÖVETÉS

A BALK Hírlevele


Azonnali értesítés

Meteorológia

A szerző cikkei

Könyvek kedvezménnyel

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Könyvek kedvezménnyel

Tíz nap legjava