Connect with us

Bosznia

KÖZVETÍTŐ VAGY KÖZELLENSÉG? Éles reakciók sorát váltották ki Orbán Viktor Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban tett kijelentései

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

orban europa bosznia
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

A boszniai médiában komoly visszhangot keltettek Orbán Viktor miniszterelnök kijelentései, amelyeket a 2021. december 21-i kormányinfón tett a nyugat-balkáni bővítésről. Bosnyák oldalon a magyar miniszterelnök szavai a boszniai muszlim lakosok jövőbeli integrációjával kapcsolatban „kiverték a biztosítékot”, míg a szerbek és a horvátok sztoikus nyugalommal vették tudomásul a hazájukkal kapcsolatban elhangzottakat.

Balkán örökös kapuja

A magyar miniszterelnök nyilatkozatával korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk, így a jelen sorok célja az ezzel kapcsolatban született reakciók bemutatása. Emlékeztető gyanánt indokolt felidézni, hogy Orbán az alábbi kijelentést tette azzal összefüggésben, hogy az EU a nyugat-balkáni bővítés kapcsán berántotta a kéziféket:

– A Horvátországot is magába foglaló bővítés előtt szintén volt egy megakadás. A kihívás Boszniával szemben az, hogyan integráljunk egy 2 millió muszlim lakosú országot. Mindenesetre továbbra is mi leszünk a kapu az EU felé akkor is, ha a nyugati EU-tagországok még nem akarják bevonni a nyugat-balkáni országokat.

A fenti kijelentést a boszniai sajtó pár óra alatt mélyelemzésnek vetette alá az ott széles körben elterjedt módszert alkalmazva, amely szerint a komplett szöveg egy tagmondatát kiragadják, és arra felhúzzák a tényleges mondanivalótól eltérő irányú következtetés halmazát.

Ennek eklatáns példája, hogy a legnagyobb boszniai internetes hírportálok figyelme csak a „2 millió muszlim integrációjáig” terjedt, az azt megelőző és a követő sorok interpretációjára nem mutatkozott hajlandóság.

Össztűz a bosnyák jobb és balszárnyról

A sajtótól eltérően lényegesen körültekintőbben reagált a boszniai politikai elit Orbán kijelentésére.

A korábbi évek gyakorlatával ellentétben a politikai véleménycunami nem hullámzott végig azonnal boszniai médián. A boszniai szerb és a horvát pártok tagjai közül kizárólag Milorad Dodik, az Államelnökség szerb tagja nyilvánult meg. A bosnyák oldalon lényegesen nagyobb volt a mozgolódás, azonban ott sem szólalt meg valamennyi fontos politikai szereplő.

Šefik Džaferović, az Államelnökség bosnyák tagja kifejezetten Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár által a Twitteren közzétett bejegyzésre reagált. A bejegyzést szégyenletesnek minősítette, míg az EU előtti legnagyobb kihívásként az idegengyűlöletet és a rasszizmust nevezte meg.

Džaferović hangsúlyozta, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményét tisztelő, sokszínű Európai Unióhoz akar Bosznia- Hercegovina csatlakozni, és nem az Orbán által vizionálthoz.

Elemzői vélemények szerint Džaferović ezzel kerülte az Orbánnal történő konfrontációt. Ennek hátterében az állhat, hogy a terve szerint Orbán 2022. január 25-én Szarajevóba látogat, ami alkalmat teremthet az így kialakult nézeteltérés rendezésére. Az amúgy is terhes helyzetet Džaferović nem akarta politikai üzengetéssel ellehetetleníteni.

Erre utal az is, hogy az Államelnökség elnöklő tagja Željko Komšić nem nyilvánult meg a magyar nyilatkozat kapcsán.

A baloldali, újabban zöld ideológiai vonalat retorikájában erősítő Mi Pártunk (Naša Stranka) adott ki elsőként közleményt, amelyben a „muszlim integráció” szókapcsolat miatt rasszistának titulálták Orbánt. A párt közleménye szerint mindazoknak fel kell lépniük ez ellen a kijelentés ellen, akiknek az értékrendjéhez tartozik az rasszizmus ellenes magatartás.

A közlemény arra figyelmeztet, hogy az ilyen kijelentések miatt erősödhet az euroszkepticizmus. A sötét bosnyák jövőt vizionáló nyilatkozat egyben felhívás az EU felé, amelyben kérik, hogy a tagállamok a jövőben egységesen lépjenek fel Bosznia- Hercegovina szuverenitása mellett. Ennek jegyében  szükségesnek látnák annak megtiltását, hogy Orbán Viktor 2022. január 25-án Szarajevóba utazzon .

Milorad Dodik, az Államelnökség szerb tagja rövid, de velős nyilatkozatot adott ki, amelyben elutasította a Naša Stranka Orbán január végi látogatásának megakadályozására irányuló kezdeményezését.

Dodik közleményében visszadobta a magas labdát, mikor kiemelte, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok szerint kizárólag az Államelnökség mondhatja le a magyar miniszterelnök látogatását. A bosnyák pártok minden ezzel ellentétes lépése a saját maguk által fontosnak hirdetett demokratikus értékek megsértését jelenti.

Dodik rá jellemző módon nem cifrázta túl az érvelését, amivel  kiállt a boszniai Szerb Köztársaságnak 100 millió eurós támogatást nyújtó magyar kormány vezetője mellett .

Lényegesen visszafogottabban reagált a legnagyobb támogatottságú bosnyák jobboldali párt, a Demokratikus Akció Pártja (Stranka Demokratske Akcije, SDA). A párt vezetőségéből Šemšudin Mehmedović, a boszniai Parlament Képviselő Házának tagja nyilvánult meg kellő óvatossággal, mivel az orbáni nyilatkozat minősítését jókora távolságból kerülve „Brüsszel által Bosznia- Hercegovinára mért csapásnak minősítette”, hogy a bővítési folyamat lényegében leállt.

A 2018-ben alapított jobbközép Fejlődésért platform (Platforma za Progres, PP) elnöke, Mirsad Hadžikadić a magyar miniszterelnököt sovinizmussal vádolta, aminek szerinte nincs helye az európai értékek között. Hadžikadić szerint Bosznia- Hercegovina sokszínűsége példaértékű lehet, és segíthet legyőznie Orbánnak az előítéleteit és félelmeit.

A diaszpóra

aidoa

Satko Mujagić a Bosnyák Diaszpóra Tüntetéseiért felelős szervezet (Organizacija Proteste BiH Diaspora) tagja az N1 Bosna csatornának adott interjúban bejelentette, hogy az EU bővítési folyamat befagyasztása miatt 2022. január 10-re a belgiumi bosnyák diszapóra tüntetést szervez Brüsszelben, és más nyugat-európai nagyvárosokban.

Aida Hadžialić boszniai származású, svédországi szociáldemokrata politikus nyilatkozatában azt emelte ki, hogy a bosnyákok ugyanolyan „európai bennszülöttek/őslakosok”, mint a magyarok, és hogy Boszniában él a világ legliberálisabb muszlim közössége, amelynek tagjai küzdenek a demokráciáért és a jogállamiságért.

A főmufti

A magyar miniszterelnök nyilatkozatának vallási tematikájú jellege miatt nem túlzás azt állítani, hogy az egyik legfontosabb megszólaló a komoly regionális befolyással bíró Husein ef. Kavazović, a boszniai Közösség (Islamska Zajednica) vezetője. A főmufti kiemelt szereppel bír a balkáni muszlim vezetők között, mert Bosznia- Hercegovina mellett a szerbiai, szlovéniai és horvátországi muszlim hívők legfőbb vallási elöljárója is egyben.

Kavazović nyilatkozatában csalódottságának adott hangot. Véleménye szerint, „ha kiderül, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek ez a kijelentése igaz, akkor Európában mindenkinek van oka aggódni, nemcsak Bosznia- Hercegovina muszlimjainak és az iszlám közösségnek. A bosnyák régi európai nép, és Bosznia- Hercegovina másik két népével együtt a legrégibb időktől fogva meghatározzák Bosznia- Hercegovina sorsát.

– Orbán miniszterelnök kijelentése szörnyű tájékozatlanságra utal, miszerint a bosnyákok külföldiek Bosznia- Hercegovinában, és problémát jelentenek, mert túlnyomó többségük muszlim. Ezért joggal várjuk el Orbán miniszterelnöktől, hogy megmagyarázza nekünk, mit értett ezen a kijelentésen, amely nyugtalanságot keltett az Iszlám Közösség tagjai között Bosznia- Hercegovinában, Európa-szerte és a világban

– mondta Kavazović, aki nyilatkozata további részében felelevenítette, hogy a középkor óta a Magyar Királyság, majd az Osztrák Magyar Monarchia aktív kapcsolatokra törekedett Bosznia lakosságával.

A főmufti csalódottságának arra való hivatkozással adott nyomatékot, hogy felidézte az Orbánnal folytatott 2016-os találkozóját, amelyet „jó szándékú és őszinte hangulatúnak” minősített, és azt a meggyőződést erősítette benne, hogy maguk mögött hagyták a soviniszta politikai gondolatokat. Zárásként a főmufti kifejtette abbéli reményét, hogy az általa visszásnak minősített kijelentések nem árnyékolják be komolyan a bosnyák nép és Magyarország népe közti baráti kapcsolatokat.

Hab a tortán

A boszniai horvátok kapcsán az avatatlan pró(vo)kátor szerepét egyre gyakrabban felvállaló Vesna Pusić, korábbi horvát külügyminiszter éles kritikával illette a magyar miniszterelnök szavait:

– Ilyen kijelentést csak az tesz, akinek fogalma sincs Bosznia- Hercegovináról. A muszlim bosnyákok integrálódott európaiak, az iszlám is európai vallás. Nem ők jelentenek problémát, hanem Dodik és Čović, akik szétfeszítik Bosznia- Hercegovinát.

Pusić kapcsán a szarkasztikus bevezető azért lehet indokolt, mert minden jóindulat ellenére sem szabad elfelejtenünk, hogy a boszniai horvátok ügyéért csak azokban a vészterhes időkben száll harcba, mikor kritizálhatja valamely európai jobboldalhoz tartozó párto(ka)t.

Akkor viszont, amikor Zoran Milanović horvát államfő gesztenye hajigálással említi egy lapon a boszniai fegyveres konfliktus esélyét, vagy a boszniai lakosok „közhigiéniai állapotáról” nyilvánul meg degradáló módon (emlékszünk: „Prvo sapun, onda parfem!”, magyarul „előbb szappan, aztán parfüm) meglehetősen komoly pályamódosítással gravitálva ki a baloldali értékek bűvköréből, Vesna Pusić mély hallgatásba burkolódzik. Lehet, hogy a döbbenete miatt…

English

Dodik travels to Moscow, yet receives money from the European Union

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Dodik pénzt kap az EU-tól / Dodik travels to Moscow and receives money from the EU
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

The European Commission has lifted the suspension it imposed last year on the disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic. Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb entity, expressed his gratitude to his coalition partners for their support in this matter, while the entity he leads is experiencing worsening economic conditions. The upcoming repayment of bonds issued on the Vienna Stock Exchange this year may force Dodik to take on additional significant loans. It is possible that he will seek assistance in as well.

In Brussels, they loosened their grip

Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, achieved a significant result on Friday, as the EU revoked the suspension of EU-funded development projects in the Serbian entity.

The disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic had been suspended since February last year, as the EU Commission sought to exert pressure on Dodik’s Independent Social Democrats Alliance (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) due to their secessionist tendencies.

Although the European Union did not impose sanctions on Bosnian Serb political leaders at that time, the Commission ordered the freezing of all projects receiving EU support.

It was already known at the time of the halt in investments, mostly related to infrastructure development, that the Serbian entity, burdened by significant debt due to bonds issued on international stock exchanges, would not be able to compensate for the resulting shortfall from its own budget.

In May of this year, several Bosnian newspapers reported that the leadership of the Bosnian Serb Republic could be in trouble if they do not find new external funding to finance their accumulated external debt.

While the risk of technical bankruptcy is not discussed in Banja Luka, it can be assumed that the EU, in plain terms, „didn’t let Dodik off the hook” and resumed the disbursement of previously frozen financial assets.

According to experts knowledgeable in the Bosnian financial sector, the EU’s restart of programs has provided a lifeline to the otherwise grim state of the Bosnian Serb economy.

However, experts agreed that the influx of EU funds alone will not be sufficient to ensure the necessary growth for financing external debt. This is because its impact does not generate enough additional GDP growth in the Bosnian Serb Republic to break free from the debt spiral.

One may ask, why did Brussels yield?

The answer, according to many, is that this step was a significant gesture towards the Bosnian Serb region on the brink of international isolation and economic collapse.

Dodik, in turn, has only earned this by fulfilling the coalition agreement he made with the Croatian Democratic Community of Bosnia and Herzegovina (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, HDZ BiH) and the left-wing Bosnian party alliance known as the „troika” until now.

Troubles within the coalition arise

The importance of restarting EU programs is also reflected in Dodik himself expressing gratitude, in front of the press, to Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, for consistently keeping the issue of restarting frozen projects in the Serbian entity on the agenda during his visits to Brussels this year.

elmedin konakovic milorad dodik 1

On the right, Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, plays the role of a helpful lobbyist, while on the left, Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, needs to be connected to a financial infusion

Simultaneously with the announcement of the financial good news, Denis Bečirović, the Bosnian member of the Bosnia and Herzegovina Presidency, also held negotiations with members of the Western Balkans Working Group of the European Parliament in Brussels.

Bečirović’s participation in the meeting caused significant disruption within the communication machinery of the Bosnian government coalition. This was because the member of the presidency asked the present EU representatives to impose further sanctions against Dodik, and he described the continuation of the disbursement of EU financial assets as a „terribly bad step.”

Regarding Bečirović’s stance against Dodik, it is worth noting that in previous years, he has repeatedly accused the top Bosnian Serb leader of separatist tendencies and violating the principles of the Dayton Agreement.

His recent actions were particularly uncomfortable for his own party, the Social Democratic Party (Socijaldemokratska Stranka, SDP), as this position completely contradicted the coalition government’s stance, including that of his own party, regarding EU funds.

Although there haven’t been similar levels of communication discord among some players within the five-party government coalition in the past, and the government seemingly continued its work uninterrupted, strong figures within the coalition parties often make comments that indicate underlying tension.

When it comes to separate communication, the SDP takes the lead, as several prominent members sharply criticize the work of the coalition partners organized on the basis of two ethnicities, the Bosnian Serb SNSD and the Croatian HDZ BiH.

The ‘unique word scattering’ observed in the communication of the SDP can be traced back to the fact that the Yugoslav state party’s successor organization in Bosnia, in addition to its traditional center-left orientation, has sought to broaden its support among progressive and neo-Marxist youth groups. These groups find it difficult to accept that the SDP, which represents a multiethnic and atheist approach they support, formed an alliance with the Bosnian Serb and Croatian conservative political forces that were continuously criticized in the previous cycle.

Dodik needs to pay (or should pay)

Regardless of the opening of EU funds, the economic situation of the Bosnian Serb Republic is difficult to assess positively.

The maturity dates of entity bonds issued on the London and Vienna stock exchanges are approaching, and their repayment will pose a significant burden on the budget of the Serb entity.

The numbers speak for themselves.

This year, the Serb entity has a bond-based debt obligation of approximately 1,099 million BAM (convertible mark), which amounts to 208 billion Hungarian forints. In addition, the government of the Bosnian Serb Republic has to pay an additional 900 million BAM (170 billion Hungarian forints) this year based on other commitments.

A significant portion of these obligations is related to certain infrastructure investments. From this year’s upcoming debt pile, a portion of the Bosnian Serb bonds issued on the Vienna Stock Exchange in previous years will mature in June. After this, the Serb entity will have to pay approximately 400 million BAM (75 billion Hungarian forints).

To ensure the financing of the mentioned debt, the Bosnian Serb Republic received a loan of 180 million BAM (34 billion Hungarian forints) from Hungary.

We have previously reported in detail about this transaction and the support program provided by the Hungarian government to Bosnian Serb agricultural entrepreneurs.

According to news reports in the Bosnian press, in order to continue rolling over the high external debt, Dodik may be preparing, or rather, be forced to take on another loan of approximately 2 billion BAM (380 billion Hungarian forints) in the near future.

Most analysts link this future transaction, which has so far been only speculation, to the Chinese development funds that are still leading in the Western Balkans region, due to the drying up of Russian resources. However, it is also possible that Dodik may once again knock on Budapest’s door for a little injection of funds.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava