Connect with us

Írd be ide, amit keresel!

B.A. Balkanac

VOILÀ, BURAZERU! Traváj traváj ne zajebáváj!

1acdc voila

Olvasási idő: 0 perc

Sokan nem ismerik a “telepi dzsereket”, de egyik szerzőnk ereiben – mekkora dráma – igazi “telepi vér” oldja a sört. Ha személyesen is szeretnének találkozni B.A. Balkanaccal, akkor ezt ezúttal megtehetik, de senkit se riasszon el, hogy Balázs Attilát az undorgrund művészeti MERSZ KLUB kötetbemutató estjén találják, ezen a helyen szokott találkozni kedvenc indiánjaival is. 246625610 4734286566606426 9222068730178846063 n 1 Attilának – B.A. néven – minden csütörtökön (meg)jelenése van a BALK-on, amiből néha péntek lesz, mivel a napok időnként összefolynak, mint a ök és a nyelvek az újvidéki Telepen, ami az idegeneknek ezáltal egy nyelvi “no go” zóna. De onnan is csak világgá mennek a “dzserekek”, hogy gazdagítsák és még termőbbé tegyék a , és minden más nyelvet, vagy hogy felszedjenek maguknak néhány újabb szót: Traváj traváj ne zajebáváj! B. A. elnyűhetetlen vajdasági író, , szerkesztő, rádiós műsorvezető, de mindenek előtt, mindenek után, és mindenek helyett “telepi dzserek”: ki tudja, hogy honnan jött neki a “fausztos” fejlövés. Minekutána ez egy meghívó, ezért még helyszínt említenénk, 2021. október 22. (péntek) Bejövetel: 18h. Program: 19h, Mersz Klub, VIII., Csobánc u. 10. (szuterén utcai helyiség, barna vasajtóval) A közelben van egy pékség, ha valaki kenyeret venne, vagy szeretné kicsit belisztezni magát. A kenyeret ott nem telepi, de balkáni “dzserekek” sütik. (szerk.)

Itt vadzsok Pariszban má lassan edzs éve. Számojjátok ti otthon a napokat Noviszádon vadzs csak baszkóttok? Én má itt edzs igazi mszjő vadzsok. Mindenki kalapot emel bonzsur bonzsur. Haladok ahodzs kell meg ahodzs megigértem. No ez se edzs teljesen obecsana zemlja. De azér ki lehet bírni. Nem szabad elkeserenni mer akkor leiszod magadat és edzsszé csak hopp: máris beírtak a legija sztranacába. Én nem vadzsok oljan glupák hodzs ez megtörténjen velem. Ti tudzsátok: én otthon rendesen lebakáskottam a magamét, sztara kuka odszlúzsizta amit muszáj pun kurác dzserünk Pariszba! Nem medzsek én a legijába. Mit gondónak ők hodzs edzsütt sziszáztuk a veszlót? Ehun-e!

Itt sokat lövődözik a podzemlje de én nem avatkozok bele. Lövik edzsmást halomra én meg csak fücsörészek. Dógozok enné a pékné azt sokkal többet keresek mind otthon a telepi hajódzsárban. Barátom. A kenyér az nem hajó! Igaz itt is fűccsük a kemencét meg a múltkó belelőttek kintrő az egyik kenyérbe mer a gazda nem akart valamit kifizetni. De azóta már megnyitotta a budzsellárist mer látta hodzs emezek nem zafrkáváznak. Ez a gazda edzs makedón különben. Má húsz éve van itten és mindég azt ordítsa hodzs: traváj traváj ne zajebáváj! De amúdzs fasza dzserek. Kicsit primitív mer mindég a lóvén meg a csajokon töri a fejit meg nadzson buta vicceket mesél a párizsi kurvákról hodzs meliknek miljen. Amikó nadzson részeg akkó franciául beszél a pigáli kurvák izéjéről és mindég elszaval valami francia gyerekverset amit az esti tanfolyamon tanútt amég odajárt edzs darabig mer a Madám rábeszétte. Meg údzs csinál mindha didiket csókógatna és nadzsokat cuppog közben. Valami baja van de amúdzs télleg fasza dzserek. A múltkó údzs beakasztott hodzs edzs franciakenyéren jasizott végig a radionicán. Közben azt üvöltötte hodzs: Merde merde, ne daju vety ni zá pét! VOILÀ, BURAZERU! Traváj traváj ne zajebáváj!Nadzson fel vótt zsivcírozva. Valami szajha gurblizhatta ídzs föl aztán meg biztos nem adott neki mer szegény séf teljesen popízdizett. Nem értem hodzs mi történhetett mer az ő kenyerit eszi a fél Pigál. Még a legutolsó péder is. Annyira föl vótt ajzódva hodzs bele akart pisálni a kemencébe de hát aztat má nem engettük meg neki. Éppen nem is lett vóna szép dolog. Meg maj még megég szegénynek. Le akartuk fogni de mindha az ördög mászott volna beléje. Údzs ordibált mind akit zsderáznak. Kifordult a szeme és hapzott a szája. Igazábul nem trom. Kigombolódzott az inge nekije és láttam hodzs egészen összerándútt a kődöke. Ez biztosan jelent valamit ne mos znáti… Údzs összerándútt mind a békák segge a Sociná amikó arra megy a gólja. Mondok én: ennek biztosan vége. Kifordútt ennek az esze is asztán én meg mehetek megin valami új munkát nézni. Kezdtem én is popízdizni mer nehéz így crnyákra mindég új munkát taláni. Gondóttam mán hodzs behúzok neki edzset hátha akkó opamétizik.

Nézek én a Dzsemálra és látom hodzs az meg csak az amulettyát szorongattya és valamit morog a bajsza alá. Ez valami török ez a Dzsemál. Aszongyák róla hodzs neki meg három töke van de ezt még nem proverizta senki. A kurvák meg hallgatnak mind akiket rendesen lepisáltak. Lehet hodzs ez az ő amulettye az ő harmadik töke a nyakában de ezen még nem törtem a fejem. Mer nem is értem rá. Trod itt megkeresed a pénzt de dógozni muszáj mind a néger.

Ja, van itt edzs néger is! Annak meg az a neve hodzs Mdada. Ídzs ahodzs írom: Mdada. Ha nem hiszed maj elküldöm edzsszer a fényképit. Afrikábul dzsütt de ő aszondi hodzs ő nem igazi nigger hanem csak valami falszifikát. Mondok én: baszogat ez engem. Mire a Dzsemál hodzs a Mdada igaz Afrikábul dzsütt mégse igazi néger hanem csak oljan sokáig dógozott kemencénél hodzs ídzs lebarnútt. Nem trod? Aztán röhögnek mind a fakucsák. Mondok én: telepi dzserek vadzsok ne zajebávázzanak engemet mer nekem meg nédzs mudám van. Kérdezik hodzs mi az a muda. Há mondom oljan tojásféle. Itt vannak a gacsámban. Kettő reguláris a harmadikat údzs hívják hodzs Dzsemál a nedzsediket meg hodzs Mdada. Minden reggel vakargatom üket. Na erre nekem akartak ugrani de én rögtön fogtam a nadzskést mer ha nem vótam a légijóban de vótam én odahaza még sztrázsán is asztán mondom hodzs: Voilà!

Ezt a szót már otthon a Telepen megtanúttam. Még abból a filmből biztos nézted: a Papijonból ahol annak a gubavacnak odaragannak az újai a bögréhez és ott is marannak. Mondok én: ha edzs újjal is hozzám nyúlnak én lecsapom nekik mind a leprás a huszonedzset. Údzs láccik ez edzs pitzit elgondókodtatta üket mer megálltak. Be vótam edzs picit prpázva burázeru de nem mutattam. Elfelejtettem mondani hodzs van itt edzs Algirac is. Ennek meg az a szerencséje hodzs oljan kandzsi hodzs nem is látni hodzs ő meg mit lát. Egészen titogzatos. Na barátom . Én ennek az Algiracnak edzszé csináttam edzs akkora uszlugát hodzs azt nem felejteheti el amég csak él. Mer ha elfelejti akkora gané mind az Ejfeltorony. Nem is felejtette el. Csendben fogta a maga késit és odaállt mellém. Akkó lassan nadzson jóbalettünk mind a nédzsen. olyan druzsina vadzsunk hodzsha végigmedzsünk az uccán még a kurvák se mernek baszogatni minket hodzs lisztes a tojásunk. Annának még edzs perecér is csak ne nézzünk rondán rájuk. Údzs ám! Mi most iljen frajerok vadzsunk. Mos van csak csaj kolko hocses. acdc Hotpot 3

Neked is nézünk valamit maj. Csak siessél ám barátocskám mer ahodzs a Dzsemmál mondzsa: Még a legszebb füge is elfonjad előbb vadzs utóbb.

Ídzs ám! De amikó a gazdi a Trifke becsavarodott akkó mégse tuttunk mit csináni. Csak néztük ahodzs a gombokat rángatta le a sliccirő. Szerencsénkre annyira részeg vót hodzs hirtelen nem is talátta a picsipalkóját. Údzs bömbőtt közben hodzs aszittem ránkhozza még a zsandárokat. Ezért ideges lett a Mdada is. Valami papírja hiányzott. De nem mertük leütni a Trifkét mer még elkűd bennünket asztán amint megjózanodik. Mer hodzs azé mér adzsusztájjuk mi őtet. Brate jebena situacija! Ez itt le akarja pisálni a kenyerit mi meg szpászáváznánk a mienket de sehodzs se lehet elkötni a szituáció végit. Mi lesz most? Mos zámiszliti? ’Bem ti lebac! És kébzeld el: erre váratlanul befut a Madám. Hodzs hallotta meg a vernyákolást hodzs nem amikó ő egészen a Basztijnál lakik halvány duncom nincs. Csak edzsszerre ittvan: dzsün azzal az ő ződ körmeivel meg a vörös hajával, a bundájában maj szétrobban úgy popízdizett ő is. Údzs ordított hodzs merde merde! Hodzs a kenyerek majdnem kipocsogtak a tepsibő. Vót itt a műhelyben edzs beteges macskánk az momentál megdöglött ijettiben. Ez a Tzirmos vadzs itt hodzs híjják. trifke– Te koszsos te akarod a tisztességes francia emberek kenyerit lerandítani?! – sikoltotta a Madám aki szintén valami keverék mégis azér igazi franciának képzeli magát. – Te ronda balkanac te akarsz rálépni a francia tésztára?! Teszed el rögtön!!!

Meg hodzs istenem miljen baromhoz atta a Sors férjhez! Hirtelen sírva fakatt lekevert két edzsforma pofont a gazdinak maj kifújta az órát és hívott edzs takszit. Megbizta az Algiracot hodzs vidzsázzon a dógokra és elmentek. A Mdada údzs röhögött végül hodzs ha azok a lófogai műfogak lettek vóna akkó biztosan kiröpűnek.

Barátom hodzs asztán még mi történt. Valahol a Szajnánál kilukadt a takszi gumija. Amig a soffőr a rezervni tocsakot kereste a Trifke mind valami meszecsár: kilépett a hácsó ajtón és köd előtte meg alatta. Elveszett a nyoma. Holnap tanáltak edzs lest a Szajnában. Tisztára údzs nézett ki mind a Trifke. A Madám megismerte a lest és eltemette hanem asztán kébzeld: miljen pizdária: edzsszercsak bedzsalogol a Trifke totál józanul hodzs ő bocsánatot kér hodzs foljtassuk ahol abbahadzstuk. Burázeru ezek valami klosárt temettek el heljette! Még a zsandárok is nadzsot néztek. Asztán a Trifke kifizette a szindikátnak a tartozását és megin össze akart kolompolni bennünket hodzs folytassuk a melót de akkó mi má szétmentünk. francia torony Nem lehetett megin összeszenni bennünket pedig bocsánatot kért. Vidis különben miljen nadzs hatása van a szindikátnak! Bizony akkorra má a Mdada beszervezett magának három kurvát a török másik pékhez ment az Algirac meg hazautazott mer hallotta hodzs az asszonynak valami ljubávnikja van otthon. Elment megnézni hodzs mire jutnak mindannyian.

Én meg burázeru kipicsiztem ide a provánszba mer itt jobb a levegő. Itt most valami balvanokat mozgatunk. Anpöti baszott meló ezekkel a fadarabokkal. Údzs nézem itt az Albanacok tartsák a szindikátust de edzselőre jó. Nadzson jó borokat iszunk. Maj valamikó visszamegyek Pariszba. Akkó dzsere és maj szerzünk neked is valami otkacseni picskát. Van itt még madzsar is ha azt akarod. A múltkó tanálkoztam eddzsel. Nem hiszed el de még jobban beszélt madzsarul mind én. Itt a picskák mind jobban beszélnek madzsarul. Maj nadzsokat kefélünk meg elénekelünk valami igazi telepi nótát asztán nem lesz semmi baj. Van egy kicsit ez a picajzli problém ez a SZIDA. De ha félsz tőle maj veszünk itt valami kurtonokat apróért akár Degól képével. Magadra is ránthatsz edzszerre kettőt ha ha ha! Hattól félsz hodzs kilukad. De ez nem lukad ki mer ez kapitalista gumi a picskáknak meg nincs összerántva a pszihéjük. Én mondom Neked aki má nem mai telepi dzserek. Lesz itt gól kolko hocses.

De mondjad halkan kérdem mit gondolsz: mégis miljen stabilis otthon a heljzet?

Like
Love
Care
Haha
Wow
Sad
Angry

🚗 H-1089 Budapest, Delej utca 51

📬 contact@balk.hu

☎️ +36 30 631 3104

💁‍♂️ Rólunk - About us

📰 Impresszum

💰 Szponzorált tartalom

🏁SEO-partner

BALK Magazin © 2019-2022


Friss

Szerbia

Szerbia elveszítette a Svájccal vívott ki-ki meccsett, és nem jutott be a katari labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Megpróbálták, de nem voltak képesek rá,...

Magyarország

Az energetikai infrastruktúra összekötése Magyarország és Szlovénia között szimbolizálja a két nép jövőbe vetett reményét is – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken...

Szerbia

A szerb elnök mégiscsak találkozott az uniós szomszédsági és bővítési biztossal, pedig a koszovói helyzet alakulása miatt csütörtökön (december 1-én) kilátásba helyezte, hogy nem...

Horvátország

Az európai Vc közlekedési korridor horvátországi szakasza egészen közel, mintegy 5 kilométernyire jár a magyar határtól, a ma (december 2-án) átadott Eszék-Pélmonostor autópálya szakasznak...

Bosznia

A baloldali szarajevói városvezetés ismételten sikertelenül kísérelte meg elhelyezni I. Tvrtko XIV. századi boszniai uralkodó szobrát a parlament előtti téren. Az eset nagy port...

Szerbia

Olvasási idő: 1 perc Horgoson letartóztattak két marokkói férfit, akiknél csaknem 10 ezer eurót és 202 hamis személyi igazolványt találtak. Hivatalos adatok szerint idén...

Magyarország

Olvasási idő: 2 perc A horvát államfő kedden (november 29-én) Zágrábban a horvát-szlovén gazdasági fórumon úgy fogalmazott, hogy Magyarország érzelmi, nem pedig racionális okokból...

Magyarország

Olvasási idő: 1 perc A szerb rendőrök hétfőn a preševói határátkelőnél 268 ezer eurót találtak, amelyet két férfi akart átcsempészni Észak-Macedóniába. A szerb belügyminisztérium...

Szerbia

Olvasási idő: 3 perc A szerbiai menekültügyi biztos a csütörtöki, horgosi lövöldözést követően azt ígérte, hogy ezentúl “nulla tolerancia” lesz azokkal a migránsokkal szemben,...

Horvátország

Olvasási idő: 3 perc Az elmúlt napokban Horvátországban elképesztő békevilág volt. Elmaradt a szokásos anyázás, jobbára senki sem mondott semmi jelentőset, nem jelentettek be...

Magyarország

Magyarország

Olvasási idő: 2 perc A belgrádi liberális Danas napilapban a Vajdasági Szociáldemokrata Párt szóvivője azon méltatlankodik, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Nagy-Magyarország” térképével díszített...

Szerbia

Olvasási idő: 5 perc Vajdasági származású magyarként mindig féltem attól, hogy közeleg az év vége, mert alig múlt el esztendő, hogy ez idő tájt...

Magyarország

Olvasási idő: 1 perc Nemcsak az alkalmassági vizsgákon esnek ki sokan a határvadásznak jelentkezők közül Magyarországon, van ugyanis, akit a bűnmegelőzési célú átvilágítást végző...

Magyarország

Olvasási idő: 2 perc Adománygyűjtésbe kezdtek a migránsbarát szervezetek az Észak-Szerbiában, vagyis a magyar határ mentén tartózkodó migránsok megsegítésére a kettőskereszt Égesd az erdőt,...

Magyarország

Olvasási idő: 4 perc Az illegális bevándorlás elleni védvonalat a magyar-szerb határról előbb a szerb-észak-macedón határra, majd Szkopjéval együtt még délebbre szeretnénk tolni, és...

Magyarország

Olvasási idő: 2 perc Úgy tetszik – legalábbis a zágrábi Jutarnji list értesülései szerint -, hogy a magyar MOL újabb nemzetközi pert indított Horvátország...

Friss
Bezár

Helyesírási hiba jelentése

A következő értesítést küldjük a szerkesztőnek: