A MULTIETNICIZMUS SZÓVIVŐJE: Három zászló színei alatt tevékenykedik a nemrégiben kinevezett újvidéki tiszteletbeli konzul


Kicsivel több mint egy hónapja működik Újvidéken Magyarország tiszteletbeli konzulátusa. A vajdasági székvárosban először nyílt magyar képviselet: Zavarkó Árpád ügyvédet október 9-én iktatták be a tisztségre. A belgrádi szűk körű ünnepségen Magyarország új szerbiai tiszteletbeli konzulját Vera Vukićević helyettes államtitkár fogadta a Szerb Köztársaság külügyminisztériumában. Ezt követően október 15-én felavatásra került a Szerbiában működő negyedik magyar tiszteletbeli képviselet: a belgrádi nagykövetség, a szabadkai főkonzulátus, illetve a niši, a kragujeváci és a fővárosi tiszteletbeli konzulátusok mellett immár Újvidéken is segítséget kaphatnak a magyar állampolgárok. Az eseményeket dr. Pintér Attila magyar nagykövet kísérte végig. Méltatásában kiemelte, hogy az újvidéki Zavarkó Árpád jogász olyan tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik, amelyek révén új lehetőségeket nyílnak meg a történelmi csúcson levő szerb-magyar kapcsolatok továbbfejlesztésében. A BALK hosszabb interjút készített a tiszteletbeli konzullal.

Ki képviseli Magyarországot Újvidéken?

A 43 éves ügyvéd egy elismert helyi jogászcsaládban nevelkedett. Most 81 éves édesapja is gazdasági jogászként tevékenykedett: nagy állami külkereskedelmi cégek jogi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a városrendezési intézet jogi osztályát vezette. Zavarkó Árpád szavai szerint édesapja munkájával olyan megbecsülést és köztiszteletet vívott ki magának, ami a mai napig körülövezi a családot.

Bátyám és én olyan pedigrében nőttünk fel, amely az emberi mivoltunk megalapozása mellett a pályánkat is meghatározta. A tiszteletbeli konzulátusnak helyt adó ügyvédi irodát is együtt vezetjük már csaknem két évtizede. Elsősorban gazdaságjoggal foglalkozunk, és ezen a téren szinte minden ösvényt kitapostunk, amit 18 év alatt lehetett. Édesapánk egyszerű elve alapján működünk a mai napig: megengedhetetlen az, hogy egyet mondunk és mást teszünk. Saját tapasztalatunk is azt támasztja alá, hogy ügyvédként egy dolog van, ami számít és fenntart bennünket, ez pedig az adott szó. Az ügyfelek csak akkor tanúsítanak bizalmat, ha az ügyet őszintén és legjobb tudásunk szerint képviseljük

– vallja Zavarkó Árpád, aki az általános és a középiskolát Újvidéken végezte el, és ott fejezte be egyetemi tanulmányait is. Az egyetemi évek alatt betagosodott az Európai Joghallgatók Egyesületbe (ELSA), ahol az országos titkár pozíciót töltötte be. Zavarkó jelenleg a Vajdasági Ügyvédi Kamara taggyűlésének alelnöke. Szavai szerint mindig és minden Újvidékhez kötötte, és soha nem merült fel benne, hogy tehetségét máshol kellene kamatoztatnia.

A multikulturalizmus és a multietnicizmus olyan jellemzője Újvidéknek, amely számomra mindig is meghatározó volt.

Igyekszem a lányomat is abban a szellemben nevelni, amiben én is felnőttem. A multikulturalizmus és a multietnicizmus olyan jellemzője Újvidéknek, amely számomra mindig is meghatározó volt. Soha nem volt gondom amiatt, hogy nyíltan vállaltam a nemzeti hovatartozásom. Még a legrosszabb időkben sem ért semmilyen hátrány amiatt, hogy Szerbiában magyarnak vallottam magam.

Multietnicizmus: eszköz és cél

Zavarkó a BALK kérdésére elmondta, hogy hivatásából kifolyólag már 15 évvel ezelőtt megismerte a nagykövetségeken dolgozókat.

Akkoriban kezdtem el ugyanis képviselni azokat a magyarországi cégeket, amelyek Szerbiában láttak lehetőséget. Magyarországon már akkor is működött az a támogatási rendszer, amelynek keretében különböző befektetési alapok kedvezményes hiteleivel segítették a magáncégek külföldi fejlődését és befektetéseit. Az egyik első ilyen jellegű munkám egy olyan magyar cég befektetési alapjának kezelése volt, amely hotelláncot magánosított Montenegróban: az eljárás folyamán a 12 éves kölcsön biztosításának intézésével bíztak meg. Az évek folyamán nagyon sok gazdasági és magánszemélyt képviseltem hasonló ügyekben. Ennek az eredménye az, hogy 18 év után szinte minden gyakorlati kérdésre tudom a választ és a megoldást, és biztonságot tudok nyújtani az ügyfeleimnek.

Zavarkó Árpádot már 2017-ben felkérték a tiszteletbeli konzuli cím elfogadására, az újvidéki képviselet megalapítását ugyanis már akkoriban eltervezték.

A mai napig köszönettel és hálával gondolok azokra a magánszemélyekre, akik beajánlottak. Felismerték talán bennem azt, hogy igazolhatom a bizalmukat. E mögé a magyar állam is beállt, ami óriási elismerés volt számomra. A Szerb Közlönyben 2020 februárjában jelent meg a kinevezésemről szóló döntés. A tervek szerint márciusban kellett volna megtörténnie a beiktatásomnak, de a koronavírus-járvány miatt ez nem volt lehetséges, majd pedig a szerbiai választások miatt húzódott el a hivatalos kinevezésem. A szerb kormány megalakulását már nem lett volna célszerű kivárni, így a két fél közös megegyezése révén gyorsított eljárással iktattak be. Szerb részről kineveztek egy hölgyet a folyamat lezárására, így október 9-én hivatalos beiktatás nélkül kaptam meg az exekvaturát, azaz a konzuli működési engedélyt. Azóta már sokan megkerestek, és minden megbízást igyekszem a tőlem telhető legjobban teljesíteni. Számomra ugyanis a tiszteletbeli konzul cím hatalmas elismerést és óriási kötelezettséget jelent

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Zavarkó Árpád mögött három lobogó díszíti a fogadóirodát.

Szerbia az állam, amelyben élek, de alapvetően magyar vagyok.

A bécsi konvenció pontosan előírja azt a protokollt, ami révén a tiszteletbeli konzulástusok megalapíthatóak, és rendelkezik a szimbólumok következetes használatáról is. A szabályzat szerint kötelező kitenni annak az országnak, illetve régiónak a zászlaját, amelyet képvisel a tiszteletbeli konzul. Egyértelmű tehát a magyar és az uniós lobogó tisztelete és helye. A beiktatásomat követően megkérdeztem a nagykövetség illetékeseitől, hogy a két zászló mellett helyet kaphat-e egy harmadik is, azaz Szerbia jelképe? A hozzáértők felvilágosítottak, hogy erre vonatkozóan nem tartalmaz külön kitérést a szabályzat. Számomra fontos volt annak a lehetősége, hogy a szerb zászlót is kitehessem, hisz így ismer mindenki: Szerbia az állam, amelyben élek, de alapvetően magyar vagyok. Ezt mindenki tudja, aki valaha is kapcsolatba került velem, így fogadnak el az emberek. Másrészről viszont ezzel is szerettem volna megerősíteni azt az együttműködést, amit képviselek. Sok tiszteletbeli konzult ismerhettem meg a pályám folyamán, akik a hivatásukat az általuk képviselt ország állampolgárainak a védelmében és szolgálatában teljesítették. Jómagam küldetését is ebben látom: amennyiben egy magyar állampolgár bajba kerül, vagy problémája akad Szerbiában, akkor személyem az a közelebbi cím, amelyet felkereshet. Általam kerülhet pontos információkhoz, vagy akár segítséghez is. A fő feladatköröm azonban az, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon a két ország között megkötött gazdasági együttműködés

– erősítette meg a nagykövetség tájékoztatóját Zavarkó.Történeti magaslatok

Ma már sokkal könnyebben intézhetőek a befektetési folyamatok, mint egy évtizede. Szerbia és Magyarország között ugyanis a gazdasági együttműködés mellett szociális téren is összhangot tapasztalunk. Szerintem a nemzetek, népek is megértek, és a jelenlegi politikai hozzáállás is olyan, hogy teljes mértékben támogatja a bilaterális kapcsolatok kiépítését. Magyarország saját forrásaiból és uniós pénzekből is rengeteget fektet be magáncégeken keresztül. Ezt a miniszterelnökök kétoldalú megállapodásai teszik lehetővé: fontos, hogy a találkozóik rendszeresek, ezzel ugyanis biztosítható a folytonosság és az aktuális lehetőségek feltárása. Ennek eredményeképpen a szerb fél részéről kiírt nemzetközi pályázatokon is előnyhöz jutnak a magyar befektetők. Teljes lelki nyugalommal ki merem jelenteni, hogy jelenleg Szerbiában magyarnak lenni kiváltság

– állította az újvidéki tiszteletbeli konzul. Kiemelte, hogy Magyarország mára már akkora befektetői erővel rendelkezik, ami által nyugodtan terjeszkedhet külföldön is.

A magyarországi cégek referenciáik által a technológiai befektetésekben messzemenőleg a legkorszerűbbek. Olyan kiépített rendszerrel rendelkezik az ország, amely bármely EU-s pályázaton előnyhöz juttatja. A befektetők ugyanis erős konzorciumok, azaz szorosan együttműködő csoportok által lépnek fel, amelyeknek nincsenek ellenfeleik. Közérthetőbben: más uniós országok sem tudnak anélkül pályázni, hogy pár referenciát ne Magyarországról kérjenek be. Ennek oka, hogy nagyon sok területen a magyar cégek rendelkeznek a legfrissebb fejlesztésekkel, amelyeket rendszerint megadott szinten és gyakorisággal végeznek el.
Teljes lelki nyugalommal ki merem jelenteni, hogy jelenleg Szerbiában magyarnak lenni kiváltság.

Az ország vezetősége teljes mértékben kihasználja a szerb piac lehetőségeit is: Magyarország és Szerbia 2019-ben 2,9 százalékkal nagyobb áruforgalmat valósított meg, mint a korábbi évben, ennek értéke meghaladta a 2,6 milliárd eurót. Magyarország 4,4 százalékkal több árut szállított Szerbiába, mint a 2018-ban, és 0,4 százalékkal, vagyis 932,2 millió euróval több árut szállított be Szerbiából, mint egy évvel korábban – áll abban a sajtóközleményben, amelyet a tiszteletbeli konzulátus avatását követően hoztak nyilvánosságra a szerbiai magyar képviseletek.

Csúcson válni konzullá…

A befektetési folyamatok területeinken mára akkora mértéket öltöttek, hogy kellő szinten nem tudja őket végigkísérni a belgrádi vagy a szabadkai képviselet. Az alapvető feladatom tehát végigkövetni a kétoldali megállapodás által létrejövő befektetéseket azokban a körzetekben, amelyekre kinevezést kaptam. A működési engedélyem az észak-bácskai, a közép-bácskai, a dél-bácskai, illetve a szerémségi körzetre vonatkozik

– ismertette a megbízatás részleteit az új tiszteletbeli konzul. Minket viszont az érdekelt, hogy a sokszor emlegetett történelmi csúcsról hova lehet még eljutni? Melyek azok a konkrétumok, amelyeknek megvalósulását a közeljövőben várhatjuk?

Nemrégiben számos olyan uniós pályázat zárult le, amelyekre magyar cégek pályáztak, és megnyerték azokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos feltételekkel le kell, hogy kérjék az elnyert összegeket, és ezt a pályáztató által megszabott határidő belül kell megtenniük.

Amennyiben a magyar cég a céljait Szerbiában kívánja megvalósítani – ahogyan ez sokszor történik -, akkor személyemben segítségre talál a cégalapítás tekintetében, a megfelelő partnerek keresésében, és a legkülönbözőbb eljárások lebonyolításában is. Legtöbbször nem csak jogi munkáról van szó, inkább a sok éves kapcsolatrendszer maximális kihasználásáról beszélhetünk. A jogrendszerek közti különbségek áthidalása ugyanis a munka egyszerűbb aspektusa: sokszor inkább arra van szükség, hogy a kulturális és társadalmi eltéréseket is értse és kezelni tudja az, aki a közvetítő szerepet betölti. Ahhoz ugyanis, hogy a kitűzött célt elérjük, ismerni kell a lehetséges utakat: a szerb felet is segíteni kell abban, hogy megfeleljen az uniós pályázatok által megszabott előírásoknak.

Zavarkó kiemelte, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében foganatosított korlátozások miatt hatványozottan szükség van arra, hogy az érkező magyar befektetők segítséget kapjanak.

Újabb magyar befektetések Szerbiában

Idén 18 millió euró értékű magyar befektetés már biztosan Szerbiában valósul meg. Kilenc magyar vállalat részesült ugyanis vissza nem térítendő támogatásban nyugat-balkáni beruházásához

– mondta október 20-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás okiratátadó ünnepségén, Budapesten.

Az eseményen a támogatási okiratot a kilencből négy vállalat vette át, amelyek összesen 6,6 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre Szerbiában, amelyhez 3,5 milliárd forintos támogatást kaptak. A KÉSZ Holding Zrt. 149,886 millió forint, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 296,282 millió forint, a Pharma Pack Hungary Kft. 794,357 millió forint, míg az UBM Trade Kft. 2,3 milliárd forint támogatásban részesült.

Az okiratátadáson Szijjártó Péter kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben Magyarország kétszeresére növelte a Nyugat-Balkánra irányuló exportját, aminek értéke meghaladta az évi 2,5 milliárd eurót. Szavai szerint másfélszeresére nőtt a nyugat-balkáni térségben végrehajtott magyar beruházások értéke is, elérve a 1,5 milliárd eurót. Ezzel a térség a magyar tőke kilencedik legfontosabb kihelyezési célpontjává vált – tette hozzá a magyar miniszter.

A befektetések lebonyolításához a magyar cégek immár Újvidéken is segítséget kérhetnek. Zavarkó Árpád tiszteletbeli konzul a Polita Desančića utca 1/1-es szám alatt fogadja az ügyfeleket minden munkanap 9-től 12 óráig, de a magyar állampolgárok tárcsázhatják a +381 (0)21 457560-as telefonszámot is.

FRANCIA SOROZAT: A horvátok alig zárták le a tendert, a franciák máris lobbiznak

KIBERBIZTONSÁG: Csak védelmi célokat szolgál az új horvát-amerikai kiberbiztonsági központ, ha minden igaz

FELSZOROZTÁK: Szerbiában egy hónap alatt megtízszereződött a fertőzöttek száma, de messze még a kollektív immunitás

BLAMA: Tévedésből “rossz migránst” vettek őrizetbe, majd megőrzésre átadták a menekültügyi hivatalnak

TEMETÉS: Belgrádban örök nyugalomra helyezték Irinej szerb pátriárkát a Szent Száva templom kriptatermében

MASSZÍV TESZTELÉS: Szlovéniában szinte teljesen leállt az élet, az ország a tömeges tesztelésre készül

BÜNTETÉS: Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia is csatlakozik a Belarusz elleni EU-s szankciókhoz, Szerbia viszont nem

KÍSÉRT A MÚLT: Emberi maradványokat találtak egy dél-szerbiai bányában

HÁZI KARANTÉN: Az egészségiügyi miniszter is összeszedte a vírust, pedig vigyázott

HALOTTNAK A CSÓK: Mégsem tartják be a járványügyi előírásokat, az Irinej pátriárka holtteste fölé helyezett üveget csókolgatják a hívek

EP-JELENTÉSTEVŐ: Készen állunk a közvetítésre Szerbia kormánya és ellenzéke között

MINDENKIT TESZTELNEK: Hétfőtől Zágráb tömeges koronavírus-tesztelést jelentett be, az eredmény 15 percen belül megvan

ÁGYFOGLALÁS: Görögország kormánya ágyakat vesz el a magánkórházaktól a kezelhetetlenné vált COVID-19 járvány miatt

UNIÓS KÉRÉS: Az EU arra kéri Koszovót és Szerbiát, hogy ne nyisson nagykövetséget Jeruzsálemben

HOZTÁK-VITTÉK A MIGRÁNSOKAT: Embercsempész-hálózatot számolt fel a szlovén rendőrség

NO COMMENT: Horvátországban a parlament elé került az elektronikus médiatörvény tervezete

ÚJABB EGYHÁZFŐ: A koronavírus következtében elhunyt a szerb ortodox egyház feje

BOLGÁR BLOKKOLÁS: Boriszov bolgár miniszterelnök is megszólalt az észak-macedón csatlakozási tárgyalások ügyében

ÚJABB EGYHÁZFŐ BETEGEDETT LE: COVID-19 fertőzés miatt kórházba került a görög ortodox egyház vezetője, Hieronümosz érsek

“PROBLÉMÁS ORSZÁGOK”: Janša szlovén miniszterelnök Magyarország és Lengyelország mellett áll az EU-s jogállamisági vitában

Who The Fuck Are You?

FELBÉRELTÉK: Állítólag Dér Csabának kellett volna megölnie a szerb elnököt

A BOSZNIAI SZERB CHURCHILL: Megvonná a fűtést a fővárostól, mert az ottani választók nem az általa vezetett párt jelöltjére szavaztak

HÁTBASZÚRTÁK: Brutális gyilkosság Szarajevóban, a helyi lakosok elkeseredettek a migránsok viselkedése miatt

CIRKUSZT A NÉPNEK: Szerbiában ismét nyereményjátékkal harcol(ná)nak a szürkegazdaság ellen

MEGHALLGATÁS: A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentéseket tett a helyiségnévtábla-rongálások ügyében

VUKOWAR: Emlékmenet, járvány és politikai kirakodóvásár

A MULTIETNICIZMUS SZÓVIVŐJE: Három zászló színei alatt tevékenykedik a nemrégiben kinevezett újvidéki tiszteletbeli konzul

LEVELET ÍRTAK: Az újvidéki civil szervezetek a Duna Bizottsághoz és a Duna Irodához fordultak az “Újvidék a vízen” projekt miatt

NEM BÜNTETLENÜL TÁVOZOTT: Meghalt a háborús bűnökért elítélt Tomislav Merčep volt horvát belügyminiszter-helyettes


Tóth D. Lívia

Tóth D. Lívia

1980-ban született. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatójaként ügyvezetői állást végez 2005-ig, majd grafikussá szakosítja magát és saját vállalkozásba kezd. 2010-től a helyi Tájékoztatási és Művelődési Központ szervezője és a Temerini Rádió munkatársa. 2011-től a Vándor Bábszínház elnöke. 2017-től a Pannon RTV tudósítójaként dolgozik, majd 2019-ben átszerződik a Magyar Szó Lapkiadó kft-hez. Két gyermekes családanya, a mai napig Temerinben él.

Facebook hozzászólások

EZT OLVASTA(D)?
MEGHALLGATÁS: A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentéseket tett a helyiségnévtábla-rongálások ügyében
0Shares
0