Connect with us

Lapszemle

A boszniai szerbek közül is sokan tartanak káosztól – Szabad Európa

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

dodik orban kezel
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 3 perc

A boszniai szerb vezetés elszakadáspárti lépései sokakat aggodalommal töltenek el a lakosság körében is, számos megkérdezett attól tart, hogy káoszba süllyed az ország. Az ország központi kormányának munkáját ellehetetlenítő intézkedésekkel kapcsolatban többen is aggodalmukat fejezték ki a Reuters tudósítójának a Boszniai Szerb Köztársaságban.

Az 1992 és 1995 közötti boszniai háborút követően még mindig súlyos etnikai feszültségekkel terhelt ország napjainkban az elmúlt évtizedek legsúlyosabb politikai válságát éli át. Milorad Dodik boszniai szerb vezető ugyanis nemrég bejelentette, hogy a szerbek kivonulnak az ország szövetségi intézményeiből, adózási rendszeréből, valamint hadseregéből, és önálló fegyveres erőket hoznak létre. Ez számos szakértő, köztük az ENSZ illetékes jelentéstevője szerint is a háborút lezáró daytoni békeszerződés összeomlásához vezethet.

EZ A BESZÁMOLÓ RÉSZBEN A REUTERS BRIT HÍRÜGYGNÖKSÉG MŰVE, EREDETILEG A SZABAD EURÓPA JELENTETTE MEG MAGYARUL, INNEN VETTÜK ÁT VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL.

A BALK NYITOTT MÁS VÉLEMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK BEFOGADÁSÁRA, BÁR EZ NEM JELENTI AZT, HOGY ENNEK A CIKNEK MINDEN SZAVÁVAL EGYET ÉRTÜNK.


Nem állnak rendelkezésre megbízható közvélemény-kutatási adatok az elszakadás kérdésével kapcsolatban, a kiterjedt állami szektorban dolgozó szerbek pedig az esetleges következményektől tartva nem voltak hajlandók névvel nyilatkozni a brit hírügynökségnek.

Így nehéz akár csak nagyjából is felbecsülni a szeparatista érzületek elterjedtségét a boszniai szerbek körében.

A magánszférában dolgozó és nyugdíjas válaszadók azonban kivétel nélkül mindannyian ellenérzésüket fejezték ki a függetlenségi törekvések kapcsán.

– Teljes katasztrófa lenne. Még nagyobb lenne a nyomor

– mondta Pale város bevásárlóközpontjában Radomir Škobo fűtésszerelő, aki szerint a lépés tömeges munkanélküliséghez vezetne.

– Sokan Szarajevóban dolgozunk, nem hiszem, hogy képesek lennénk külön élni. Szerintem ez lehetetlen, nem maradhatunk egyedül

– hangsúlyozta Koviljka Ninković idősgondozó.

Az embereknek már nincs kedvük háborúzni

Hasonlóan vélekedett egy, az autója csomagtartójából bort áruló, Miro nevű férfi is, aki szerint a függetlenné válás nem javítana a hétköznapi emberek helyzetén, akiknek ugyanúgy szembe kellene nézniük a munkanélküliséggel, a mindent átható korrupcióval és a rossz gazdasági kormányzással.

– Nyomorban élünk. A politikusok annyit vesznek el, amennyit csak tudnak, a kisemberek meg nem kapnak semmit. Az elszakadás nem lenne hasznunkra. Elegünk van mindenből. Csak azt akarjuk, hogy békében és jó egészségben élhessünk tovább

– fogalmazott.

– Függetlenedésre csakis akkor kerülhet sor, ha arról megegyezés születik az országot alkotó három etnikum között. Az embereknek már nincs kedvük háborúzni, rájöttek, hogy nincs értelme

– húzta alá egy 85 éves nyugdíjas, Čedo Bojanović.

A mintegy százezer halálos áldozatot követelő 1992–1995-ös háborút követően Bosznia- Hercegovinát két régióra osztották, a többségében szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságra, valamint a túlnyomórészt bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációra. A két országrésznek saját kormánya és parlamentje, valamint intézményrendszere van, de az országrészek képviselői a szövetségi intézmények munkájában is részt vesznek.

A központi kormány jogköreit az utóbbi évtizedekben fokozatosan kiterjesztették az állam működőképességének erősítése érdekében.

Milorad Dodik azonban el akarja törölni ezeket a reformokat, és vissza akar térni az 1995-ös daytoni megállapodáshoz, amelynek alapján a közös kül-, illetve gazdaság- és pénzügypolitikát leszámítva minden hatalom a régiókat illette meg.

Veszélyes hazárdjáték

A háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja évek óta ismételgeti, hogy az ország szerbek lakta része elszakadna Bosznia- Hercegovinától, és független állammá válna. A politikus ugyanakkor egy novemberi interjúban tagadta, hogy kész lenne feláldozni az ország békéjét céljai elérése érdekében. Korábban arról is beszélt, hogy a jelenlegi államon belül kívánja kiharcolni a szerb entitás teljes autonómiáját, ami nem érintené az ország területi egységét.

Sokan ennek ellenére a daytoni békemegállapodás veszélyeztetésével vádolják Dodikot, és nemzetközi szankciókat sürgetnek ellene.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió óva intett a boszniai szövetségi intézmények szétverésétől, de eddig nem hoztak konkrét intézkedéseket Dodik megállítására.

Mirko Šarović, a legnagyobb boszniai szerb ellenzéki párt vezetője szerint a jelenlegi vezetés egyoldalú lépései az egész ország békéjét és biztonságát veszélybe sodorják.

– Dodik egyfajta veszélyes hazárdjátékba rángat bele minket, amelyre sem a Szerb Köztársaságnak, sem Boszniának nincs szüksége

– jelentette ki.

Gordana Katana politikai elemző pedig arról számolt be, hogy Dodikkal főleg az állami szektorban dolgozók és “szélsőségesek egy kisebb csoportja” ért egyet, azonban nem tudhat maga mögött széles társadalmi támogatottságot. Hozzátette: a politikus már nem rendelkezik kétharmados többséggel a parlamentben, így jelenleg csak nem kötelező érvényű nyilatkozatokat fogadhat el törvények helyett.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása
BALK könyvek Balkán

Lapszemle

Meg sem próbálták védeni Károlyiék a Délvidéket 1918-19-ben – Mandiner

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Írta

Meg sem próbálták védeni Károlyiék a Délvidéket 1918-19-ben
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 4 perc

A szerbek katonai fölénye mítosz volt, ám ha Belgrádban kicsit hamarabb kapcsolnak, ma talán Pécs is szerb lenne. Új kötet született a Trianont megelőző időszak délvidéki diplomáciai játszmáiról.

Ez a cikk eredetileg a Mandinerben jelent meg ezen a linken. A BALK szerkesztett formában teszi közzé az ottani írást.

– Mítosz a szerbek ereje és virtusa, a magyar és a szerb hadsereg is ki volt merülve a négyévnyi szakadatlan küzdelemben

Hornyák Árpád a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a 20. századi magyar-jugoszláv kapcsolatok történetének kutatója; e területen számos kötetet és tanulmányt publikált, délszláv levéltári források alapján írt például a Horthy-korszak Magyarországának jugoszláv recepciójáról.

– mondja a Mandinernek Hornyák Árpád, a Szerb iratok a trianoni békeszerződésről című forráskötet, a Trianon100 Kutatócsoport sorozata nyolcadik darabjának szerzője-szerkesztője.

A könyv elején található tanulmány egyébként részletes bevezetést ad a további mintegy kétszáz oldalnyi, magyarra fordított diplomáciai irathoz, levelezéshez, amelyekből kiviláglik, mi minden zajlott a háttérben a magyar történetírás számára csodálatosan egységesnek tűnő délszláv diplomácia mögött.

– A legérdekesebbek azok a források voltak, amelyek egyfelől az ország gazdasági követeléseket támasztják alá sokszor légből kapott érvekkel, másrészt azok, amelyek az elkeseredett küzdelmet mutatják, amit a magyarországi délszlávok egy része folytatott azért, hogy az alakuló Jugoszláviához tartozhasson, s amin 1919 tavaszától Trianon napjáig ügyködtek, sőt, annál is tovább, miközben 1914 előtt még ötletként sem merült fel a körükben, hogy a Magyar Királyság ennyire belső részei is elszakadhatnak és egyesülhetnek Szerbiával

– sorolja a kutató.

Ugyanakkor dacára annak, hogy már 1914 augusztusában nekiláttak egy leendő békekonferenciára összerakni a megfelelő követelések anyagait, mégis valamelyest felkészületlenül érte őket a helyzet, hogy a másik két társult állam – Horvátország és Szlovénia – érdekei nem mindenben egyeztek az övéikkel.

– Szerbia a stratégiai-gazdasági elveket hangsúlyozta a tárgyalásoknál, mert így remélhette nagyobb területek kihasítását a magyar Délvidékből, míg Horvátország az etnikai elveket, mert így remélt nyereséget Olaszország rovására

– írja le a helyzetet a kutató. Szerbia agrárország volt, de nem túl jó földekkel, ezért ki volt éhezve a bácskai és bánsági termőterületekre, illetve – Belgrád határvárosi sebezhetőségét négy éven át megtapasztalva – minél inkább északra akarta tolni a határt. A horvátok részéről volt bizonyosfokú hajlandóság az önmérsékletre, de tényleg nem holmi társnemzeti hálából vagy korrektségből, hanem mert Dalmácia kapcsán akarták alátámasztani aspirációikat Olaszországgal szemben.

Mindenesetre a szerbek szervezett ellenállásba nem ütköztek, amikor bevonultak a demarkációs vonal által kijelölt magyar területekre, amelyeket a Károlyi-kormány a belgrádi konvencióval szentesített, és eleinte atrocitások sem történtek, főleg nem olyan mértékben, mint a második világháborút követően.

– A demarkációs vonal egyébként is ideiglenesnek volt szánva, a magyar közigazgatás még 1919 elejéig helyén maradt

– jegyezte meg Hornyák.

– Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy még az 1920-ban szentesített határoknál rosszabbakat is meghúzhattak volna az egykori Délvidéken

– hívta fel a figyelmet rá a kutató, aki szerint például a pécsi szénmedence is fontos követelésük volt a szerbeknek, hiszen a szén látta el akkor azt a szerepet, amit manapság az olaj, anélkül nem lehetett ipart működtetni; nem véletlen, hogy nem akaródzott kiüríteniük az új határokon is túlnyúlóan megszállt baranyai térséget.

– Ekkor azonban már késő volt új követelésekkel előállni, a nagyhatalmak már nem támogatták újabb igények kielégítését, ha úgy vesszük, jugoszláv szempontból elmulasztották kérni ezeket a területeket, s meglehet, ha előbb kapnak észbe, most Pécs is szerb lenne

szerb trianon

fotó: Mátrai Dávid / Mandiner

– mutat rá Hornyák, aki egyébként leszámolt a jugoszláv-román háború lehetőségének mítoszával is a volt magyar területek birtoklásáért; mint fogalmaz, a háború után érthetőbbek lettek volna radikálisabb reakciók a nyertesek részéről, ugyanakkor éppen a háborús véráldozatok miatt lehettek éppen óvatosabbak is.

Amikor a mai szerb történettudomány álláspontját kérdezzük, Hornyák egy történettel felel.

– Néhány éve egy oroszországi konferencián a szerb kolléga konzekvensen a Vajdaság »felszabadításáról« értekezett, majd, amikor rákérdeztem, hogy pontosan kik alól akarták felszabadítani a területet, hiszen felszabadításról akkor beszélhetünk, ha egy valahová tartozó területet egy idegen hatalom elragad, és azt elkergetik, mosolyogva annyit közölt, hogy »mi ezt így mondjuk«

– mondta Hornyák, aki szerint valahol érthető is, ez a délszláv háborúk traumája, és azután, hogy végül az 1914-hez képesti egyetlen országgyarapításuk, ami ma is megmaradt, az a Vajdaság.

– Ez egy érzelmekkel átszőtt történet, ahogyan nekünk Trianon, az objektivitás inkább a fiatalabb generációkban és inkább részletkérdésekben nyilvánul meg. Annak kapcsán szkeptikus vagyok, hogy itt a közeljövőben a területelcsatolásokról például közös történelemkönyv szülessen, és azt is elképzelhetetlennek tartom, hogy lenne olyan szerb történész, aki felvállalná, hogy hozzányúl ehhez a nemzeti mítoszhoz

– fejtegette a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Hornyák ugyanakkor nem teljesen pesszimista: kiemeli, hogy tárgyilagosabb, konszenzusosabb a viszonyulás már egymás kisebbségeinek védelme tekintetében hazánk és Szerbia között, és más atrocitások – például az 1944-es délvidéki magyarellenes vérengzések – már tisztességesen elismerésre kerültek szerb oldalról is.

S hogy mit gondol minderről az átlagszerb, hogy hogyan kerültek magyarok az északi határaikra? Hornyák szerint egy dél-szerbiai valószínűleg semmit; a tősgyökeres vajdaságiak ismerik a történelmet, számukra evidencia, azonban a délszláv háborúk után – részben az etnikai tömb megbontásának szándékával – odatelepített szerbek számára korántsem az. Csupán a sérelmek.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása

KÖVETÉS

A BALK Hírlevele


Azonnali értesítés

Meteorológia

A szerző cikkei

Könyvek kedvezménnyel

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Könyvek kedvezménnyel

Tíz nap legjava