Connect with us

Bosznia

ÚJ JÁTÉKOS RÉGI SZEREPBEN: Nagy-Britannia az EU-ból történt kilépése óta növekvő aktivitást mutat a Nyugat-Balkánon

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

11 boszniai harmak brit
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

Nagy- Britannia a BREXIT lezárulta óta növelte külpolitikai aktivitását a Nyugat- Balkánon. A Bosznia- Hercegovinában 2021 nyara óta húzódó politikai patthelyzetben az USA és Nagy- Britannia külügyi szakemberei komoly munkát fejtenek ki a befagyott konfliktus feloldása érdekében. A britek magas szintű látogatások sorával igyekeztek nyomatékosítani a többi szereplő irányába, hogy ők is részt akarnak vállalni a Bosznia körüli újabb nagyhatalmi versenyfutásban.

Regionális gyökerek

Nagy- Britannia a „balkáni politikai boszorkánykonyhában” kevésbé jártas olvasó számára nem úgy ismert, mint a térség mély történelmi szereppel bíró aktora, de a brit külpolitikai érdekérvényesítés valójában az ottomán hatalom XIX. század eleji meggyengülésétől jelen van a térségben. A szigetlakókhoz köthető politikai lépések történelmi távlatú értelmezéséhez indokolt kiszélesíteni a Balkánra vetített fókuszt, mivel a britek globális hatalomként nagyobb összefüggési rendszer mentén kénytelenek alakítani a balkáni szerepvállalásukat.

Ennek a felfogásnak az eredménye, hogy a Balkán-félsziget államaival kapcsolatos brit külpolitika szervesen kapcsolódik a XIX. század óta a Földközi-tenger keleti medencéjében folytatott brit fellépéshez. Gazdasági és földrajzi tényezők következtében a brit külpolitikának vélhetően sosem volt deklarált célja, hogy elsődleges hatalmi tényező legyen a nyugat-balkáni régióban, azonban a többi nagyhatalommal szembeni konfrontáció miatt indokolttá vált a permanens jelenlét megteremtése a nyugvópontra jutni nem tudó övezetben.

Nagy- Britannia a gyarmatosítás fő sodorvonalától eltérve igyekezett kiterjeszteni érdekszféráját az 1820-ra komoly belső gondokkal küzdő Oszmán Birodalom rovására. A britek elsőként az 1830-ban lezárult görög szabadságharcot támogatták, amelynek eredményeként létrejött a független Görögország. Az oszmán uralom alól elsőként felszabadult balkáni állam ügyének felkarolásában jelentős szerepet vállaltak a britek.

Az oszmán birodalom helyzetét gyengítő görög függetlenség „önzetlen” támogatása akkor csúcsosodott ki, amikor 1832. évi Londoni Konferencián a britek a francia és orosz delegációval megállapodást kötöttek arra vonatkozóan, hogy a görög királyi címet Wittelsbach Ottó nyeri el. A háromhatalmi egyetértés szépséghibája mindössze annyiban nyilvánult meg, hogy erről csak a görög népet nem kérdezték meg.

ÚJ JÁTÉKOS RÉGI SZEREPBEN: Nagy- Britannia az EU-ból történt kilépése óta növekvő aktivitást mutat a Nyugat- Balkánon

Ezt követően az Osztrák- Magyar Monarchia és Nagy- Britannia egyidejűleg gyakorolt a török portára külpolitikai nyomást területek átengedése végett, aminek eredményeként az 1878. évi Berlini Kongresszuson a Monarchia a Boszniai Vilajetet és a Sandžakot, míg Nagy- Britannia Ciprust vonta katonai ellenőrzése alá. A balkáni szerepével kapcsolatos brit doktrína kapcsán, meg kell jegyezzük, hogy mind a görög függetlenség támogatása, mind Ciprus megszerzése az Ottomán Birodalom gyengítését szolgálta, ami lehetővé tette a britek I. világháború utáni hegemóniáját a Közel- Keleten.

A Második Világháború éveiben Tito csapatainak támogatása a Tengelyhatalmak erői egy részének lekötését szolgálta. Összefoglalva a brit beavatkozások sora nem tekinthető másnak, mint valamely balkáni államnak nyújtott véd-hatalmi funkció gyakorlása, ami a saját hatalmi érdekek érvényesítésével párosul.

A régi szerep aktualizálása

A történelmi kitérő után a jelenkori helyzet kapcsán meg kell említsük, hogy Nagy- Britannia már 25 évvel ezelőtt bábáskodott Bosznia- Hercegovina megszületésénél, hiszen a daytoni békeszerződést aláíró államok egyike. A brit befolyás csúcspontja a független Bosznia- Hercegovina életében a 2002 és 2006 közötti időszak volt, amikor az ENSZ bosznia-hercegovinai főképviselőjének tisztségét a brit Paddy Ashdown töltötte be.

Az utóbbi években a BREXIT-be belefáradt Nagy- Britannia nem mutatott látványos külpolitikai lépéseket a Nyugat- Balkánon, különösen nem Boszniában, ami kimondatlanul is inkább az USA (egyik) védnököltjének szerepét töltötte be a régióban.

A BREXIT lezárulásával azonban a balkáni irányú brit külpolitika jellege megváltozott. Ennek hátterében részben az áll, hogy az EU-ból való kilépéssel Nagy- Britannia megkezdte a külpolitikáját jellemző hangsúlyok finomra hangolását. Az aktívabb brit nemzetközi szerepvállalás másik generátora, hogy az orosz és kínai térhódítás a hagyományos brit érdekszférát is elérte, például Közép- Afrikában – így ezekkel az államokkal szemben Nagy- Britannia kinyitotta a XIX-XX. században alkalmazott „véd-hatalmi esernyőt” a vele szövetséges államok támogatására.

Boszniai helyzethez kapcsolódóan, első lépésként Johnson két kormányzati nagyágyút, az emberi jogok iránti elkötelezettségéről ismert Lord Tariq Ahmad of Wimbledont, a brit külügyminisztérium államtitkárát, valamint Annabel Goldie védelmi minisztert küldte több napos boszniai útra 2021 decemberében. Mindkét kormányzati szereplő számos találkozón vett részt. Ezeken hangsúlyozták Nagy- Britannia szilárd és világos állásfoglalását Bosznia- Hercegovina területi integritásának megőrzése mellett.

A brit fél a magas szintű látogatásokkal egyidejűleg december 2-án a londoni Parlamentben is napirendre tűzte Bosznia- Hercegovina biztonsági helyzetének kérdését. Az alsóházi vita során Milorad Dodik közelmúltbeli politikai lépéseivel szemben éles kritikát fogalmaztak meg az angol képviselők, és felhívták a Johnson kabinet figyelmét a konfliktus régiós szintűvé duzzadásának lehetőségére.

Ugyanezen a napon Boris Johnson brit miniszterelnök a boszniai helyzet eszkalációjának lehetőségét komolyan véve sir Stuart Peachet, a királyi légierő nyugállományú tábornokát nevezete ki az újonnan létrehozott nyugat-balkáni különmegbízotti pozícióba. A kinevezést Johnson azzal indokolta, hogy olyan magas a feszültség, ami miatt „a régió az elmúlt két évtized legnagyobb ével néz szembe.”

Peach rutinos katonadiplomatának számít, mivel a brit hadseregben betöltött pozíciókon túl 2018. júniusától 2021. júniusi nyugállományba vonulásáig a NATO Katonai Bizottságának vezetője volt. Peach a Balkánon sem „repül teljesen vakon”, mert a koszovói krízis alatt a királyi légierő Olaszországban állomásozó csapattestének parancsnoka volt, majd a KFOR kötelék légi egységeit vezette 2001-ig.

Balkáni zoológia

A Johnson kabinet abból a premisszából indult ki a helyzet elemzésekor, hogy a Nyugat- Balkán centrumában elhelyezkedő Bosznia kulcsfontosságú az egész térség biztonságának megőrzése szempontjából, mivel egy nemzetiségi alapú konfliktus ebből az országból az egész régióra kiterjedhet. Peach, mint nyugállományú katonai vezető különmegbízotti pozícióba való kinevezésével egyértelművé tette a brit kormány, hogy a törekvései fókuszában a régió stabilitásának és békéjének megőrzése áll.

A brit külpolitikai vezetés impozáns és nagyívű elképzelése, hogy a BREXIT után az USA és az EU mellett harmadik egyenrangú félként lépnének fel a demokratikus, szabadpiaci kapitalista berendezkedés megóvása érdekében olyan országokkal szemben, mint Oroszország vagy Kína.

A szigetországi oroszlán komoly diplomáciai erőtartalékokkal bír, mivel az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagja, a G7 tagja és atomhatalom. Ezek mellett egy komoly államszövetség, a sokak által alulértékelt British Commonwealth gazdasági és ideológiai mozgatórugója is egyben, amelyet a britek a több évszázados kulturális és gazdasági kapcsolatok miatt maguk mögött tudhatnak.

Mindezek ellenére a mai Bosznia- Hercegovina a korábbi kétszáz évben látottaknál komplexebb dzsungel képét mutatja, ahol a hatalmi táplálékláncban a boszniai farkason kívül (kurjak) jelen vannak olyan komoly nagyvadak, mint az orosz medve és a szerb sas. A mesebeli kínai sárkányt nem is akarjuk említeni, amellyel a brit oroszlán nehézkesen veheti fel a versenyt az amerikai bölény nélkül.

English

Dodik travels to Moscow, yet receives money from the European Union

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Dodik pénzt kap az EU-tól / Dodik travels to Moscow and receives money from the EU
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

The European Commission has lifted the suspension it imposed last year on the disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic. Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb entity, expressed his gratitude to his coalition partners for their support in this matter, while the entity he leads is experiencing worsening economic conditions. The upcoming repayment of bonds issued on the Vienna Stock Exchange this year may force Dodik to take on additional significant loans. It is possible that he will seek assistance in Hungary as well.

In Brussels, they loosened their grip

Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, achieved a significant result on Friday, as the EU revoked the suspension of EU-funded development projects in the Serbian entity.

The disbursement of EU funds intended for the Bosnian Serb Republic had been suspended since February last year, as the EU Commission sought to exert pressure on Dodik’s Independent Social Democrats Alliance (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) due to their secessionist tendencies.

Although the European Union did not impose sanctions on Bosnian Serb political leaders at that time, the Commission ordered the freezing of all projects receiving EU support.

It was already known at the time of the halt in investments, mostly related to infrastructure development, that the Serbian entity, burdened by significant debt due to bonds issued on international stock exchanges, would not be able to compensate for the resulting shortfall from its own budget.

In May of this year, several Bosnian newspapers reported that the leadership of the Bosnian Serb Republic could be in trouble if they do not find new external funding to finance their accumulated external debt.

While the risk of technical bankruptcy is not discussed in Banja Luka, it can be assumed that the EU, in plain terms, „didn’t let Dodik off the hook” and resumed the disbursement of previously frozen financial assets.

According to experts knowledgeable in the Bosnian financial sector, the EU’s restart of programs has provided a lifeline to the otherwise grim state of the Bosnian Serb economy.

However, experts agreed that the influx of EU funds alone will not be sufficient to ensure the necessary growth for financing external debt. This is because its impact does not generate enough additional GDP growth in the Bosnian Serb Republic to break free from the debt spiral.

One may ask, why did Brussels yield?

The answer, according to many, is that this step was a significant gesture towards the Bosnian Serb region on the brink of international isolation and economic collapse.

Dodik, in turn, has only earned this by fulfilling the coalition agreement he made with the Croatian Democratic Community of Bosnia and Herzegovina (Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine, HDZ BiH) and the left-wing Bosnian party alliance known as the „troika” until now.

Troubles within the coalition arise

The importance of restarting EU programs is also reflected in Dodik himself expressing gratitude, in front of the press, to Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, for consistently keeping the issue of restarting frozen projects in the Serbian entity on the agenda during his visits to Brussels this year.

elmedin konakovic milorad dodik 1

On the right, Elmedin Konaković, the Bosnian Minister of Foreign Affairs, plays the role of a helpful lobbyist, while on the left, Milorad Dodik, the president of the Bosnian Serb Republic, needs to be connected to a financial infusion

Simultaneously with the announcement of the financial good news, Denis Bečirović, the Bosnian member of the Bosnia and Herzegovina Presidency, also held negotiations with members of the Western Balkans Working Group of the European Parliament in Brussels.

Bečirović’s participation in the meeting caused significant disruption within the communication machinery of the Bosnian government coalition. This was because the member of the presidency asked the present EU representatives to impose further sanctions against Dodik, and he described the continuation of the disbursement of EU financial assets as a „terribly bad step.”

Regarding Bečirović’s stance against Dodik, it is worth noting that in previous years, he has repeatedly accused the top Bosnian Serb leader of separatist tendencies and violating the principles of the Dayton Agreement.

His recent actions were particularly uncomfortable for his own party, the Social Democratic Party (Socijaldemokratska Stranka, SDP), as this position completely contradicted the coalition government’s stance, including that of his own party, regarding EU funds.

Although there haven’t been similar levels of communication among some players within the five-party government coalition in the past, and the government seemingly continued its work uninterrupted, strong figures within the coalition parties often make comments that indicate underlying tension.

When it comes to separate communication, the SDP takes the lead, as several prominent members sharply criticize the work of the coalition partners organized on the basis of two ethnicities, the Bosnian Serb SNSD and the Croatian HDZ BiH.

The ‘unique word scattering’ observed in the communication of the SDP can be traced back to the fact that the Yugoslav state party’s successor organization in Bosnia, in addition to its traditional center-left orientation, has sought to broaden its support among progressive and neo-Marxist youth groups. These groups find it difficult to accept that the SDP, which represents a multiethnic and atheist approach they support, formed an alliance with the Bosnian Serb and Croatian conservative political forces that were continuously criticized in the previous cycle.

Dodik needs to pay (or should pay)

Regardless of the opening of EU funds, the economic situation of the Bosnian Serb Republic is difficult to assess positively.

The maturity dates of entity bonds issued on the London and Vienna stock exchanges are approaching, and their repayment will pose a significant burden on the budget of the Serb entity.

The numbers speak for themselves.

This year, the Serb entity has a bond-based debt obligation of approximately 1,099 million BAM (convertible mark), which amounts to 208 billion Hungarian forints. In addition, the government of the Bosnian Serb Republic has to pay an additional 900 million BAM (170 billion Hungarian forints) this year based on other commitments.

A significant portion of these obligations is related to certain infrastructure investments. From this year’s upcoming debt pile, a portion of the Bosnian Serb bonds issued on the Vienna Stock Exchange in previous years will mature in June. After this, the Serb entity will have to pay approximately 400 million BAM (75 billion Hungarian forints).

To ensure the financing of the mentioned debt, the Bosnian Serb Republic received a loan of 180 million BAM (34 billion Hungarian forints) from Hungary.

We have previously reported in detail about this transaction and the support program provided by the Hungarian government to Bosnian Serb agricultural entrepreneurs.

According to news reports in the Bosnian press, in order to continue rolling over the high external debt, Dodik may be preparing, or rather, be forced to take on another loan of approximately 2 billion BAM (380 billion Hungarian forints) in the near future.

Most analysts link this future transaction, which has so far been only speculation, to the Chinese development funds that are still leading in the Western Balkans region, due to the drying up of Russian resources. However, it is also possible that Dodik may once again knock on Budapest’s door for a little injection of funds.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava