Connect with us

Bosznia

Dodik tábornoka lett a bosznia-hercegovinai hadsereg új vezérkari főnöke

Az új vezérkari főnök megválasztása amiatt sem volt egyszerű feladat, mert a „nagysikerű” Daytoni Egyezmény előírja, hogy a három államalkotó nemzet tagjainak milyen sorban kell követniük egymást a vezérkari főnök székében: leegyszerűsítve a képletet, a leköszönő bosnyák tábornokot egy szerb nemzetiségű katonának kellett követnie

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

A szerbiai hadsereg képviselője mögötti őszes személy Gojko Knežević, aki Zukan Helez fenyegetése ellenére is részt vett az idei január 9-i megemlékezéseken, ő lett az új vezérkari főnök
A szerbiai hadsereg képviselője mögött látható őszes személy Gojko Knežević, aki Zukan Helez fenyegetése ellenére is részt vett az idei január 9-i megemlékezéseken, a bosnyák médiában csak ez az egy rossz minőségű fotó található az eseményről
Értékeld ezt a cikket a szívecskék segítségével!
[Összesen: 0 Átlag: 0]

Hallgasd meg ezt a cikket!

Gojko Knežević dandártábornok lett a boszniai hadsereg új vezérkari főnöke. A kinevezést beárnyékolja, hogy a szerb nemzetiségű Knežević részt vett január 9-én a boszniai Szerb Köztársaság napja alkalmából Banja Lukában rendezett ünnepségen, amelyet a boszniai alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek minősített. Zukan Helez védelmi miniszter vizsgálatot ígért az ügyben, ehelyett azonban magasabb beosztásba segítette a szerb tábornokot.

Vezérkari főnök kerestetik

A NATO csatlakozás és az EU integráció felpörgetése érdekében a 2023. januárjában megalalkult Miniszterek Tanácsa (Vijeća Ministara, VM) igyekszik meghozni azokat a személyügyi döntéseket, amelyekhez a korábbi években nem volt meg a három államalkotó nemzet között a kellő szintű bizalom.

Az egyik rendezést kívánó poszt a boszniai hadsereg vezérkari főnökének tisztsége volt, tekintettel arra, hogy a pozíciót január 31-éig betöltő Senad Mašović altábornagyot 2018. márciusában nevezték ki négy évre, így két éve ügyvezetői minőségben látja el a feladatait, ám 2023. decemberéig a belpolitikai feszültség növekedése miatt a Miniszterek Tanácsa és az Álllamelnökség szintjén sem született döntés az új vezérkari főnök személyéről.

A megfelelő jelölt kiválasztása amiatt sem volt egyszerű feladat, mert a „nagysikerű” Daytoni Egyezmény ezen a téren is előírja, hogy a három államalkotó nemzet tagjainak milyen sorban kell követniük egymást a vezérkari főnök székében: leegyszerűsítve a képletet, a bosnyák Mašovićot szerb nemzetiségű katonának kellett követnie.

Utóbbi éppenséggel szép számban akad a boszniai haderőben, olyannyira, hogy a korábbi években többször jelentett problémát, hogy a megfogyatkozott számú horvát és a csökkenő intenzitással katonáskodni akaró bosnyákoknak fenntartott nemzetiségi kvóta rovására is szerbeket kellett alkalmazni a boszniai haderőben, más jelentkező híján.

A helyzet megoldására a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Szövetsége (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD), mint a boszniai kormány egyik koalíciós pártja Gojko Knežević dandártábornokot jelölte a pozícióra.

Knežević jelöltségét a boszniai kormány szerepét betöltő Miniszterek Tanácsa rögtön támogatta, azonban az Államelnokség szintjén a kinevezési folyamat tavaly októberben elakadt, Denis Bečirović bosnyák államelnökségi tag ugyanis fenntartással volt Knežević személyét illetően.

Végül azonban döntött az EU és NATO elvárások miatt növekvő politikai nyomás, és Bečirović is hozzájárult Knežević dandártábornok kinevezéséhez. Így sor is került a boszniai szerb tábornok beiktatására 2024. január 31-én.

Idén is megünnepelte január 9-ét

Bečirović akadékoskodása nem volt teljesen ok nélküli, tekintettel arra, hogy Knežević dandártábornok a korábbi években sem rejtette véka alá a boszniai szerb entitással és az azt vezető Milorad Dodikkal szembeni pozitív elfogultságát.

Ennek egyik kifejeződése volt, hogy miközben a szerb tábornok kinevezése körüli vita zajlott az Államelmökségben, Knežević nem volt rest idén is részt venni a boszniai Szerb Köztársaság függetlenségi napja alkalmából megszervezett január 9-i ünnepségsorozaton. Ráadásul, ezt annak ellenére tette, hogy Zukan Helez védelmi miniszter kifejezetten utasította a boszniai hadsereg hivatásos tagjait, hogy maradjanak távol az eseménytől.

A boszniai alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített ünnepen való tábornoki részvétel pestiesen szólva, kicsapta a biztosítékot a bosnyák konzervatív körökben, akik ezt kellő hivatkozási alapnak tekintették ahhoz, hogy Helez védelmi miniszter lemondását követeljék.

Valójában nem volt újkeletű Knežević megjelenése a Banja Lukában tartott megemlékezésen, mivel 2017. óta minden évben ott volt eddig az eseményen. A Glas Srpske napilap számára 2017-ben adott interjúban többek között azt mondta, hogy „a szerb entitás napját díszegyenruháját felöltve ünnepli, és mint házigazda fogadja a külföldi katonai delegációkat, köztük Ljubiša Diković szerbiai vezérkari főnököt.”

Az eset akkor nem váltott ki nagyobb felháborodást, pedig Knežević már akkor is csak eggyel töltött be alacsonyabb beosztást, mint amibe most került, vagyis vezérkari főnök-helyettes volt.

Milodar Dodik a boszniai Szerb Köztársaság elnöke egy 2017-es felvételen fogadja Ljubiša Ɖiković szerbiai vezérkeri főnököt a január 9-i ünnepségsorozaton a Drinán túlról, aki mögött akkor is ott sorakozott Gojko Knezević dandártábornok

Milodar Dodik a boszniai Szerb Köztársaság elnöke egy 2017-es felvétel tanúsága szerint fogadja Ljubiša Diković szerbiai vezérkeri főnököt a január 9-i ünnepségsorozaton a Drinán túlról, aki mögött akkor is ott sorakozott Gojko Knezević dandártábornok (Forrás: Hayat)

Helez hiába fenyegetődzött

Zukan Helez védelmi miniszter fenyegetése nem tartotta vissza a boszniai szerb katonai vezetőket attól, hogy hadával jelenjenek meg a Banja Luka-i ünnepségen. A már említett Knežević mellett biztosan a résztvevők között volt Radovan Jović őrnagy, a boszniai hadsereg tartalékos erőinek parancsnoka, és a nevével ellentétben szerb Nebojša Bošnjak őrnagy, aki a hadműveleti parancsnokság helyettes vezetője, továbbá más alacsonyabb beosztású katonai vezetők a szerb nemzetiség köréből.

A Klix hírportál már január 9-én az ünnepi események alatt megkereste Helezt, hogy kommentálja a szerb nemzetiségű főtisztek megjelenését a Banja Lukában tartott ünnepségen. A boszniai védelmi miniszter nem mondhatott egyebet, mint hogy nem tud arról, kik jelentek meg a január 9-i eseményen, így azt ki kell vizsgálni. A miniszter megjegyezte továbbá, hogy a „törvény szigorával kell lesújtani azokra, akik odamentek”, tekintet nélkül arra, hogy kikről van szó.

Nos, a törvény szigorát utóbb sutba vágták, és Helez kénytelen volt meghajolni a koalíciós partnerek, valamint a NATO helyi képviseletének nyomása előtt, aminek eredményeként vizsgálat helyett Knežević vezérkari főnöki kinevezésének előkészületeit kellett elrendelnie. Utóbbira sor is került január 31-én.

Az SNSD pozíciót nyert

Aleksandar Goganović (SNSD) védelmi miniszter-helyettes, a szerb nemzetiségű vezérkari főnök kinevezéséhez kapcsolódóan jelezte, hogy Knežević személye volt a legjobb választás, és a kinevezésének köszönhetően több mint tíz év után újra szerb tábornok áll a boszniai fegyveres erők élén.

A vezérkari főnöki poszt egy stabil, békeállapotban lévő ország számára nem bír akkora jelentőséggel, mint a potenciális konfliktusos övezetnek minősülő Bosznia-Hercegovinában, ahol ráadásul nem elsősorban külső, hanem belső feszültségek adnak okot az aggodalmakra.

Ezen túlmenően adódik a kérdés, mennyiben tudja összefogni a háromnemzeti haderő egységeit egy olyan tábornok, aki a miniszteri utasítással szembe menve, nyíltan részt vesz egy Bosznia-Hercegovina alkotmányosságát sértő rendezvényen.


Mini közvélemény-kutatás


Az alábbi közvélemény-kutatás csak a BALK olvasóinak véleményét tükrözi, és semmiképpen sem tekinthető átfogó, reprezentatív felmérésnek. A mini közvélemény-kutatás eredményére történő esetleges hivatkozás alkalmával ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ez a véleménynyilvánítás névtelen, eredménye semmilyen más célt nem szolgál, mint a tájékoztatást, elegendő szavazat esetén a BALK cikkeiben alkalomadtán hivatkozni fogunk rá. Egy látogató csak egyetlen szavazatot adhat le.


Ha nem tetszenek a felkínált opciók, magad is adhatsz hozzá egy újabb válaszadási javaslatot. Ehhez kattints a megfelelő mezőbe, és kezdj el gépelni! Az általad felkínált javaslat szerkesztőségi jóváhagyást követően kerül a listára.


8
Boszniai szerb tábornok lett a boszniai hadsereg új vezérkari főnöke

Ez helyes döntés?

If 'Other' is filled, checked answers are ignored.
Értékeld ezt a cikket a szívecskék segítségével!
[Összesen: 0 Átlag: 0]
QR Code

Küld el ezt a cikket e-mailben

Ehhez kattints ide

MeteorológiaKövetés a Facebookon

B.A. Balkanac

Balkanac

Magyarország

Románia

Szlovákia

Három nap legjava