Connect with us

Bosznia

KULTÚRHARC: Újfent összetűzést eredményezett I. Kotromanić Tvrtko király szobra Szarajevóban

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

tvrtko
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

A baloldali szarajevói városvezetés ismételten sikertelenül kísérelte meg elhelyezni I. Tvrtko XIV. századi boszniai uralkodó szobrát a parlament előtti téren. Az eset nagy port kavart a boszniai közéletben, mert újfent a sokat kritizált Daytoni Békeszerződés egyik rendelkezésére hivatkozva utasította el a műemlékvédelmi bizottság a szobor felállításának engedélyezését.

A múlt újraértelmezése

A boszniai politikai mindennapokra komolyan rányomja a bélyegét az országnak helyt adó terület igencsak kalandos történelmi múltjának értelmezése. A baloldali és multietnikus politikai csoportok a szerb, bosnyák és horvát államalkotó nemzetek közti történelmi megbékélés előmozdítása érdekében évek óta próbálkoznak azzal, hogy a nemzetiségi identitást felülíró „egységes boszniai identitás” érzületét népszerűsítsék a lakosság körében.

Az október 2-i országos választáson a baloldali pártok és a multietnikus politikai szervezetek a korábbi választásoknál jobb eredményt értek ugyan el, a három nagy nemzetiségi párt, a bosnyák SDA, a horvát HDZ BiH és a szerb SNSD azonban megőrizte stabilan a vezető pozícióját a boszniai politikai palettán.

A boszniai identitás megteremtése érdekében vívott kultúrharc megköveteli annak zászlóvivőitől, hogy olyan történelmi alakokat és jelképeket emeljenek ki, akik és amelyek alkalmasnak mutatkoznak a meglehetősen mélyen megbomlott nemzeti egység szimbolizálására.

A múlt identitásteremtő célzattal való újra-értelmezése nem egyszer vitte megmosolyogtató módon tévútra az értelmezés „mestereit”. Elég csak arra gondolni, hogy az oszmán-török hódítókkal élet-halál harcot vívó boszniai királyság címerében szereplő anjou arany liliom köszönt vissza a kilencvenes évek háborús állapotai között, mint a többségében muszlimok alkotta bosnyák hadsereg hősi halottjainak és sebesültjeinek adható kitüntetés.

Hasonló problémával találkozunk a legújabb kori boszniai történelemtudomány egyes szerzőit olvasva, akik az ország komoly deficittel küzdő szuverenitását azzal kívánják alátámasztani, hogy a XIV. századi keresztény királyságokig vezetik vissza a boszniai államiságot, mit sem törődve azzal, hogy még a hágai Nemzetközi is kimondta egy ítéletében, hogy Bosznia- Hercegovina nem jogutódja a területén korábban létezett országoknak.

Az identitás kapcsán vívott kultúrharc nem egy esetben eredményezett már összetűzést állami intézmények között, amikor azok eltérő jelentőséget tulajdonítottak a kulturális emlékeknek. A legutóbbi alkalommal I. Tvrtko Kotromanić király Szarajevóban lassan fél évtizede felállítani tervezett szobra került egy ilyen összecsapás középpontjába.

Dayton betett Tvrtkónak

A bosznia-hercegovinai Nemzeti Emlékek Megőrzéséért Felelős Bizottság (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH) jelezte december 1-jén, hogy az I.Trvtko királyt ábrázoló szobor felállításáról való döntéshozatalt el kell halasztania.

A testület amiatt volt kénytelen visszalépni a királyi emlékművel kapcsolatos verdikt meghozatalától, mert november 20-án meg nem nevezett személy vagy csoport beadvánnyal fordult a műemlékvédelmi bizottsághoz, amelyben kezdeményezték a szobor elhelyezéséhez kinézett Bosznia- Hercegovina téren lévő épületek, vagyis a boszniai törvényhozás és a kormány épületeinek műemléki védelem alá helyezését.

A daytoni békeszerződés anomáliáihoz már hozzászokott szarajevói lakosok felháborodva vették tudomásul, hogy ameglehetősen sokat kritizált egyezmény részletesen rendelkezik még a műemlékvédelemről is. Kimondja ugyanis, hogy a műemléki védelem kezdeményezését követő egy évig, illetve annak tárgyában való döntés meghozataláig a védelem alá helyezni kívánt közterületen nem lehet építési munkát végezni.

Vagyis Dayton keresztbe tett az I. Tvrtko szobrának felállítását célzó terveknek legalább egy évre, mivel a szarajevói parlament előtti téren innentől kezdve egy kapavágást sem lehet megtenni.

Az eset kapcsán a leghomályosabb részlet, hogy kik kezdeményezték az egyébként emblematikus bosznia-hercegovinai törvényhozás épületének műemléki védelem alá helyezését. A szarajevói városháza táján jártas boszniai oknyomozó újságírók szerint az I. Tvrtko szobor egy újabb összecsapás alapjául szolgálhat az országos műemlékvédelmi bizottság és a szarajevói városvezetés között.

A műemlékvédelmi bizottság egyszer már megakadályozta a szobor elhelyezését Szarajevóban. Akkor a Boszniai Államelnökség épülete mögötti parkban tervezte a városvezetés felállítani a 3,5 méter magas szobrot egy 3,2 méteres talapzatra. A műemlékvédelmi bizottság azzal az érveléssel utasította el az I. Tvrtko szobor elhelyezését, hogy az a méretei miatt „sértené az elnöki palota vizuális és funkcionális integritását”.

A városvezetés várhatóan újabb közterületen fog próbálkozni, hogy felállítsa egy olyan uralkodó szobrát, aki biztosan nem járt Szarajevóban, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a város akkor még nem létezett, amikor ő uralkodott.

Bosznia

ERŐDEMONSTRÁCIÓ: Az USA stratégiai bombázókkal gyakorlatozik a boszniai légtérben

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

bombázó, államelnökség, Cvijanovic
B-1B LANCER: A miheztartás végett az Egyesült Államok erőt demonstrál a Balkánon (Forrás: Twitter)
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Felrázta a boszniai szerb politikai elitet az USA szarajevói nagykövetségének azon közleménye, amely szerint a holnapi napon két stratégiai bombázó gyakorlatozik a bosznia-hercegovinai légtérben. A kilencvenes években a Jugoszláv Néphadsereg ellen is bevetett típus megjelenését az USA külügyi vezetése vélhetően erődemonstrációnak szánja a nyugat-balkáni térségben egyre fokozódó feszültség csökkentésére. Kérdés azonban, hogy a B-1B bombázók megjelenése nem lesz-e olaj a (soha nem) szunnyadó parázsra.

Amerikai erődemonstráció

A szarajevói lakosok körében futótűzként terjedt a helyi média egyes felületein megjelent hír, hogy a holnapi napon, azaz május 30-án az amerikai légierő két B-1B Lancer típusú stratégiai nehézbombázója hajt végre alacsony átrepülést a boszniai főváros és más települések légterében.

Az USA szarajevói nagykövetségének közleménye alapján az átrepülés egy gyakorlat keretében valósul meg, amelyben az amerikai légierő és a boszniai hadsereg működik közre.

A gyakorlat célja egyes manőverek végrehajtásán túl, hogy demonstrálják a két ország hadereje közti tartós és stabil együttműködést.

A nyíltan vállalt politikai célzat pedig az, hogy az USA ez úton is kifejezze: „továbbra is kiáll Bosznia-Hercegovina szuverenitása, területi integritása és multietnikai karaktere mellett.”

James Hecker tábornok, az amerikailégierő európai és afrikai egységeinek parancsnoka elmondta, hogy a közös gyakorlattal az amerikai fél és a boszniai haderő együttesen kíván hozzájárulni a nyugat-balkáni térség békéjének és biztonságának megőrzéséhez.

A végrehajtandó manőverek kapcsán annyi vált ismertté, hogy az USA Bosznia-Hercegovinában állomásozó speciális alakulata működik majd együtt a boszniai szárazföldi erőkkel.

Ennek a légi támogatásában vesz részt a két stratégiai bombázóból álló kötelék. Az amerikai gépek a brit királyi légierő Fairfordban lévő bázisáról érkeznek. A gyakorlat pedig Tuzla környékén kerül végrehajtásra, azonban a két gép lényegében egész Bosznia-Hercegovina felett köröz majd, így indokolt volt felhívni a lakosság figyelmét az alacsonyan szálló monstrumokra.

bombázó, Cvijanovic, államelnökség

Nem is egy, hanem kettő jön belőle (Forrás: Twitter)

Az egyenként 23 tonnányi bombateher hordozására alkalmas gépek berepülése amiatt került a boszniai közbeszéd középpontjába, mert az Egyesült Államok szarajevói nagykövetsége a fentieken túl azt is jelezte: a gyakorlat azt szolgálja, hogy „az USA képes legyen kellően rövid idő alatt beavatkozni a régióban, amennyiben az a béke és biztonság fenntartása miatt indokolt lenne.”

A gépek kapcsán pedig jelezték, hogy „azok nagy mennyiségben képesek bármely ellenséggel szemben bevetni precíziós és más hagyományos robbanófejeket.”

Az amerikai külügy bekeményít

A géppár átrepülésével kapcsolatban irdatlan mennyiségű elmélet született a boszniai közírók tollából. A legtöbben egyetértenek abban, hogy a gyakorlat mindenképpen erődemonstráció az USA részéről, amivel azt akarja az amerikai külügyi vezetés artikulálni a régió vezetői felé, hogy

 • lehet irdatlan sok kínai hitelt felvenni, ahogy azt tette a korábbi években Montenegró,
 • lehet hintapolitikát színlelni, mint Aleksandar Vučić szerbiai elnök,
 • lehet Moszkvába utazni, mint a múlt héten Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság elnöke,
 • lehet rendőri akciókkal nemzetiségi összetűzést provokálni, mint pár napja Albin Kurti koszovói miniszterelnök,
 • az USA azonban az egyetlen nagyhatalom jelenleg, amely a hagyományos diplomáciai és gazdasági eszközökön túl, katonai erővel is meg tud jelenni a nyugat-balkáni régióban.

  Az amerikai vezetés pedig ezt meg is teszi, ha kell.

  A katonai gyakorlat vélhetően amiatt kerül Bosznia-Hercegovinában megtartásra, mert a NATO-hoz való csatlakozás kérdése komolyan megosztja ugyan a társadalmat, a hadsereg azonban már megkezdte a felkészülési folyamatot, így be lehetett vonni egy közös gyakorlatba.

  Bármilyen katonapolitikai indok is áll a most megrendezett gyakorlat mögött, annyi biztosan kijelenthető, hogy az USA szarajevói nagykövetsége nem véletlenül kürtölte világgá a legnépszerűbb boszniai internetes hírportálok által a közös gyakorlatot.

  Ennek pedig az állhat a hátterében, hogy az elhúzódó ukrajnai háború miatt a washingtoni külügy egyre inkább elvárná a nyugat-balkáni szövetségesektől, hogy egységesen álljanak ki az amerikai külpolitikai álláspont mellett, és haladjanak az USA és az EU által kijelölt úton.

  Ezzel szemben a valóság az, hogy Koszovóban a helyzet egyre feszültebb, a boszniai politikai viszonyokban is egyfajta látszat egyetértés uralkodik a felszínen a januárban megalakult koalíciós kormány munkája kapcsán, a felszín alatt azonban a napi politikai döntések folyamatos gyanakvás mellett születnek meg.

  De a parázsló balkáni konfliktusok mellett nem felejthetjük el, hogy folyamatosan napirenden van a görög-török szembenállás a török részről egyre nyilvánvalóbb területi igényekkel, és ezen a mostani törökországi választások nem változtattak.

  A balkáni sort bezárva Bulgária, Észak-Macedónia, valamint Montenegró politikai stabilitása és gazdasági helyzete sem egy „geopolitikai matyóhímzés”.

  Mindez vélhetően elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy az amerikai vezetés, látva a balkáni arcvonalban az elmúlt 25 évben leharcolódott diplomatáinak a tehetetlenségét, arra vetemedett, hogy stratégiai bombázók átrepülésével kommunikálja a politikai realitást a kereteket folyamatosan feszegetni próbáló helyi vezetőknek.

  Összecsaptak a szerbek a gyakorlat miatt

  A boszniai szerb politikai kurzus tagjai közül a szebb napokat megért, ellenzéki Demokratikus Fejlődés Platformjának (Platform Demokratskog Progresa, PDP) alelnöke, Igor Crnadak kísérelte meg politikai haszonszerzésre felhasználni a gépek érkezését.

  Crnadak a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták (Savez Nezavisnih Socijaldemokrata, SNSD) koalíciós partnerének számító Egyesült Szerbség (Ujedinjena Srpska, US) elnökébe, Nenad Stevandićba szállt először bele, aki a boszniai szerb törvényhozás házelnöke.

  Crnadak a házelnökhöz intézett kérdései között szerepelt ugyanis, hogy miért nem tudott a boszniai szerb vezetés az amerikai légierő tervezett manővereiről?

  bombázó, Cvijanovic, államelnökség

  RÖGTÖN INDULNAK: A B-1B a fairfordi reptéren (Forrás: Twitter)

  Stevandić sajátosan válaszolt Crnadak kérdésére, amikor megjegyezte, hogy a két amerikai gép átrepülésének ténye már korábban is ismert volt számára, és amiatt jön két repülő, hogy „az egyik ráijesszen a szerbekre, a másik meg megörvedeztesse őket”.

  Az amerikai légierő megjelenése kapcsán kifejtett elmés választ Crnadak a magyarral leginkább a „felszínes fecsegés” fogalmára lefordítható boszniai szleng „tuc-muc” jelzővel illette, majd indulatosan kifejtette, hogy a boszniai államelnökségnek kellett engedélyezni egy ilyen gyakorlatot, ergo a szerb államelnökségi tag pozícióját betöltő Željka Cvijanović is megszavazta azt.

  A kérdéses gépek kapcsán pedig Crnadak kijelentette, hogy ezek ahhoz a típushoz tartoznak, amellyel a NATO a volt Jugoszláviát, illetve annak főleg szerb részét bombázta a kilencvenes években.

  Crnadak Cvijanović szerepének kidomborításával közvetetten arra akarta felhívni a boszniai szerb figyelmét, hogy a szerb elnökségi tag annak ellenére kellett, hogy megszavazza a NATO gyakorlatot, hogy az őt a tagjai között tudó SNSD élesen ellenzi Bosznia-Hercegovina NATO csatlakozását.

  Végül Crnadak azzal a felvetéssel akarta Stevandićot is belerángatni a boszniai szerbeket komolyan megmozgató témába, hogy talán ő maga is hozzájárult a legutóbbi moszkvai útja során az amerikai bombázók boszniai átrepüléséhez.

  Az eset kapcsán érdemes felidézni, hogy a nyíltan oroszpárti politikát folytató Stevandić idén február 22-én utazott a boszniai szerb törvényhozás vezetőjeként hivatalos látogatásra Oroszországba, ahol az állami Duma vezetőivel tárgyalt.

  Crnadakot és a boszniai szerb ellenzék vezetőit amiatt érdekli kiemelten a moszkvai út, mert az ott történtekről Stevandić csak röviden és homályosan nyilatkozott.

  A Crnadak által kora délután adott interjú „nagyot ment” a helyi médiában, így az SNSD válaszára sem kellett sokat várni.

  Željka Cvijanović a Crnadak által tett kijelentést, miszerint megszavazta a gépek berepülését, hazugságnak minősítette, majd közölte, hogy az ügyben nem a boszniai Államelnökség döntött, és ő maga nem is tudott arról, hogy ilyen gyakorlatra kerül sor.

  Crnadakot pedig felszólította a vádaskodása kapcsán, hogy legközelebb tájékozódjon alaposabban, mielőtt valótlan kijelentéseket tesz.

  Végül jelezte, hogy ő maga az államelnökség tagjaként, illetve más pozícióban sem adna engedélyt egy NATO-hadgyakorlat megtartására.

  Főleg azok után, hogy a főnök, Milorad Dodik boszniai szerb elnök a belgrádi nagygyűlésen Oroszország éltetésével zárta a beszédét.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava