Connect with us

B A Balkanac

Ki szavatol a Lady biztonságáért & Hun vótál ’91-ben?

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

harminc ev
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

Ami a dupla kérdés első, Esterházy Pétertől elcsent részét illeti: nyugodtak lehetünk teljes egészében, hiszen a Ladyre éberen ügyel a Zágrábi Meštrović-galéria erre kiképzett őrcsapata. Hiszen nem csak a híres hölgyre kell ott nagyon vigyázni, hanem sok minden másra, ami nem semmi. Ám bennünket most ez a hattyúnyakú, „kőszívű” nő érdekel, Maestro Meštrović egyik ott megtekinthető kapitális műve, aki nyakívével erős rokonságot mutat Modigliani figuráival, mégis teljesen egyedi. De ki ő, ez a titokzatos nőszemély, aki egyébként négy változatban, megjelenési formában is szerepel a kiállításon?

lady cunard

Mivel senki sem jelentkezik, mutassuk hát be: Ő Maud Cunard, régi idők egyik szoknyás botrányhőse, aki különleges örömet érzett, ha valamelyik vendégét sikerült megdöbbentenie, ha nem is egyenest a frászt hoznia rá. Így például megmaradt az emlékezetben az az eset, amikor a vacsorára meghívott egyik finom lelkű nemessel közölte, hogy márpedig most abban a megtiszteltetésben lesz része, hogy egy asztalnál ülhet a hírhedt csaló és szédítő, Raszputyin gyilkosával. Majd tényleg be is mutatta neki a „véres kezű” Juszupov herceget, aki a cárnő szerelmébe belemártotta volt hosszú kését. Hogy hogyan úszta meg vagy sem a merénylő, az már nem fér ide. Tény, hogy akkoriban sokkolónak számított találkozni vele.

Lady Cunard egyike volt azoknak, akiket a Mester megörökített olyan hírességek mellett, mint például Tolsztoj vagy Rodin, a szobrász egyik mintaképe, vagy a horvát Vladimir Nazor. Maga a kiállítás Ivan Meštrović fejlődését hivatott bemutatni az impresszionizmustól – szecesszión és art decón át – az érett korszakát jellemző realizmusig. Különlegessége az, hogy ezúttal ott láthatók azok a munkák is, amelyek kevésbé ismertek, s amelyek az angol legfelső körök néhány eminens tagját örökítik meg. Életének jelentős részében ugyanis a neves horvát szobrász a brit high society rendezvényeinek gyakori vendége volt, magas művészkörökben mozgott, majdhogynem azt „faraghatta ki vagy véshette kőbe”, akit csak akart. Így például elkészítette Dorothy Una Ratcliff költőnő szobrát, aki szívesen állt modellt, s közben bemutatta neki Lady Cunardot, akinek az ismerősei között viszont ott volt William Butler Yeats, a világhírű költő, aki ugyancsak sokat segített a szobrászismerős prosperálásában, prosperáltatásában.

A zágrábi Maud-variációk, egyáltalában az ott látható portrék között mindenképp kiemelkedő helyet foglal el az, amelyik elmélyült olvasás közben örökíti meg Lady Cunardot. – Ezt emlegette legtöbbet a kritika is hosszú időkön át, nem derítve ki pontosan, mit is olvas az imádott Lady. Netalán éppen Yeats valamely lenyűgöző költeményét? Talán épp azt, amelyben egy sellő beleszeret egy legénybe, akit magával ragad a mélybe, de nem sikerült legyőzniük a halált, a kedves vízbe veszik. Gyanítjuk, hogy Meštrovićnak pózolás közben Cunard asszonyság felolvasta ezt a verset, az meg nagy hatással volt a művészre, aki végül is a realizmus győzelmét kezdte egyre jobban meglátni benne. Azonban túl hosszú történet ide ez is, hogy mi vezetett végül a nagyvilági hölgy lelki pusztulásáig és magányos haláláig London Dorchester Szállójában, s mik lehettek utolsó szavai Maestro Ivanhoz.

Rejtély marad, viszont Maud másai még utolérhetők Zágrábban, ha valaki arra jár.

& ami meg azt illeti, hogy: Hun vótál ’91-ben? (Di si bio ’91 g.?) Az a tavalyi év egyik leglátványosabb fotókiállítása volt Zágrábban, a Horvát Történeti Múzeum Meštrović-pavilonján körbe. Eredeti nevén: FLASHBACK ’91. A horvátoknak felszabadulást hozó véres háború kitörésének harmincadik évfordulójára pontosan harminc szerző egy-egy felnagyított művét állították ki nevezett helyen, plusz kilencvenegyet nyomtattak ki katalógusban. Természetesen mind háborús tematikájú fénykép, kizárólag haditudósító fotográfusoktól (örök tisztelettel Robert Capának). Valamennyi mű kronologikus sorrendbe állítva mutatja be a háború eseményeit a védelem megszervezésétől a Jugoszláv Néphadsereggel való megütközésekig, a nemzeti gárda kialakulásáig, a tragikus vukovari eseményekig és így tovább. Például a dubrovniki vagy az eszéki rombolászatig. Szervezői-szerkesztői az esemény katalógusában megjegyzik, hogy a civil élet, életek tönkretételének, könyörtelen megsemmisítésének hű ábrázolására törekedtek, ám annak nem a legvégletesebb, legdrasztikusabb formáit igyekeztek hozni. – Úgy tűnik, ez is elégnek bizonyult.

Megjegyzendő: talán nem lenne elvetendő, ha horvát és szerb fél egyszer közösen rendezné meg Nagy Mementóját a dolognak, mert úgy lenne kevésbé hiányos az összkép. Persze, elképzelhető az is, hogy tulajdonképpen egy pokolian rossz ötlet ez. Az egészet inkább vastag beton szarkofággal kéne bevonni, tehát elszigetelni, majd gereblyézni rá még két vastag réteg földet. A vélemények erről is nyilván különböznek, esetleg homlokegyenest eltérnek. (Hát nem?)

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman Rushdie. Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a börtönőr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a japán fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a magyar „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava