Connect with us

B A Balkanac

ÓRAÁTÁLLÍTÁS À LA 1941: Bácska és Bánát antagonizmusáról, valamint a két szóban forgó kontinens közötti időeltolódásról, egyebekről

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

varady tibor
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

Nem olyan nagyon bonyolult, ha az ember Pesten lakik, s megvan még mindkét lába, átmennie Budára. Moszkva tér már nincs, ne keresse, megteszi a Széll Kálmán is. Ott felpattan a bármelyik villamosra Hűvösvölgy felé, leszáll a János kórháznál, aztán még rövid ideig folytatja gyalog előre. Nem kell aggódnia, meglesz: jobbra felfele a Gyergyó utca. A területet rigók és emberek lakják, közöttük dr. Várady Tibor, akinél már jártunk látogatóban, de ezúttal amolyan hosszabb vizitre igyekeztünk nagybecskereki eredetű, nemzetközi hírű, nyugalmazott jogászunkhoz. Írónkhoz, volt Jugoszlávia igazságügy-miniszteréhez stb., aki ugyan nem fest, nem táncol, nem énekel pluszban, ám a felsoroltak is megteszik. (Bőven.)

Szép tágas emeleti lakás, abszolúte alkalmas a nyugodt teázásra (rum nélkül). Laza beszélgetésre, amelyet itt csak töredékében hozunk. Teljes formájában elindult sorozatként hallható az Újvidéki Rádió LIBEGŐ c. heti kulturális műsorában. Meghallgathatóság jobb felől mellékelve.

Akkor hát legyen úgy, hogy a kérdező neve Balkanac, a kérdezetté pedig Várady, azonban hogy ennél is egyszerűbb legyen: B és V.

Nos:

B Mondok egy szemtelen dolgot: Magyarkanizsán hallottam kocsmában azt az eredetmítoszt, amely szerint arra a tájra, a mi Vajdaságunkra valamikor a Tisza hozta az embereket. A kanyarban az üresfejűeket a folyó kisodorta, úgy lettek a bánátiak ott, a túloldalon. (Nevetés) Viszont te élő példa vagy arra, hogy ez nem így van. Aztán megboldogult költő barátunk, aki muzslai, Sziveri János, ő is hatékony cáfolata ennek… Te azonban értesültél-e erről? Ismered-e ezt a kvázi mondát?

V A Kanizsa melletti Tiszáról nekem ritka személyes élményeim. Ezek a személyes emlékek kicsit más irányúak. Egy darabig minden évben volt egy úszómaraton, én is úsztam ezen a versenyen, de nem éppen nyertesként, azonban én is kaptam valami igazolást. Szép, azonban ez a Bácska- Bánát feszültség? Azt hiszem, tulajdonképpen sosem ment túl a tréfán. Szóval, egész életemben láttam bánát-bácskai embereket, azonban egy olyan feszültség, amilyenekből a világon másutt bőven akad, érzésem szerint sohasem generálódott.

(Csend, csak a rigó kinn a fán, aztán folytatódik egy történelmi visszakanyarodással.)

V A második világháború alatt azonban volt egy drámai különbség Bánát és Bácska sorsa között. Azzal indult, hogy amikor a németek megszállták Bánátot, vele együtt Becskereket – ami történt ’41 április huszonegyedikén, húsvét hétfőjén –, akkor az egyik első rendelkezése volt a megszállóknak, hogy át kell állítani az órákat, mert Németországban egy órával korábban járt az idő. Tehát amikor Törökkanizsán tíz óra volt, Magyarkanizsán tizenegy. Aztán a sorsuk is lényegesen különbözött a bácskai és a bánáti magyaroknak. A bánátiaknak sokkal rosszabb volt a világháború alatt. Nagyapám például feljegyzi, hogy a helyi németek vehettek havonta húsz kiló lisztet, a helyi magyarok és szerbek csak húsz dekát. Viszont a háború után Bácskában a gyűlölet és a bosszúvágy a magyarok ellen fordult, Bánátban nem. Bánátban voltak megtorlások szintén, esztelenek és céltalanok, de sokkal kisebb számban, mint Bácskában, azonban visszatérve a poénodra: tényleg sosem éreztem, hogy ez a tréfán túlmegy.

B Ti emberemlékezet óta bánátiak vagytok? Voltatok?

V Kérlek szépen, a helyzet a következő: az én dédnagyapám jött Bánátba, mégpedig Szeged környékéről. 1848-ban szabadságharcos lett, utána Becskerekre szökött, egyik nagybátyjához, aki akkoriban becskereki plébános volt. Naplójában nagyapám le is írja, hogy egyszer elment a városelnök vagy kicsoda a plébániába, majd azt mondta, hogy olyasmiket hallott, hogy ott valamiféle szökevény rejtőzködik, másnap el is megy a dolgot ellenőrizni. Aztán enyhült a helyzet, egyik birtokára került Kiss Ernő altábornagynak dédapa. Katalinfalván, azt hiszem, ügyintéző lett végül, ott ismerkedett meg a dédnagyanyámmal, aki Bonyhádról származott. Utóbbiak tizenhárman voltak a családban, ami túl sok…

Mert pl. Mária Terézia a tizenhat gyermekével, az se semmi!

Közbekiáltás bennragadt, alany pedig folytatta a család valódi történetét a bánátivá válásról. Azt követően a jogászatról, amely náluk az 1867-ben született nagyapával kezdődött, onnan hagyományozódott tovább. Mintegy szállt ágról ágra, az ének pedig a gyermek V. T. hamvas ajkáról fakadt kis születésnapi köszöntők formájában, aztán mégse lett poéta belőle. Hallhatunk még itt a műsorban bővebben a kérdezett saját jogi karrierjéről. Életről és irodalomról, ezzel összefüggésben az Új Symposion folyóirat többszöri felemelkedéséről és bukásáról; alany szerepéről a bíróságon, nem utolsósorban magáról a nagy útról és élményről, Amerikáról, ahová Fulbright-ösztöndíjjal tudott kijutni. Hallhatunk a Harvard és az Emory egyetemekről, nem utolsósorban arról, milyen kellemetlenségekkel jár, ha valahová nem odavaló módon bekeveredik az eunuch kifejezés.

Kérem szépen, a kellemes olvasás után kellemes rádiózást! (Nincs itt elmondva minden, távolról sem.)

B A Balkanac

Az indiai temperamentum és a politikai korrektség (elhibázott műtétek)

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

politikai korrektség, műtét
Rushdie szerint tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Ismét tollat ragadott, azaz hát dolgozni kezdett Salman Rushdie. Nekilátott újabb könyvet írni a Booker-díjas brit író, akinek az ellene tavaly elkövetett, brutálisan véres chautauquai (USA) késes támadás miatt kellett hosszabb kényszerszünetet tartania. A merényletről, amelynek következményeként fél szemére megvakult, továbbá az egyik karja csaknem megbénult Indiai Salamonunknak, régebben már írtunk. Most azzal a hírrel folytatjuk, amely szerint az írói gépezet – ha akadozva is, de – ismét beindulni látszik, míg az az egy szál merénylő, egy derék (rosszarcút nem merünk mondani!) libanoni férfiú, bizonyos Hadi Matar a sitten ül. Ahol folyton a fejét csóválja, mert nem érti, hogyan maradhatott életben egy olyan elvetemült ördögfattyú, aki annyi minden káromlót összefirkált a Prófétáról, hogy ő tkp. nem is volt képes – azzal az érzékeny gyomrával együtt – ától cetig elolvasni.

– Csak maga Allah tudhatja, miért mentette meg azt a patkányt – mormolta egy ízben a börtönőr füle hallatára, de végül megnyugtatta magát azzal, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Ha jól látjuk, szóban forgó, nyugodtan őrültnek is nevezhető cselekedetével valójában kitűnő hátast adott szerencsétlenje az időközben az angol királyi becsületrend lovagjává (is) üttetett író alá. Pontosan friss, húzós témát. Mégpedig az attentátumét, amely így direkt módon kapcsolódhat az egykor ajatollahi átok sújtotta, elégetendő Sátáni versekhez. – Persze, Rushdie nyilatkozataiból megtudhatjuk, hogy az egész nem ment, meg most sem megy simán. Elsősorban ki kellett hevernie a lelki traumát, közben szinte egészében újratanulnia a gépelést, ami prózaíró esetében nem egy olyan kis piszlicsáré dolog. Már csak azért sem, mert még ha viszonylag rövidre tervezett is a mű, könnyen megnyúlik, ha szárnya nő a gondolatnak. – Esetleg hosszabban tart a múzsa csókja.

politikai korrektség

Megjegyzendő, az össz’ nehézség ellenére idén februárban megjelent egy új regénye a szerzőnek, melynek címe: Victory City (magyarul még nincs meg; vélhetően japánul sem, mert a fordítót maradéktalan sikerrel járó módon meggyilkolták). Egy régebben született textusról lehet itt szó. Bizonyos győzedelmes városról szólóról, vélhetően India hosszú történetében markáns szerepet játszóról. Sajnos még sehogy nem olvastuk, így aztán legérdekesebb ezzel kapcsolatban az lehet egyelőre itt, amit konkrétan az írás fizikai aktusáról mond Rushdie. Mégpedig hogy egyes ujjain nem érzi az ujjbegyeit, ezért nagyon nehéznek találja az írást. – Ráadásul, amikor leülök – vallotta valószínűleg némi sóhaj kíséretében a New Yorker újságírójának –, igyekezetemből semmi érdemleges nem születik. Írok, szenvedek, ám az eredmény csupán az üresség és a szemét elegye. Csupa olyasmi, amiket másnap törlök. Igazából még nem találtam ki ebből a sötét erdőből.

Bővebben minderről magyarul online a Literán olvashatunk, Tomcsányi Sára összeállításában. (Itt erősen zsugorított formában szerepel!) Abból is megtudhatjuk, hogy éppen elsuhant májusunkban Rushdie – a szólásszabadság örök harcosaként – átvehette a The British Book Award keretében a FREEDOM TO PUBLISH elnevezésű díjat. Ezt olyan szerzők, kiadók és könyvkereskedők kapják, kaphatják, akik az őket érő folyamatos fenyegetések ellenére is bátran fellépnek az intolerancia összes fajtája ellen. A díjazott nem jelent meg személyesen az ünnepségen, azonban küldött egy videót, amin nyíltan felszólalt az egyre ijesztőbb méreteket öltő cenzúra ellen. Mondván, hogy a publikálás szabadságát életében nem fenyegette még ekkora veszély a nyugati országokban. Utalt a zömmel konzervatív politikusok törekvéseire, amelyek az ilyen vagy olyan szempontból rázósnak minősíthető kiadványok betiltására irányulnak, meg utalt a könyvtárak elszaporodó bezárására is.

– Most itt, az Amerikai Egyesült Államokban a könyvtárak és az iskolákban elérhető olvasmányok elleni példátlan támadásról kell értesülnöm – hangsúlyozta. – Ennek nagyon tudatában kell lennünk, küzdenünk kell keményen ellene.

politikai korrektség, műtét

Feltűnő indulattal artikulált beszédének annál a részénél, amelyben az ún. POLITIKAI KORREKTSÉG ijesztő méreteket öltő gyakorlatáról szólt. (Átvitt értelemben ama elhibázott műtétekről…) Arról, amitől például Agatha Christie TÍZ KICSI NÉGER figurája az újabb kiadásokban már nem lehet „néger”, mert sérti az amerikai feketék önérzetét, hanem valami más. Átmeneti megoldásként – tudhatjuk – rövidke ideig az „indián” szerepelt helyette, de most már az sem jó, UFF! (Mert egyébként miért is lenne az indián megfelelőbb néger? – megj. B. A. B.). Rushdie egyenest elítélte Roald Dahl és Ian Fleming szövegeinek ilyen értelemben történt átírását az új kiadások egész sorában, mert szerinte tragikomikus dolog megkísérelni pl. James Bondot polkorrektté plasztikázni.

Végezetül a témát így zárta Rushdie:

– Meg kell hagyni, hogy a könyvek a saját korukból érkezzenek hozzánk, és a maguk idejében létezzenek. Ha pedig ezt nehéz elviselni, ne olvassák el, olvassanak másik könyvet.

– Vagy ne olvassanak semmit – mondanánk mi, ám az meg a könyvtáraknak nem jó.

Ördögi kör, mondhatni: SÁTÁNI. (Lírai felhangok nélkül.)

Egyébként érdekes, hogy már a „fekete” sem tűnik a polkorrektség harcosai számára használhatónak, helyette szerintük inkább az „afroamerikai” kifejezés alkalmazandó. Persze, mondanánk, talán még el is lehetne fogadni, de az USA mégsem a világ közepe, és nem ott él Afrikán kívül az összes fekete bőrű ember. A másik súlyosan diszkriminatív kifejezés, ugye, példának okáért a „cigány”. – Hát rendben, Magyarországon (is) legyen „roma” ugyebár, csak az a probléma, hogy itt hosszú, a maga reszortjában identitásformáló története van a cigányzene műfajának, ami romára keresztelve, roma zeneként egészen mást jelent. Persze hogy van olyan, de nem az. Különben az is érdekes, hogy már a „kövér” sem komilfó. Így aztán Robin Hood nagyot vét, amikor nem a „túlsúlyos” kifejezést használja barátjával és bajtársával, Tuck atyával kapcsolatban. Pedig nem is mond olyat direkte, hogy pl.: TE KÖVÉR DISZNÓ, MÉG LESZAKAD ALATTAD AZ ÁG, AZTÁN B…6-JUK!

politikai korrektség, műtét

P. S. Ugye, ízléstelen viccnek tekinthetnénk itt, ha most a magyar „több szem többet lát” közmondást próbálnánk valamilyen formában elsütni. Végezetül mégis meg kell említenünk, hogy Szerbiában létezik egy TREĆE OKO nevű, szórakoztatónak szánt kiadvány, amely mindenféle okkult jelenséggel foglalkozik. Hemzsegnek benne a földönkívüliek meg a mindenféle furcsa lények, dalra fakadó műanyag szexbabák és egyebek, ám néha egészen értelmes cikket is lehet olvasni benne. Így például a lap valamelyik májusi számában található hosszú írás (szerzője Spomenka Milić újságírónő) arról tesz említést, hogy a politikai korrekció fogalma még a régi szovjet időkben fogant, és hogy később a náci Németországban is meghonosodott. Újabban a kilencvenes években ütötte fel a fejét, azóta egyre erőszakosabb, egyre nagyobb teret nyer, főleg angol nyelvterületen. (Hullámokban érkezik tehát…) Sok „szép” példát hoz fel az ilyen „korrigálásra” a cikkszerző, köztük említi ő is Agatha Christie-t.
Számunkra itt külön érdekességgel bír, hogy az egyik mű szereplője egy bíró, aki „indiai temperamentumú”. – Persze, csak volt idáig, az újabb kiadásban már nem.
A Harmadik szem külön figyelmet szentel a revíziónak áldozatul esett népmeséknek. Itt említi James Finn Garner amerikai szerző nagy sikerű POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES (Politikailag korrekt esti mesék) című ’94-es, újabb és újabb kiadásokat megérő könyvét, amely az abszurd paródia eszközeivel él. Abban felvetődik a kérdés, vajon a hercegnek egyáltalán meg szabad-e csókolnia az alvó Hófehérkét, Piroska és a nagyi pedig lelövi a szexista vadászt; kisvártatva alternatív családot alapítanak hármasban a farkassal, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Nahát: FUSS EL VÉLE!

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava