Susisiekti su mumis

Sveiki, įveskite čia, ko ieškote

Bosnija

RAUDONA-BALTA LENTĖ: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje?

VENGRIJA RAUDONA-BALTA ŠAMATŲ LENTA: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje? acdc komsic milanovic

Skaitymo laikas: 8 minutė

Jis vienas kitam pranešė apie JT Generalinės Asamblėjos sakyklą Kroatijos prezidentas Zoranas Milanovičius és Željko Komšić, Bosznia-Hercegovina államelnökségének horvát képviselője, aki minden bizonnyal bosnyák támogatással került erre a posztra. Az utóbbi időben Horvátország ismételten beleszól a bosznia-hercegovinai belpolitikába, nem akkora csinnadrattával ugyan, mint Szerbia, viszont annál hatékonyabban. andrej Plenković a volt amerikai külügyminiszternek is sugalvojo bosnių temą jo vizito Dubrovnike metu, taip pat lobizmas Europos Sąjungoje iš dalies pakeisti Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų kodeksą. To matyti ES plėtros politikoje: tai matyti ir iš Oliverio Várhelyi kalbos - sakė jis neseniai Vengrijos parlamente.

Istorinis fonas

Kroatijos politika Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgiu istoriškai, bet ypač per pastaruosius trisdešimt metų nuo Jugoslavijos žlugimo, pasižymėjo dvilypumu.

Viena politinė linija matė natūralų ekonominį partnerį ir sąjungininką kaimyninėje šalyje, kurios išlikimas ir stabilumas buvo strateginis Zagrebo interesas. Jei pažvelgsime į pastarųjų metų migracijos krizės situaciją abiejų šalių pasienyje, ši tezė atrodo gana suprantama ir akivaizdi. Kita vertus, Hercegovina ir Bosnija (tokia tvarka) buvo laikomos senovės Kroatijos žemės dalimi, kuriai ji galėjo teisėtai įteisinti ir kištis į jos vidaus reikalus, neatsižvelgiant į jos geopolitines pasekmes, kurios šiuo metu atsispindi Bosnijos nuolatinis nestabilumas.

Kroatijos troškimų Bosnijos teritorijoms šaknys siekia ilgą kelią: ankstesnėje Kroatijos istoriografijoje buvo teorija, kad pirmasis Kroatijos karalius Tomislavas buvo karūnuotas Duvno mieste (925 m.), Esančiame dabartinėje Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje.

A horvát nacionalista mozgalom a 20. század első felében nyíltan igényt tartott Bosznia-Hercegovina azon részeire, amelyeket a török hódoltság idején vesztett el, mint például Bihač városa. A királyi Jugoszláviában a horvát és szerb politikai vezetők a második világháború előestéjén kötött paktumukban felosztották egymás között Bosznia-Hercegovina területét. A muzulmánokat választás elé állították, hogy szerbnek vagy horvátnak vallják magukat, és igyekeztek őket asszimilálni ¬ mérsékelt és átmentinek bizonyuló sikerrel.

Így lett Meša Selimović, a Balkán egyik legnagyobb hatású muzulmán prózaírója a szerb nemzet tagja, míg a második világháborúban sok bosnyák muzulmán, beleértve az iszlám klérust, a szerbek megsemmisítésén munkálkodó horvát usztasák szekértolója.

Mes matėme savotišką to atgimimą 1991–92 m., Kai iširo Jugoslavija, Kroatijos demokratinis aljansas (HDZ) ir Musulmonų demokratų veiksmų partija (SDA) suvienijo jėgas prieš serbus dėl Bosnijos ir Hercegovinos nepriklausomybės.

Pirmajame karo etape kroatai, sudarantys 17 procentų gyventojų, ir Bosnijos musulmonai, sudarantys santykinę daugumą (44%), kovojo petys į petį prieš serbų karinį pranašumą. Įkurta 1993 m. Kaip Kroatijos kunigaikščio-Bosnijos Respublika, paralinė valstybė, kuri visiškai džiaugėsi Zagrebo vadovybės parama, tapo tuo pačiu aršiu bosnių priešu kaip Serbijos Respublika.

Bosnijos ir Kroatijos kovų intensyvumą puikiai iliustruoja faktas, kad Hagos tribunolas, skirtas Buvusiosios Jugoslavijos karo nusikaltimams tirti (TBTBJ), paskelbė nemažai teistumų prieš Kroatijos princo Bosnijos politinius ir karinius lyderius. . Šis karo etapas galutinai baigėsi - intensyviai tarpininkaujant amerikiečiams - 1994 m. Pradžioje pasirašius atskirą taikos sutartį, kad 1995 m. Suvienytos Kroatijos ir Bosnijos ginkluotosios pajėgos atsigręžtų prieš Bosnijos serbus.

Kroatija taip giliai įsitraukė į 1992–95 m. Bosnijos karą, kad 1995 m. Kroatijos prezidentas Franjo Tuđmanas tapo pagrindine Deitono taikos derybų veikėja ir viena iš taikos sutartį pasirašiusių asmenų.

Po Deitono

Tačiau, pasibaigus karui, ambicingi Zagrebo nuotykiai kaimyninėje šalyje toli gražu nesibaigė.

Tuđmanas tik atsisakė savo vos nuslėptų teritorinių ambicijų Bosnijoje ir Hercegovinoje, spaudžiamas vakariečių, tačiau niekada nepasiduodavo dvasiai kaimyninės šalies suskaidymo idėjai. Idealus sprendimas tuometinei Zagrebo vadovybei būtų buvęs įgyvendinti planus, išdėstytus 1994 m. Vašingtono susitarime - federaliniame vienete, kurį sukūrė pusė Bosnijos ir Hercegovinos (oficialiai vadinama Bosnijos ir Hercegovinos federacija, nors Vengrijos spauda ilgą laiką buvo tik kroatų kalba). vadino musulmonų federacija, turėdama omenyje dvi daugumos etnines grupes) ir nurodė galimą Kroatijos konfederaciją.

Konfliktai tarp bosnių ir kroatų, taip pat susipynę su žiauriais teroro aktais, antrojo dešimtmečio antroje pusėje buvo tokie sunkūs, kad daugelis tai matė kaip didžiausią grėsmę, slypinčią Deitono taikos procese. Radikalus Kroatijos vadovybės sparnas iki kaklo destabilizavo Bosniją: sukėlė didelį pasipiktinimą, kai 1990 m. Tarptautinių taikos palaikymo pajėgų (SFOR) veiksmai nuvertė Kroatijos žvalgybos bazę vakarinėje Mostare, iš kurios taip pat buvo perimtos tarptautinės organizacijos.

Po Tuđmano mirties Zagrebo politika tapo santūresnė - 2000 m. Išrinktas prezidentas Stipe Mesić yra vienas iš ketinančių užmegzti partnerystę su Bosnija. Zagrebo vyriausybės, žinoma, pakeitė savo Bosnijos politiką, nes Kroatijos stojimo į NATO ir Europos Sąjungą procesas akivaizdžiai būtų labai trukdytas skandalų. Dėl netinkamo Hagos tribunolo (TBTBJ) veikimo Kroatijos stojimo į ES procesas buvo sustabdytas daugelį metų, o 2011 m. Stojimo derybos buvo baigtos tik labai remiant pirmininkaujančiai Vengrijai.

Mostaras, padalintas miestas

Tačiau Bosnijos kroatų ir bosnių santykiai išliko įtempti.

RAUDONA-BALTA LENTĖ: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje? VENGRIJOS RAUDONBALTAS SKYRIUS: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje? greitas mostar 500x320

Deja, gražus Mostaro miestas ant Neretvos kranto tapo etninio susiskaldymo simboliu, panašiu į tą, kuris matomas regione tik Kosovo Mitrovicos mieste. Kroatijos gyvenamas Vakarų Mostaras yra atskirtas, o dviejų miesto futbolo komandų-Bosnijos „Velež“ ir Kroatijos „Zrinjski“-rungtynės yra ne tiek apie sportinę konkurenciją, kiek apie etnines sirgalių muštynes ​​(„Raudonoji armija Mostar“). “Ir„ Ultras “). Dėl etninio susiskaldymo ir politinių partijų diskusijų Mostaras negalėjo surengti rinkimų 2008 metų nuo 2020 iki 12 m., Ir net tada byla judėjo tik spaudžiant Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Bosnijos kroatų padėtis

Konstitucinė Bosnijos kroatų padėtis yra labai tvarkinga ir palanki popieriuje.

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos subjekto administracija yra suskirstyta į 10 kantonų (apskričių) ir jų lygmeniu buvo įsteigtos didelės galios, palengvinančios kroatų mažumos savivaldą. Federacijos valstybiniame vienete ir Bosnijos ir Hercegovinos valstybinėse institucijose kroatai yra daug labiau atstovaujami savo gyventojų atžvilgiu. Kelis kartus Kroatijos politikams buvo suteiktos įvairių Bosnijos vyriausybių užsienio reikalų ministro, vidaus reikalų ministro ir gynybos ministro pareigos, kad būtų galima pažvelgti tik į tradicinio požiūrio specifines pozicijas.

Nepaisant to, ketvirtį amžiaus Deitono taikos procese susipynė Bosnijos kroatų reikalavimai sukurti trečiąjį subjektą.

Tačiau tai nebuvo ir vis dar nėra realybė. Tolesniam vidiniam Bosnijos ir Hercegovinos skaidymui nepritaria jokia didelė galia. Nors Bosnijos serbai žodžiu pasisako už Kroatijos reikalą, jie tik dėl taktinių priežasčių nori susilpninti Sarajevo centrą.

Deitono decentralizacijos priešprieša yra dar labiau Vakarų šalininkai, kurie norėtų likviduoti ir subjektus, ir kantonus, nes šalies politinė kultūra iš tikrųjų neišaugo į tokią sudėtingą administracinę sistemą, kurios kampuose yra daug galimybių piktnaudžiauti finansine ir valdžia. ir intarpai, ir jie net nelieka nepanaudoti.

Bosnijos katalikai yra mažuma (15,4 proc.) Ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir Federacijos subjekte, o tai sukelia jiems suvoktą ir realią baimę.

Juolab, kad paaiškėjo, jog rinkėjų valia dėl etninių partijų gali būti apeinama renkant kolektyvinės valstybės pirmininkės narę kroatą. Bosnijos kolektyvinei valstybei pirmininkaujanti valstybė narė turi tris narius: vieną bosnių, vieną kroatą ir vieną serbą. Serbijos narys yra renkamas Bosnijos serbų subjekto, kuris veikia kaip rinkimų apygarda, teritorijoje. Bosnijos ir Kroatijos nariai yra kitame subjekte, kur kiekvienas gyventojas gali laisvai nuspręsti, už kurį etninį atstovą balsuoti.

Etninių struktūrų priešininkai keršija

Kietų etninių struktūrų priešininkai Deitone bandė pasinaudoti šia galimybe.

Serbų ir kroatų mišrioje santuokoje gimęs ekscentriškas Sarajevo politikas Željko Komšić kelis kartus sėkmingai kandidatavo į Kroatijos kėdę. Pirmą kartą jis dirbo socialdemokratų politiku 2006 m., O vėliau pakartojo 2010 m. Jo sėkmės raktas buvo iš mišrių santuokų gimusių asmenų palaikymas ir dalies Bosnijos rinkėjų dalies balsavimas. 2012 metais jis įkūrė savo partiją ir vėl 2018 metais nugalėjo HDZ Bosnijoje prezidentą Draganą Čovičių, kuris pastaruosius 25 metus įrodė esąs gudrus, bet ne visiškai charizmatiškas politikas.

Tačiau dauguma Bosnijos kroatų nemano, kad Komšičius yra teisėtas jų atstovas.

A boszniai HDZ már elő is állt egy olyan javaslattal, ami úgy módosítaná a választási törvényt, hogy a jövőben csak úgy lehessen elnyerni a horvát államelnöki széket, ha a jelölt a horvát etnikai többségű, nemzeti jelölteket támogató járásokban is többséget kap. Az indítvány a szarajevói EU-delegáció és az újonnan érkezett Christian Schmidt német főmegbízott támogatását is bírni látszik. Ez a küzdelem azonban sokkal mélyebb értelmű, mint csak a katolikus horvátok és muzulmán bosnyákok között igazságot tenni, ahogy azt sokan igyekeznek értelmezni, főleg, mert Komšić támogatói nem vallásos muzulmánok.

Jo ir Čovičiaus opozicija susijusi su tuo, ar yra politinė erdvė nacionaliniam išskirtinumui ir segregacijai žmonėms, gimusiems dėl etninio maišymosi ir pasaulietinio mąstymo.

Zagrebas, Bosnijos kroatų globėjas

Bosnijos kroatų reikalavimas pakeisti rinkimų įstatymą buvo griežtai priimtas Zagrebo diplomatijos. HERGEGOVINOS RAUDONA-BALTA LENTĖ: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje? 200 piks. Kroatijos herbas Taigi Kroatija atvirai prisiėmė kišimąsi į kaimyninės šalies vidaus reikalus, nors pati visada reagavo labai neigiamai, kai tiriamas serbų-serbų mažumos Kroatijoje arba musulmonų-bosnių mažumos atvejis Serbijoje. Žinoma, oficialus to paaiškinimas yra tas, kad Deitono taikos sutartis Kroatijai suteikia teisę tai padaryti kaip signatarė.

Kroatijos prezidentas Zoranas Milanovičius, taip dažnai kritikavęs Vengrijos dešiniųjų vyriausybę, nuėjo dar toliau ir neseniai pareiškė esąs ne tik kroatų, bet ir Bosnijos kroatų prezidentas. (Na, jei prisimename daug kritikuotą Josepho Antallo pareiškimą, jis nėra vienas, tačiau Milanovičius tai pasakė ne savo šalies įstatymuose, o JT Generalinės Asamblėjos Niujorke pakraštyje.)

Tačiau Sarajevo ir Zagrebo santykiai, dėl kurių kilo daug neišspręstų tarpvalstybinių ginčų, jau yra gana įtempti.

Nors Kroatija vis labiau remia Bosnijos ir Hercegovinos integracijos į Europą siekius, ji vis labiau negali atsverti konfliktų, pradedant ginčijamais sienų klausimais ir baigiant diplomatiniais incidentais, tokiais kaip netikėtas Kroatijos užsienio reikalų ministro Gordano Grlić-Radman vizitas 2021 m. Gegužės mėn. Ustaasui buvo įvykdyta mirties bausmė po Antrojo pasaulinio karo, kurio antifašistinės tradicijos Bosnijoje ir Hercegovinoje, švelniai tariant, yra prieštaringos.

Blogėjančius santykius puikiai iliustravo tai, kad Željko Komšić, atstovaujantis Bosnijai ir Hercegovinai Niujorke, prieš JT Generalinę Asamblėją įnirtingai priešinosi Kroatijos kišimuisi į Bosnijos vidaus reikalus. į šalį.


Prenumeruokite kasdienį naujienlaiškį!

VENGRIJOS RAUDONBALTAS SKYRIUS: Savos bastionas ar puolantis husaras Hercegovinoje? balkanakas didelis

Albanian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? sqArabic hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? arBelarusian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? beBosnian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? bsBulgarian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? bgChinese (Simplified) hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? zh CNChinese (Traditional) hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? zh TWCroatian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? hrCzech hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? csDutch hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? nlEnglish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? enFinnish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? fiFrench hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? frGerman hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? deGreek hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? elHebrew hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? iwHungarian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? huItalian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? itJapanese hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? jaKorean hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? koMacedonian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? mkPolish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? plPortuguese hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? ptRomanian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? roRussian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? ruSerbian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? srSlovak hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? skSlovenian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? slSpanish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? esSwedish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? svTurkish hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? trUkrainian hercegovina PIROS-FEHÉR SAKKTÁBLA: Száva-parti bástya, avagy támadó huszár Hercegovinában? uk


Google pasirinkimas