Connect with us

Szerbia

EGY NEMZETET TART TÚSZKÉNT: A szerb elnök továbbra is szkeptikus a koszovói rendezést illetően

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

nato alban
trauma betegseg ?c=4784&m=0&a=438898&r=&t=pi
Olvasási idő: 7 perc

Az elmúlt éjszaka többnapos tárgyalássorozat ért véget a kívülről egyre inkább robbanékonynak tűnő koszovói helyzetet illetően. Túl sok részlet nem szivárgott ki azzal kapcsolatban, hogy valójában miről volt szó Pristinában, Kosovska Mitrovicában és Belgrádban. A uniós és amerikai támogatással lezajlott több napos tárgyalássorozatot követően megnyilvánuló amerikai helyettes államtitkár optimista, de neki ez a dolga. A szerb elnök ugyanakkor „igazi békeharcos”, hajthatatlan megatartásával egy egész nemzetet ejtett túszul, amit kórusban támogatnak a kilencvenes évekből visszamaradt politikai csontvázak, akik erőteljesen nyitogatják a szekrényajtót. Ami a koszovói miniszterelnök politikai nagyságát illeti, ő sem egy „balkáni selyemfenyő”.

Optimista üzenetek

A többnapos tárgyalássorozat során valójában nem csak a szerbiai rendszámtáblák és dokumentumok lecserélésére vonatkozó kérdések merültek fel, bár igazazából ez a két téma indította be a politikai nagyüzemet, amit a múlt heti brüsszeli találkozó kudarca tett szükségességesé, mivelhogy a két mormota, a szerb Aleksandar Vučić és az albán Albin Kurti, nem tudott megállapodni, amihez már régen hozzászoktunk.

Most azonban némileg szofisztikáltabbá vált a helyzet abban az értelemben, hogy tovább bonyolódott minden, ami eddig sem volt egyszerű, ezért még inkább helyénvaló Miroslav Lajčák uniós főmegbízottnak az a korábbi megállapítása, hogy „a kapcsolatok normalizálása minden bizonnyal feljogosítaná Aleksandar Vučić szerb elnököt és Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a Nobel-békedíjra”. De ez a veszély senkit sem fenyeget – jegyezzük meg itt csendben.

A két közvetítő – az uniós és az amerikai – folyamatosan optimista üzeneteket küld, mert mást nem is tehet, nem mondhatja azt egyik félnek sem, hogy kezdjék el szárítani a puskaport, mert más megoldás már nincs, teszik ezt egyébként az érintettek üzenetek nélkül is.

Miroslav Lajčák és az amerikaiakat képviselő Gabriel Escobar helyettes államtitkár a legújabb balkáni menetet Pristinában kezdte, ahol állítólag rávették Albin Kurti koszovói (albán) miniszterelnököt, hogy újabb három hónappal halassza el a szerbiai rendszámokra és dokumentumokra vonatkozó döntésének végrehajtását, ám erre nem került sor, miután a legutóbbi nyilatkozatokból az derült ki, hogy antagonizmusok továbbra is vannak, és akkor még enyhén fogalmaztam, hiszen nem azt mondtam, hogy annyira bekeményítatt a két mormota, hogy „inkább törésre/szakításra viszik a dolgot, mint hogy bármiféle rugalmasságot mutatnának”.

Lajčák a koszovói szerbekkel folytatott tárgyalásokat követően elmondta, hogy ő Escobárral közösen mindent megtesz azért, hogy megelőzze a zavargások kitörését, illetve a barikádok állítását Koszovó északi részén, és arra számít, hogy szeptember elseje egy normális nap lesz. Az uniós főmegbízott, aki jól beszél szerbül, ezt a saját nyelvükön elmondta az „északi” szerbeknek, hátha úgy megértik, bár eléggé gyengének tűnnek hozzá.

Ezért ezt elismételte a tárgyalássorozat lezárását követően Escobar is, igaz csak angolul, aki kinevezése óta folyamatosan amiatt mentegetődzik, hogy ő nem a közvetítő stáb tagja, csak segíteni szeretné az előrelépést, de ezt már hallgatni is kínos, miután mindenki tudja, hogy a békéltető folyamatban az utolsó szót úgyis az amerikaiak mondják ki, és hogy egyedül csak az ő szavukra adnak annyira-amennyire a koszovói (albán) kormány képviselői.

Legutóbb arról írtunk, hogy a miután a szerbeket támogató oroszok nem vesznek részt a tárgyalássorozatban, így némileg lejt a pálya a koszovói albánok javára, akik maguk mögött tudhatják a főszponzoruknak számító amerikaikat, viszont – tennénk most hozzá – bizalmatlanok az Európai Unióval szemben, hiszen a tárgyalásokért egy spanyol és egy szlovák diplomata felelős, akiknek a hazája nem ismerte el Koszovó függetlenségét.

Más kérdés, hogy a balkáni ügyeket illetően Európában aligha található még egy olyan alapos előfelkészültséggel rendelkező politikus, mint Miroslav Lajčák, elvonatkoztatva most minden politikai botorkálásától.

A brüsszeli svédasztal

A szerb elnökkel folytatott maratoni közvetítői tárgyalások lezárását követően az Egyesül Államok nyugat-balkáni különmegbízottja azt mondta, hogy a Koszovó északi részén élő szerbeknek ezentúl sem lesz szükségük „további adminisztratív procedúrákra ahhoz, hogy hazajussanak”.

Lényegében nem lesznek vendégek a saját országukban, Szerbia és Koszovó is legitim állampolgárokként ismeri el őket

– mondta az amerikai különmegbízott, akinek ezt a megfogalmazását nem könnyű dekódolni, főleg a többi narratíva ismeretében. Itt gondolhatnánk ugyan arra, hogy a koszovói szerbek valamiféle kettős állampolgárságot kapnak, amihez azonban az kéne, hogy Szerbia államként ismerje el Koszovót, ami aligha fordul elő, amíg Vučić „a szerb lelkek ura és háborgatója” Szerbiában és azon kívül.

Escobar úgy nyilatkozott, hogy nehéz tárgyalásokat folytattak a szerb elnökkel, „mert a felvetődő kérdések mindkét fél részéről nagy kompromisszum-készséget követelnek meg, miközben „nagy a különbség a tárgyalások résztvevői között az álláspontok tekintetében”.

Az alapvető probléma ebben a tekintettben az érintettek szelektív hozzáállása, hiszen a szerbek és az albánok is svédasztalként tekintenek a brüsszeli folyamat során létrejött megállapodásokra, amelyek közül ki-ki tetszése szerint válogathat.

A szerbek görcsösen ragaszkodnak a Szerb Községek Közösségének létrehozását szavatoló 2013-as megállapodásra, ugyanakkor szívesen megfeledkeznének a mozgásszabadságot biztosító 2011-es és 2016-os megállapodásokról. A belgrádi szemek mintha ezeket nem is látnák, a belgrádi agyak pedig mintha nem is akarnák felfogni, hogy az Európai Unióval aláírt minden szerződést be kell tartani. Az ezzel kapcsolatos felvetések a tárgyalások során bumerángként tértek vissza bármennyire is meg akartak tőlük szabadulni.

Vučić számára ez végképp nagyon kellemetlen volt, mert a mozgásszabadságról szóló szerződést 2011-ben még az előző szerb kormány írta alá, tehát nem az ő akaratát tükrözi. A második, vagyis a 2016-os megállapodást pedig azért szeretné elfelejteni, mert annak alapján az Ibar folyó déli részén, vagyis a Koszovóban szorványban élő szerbek már lecserélték a rendszertáblákat és a dokumentumokat, ezért esetükben a mostani huzavona nem csak tárgytalan, hanem káros is.

Mindezzel oda szeretnék kilyukadni, hogy a szerb elnök arra a használja fel a koszovói szerbek felét, vagyis a tömbben élő mintegy ötvenezer embert, hogy őket felhasználva túszként tartsa a szerb nemzetet és egész Szerbiát, így erősítvén meg a hatalmát.

Vučić harca a békéért

A szerb elnök a tárgyalások lezárását követően, de már éjfél után, videóüzenetet intézett a nemzethez az Instagram-profilján attól a téves képzettől vezérelve, hogy az ország népe ébren van, és reszketve várja, hogy mit üzen a vezér.

Nem üzent semmi újat, az viszont már az első mondatból kiderült, hogy az általa képviselt „egyszeményes ország” semmiféle kompromisszumra nem hajlandó a főbb kérdésekben, és legfeljebb csak apróbb-cseprőbb ügyekben megállapodna meg, de még az sem biztos, hogy a kisebb kérdésekben sikerrel járnak.

Vučić a kötelező nyugati politikai optimizmus helyett a kötelező szerbiai pesszimizmusnak adott hangot, de azért megígérte, hogy szorgalmasan dolgoznak azon, hogy megőrizzék a békét a szerb nép számára, és megteremtsék a koszovói szerbeknek a szülőföldjükön maradás lehetőségét. Itt a fent említett ötvenezer szerbről van szó, akiknek egy része valamilyen okból a koszovói északon nyert menedéket, vagy mert az 1999-es évek előtt részt vett az albánok elleni pogromokban, vagy mert rovott múltja miatt oda menekült, ami persze, nem jelenti azt, hogy csak bűnözők élnek ott.

A milosevics553 név mögé rejtőző hozzászóló – képletesen szólva- meg is veregette a szerb elnök vállát, vagy hájjal kenegette az önérzetét az Instagramon azzal a hozzászólással, hogy „Ön fáradhatatlan és nehéz harcot vív”, amivel rá is tapintott a lényegre a szerb elnök ugyanis „harcolni akar”, amire a videóhoz fűzött bejegyzés is utal.

A harc folytatódik, én pedig úgy teszek, mintha nem lennék fáradt

– írta a szerb elnök a világhálón, aki azonban napközben mutatta ki igazából a foga fehérjét, amikor már aludt egyet a tárgyalásokra.

Azt követelték tőlünk, hogy tartsuk tiszteletben a 2011-es megállapodást. Azt mondtuk, hogy készek vagyunk tiszteletben tartani, bár azt egy másik kormány képviselői írták alá. De bizonyos dolgok abba sincsenek beleírva, és olyasmit nem váltunk valóra, ami nincs benne

– jelentette ki a szerb elnök, ki tudja, mire utalva, ugyanakkor leszögezte, hogy a Szerb Községek Közösségének létrehozása nélkül szerb részről nem kívánnak továbblépni. Ezt a 2013-as megállapodás tartalmazza, amit viszont a koszovói albánok nem akarnak végrehajtani, mondván, hogy Koszovóban nem ismétlődik meg a boszniai Szerb Köztársaság.

Vučić úgy fogalmazott, hogy a rendszámtáblák cseréjével kapcsolatban semmit sem tudnak elfogadni, ezt pedig a 2016-os megállapodás tartalmazza.

Ezek alapvető dolgok, és a szerbek nem fogadják el, nekem pedig nincs felhatalmazásom, hogy elfogadjam. Az okmányok kérdésében a kompromisszumot el tudnák fogadni, de akkor maradnak a táblák, és marad Szerb Községek Közössége

– tette hozzá Vučić, aki úgy nyilatkozott, hogy szeptember 1-én nem fog semmi különös sem történni, mert a pristinai rendelet értelmében két hónapon belül kell lecserélni a szerb rendszámokat és dokumentumokat, békeharcos stílusban azonban azért hozzátette, hogy nem az a kérdés, lesz-e újabb válság, hanem az, hogy „mikor kerülnek még nagyobb válságba”.

Szép kilátás minden szerb számára.

Kurti NATO-parancsnok lesz

kurti bloomberg

A másik békeharcos & mormota, vagyis a koszovói miniszterelnök közben úgy vélte, hogy eljött az ideje a Koszovó és Szerbia közötti végleges szerződés megkötésének, aminek még az ő mandátuma alatt meg kell történnie, és ehhez alkalmas személynek látja a jelenlegi szerb elnököt, akivel szerinte az egyetlen baj, hogy még nem távolodott el eléggé az 1990-es évekbeli múltjától, amikor Slobodana Milošević (balkáni mészáros) tájékoztatási minisztere volt.

Albin Kurti a Bloombergnek nyilatkozva kijelentette, hogy nem halogatja tovább az általa hozott rendeleteket végrehajtását – vagyis nem engedett a közvetítői nyomásnak. Ehhez hozzátette, hogy véleménye szerint szeptember 1-je „csendes és hétköznapi nap lesz”.

Ha a helyzet erőszakba fordul, akkor a rendőrség és a NATO a KFOR 3800 békefenntartójával véget vet neki

– nyilatkozta Kurti, aki tehát azt is bekalkulálta a történetbe, hogy balhé esetén számít a NATO támogatására.

A koszovói miniszterelnököt egyedül az aggasztja, hogy Vučić továbbra is szoros kapcsolatokat tart fenn Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki Belgrád szövetségese Koszovó nemzetközi elismerésének ellehetetlenítésében. Vajon mit tesznek az oroszok, ha balhé lesz Koszovóban, és Kurti esetleg erre gondolt-e?Játékpercek (zsákbamacska)Koszovó

Aláírási impotencia, avagy két úriembernek látszó alak világraszóló sztárolása

Közzététel:

a megjelenés dátuma

Aláírási impotencia
NEM SZAKADT LE A CSILLÁR: Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte, hogy Koszovó és Szerbia megállapodott a korábban elfogadott francia-német, vagy inkább EU-javaslat végrehajtási mellékletében a kapcsolatok normalizálása felé vezető úton (Forrás: Twitter, Josep Borrell)
?c=5941&m=425294&a=438898&r=&t=html
Olvasási idő: 6 perc

A legutóbbi ohridi találkozó a politikai impotencia újabb bizonyítékának tekinthető, az amerikai diplomácia hathatós közbenjárásával ugyanis Josep Borrell egy alá nem írt szerződés alá nem írt mellékletéről tárgyalt Ohridban két úriembernek kinéző alakkal, akik az aláírt megállapodásokat sem tartják be. Magyarán ez azt jelenti, hogy egy hetes nemzetközi, amerikai és európai győzködés és gyomrozás után az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ismét találkozott a szerb elnökkel és a koszovói miniszterelnökkel, aminek során szóbeli elfogadásra került a szintén csak szóban elfogadott francia-német non paper végrehajtási melléklete. Ne feledjük, az említett francia-német javaslatot az Európai Unió „magáévá tette”, mert annál – mint a közvetítők fogalmaztak – a világon jobb megállapodás nincs. A helyzet a balkáni viszonyokhoz illő módon „megfelelően abszurd”.

Aláírási impotencia

Ohridban 12 órás maratoni megbeszélés után állt fel az asztaltól a két „úriembernek látszó alak” a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd újabb fordulóját követően.

A találkozó középpontjában a koszovói rendezésre felkínált európai javaslat végrehajtásáról szóló megállapodás volt.

A találkozót követően Aleksandar Vučić szinte diadalittasan közölte, hogy semmit nem írt alá, bár bizonyos szerződést – megállapodást, vagy nevezzük akárminek – kötöttek ugyan, de ő – mint már mondtuk – semmit nem írt alá.

Ez a kijelentés tekinthető ugyan Belgrád diadalának, de más szempontból Vučić vereségének is.

Aláírási impotencia

SZÚRÓS TEKINTET: Külön-külön is tárgyaltak velük (Forrás: Instagram, Aleksandar Vučić)

A „semmit nem írtam alá” kinyilatkoztatás természetesen szerb belpolitikai célokat szolgált, és leginkább a szélsőjobbos hazai politikai felhasználókat célozta meg, akik folyamatosan azt követelik, hogy a szerb elnök semmilyen dokumentumot ne lásson el az aláírásával.

Ez az „aláírási impotencia” legalább annyira elfogadhatatlan hozzáállás a tárgyalási folyamat során, mint Albin Kurti koszovói miniszterelnök viselkedése, aki az aláírt szerződéseket sem tartja be.

Ezt a packázást pedig az Európai Unió és az Egyesült Államok tűri, ráadásul nagy médiapompát biztosít hozzá, amely során komolynak látszó közvetítők komolytalanul viselkednek, mert hogy minden kétséget kizáróan nem „getlemen’s agrementnek” nevezhető szerződéskötésről van szó, hanem két megállapodásra képtelen alak „sztárolásáról”.

Dagasztják a semmit

Ennek megfelelően az „ohridi partraszállás” nem szerb-koszovói D-napként kerül be a történelembe, bár a szerb elnök szerint a sok nézeteltérés ellenére udvarias és konstruktív beszélgetés folyt, vagyis getlemenek módjára társalogtak, és vélhetően nem azzal foglalkoztak, hogy a történelem során ki kinek hordta a sört.

A koszovói miniszterelnök az ohridi találkozót követően a legutóbbi brüsszeli megállapodáshoz hasonlóan megint azon siránkozott, hogy „ő aláírni ment, amit viszont a másik fél került”, és ez a színtiszta igazság, merthogy – mint már megállapítottuk – a szélsőjobbos befolyás, valamint a „belső nemzeti érzelmű késztetés” hatásra a szerb elnök semmit sem hajlandó aláírni.

Azért jöttünk Ohridba, hogy aláírjuk a melléklet végrehajtásáról szóló alapmegállapodást. A másik fél, akárcsak a február 27-i brüsszeli tárgyalásokon, kerülte a megállapodás aláírását, és most a mellékletét is

– mondta Albin Kurti, aki könnyedén presszionálja a szerb elnököt és a nemzetközi közvetítőket azzal, hogy „ő aláírná, aláírná és aláírná, de lám-lám a másik”, merthogy számára az aláírt szerződések sem jelentenek semmit.

Ehhez az egész komédiához rebbenés nélküli szemmel asszisztál Gabriel Escobar, az Egyesült Államok nyugat-balkáni megbízottja, aki az estébe/éjszakába nyúló találkozót követően azt mondta, nagyon elégedett a Belgrád és Pristina között létrejött megállapodással, amely szerinte „nehéz, de szükséges” volt.

Ez a nyilatkozat is hazai – mármint amerikai – felhasználásra készült, egy közvetítő ugyanis nem mondhatja, hogy már megint kudarcot vallottunk – mondjuk ikszedik alkalommal -, mert az ilyesmi sehogy sem hangzik jól, ezért inkább dagasztják a semmit, és úgy tesznek, mintha lenne szerződés, legyen az akár „getlemen’s agrement” is, függetlenül attól, hogy a balkáni politikusok vonatkozásában az „úriember” kiveszőben lévő fajnak számít.

Ehhez falaz a brüsszeli közvetítő is, aki szerint Szerbia és Koszovó megállapodott abban, hogy milyen úton-módon váltja valóra a két fél közötti kapcsolatok normalizálásáról szóló egyezmény végrehajtási mellékletletét, amelyek közül sem került egyik aláírására, ami jobb helyeken azt jelzi, hogy semmit sem akarnak végrehajtani sem az egyik, sem a másik oldalon.

De ezt nem lehet a világ képébe vágni, mert a politika az a műfaj, amelyben a legnagyobb kudarcot is bombasztikus sikerként kell eladni, nehogy felmerüljön az alkalmatlanság kérdése.

Minden szereplő mentségére szolgáljon, hogy ez a Balkán, ahol az adott szó ugyanúgy nem ér semmit, mint ahogy az aláírt dokumentum is csak egy papírfecni.

Amit nem írtak alá

Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e olyan megállapodást részletesen ismertetni, amelyet az érintettek szóban fogadtak el, miközben ki tudja, hogy mit gondoltak, illetve – tegyük a kezünket a szívünkre -, tudjuk, hogy mit gondolnak, csak azt nem írják alá.

A Koszovó és Szerbia közötti kapcsolatok normalizálásának útjáról szóló megállapodás végrehajtási melléklete azzal kezdődik, hogy a dokumentum az előző (szintén alá nem írt) megállapodás szerves részét képezi.

És akkor jöjjön a többi pont, minden további kommentár nélkül!

– Koszovó és Szerbia teljes mértékben vállalja, hogy tiszteletben tartja a megállapodás és e melléklet valamennyi cikkelyét, és gyorsan és jóhiszeműen végrehajtja a megállapodásból és e mellékletből eredő összes kötelezettségét.

– A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás és a végrehajtási melléklet Koszovó és Szerbia EU-csatlakozási folyamatának szerves részévé válik. A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás és e melléklet elfogadását követően az uniós közvetítő azonnal megkezdi a Szerbiára vonatkozó 35. fejezet kritériumainak megváltoztatását a megállapodásból és e mellékletből eredő kötelezettségek miatt. A Koszovói Különleges Normalizációs Csoport napirendje ugyanúgy tükrözi Koszovónak a megállapodásból és e mellékletből eredő új kötelezettségeit.

– A felek megállapodnak abban, hogy sürgősen elfogadják az eltűnt személyekről szóló nyilatkozatot az EU által közvetített párbeszéd keretében.

– A 7. cikkely végrehajtása érdekében Koszovó haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményez az EU által közvetített párbeszéd keretében a koszovói szerb közösség megfelelő szintű önkormányzatának biztosítására vonatkozó konkrét rendelkezések és garanciák létrehozásáról a párbeszéd korábbi szakaszaiból származó megállapodásokkal összhangban, amelyeket az uniós közvetítő megerősített.

– A felek megállapodnak abban, hogy 30 napon belül létrehoznak egy vegyes monitoringbizottságot, amelynek elnöke az EU. Az összes rendelkezés végrehajtását a Közös Monitoring Bizottság biztosítja és ellenőrzi.

– A 9. cikk végrehajtása érdekében az EU 150 napon belül donorkonferenciát szervez annak érdekében, hogy beruházási és pénzügyi támogatási csomagot hozzanak létre Koszovó és Szerbia számára. Támogatás nyújtására addig nem kerül sor, amíg az EU meg nem állapítja, hogy a megállapodás valamennyi rendelkezését maradéktalanul végrehajtották.

– Koszovó és Szerbia megegyezik abban, hogy minden pontot egymástól függetlenül hajtanak végre.

– Jelen mellékletben szereplő sorrend nem kérdőjelezi meg azok végrehajtásának sorrendjét.

– Koszovó és Szerbia megállapodik abban, hogy nem akadályozza egyetlen cikkely (pont) alkalmazását sem.

– A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi vitára az EU által vezetett párbeszéd keretében kerül sor.

sziveri janos szelherceg 728 ?c=4784&m=0&a=438898&r=SziveriJ%C3%A1nos%3ASz%C3%A9lherceg&t=pi

– Koszovó és Szerbia tudomásul vette, hogy a megállapodásból, e mellékletből vagy a korábbi párbeszédről szóló megállapodásokból eredő kötelezettségeik be nem tartása közvetlen negatív következményekkel járhat az EU-csatlakozási folyamataikra nézve, akárcsak az EU-tól kapott pénzügyi támogatásra vonatkozóan.

Epilógus

Végiggondolva a fent elmondottakat, és megnézve a szerb elnök vasárnap déli sajtótájékoztatóját, több dolog is eszünkbe juthat, az egyik az, hogy hova vezethet az Európai Unió „bot és sárgarépa” jellegű politikája, amely a jutalmazás & büntetés elvét követi, kinek-kinek érdemei szerint.

Aleksandar Vučić ezúttal is elmondta, hogy ő az Európai Unió híve, ő tudja ugyanis, vagyis ő tudja a lejobban, hogy mekkora anyagi előnnyel járhat Szerbia számára, ha nem veszik össze Brüsszellel. Ugyanakkor az ablaka alatt ott hangol a szélsőjobb, amely pillanatok alatt lerohanná Koszovót, verbálisan legalábbis.

Lélekben és alkotmányosan maga a szerb elnök sem mondott le a volt szerbiai tartományról, de mivel van némi realitásérzéke, ezért már sejti, hogy Koszovó rég elment, csak ezzel a gondolattal Szerbiában ma még nem lehet tömegeket megmozgatni.

Ezt a megérzést igazában maga sem akarja végiggondolni, mert azzal korábbi, és némileg jelenlegi önmagával kerülne szembe. Ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a koszovói albánok nem az együttélés bajnokai, ahogy az északi területeken élő koszovói szerbek vezetői sem.

Mindennek a levét pedig a Koszovóban szórványban élő szerbek isszák meg, akik minden nap ki vannak, és ki lehetnek téve a körülöttük élő albánok zaklatásainak.

Miért nem írtam alá? Több dolog miatt. Szerbia nemzetközileg elismert ország, számomra viszont az úgynevezett Koszovói Köztársaság nem nemzetközileg elismert ország

– mondta a vasárnapi déli ebédet helyettesítő Vučić, aki minden bizonnyal abból indult ki, hogy ha bármit is aláír, akkor elismeri Koszovó függetlenségét.

Csakhogy ez az álláspont nélkülözi a következetességet, 2015-ben ugyanis már aláírta a koszovói Szerb Községek Közösségének létrehozását szabályozó megállapodást, és ha ebből indulunk ki, bizonyos értelemben már akkor elismerte Koszovót.Játékpercek (zsákbamacska)Az olvasás folytatása

Meteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

Letöltések

Kultúra

Vámos Miklós: Visz a vonat

Utazás

Egészség

KONTAKTLENCSÉK a legnagyobb gyártóktól 30-60 százalék kedvezménnyel, akár ingyenes szállítással, azonnal saját raktárról, 30 napos visszavételi garanciával az eOptika.hu kontaktlencse webboltból. Vásároljon most!

Hirdetés

A BALK a világban

Tíz nap legjava

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: