Connect with us

Belpolitika

KEBELBARÁTSÁG: Átigazolt a Hazafias Mozgalomhoz a horvát Cicciolina

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

EGMYKSJUYAAEyQ4

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 2 perc

Aleksandra Bukovčan, alias Alexa Wild volt pornósztár úgy határozott, hogy elhagyja a Živi zid (Élő Fal) elnevezésű süllyedő hajóját, és biztonságosabb jármű után néz a politika tengerén. Ezt a Miroslav Škoro vezette Hazafias Mozgalom robusztusnak tűnő tutajában vélte megtalálni. Egyelőre azonban kissé érthetetlen, hogy miért bújt ágyba az antikapitalista horvát Cicciolina Škoro őskonzervatív, mélykatolikus mozgalmával.

Őszinte vallomás

Aleksandra Bukovčan a hazafiak újonnan megalakult Kapronca- Kőrös megyei alapszervezetének titkára lett, bár a mozgalom központja ezt a hírt nyilván reflexből cáfolta, Karlo Posavec a megyei alapszervezet elnöke a fiumei Novi listnek nyilatkozva megerősítette az információt.

Posavec szerint Bukovčan asszony nagyon szorgalmas, sem a munkájára, sem a jellemére nincs kifogás, teljes mértékben kiérdemelte a titkári kinevezést.

Bukovčan/Wild asszony különben sohasem rejtegette XXX-pályafutását, és soha nem mondta azt, hogy kizárólag transzcendentális meditációval foglalkozott.

Facebook profilján megtalálható, hogy 2010 és 2016 között hivatásosan 18+ filmeket forgatott, és elég termékeny volt, mivel a jelzett időszakban 170 ilyen „alkotásban” szerepelt, vagyis évente átlagban majdnem harmincban.

Ebből is látszik, hogy milyen súlyos társadalmi mondanivalóra keresték a megoldást ezek a mélyreható műremekek.

Aleksandra Bukovčan azonban feláldozta fényes karrierjét a családjáért, egyik 2019-es bejegyzésében ugyanis a következők olvashatók.

– Valamivel több, mint három évvel ezelőtt, karrierem csúcsán, úgy határoztam, hogy felhagyok mindennel, időmet a családomnak szentelem, és szülök még egy gyermeket.

Ez a bejegyzés különben abból az időszakból származik, amikor Bukovčan követte a főként parlamenti performanszairól ismert Ivan Pernart a Živi zid (Élőfal) elnevezésű politikai képződményben bekövetkezett szakadás után.

A kabarépárt

A establishment-ellenes, jobb híján kabarépártnak nevezhető politikai képződmény egyébként „annak jóvoltából” indult oszlásnak, hogy Ivan Vilibor Sinčić pártelnök úgy határozott: őt illeti meg a párt által szerzett európai parlamenti képviselői tisztség, a horvátországi átlagfizetéseket több mint tízszeresen meghaladó jövedelemmel egyetemben.

Ivan Pernar, a Živi zid másik vezéregyénisége ekkor kígyót-békát kiabálva kilépett a pártból, és magával vitte a tagság egy részét, így Bukovčan asszonyt is.

A vad pornósztárból vad aktivistává vedlő Aleksandra állítólag akkor ábrándult ki az antikapitalista, stb. harcot hirdető politikából, amikor Pernar és Sinčić kibékült, és együtt léptek fel a nyári parlamenti választásokon.

Az viszont kissé érthetetlen, hogy hogyan és miért bújt ágyba a horvát Cicciolina Škoro őskonzervatív, mélykatolikus mozgalmával.

Tekintettel eddigi politikai elveire – ha ezek után egyáltalán elvekről beszélhetünk – a pálfordulás teljes változást hozott, hacsak a radikális változások követelését nem tekintjük közös nevezőnek a Živi zid és a Hazafias Mozgalom között.

Hogy milyen lesz Aleksandra Bukovčan politikai pályafutásának folytatása, azt az említett fordulatokat követően sejteni sem lehet, de az máris leszögezhető, hogy politikai túlélőképessége figyelemre méltó.

Aleksandra Bukovčan azzal pedig még sokra viheti, hogy szükség esetébe bárkivel összefekszik, természetesen ma már csak politikai értelemben.

A küszöbönálló helyhatósági választások, amelyektől a Hazafias Mozgalom reneszánszát várja, nagy valószínűséggel további csalódást okoz a hazafiaknak, mert a nagy pártok ezúttal résen fognak állni, és nem engedik a szélsőjobb esetleges térnyerését.

Akkor pedig Bukovčan asszonynak újabb partner után kell nézni a horvát politikai kulturális térben.

Belpolitika

EGY SZEKÉR LŐPOROSHORDÓ: Boszniában folytatódik a nemzeti alapú ármánykodás, ott aprítják egymást, ahol érik

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

bosnia armany 563

BALK Magazin applikáció telepítése

play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 5 perc

Bosznia- Hercegovina nem lőporoshordó, hanem legalább egy szekér lőporoshordó. A korábbi napokban a hektikus hangulatú boszniai belpolitikai események egyik fontos mozzanata volt a Sifet Podžić védelmi miniszter ellen beadott bizalmatlansági indítvány, amit végül a törvényhozás alsóháza nem fogadott el. A boszniai parlamenti matematikában jártas személyek számára az indítvány beadásakor egyértelmű volt, hogy lavina helyett ez legfeljebb egy hógolyó, aminek célja a harsány nacionalista politikai kommunikáció fenntartása, és nem a miniszter tényleges elmozdítása.

Rossz szóhasználat

Sifet Podžić boszniai védelmi miniszter úgy döntött, hogy elhalasztja a boszniai fegyveres erők és a szerbiai hadsereg október 9-e és 16-a közötti időszakra tervezett hadgyakorlatot. A döntés a sajtóban komoly visszhangot váltott ki. A boszniai szerb média mindezt úgy aposztrofálta, hogy az esemény elmaradása a két ország közti távolságtartást hivatott erősíteni, és egyben a bosnyák politikai elit burkolt ellenállását juttatja kifejezésre.

A védelmi miniszter jelentős „retorikai hibát” vétett azzal, hogy ezt a döntését nem indokolta a nyilvánosság előtt, így a politikai ellenfeleinek lehetősége adódott a különböző alternatív indokok megfogalmazására. Podžić a gyakorlat kapcsán a „nem lesz megtartva”” kifejezést használta az „elhalasztásra kerül” fordulat helyett, így muníciót szolgáltatott a boszniai végrehajtó hatalom funkcióját betöltő Miniszterek Tanácsát vezető Zoran Tegeltijának, hogy bizalmatlansági indítványt adjon be kabinettársa ellen.

Az indítványban a szerb származású Tegeltija megkérdőjelezte a bosnyák Podžić pártatlanságát az államalkotó nemzetiségekkel, különösen a szerbekkel szemben. A szerb Független Szociáldemokraták szövetsége(SNSD) közleményében a védelmi miniszter döntése úgy jelent meg, mintha azzal gátolni próbálná a két haderő, és ezáltal a két nép békés együttműködését.

Azóta sem tisztázott, hogy Podžić a döntés meghozatalakor számolt-e annak lehetőségével, hogy arra Dodik a szerb nemzet elnyomottságának bizonyítékaként hivatkozhat, és erős érvként használhatja a boszniai Szerb Köztársaság hadseregének újbóli megszervezését célzó elképzeléseihez.

Zoran Tegeltija október 6-án adta be indítványát a bosznia-hercegovinai parlament képviselőházának, amelytől kérte, hogy vonja meg a bizalmat a védelmi minisztertől. A képviselőház október 26-án elutasította a miniszter felmentésére vonatkozó kezdeményezést.

A szavazáson jelenlévő 27 képviselő közül mindössze a szerb Független Szociáldemokraták szövetségének hét tagja szavazott a miniszter felmentésére. Az indítvány ellen voksolt a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA), a félig-meddig bosnyák (multietnikus) Demokrata Front (DF), valamint a liberális Naša stranka 20 képviselője. Több bosnyák párt és a horvát párt tagjai nem vettek részt a szavazáson.

Az elmozdítására tett kísérletet Podžić úgy kommentálta, hogy „ezzel túl messzire mentek” a kezdeményezők. A szerbiai hadsereggel való gyakorlat elhalasztását a miniszter utólag azzal indokolta, hogy „meg akarta védeni katonák egészségét,” utalva a koronavírus járvány intenzitásának növekedésére Bosznia- Hercegovinában.

A füstje és a lángja

A Tegeltija által beterjesztett indítványt a horvát pártok azzal a feltétellel lettek volna hajlandók támogatni, ha azt kiterjesztik másik két bosnyák – SDA-párttag – miniszter, Bisera Turković külügyminiszternek és Selmo Cikotić biztonsági miniszternek a felmentésére is. Mivel erre a szerb SNSD nem volt hajlandó, a horvát képviselők távol maradtak a szavazástól, és a Podžić elleni indítvány végül elbukott.

A bosnyák média a HDZ- BiH és az SNSD közti háttértárgyalásokra hivatkozva újfent a „Bosznia- Hercegovina egysége ellen szervezkedő szerb-horvát tengely” rémképével kezdte el riogatni a gyanútlan olvasókat.

Nem célunk, hogy az olvasót a boszniai parlamenti matematikával fárasszuk, de a védelmi miniszter leváltására tett indítvánnyal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az indítvány elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének szavazata szükséges.

A plénum teljes létszáma 42 fő, amiből a szavazás iránti „elhivatottságot jelzi”, hogy a nem mindennapi eseményen 27-en vettek részt. Ebből a létszámból 14 képviselőnek kellett volna támogatni az indítványt. A kellő támogatottság hiányának fokát és egyben az indítvány „komolyságát” jelzi, hogy még a horvát klub valamennyi képviselőjének támogatása esetén is csak 12 szavazata (7 SNSD-s és 5 horvát) lett volna az előterjesztésnek, ami eleve elmarad a szükségestől.

Miért Podžić a „célpont”?

A védelmi miniszter személyével kapcsolatban több olyan tényező is fennáll, ami alkalmassá tette, hogy egy meglehetősen „zajos és a realitásokat mellőző” politikai célpontjává váljon.

Ezeknek a körülményeknek a tisztázása végett indokolt röviden áttekinteni az érintett karrierjét.

Podžić nyugalmazott katonatiszt és a politikatudomány doktora, aki 1978. és 1992. között a Jugoszláv Néphadsereg tisztje volt. 1992-től 2009-ig a bosnyák hadseregben szolgált különböző vezető beosztásokban, 2009-e és 2012-e között Bosznia- Hercegovina Bulgáriába akkreditált nagyköveteként volt.

Podžić bosnyák nemzetiségű, és miniszteri munkája mellett a boszniai parlament felsőházának tagja bosnyák nemzetiségi színekben. A vele szembeni fellépést „megkönnyítette, hogy nem a bosnyák Demokratikus Akció Pártjának (SDA), hanem a bosnyákbarát Željko Komšić által vezetett Demokratikus Front (DF) tagja, vagyis a szerbek a miniszter elmozdítására tett kísérlettel nem a legnagyobb bosnyák pártnak, az SDA-nak ugrottak neki direktbe.

A szerbek azért is haragudtak a védelmi miniszterre, és ez logikussá tette a lépésüket, mert Podžić érdemi lépéseket tett Bosznia- Hercegovina NATO-csatlakozásának előmozdítására, ami miatt a korábbi években számos kritikát kapott, főként szerb oldalról, ahol máig is a katonai semlegesség megőrzésének gondolata népszerűbb, nyilván a szerbiai példát követve.

Áldozatok a másik oldalon

Sokak szerint a védelmi miniszter elleni indítványnak álcázott támadásnak az volt a közvetlen előzménye, hogy az elmúlt hónapokban több szerb vezető vesztette el pozícióját a boszniai igazságszolgáltatásban.

Gordana Tadić főügyészt 2021. október 20-án felmentette hivatalából a Legfelsőbb Bírósági és Ügyészségi Tanács (Visoko sudsko i tužilačko vijeće, VSTV). A főügyész leváltására egy majd hat hónapos fegyelmi eljárás végén került sor, amelyben Tadićot felelősnek találták a hivatala gyakorlásának pártatlanságát biztosító eljárási szabályok betartásának megszegése miatt. A döntés szerint a főügyész több esetben önkényesen döntött az ügyészek kijelöléséről, és arra is volt példa, hogy nem rendelte el egyes ügyészek ellenőrzését – leváltásának kapcsolatban azonban más okot nem említettek, pedig azokról beszélt a čaršija (utca) népe.

Gordana Tadić a bosnyákokat azzal haragította magára, hogy az irányítása alatt álló ügyészség jóváhagyta az úgynevezett Diploma-akciót, amely során őrizetbe vették a Biztonsági Hírszerző Ügynökség (Obavještajna sigurnosna agencija, OSA) igazgatóját, Osman Mehmedagićot, az említett személy pedig a legfelsőbb bosnyák pártvezér, Bakir Izetbegović egyik fő embere.

Tadić ezzel, és más bosnyák származású politikusoknak az előállításával többször a legnagyobb bosnyák párt, a Demokratikus Akciópárt tyúkszemére lépett, ami miatt az SDA azzal vádolta meg, hogy csak bosnyákok letartóztatásét rendeli el. Tadić nemzetiségi hovatartozása kapcsán általánosan elfogadott lett mostanra, hogy a „szerb oldalt” erősíti, a horvát felmenőire tekintet nélkül, és ő maga is így „határozza meg magát”.

A főügyész menesztésére a szerb SNSD és a Horvát Nemzeti Tanács (Hrvatski Narodni Savez, HNS) úgy reagált, hogy azt hat bosnyák szavazta meg politikai megrendelés alapján, mivelhogy szerintük a bosnyákok átvették az ellenőrzést az igazságszolgáltatási rendszer felett, amire válaszul a főügyészi posztra ismét szerb nemzetiségű politikust, Milanko Kajganićot jelölték ki, igaz ideiglenes jelleggel.

A szerb igazságszolgáltatási csúcsvezetők elmozdítását követően várható volt, hogy az SNSD valahol személyi cserére próbálja kényszeríteni a bosnyák politikai elitet, Podžić esetében ez azonban nem sikerült. Kérdés, ki lesz a következő a sorban?

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


A szerző cikkei

Líra-könyvek

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Utazás

Letöltések

Google-hirdetés

Tíz nap legjava