Connect with us

Magyarság

PAINTBUSTERS: Fiatalok törlik le a festéket a lefújt magyar helységnevekről, avagy a rongyos élet

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

03 nyugat bacska2
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 4 perc

A Vajdaságban a többnyelvű helységnévtáblák ékes bizonytékai annak, hogy a nemzetek közötti ellentétek szításának évtizedek után is vannak nyomai. Csaknem harminc év telt el azóta, hogy a Balkánon egymásnak uszították a „népeket és nemzetiségeket”, és több mint két évtizede annak, hogy a modern kori délszláv háborúknak vége, az utóbbi években pedig unottra nyüstölik a politikusok, hogy „a szerb-magyar kapcsolatok történelmi csúcson vannak”. Ennek ellenére a lelkekből nem sikerült kiölni a többségi gőgöt, aminek a levét a kétnyelvű helységnévtáblák isszák meg. Idén Nyugat- Bácskában többször is lefestették az újonnan kihelyezett helységnévtáblák magyar feliratait, de Dél- Bácskában is rendszeresen találkozunk megrongált táblákkal.

Az együttélés diszkrét bája

– Valaki lefestette az újonnan kihelyezett táblákat. A községi felügyelősség jegyzőkönyvezte és jelentette a rendőrségnek. A helyi közösség ezután letisztította

– adta hírül október 7-én a Topolya községhez tartozó, szerb, ruszin és magyar lakosságú Bajsa helyi irodája Facebook-oldalán.

Ugyanekkor az újvidéki Magyar Szó napilap hírt adott az újonnan felállított dreai táblák megrongálásáról is. A táblákat pár héttel azelőtt helyezett ki a Szerbiai Utak Közvállalat.

A napilap tudósítója részletesen beszámol arról, hogy sokan kifogásolták a helybéliek közül a kétnyelvű táblák kihelyezését, az emberek ugyanis különbséget tesznek Drea és Mileševo településrészek között.

– A nagyjából 900 lelkes falu ugyanis két részből áll: Dreán többségében magyarok élnek, míg a valamikor Kutaspusztaként ismert Mileševót a második világháború után főleg szerbekkel népesítették be

– részletezte a helyi tudósító.

A cikk azonban emlékeztetett arra is, hogy a tartományi kormány helységnevekre vonatkozó 2013-as határozata szerint Mileševo magyar neve Drea, ugyanis a település közigazgatásilag egy falu, egy helyi közösség.

Az újságíró elmondta, hogy az október első hétvégéjén megrongált táblákat hétfőn az önkormányzat fiatal tisztségviselői tisztították meg.

[metaslider id=”10601″]

Paintbusters, azaz a festékírtó fiatalok

A fiatalok akcióiról egész éven át tudósít a vajdasági média.

A legnagyobb port az a tömeges táblarongálás verte fel, amely során az év elején „ismeretlen tettesek” egy hétvége alatt lefestették a nyugat-bácskai falvak magyar helységneveit.

A vandalizmusra elsőként a helyi fiatalok reagáltak.

Az első táblát Mengyán Albert, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának tagja „törölgette le”.

Az akcióról készült videó megosztását követően nagyon sok fiatal jelezte, hogy csatlakozna Alberthez.

– Hétfőn reggelre virradóra egy autónyi csapattal indultunk útra. Sárin egy táblát töröltünk le, Nemesmilitics mindhárom bejáratánál megtisztogattuk a falu két oldalon levő táblákat, Őrszálláson pedig négyet hoztunk helyre. Kerényen is jártunk, de ott tartósan megrongálódtak a feliratok, így azokon nem tudtunk segíteni

– mesélte a topolyai fiatalember, aki többször is hangsúlyozta, hogy pártfüggetlen, nemzeti érzelmek vezérelték őket.

– Közös volt a felháborodásunk. Az ilyen esetek az emberek többségénél az ingerküszöb átlépését jelentik, és tettekre késztetik. Meg szerettük volna mutatni, hogy bizonyos határokon túl már nem vagyunk hajlandóak eltűrni a dolgokat

– hangsúlyozta megkeresésünkre válaszolva az akciót kezdeményező „festékírtó” fiatalember.

A Zombor város területén levő 22 új helységnévtábla egyébként 2019 elején készült el az Európai Tanács támogatásával.

A kisebbségi jogokat figyelembe véve három nyelven tüntették fel a helységneveket: a feliratok szerb, horvát és magyar nyelven készültek, cirill és latin írásmóddal.

Ezek ugyanis azok a nyelvek, amelyek a városi direktívák szerint jelenleg hivatalosan használatban vannak.

A multikulti buktatói

Az első vandalizmus tavaly márciusban történt, amikor Kerénynél rongálták meg a magyar feliratokat.

– A helységneveket végül nem csak lefestették, de két helyreállítás után teljesen le is kaparták az épphogy felállított táblákról

– tekintett a történtekre Jankovich Szilárd, Zombor város kisebbségi és vallási ügyekkel megbízott tanácstagja.

– A máig ismeretlen tettesek hatalmas kárt okoztak a városnak: az új táblák ugyanis több mint ezer euróba kerültek, javíttatásuk pedig darabonként meghaladta a hatszáz eurót

– tette hozzá a tanácstag, aki felhívta a vásorvezetés figyelmét a jogsértésekre.

Jankovich akkoriban hangsúlyozta, hogy a magyar helységnevek megrongálása a hatályban levő szerbiai rendelkezések szerint bűncselekmény.

A kisebbségvédelmi törvény ugyanis tiltja a nemzeti, etnikai, faji, nyelvi, vallási és bármi egyéb alapú megkülönböztetést, szavatolja a nyelv- és íráshasználat szabadságát.

– A kisebbség jogi és erkölcsi megsértése törvényellenes tett. Bárki feljelentést tehet, aki érintve érzi magát, és úgy gondolja, hogy az esetek sértik a nemzeti önazonosságát. Manapság ugyanis a kisebbségi jogok érvényesítése nem ütközik akadályokba Szerbiában, ezek tiszteletben nem tartása pedig komoly szankciókkal járhat

– nyilatkozta a tanácstag az év elején.

Feljelentés hiányában azonban a mai napig felderítetlen maradt a nyugat-bácskai táblák ügye.

A rongy hatékonyabb a törvénynél

A fiatalok azonban „könnyebben” és – nem mellékesen – hatékonyabban oldják meg a problémákat.

Mengyán Albert és csapata májusban a határmenti Regőcén, majd később a Topolya közelében levő Szurkoson is járt.

– Ez egy érdekes eset volt, mert általában csak a helységnévtáblákon szerepel a település neve magyarul, itt viszont az útjelző táblán is magyarul volt. Szurkos szerb neve egyébként Srednji Salaš, és főként szerbek lakják. A magyar felirat a helyiek kérésére került a táblákra. Írtak ugyanis egy petíciót, hogy magyarul is nevezzék át a falut Középszállásra. Ez lett a hivatalos név, így nem egyértelmű, hogy miért lett átfirkálva a Szurkos: azért mert magyarul szerepel, vagy mert már nem ez a település neve. Túlnyomórészt azonban azért festik át a helységnévtáblákat, mert magyar felirat szerepel rajtuk

– állítja a topolyai fiatal, aki ronggyal tesz igazságot.

A Vajdaságban vannak települések, ahol lyukasra lehetne törölni a táblákat.

A Temerin községhez tartozó Járek és Szőreg feliratokat például annyiszor átfirkálják az „ismeretlen tettesek”, ahányszor csak kiteszik vagy letisztogatják azokat.

„Ahányszor lefújják, annyiszor töröljük”

A vajdasági magyar fiatalok kezdeményezése pozitív visszhangra talált: példájukat immár szinte minden magyar településen követik társaik, az akciókról pedig számos szerb internetes felület is elismerően szólt.

– Sokan írnak nekem, hogy ők is láttak átfestett helységnévtáblákat. Szívesen venném, ha mások is csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez, és nem azt várnák, hogy majd mi letisztítjuk. Ez egy önkéntes akció, ami akkor működőképes, ha nemzeti hovatartozástól függetlenül csatlakoznak hozzá a fiatalok – hívta fel a vajdasági fiatalok figyelmét az akció kezdeményezője.

Sajtónyilatkozataiban Mengyán Albert többször is hangsúlyozta, hogy a vajdasági fiatalok annyiszor fognak „autóba pattanni”, ahányszor csak kell.

Addig törlik a nemzetgyalázó festéket, amíg a kezük vagy a táblák bírják.

Számukra a magyar helységnevek ugyanis egyet jelentenek azzal, hogy: „létezünk, itt vagyunk és nem is akarunk innen elmenni”.

Magyarság

DÉJA VU MAGYAR MÓDRA: Így tűnnek el a határon túli magyarok

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

FRGpCpRXEAMkCGa
play iconIde kattintva meghallgathatod a cikket (kettő az egyben)
Olvasási idő: 3 perc

Harminc évvel a délszláv válság kitörése után Magyarország másik szomszédja, Ukrajna is háborúba süllyedt. A két konfliktus között sok a különbség – a volt Jugoszláviában például polgárháború dúlt, míg Ukrajna külső, orosz agresszió áldozata lett – a Vajdaságban és a Kárpátalján élő magyar közösség sorsára hasonló hatással volt a két fegyveres összecsapás: miközben a magyarok száma megfogyatkozott, rengeteg menekült érkezett a térségbe, és véglegesen megváltoztak a nemzetiségi arányok.

Turbófokozat

A Kárpátalján az ezredfordulón végzett utolsó népszámlálás szerint mintegy 150 ezer magyar élt, ám már az Ukrajna elleni orosz agresszió február 24-i kezdete előtt is folyamatos, néha-néha fel-felgyorsuló elvándorlás jellemezte az őshonos nemzeti közösséget.

A távozásnak számtalan oka volt: míg Európa szinte valamennyi országára az a jellemző, hogy a nyugati országrész fejlettebb, mint a keleti vég, Ukrajnában ennek pont az ellenkezője az igaz: a Kárpátontúli rész – ahogy az ukránok hívják Kárpátalját – valahogy mindig mostohagyerek volt, s a Szovjetunió 1991-es széthullása után folyamatosan romlott a gazdasági helyzet.

Az elszegényedés csak az egyik oka volt az elvándorlásnak: a tankötelezett gyerekek a magyarországi iskolák miatt jöttek és jönnek át tömegesen, a sorköteles férfiak nagy része a behívó elől menekül, míg az idősek a sokkal többet érő magyar nyugdíjak miatt költöznek át.

Bármennyire is igazságos az, hogy Magyarország állampolgárságot ad a határon túli magyaroknak, az mindenképpen igaz, hogy a magyar útlevél elérhetővé válása felgyorsította az elvándorlást, és az is egyértelmű, hogy az Ukrajnából távozott magyarok nagy része csak rövid időre állt meg az anyaországban, és szinte egyből indult tovább Nyugatra.

Szórvány, tömb és szórvány

A következmény az lett, hogy évről évre szűkült a magyarokok lakta terület: a szórványban szinte minden magyar eltűnt, a tömbmagyarság lakta terület kiterjedése pedig csökkent, és megjelentek az újabb szórványok.

2020-ra a becslések szerint 120 ezresre olvadt a magyarság, s most, hogy Oroszország megtámadta az országot, tovább 20-40 ezren távozhattak a magyarok közül Kárpátaljáról.

Közben már több mint 400 ezer menekült érkezett a Kárpátaljára, többségük olyan ukrán, aki nem élt együtt magyarokkal, viszont hetek óta azt hallgatja a médiumokból, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és országa nem hajlandó átengedni az Ukrajnának szánt fegyvereket, és még az orosz olaj- és gázimportot sem hajlandó beszüntetni.

Kárpátalján, ahol az utóbbi évtizedekben viszonylag békében éltek együtt az helyi ukránok és a magyarok, most mindenki attól tart, hogy meg fog romlani a két nemzeti csoport közti viszony.

Egyelőre még sejteni sem lehet, hogy a magyarok közül mennyien térnek vissza Kárpátaljára, csak az a biztos, hogy nem mindenki megy majd haza. Minden attól függ, hogy meddig tart még a válság, és mi lesz Ukrajnával a háború után: minél tovább tart a krízis, annál magasabb lesz a vissza nem térők száma.

Ez pedig azt jelenti, hogy súlyos, ha nem halálos csapást kapott az egyébként is meggyengült magyarság: a gyerekek és az aktív felnőttek hagyták el elsősorban Ukrajnát, azaz pont azok, akik tovább tudnák éltetni a kárpátaljai magyarságot.

Vajdasági előtörténet

Hasonló helyzet alakult ki két-három évtizeddel ezelőtt a Szerbiához tartozó Vajdaságban is: a délszláv válság idején magyarok tízezrei menekültek el a háború és a magyarokat ért fenyegetések, valamint a gazdasági válság elől, és a csapást a mai napig nem heverte ki a helyi magyar közösség.

Félő, hogy nem is fogja: ha kisebb ütemben is, de most is tart az elvándorlás, a tisztán magyarok lakta településeken is megszűnőben, vagy csökkenőben van a magyar többség, és hamarosan az egész világ tudni fogja, hogy a Vajdaság is „ősi föld”.

Szabadkán, ahol még az 1990-es évek legelején is a magyar volt a leggyakoribb szó, ma már egyértelműen a szerb a fő nyelv: míg a magyarok nagy része eljött a városból, a horvátországi szerbek ezer számra települtek be.

Még rosszabb a helyzet Újvidéken, ahol az elvándorlás és a menekültek betelepítése miatt ma már alig hallani magyar szót, a magyarok aránya 5 százalék körülire zuhant.

És ahogy az ukrajnai magyarok esetében, úgy a vajdaságiak közül is sokan Magyarországtól nyugatra találtak maguknak új otthont. A Vajdaságban pedig főként a kevésbé aktív korosztályokhoz tartozók maradnak, akik úgy érzik, aligha lennének képesek új életet kezdeni külföldön.

Az egykor több mint négyszázezres magyarság létszáma mostanra megfeleződött, és a vajdasági magyarok politikai képviselete egyre gyengébbé válik.

A Vajdasági Magyar Szövetség, amely valaha bátor és a magyar érdekeket védeni próbáló szervezet volt, ma már ott tart, hogy a pályáját véres szájú nacionalistaként kezdő Aleksandar Vučić szerb államfő egyik megbízható szövetségesévé vált, és valós érdekvédelem helyett az a fő feladata, hogy négyévenként szállítsa a magyarországi választásokra a Fideszt támogató szavazatok tízezreit.

Az olvasás folytatásaMeteorológia

KÖVETÉS

Napi hírlevél


Utazás

A szerző cikkei

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Líra-könyvek

Letöltések


Google-hirdetés

Tíz nap legjava